Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ТОВ "ТРК "БТБ", м. Борислав Львівської обл., щодо видачі ліцензії на мовлення

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            17.12.2008 N 2170
 
 
          Про заяву ТОВ "ТРК "БТБ",
          м. Борислав Львівської обл.,
         щодо видачі ліцензії на мовлення
 
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
"Телерадіокомпанія "БТБ", м. Борислав Львівської обл. (юридична
адреса: вул. Данила Галицького, 34, м. Борислав Львівської обл.,
82300; фактична адреса: пл. Iвана Франка,  2,  м.  Борислав
Львівської обл., 82300; директор Чомко I.М.), щодо видачі ліцензії
на мовлення в багатоканальній телемережі ТОВ "Телерадіокомпанія
"БТБ", м. Борислав Львівської обл., керуючись статтями 1, 12, 23,
24, 27, 28, 32, 36, 38, 39 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ) та статтями 14, 17, 18, 19, 24 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Видати  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю
"Телерадіокомпанія "БТБ", м. Борислав Львівської обл., ліцензію на
мовлення в багатоканальній телемережі ТОВ "Телерадіокомпанія "БТБ"
м. Борислав Львівської обл., зазначивши:
   - вид мовлення - кабельне;
   - територіальна категорія мовлення - місцеве;
   - вихідні дані (логотип) - "БТБ";
   - програмна концепція мовлення - згідно з додатком до рішення
(підписаним начальником управління контролю та моніторингу);
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 години на
добу;
   - адреса студії - вул. Данила Галицького, 34, м. Борислав
Львівської обл.;
   - оператор  телекомунікацій - ТОВ "Телерадіокомпанія "БТБ",
м. Борислав Львівської обл.;
   - канал конвертації - 24 у багатоканальній телемережі ТОВ
"Телерадіокомпанія "БТБ", м. Борислав Львівської обл.;
   - ресурс багатоканальної телемережі - 1 канал;
   - кількість домогосподарств - 12500;
   - територія  розповсюдження  програм   -   м. Борислав
Львівської обл., у межах території розташування багатоканальної
телемережі ТОВ "Телерадіокомпанія "БТБ", м. Борислав Львівської
обл.;
   - місцезнаходження  головної  станції  -  вул. Данила
Галицького, 34, м. Борислав Львівської обл.;
   - мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі ( %) -
українська;
   - строк дії ліцензії - 10 років.
 
   2. Фінансово-економічному управлінню на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення та видачу дубліката ліцензії на  мовлення  та
ліцензії  провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ) при
нарахуванні   ТОВ   "Телерадіокомпанія  "БТБ",  м. Борислав
Львівської обл., ліцензійного збору за видачу ліцензії врахувати:
   - ресурс багатоканальної телемережі - 1 канал;
   - кількість  домогосподарств  на території розповсюдження
програм - 12500;
   - кількість програм - 1;
   - середньодобовий обсяг мовлення - 24 години на добу;
   - коефіцієнт   врахування  територіальних  особливостей
розповсюдження програм (L = 0,1).
 
   3. Після  сплати  ліцензійного  збору  видати   ТОВ
"Телерадіокомпанія "БТБ", м. Борислав Львівської обл., ліцензію на
мовлення.
 
   4. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
департаменти:  контрольно-аналітичної  роботи,  ліцензійний та
юридичне управління.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря             Ю.Плаксюк
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2170
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
       мовлення ТОВ "Телерадіокомпанія "БТБ",
          м. Борислав Львівської обл.
 
 
   I. Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі (у відсотковому
співвідношенні):
   українська;
 
   II. Частка програм власного виробництва:
   13 годин 50 хвилин на добу, 56,25 %;
   години та хвилини на тиждень, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва):
   24 години на добу, 100 %;
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   IV. Формат (відповідно до програмної концепції):
   інформаційно-просвітницький;
   Iнформаційний, культурологічний,       просвітницький,
розважальний, дитячий,         інформаційно-розважальний,
розважально-інформаційний,      інформаційно-просвітницький,
інформаційно-культурологічний...тощо
 
   V. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
---------------------------------------------------------------------------------
¦N з/п¦  Розподіл  ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦Обсяг програм ¦
¦   ¦ програмного ¦обсяг на ¦власного¦національного¦іноземного¦ та передач, ¦
¦   ¦ наповнення ¦ тиждень ¦продукту¦ продукту  ¦ продукту ¦   які   ¦
¦   ¦       ¦ (год. ¦ (год. ¦  (год.  ¦ (год.  ¦передбачається¦
¦   ¦       ¦ хв./  ¦ хв./ ¦ хв./ добу) ¦хв./ добу)¦ретранслювати ¦
¦   ¦       ¦ добу) ¦ добу) ¦       ¦     ¦  (год.   ¦
¦   ¦       ¦     ¦    ¦       ¦     ¦ хв./ добу) ¦
¦-----+--------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦   2    ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦-----+--------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦Iнформаційно- ¦3 години ¦1 година¦3 години   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦аналітичні та ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦публіцистичні ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦передачі   ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+--------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 2 ¦Культурно-  ¦2 години ¦10   ¦2 години   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦мистецькі   ¦     ¦хвилин ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦передачі   ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+--------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 3 ¦Науково-   ¦2 години ¦10   ¦2 години   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦просвітницькі ¦     ¦хвилин ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦передачі   ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+--------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 4 ¦Розважально- ¦2 години ¦20   ¦2 години   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦музичний   ¦     ¦хвилин ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦(в т. ч.:   ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦музичні    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦передачі,   ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦інтерактивні ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦передачі,   ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦ігрові    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦шоу, передачі ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦по заявкам,  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦тощо...)   ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+--------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 5 ¦Підбірка   ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦музичних   ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦творів (для  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦радіомовлення)¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+--------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 6 ¦Дитячі    ¦1 година ¦  -  ¦1 година   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦передачі   ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+--------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 7 ¦Фільмопоказ  ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦(для     ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦телебачення) ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+--------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 8 ¦Iнше*: Реклама¦2 години ¦10   ¦2 години   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦       ¦     ¦хвилин ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦--------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦Елементи   ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦оформлення  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦ефіру     ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦--------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦Анонси    ¦2 години ¦2 години¦2 години   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦--------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦Телеторгівля ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦--------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦___________  ¦10 годин ¦10 годин¦10 годин   ¦     ¦       ¦
¦   ¦* інформація ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦для абонентів ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦кабельного  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦телебачення  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
---------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 контролю та моніторингу              С.Ляпідевський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка