Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ТОВ НТРК "ІРТА", м. Луганськ, щодо переоформлення ліцензії (НР N 0607 від 18.12.2002) та видачі ліцензії на мовлення

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            17.12.2008 N 2192
 
 
       Про заяву ТОВ НТРК "IРТА", м. Луганськ,
          щодо переоформлення ліцензії
          (НР N 0607 від 18.12.2002)
         та видачі ліцензії на мовлення
 
 
   Розглянувши заяву ТОВ Незалежної телерадіокомпанії "IРТА",
м. Луганськ (юридична адреса: вул. Херсонська, 22-а, м. Луганськ,
91053; фактична адреса: квартал Єременко, 7, м. Луганськ, 91011;
директор Ткаченко В.В.), про переоформлення ліцензії НР N 0607 від
18.12.2002 (ефірне телебачення: 52 ТВК у м.  Сєверодонецьку
Луганської обл., потужність передавача - 0,1 кВт, обсяг мовлення -
24 год./добу, мова: українська) у зв'язку зі зміною програмної
концепції мовлення, банківських реквізитів, керуючись статтями 31
та 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 )
статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна
рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити  ліцензію  НР  N  0607  від  18.12.2002
ТОВ Незалежної телерадіокомпанії "IРТА", м. Луганськ, у зв'язку зі
зміною програмної концепції мовлення, банківських реквізитів,
видати ліцензію на мовлення, зазначивши:
   - вид мовлення: ефірне (телебачення);
   - вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "IРТА";
   - програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до
рішення  (підписаним  начальником  управління  контролю  та
моніторингу);
   - територіальна категорія мовлення: регіональне телемовлення
(в межах області);
   - докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення -
згідно з додатком 2 до рішення (підписаним начальником управління
науково-технічного і частотного розвитку);
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 години на
добу.
 
   2. Оператор телекомунікацій - ТОВ НТРК "IРТА", м. Луганськ.
 
   3. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення  та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ), провести
розрахунок та видати ТОВ Незалежній телерадіокомпанії "IРТА",
м. Луганськ, рахунок на сплату ліцензійного збору (плати за
переоформлення) за зміни, які не впливають на розмір ліцензійного
збору: програмної концепції мовлення та банківських реквізитів - в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ Незалежної телерадіокомпанії "IРТА", м. Луганськ,
переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії залишається без
змін - по 18.12.2009.
 
   5. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія НР
N 0607 від 18.12.2002 вважається недійсною та вилучається.
 
   6. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
ліцензійний департамент, управління контролю та моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря             Ю.Плаксюк
 
 
                   Додаток 1
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2192
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
       мовлення ТОВ НТРК "IРТА", м. Луганськ
 
 
   I. "Мова  (мови),  якою  (якими)  вестимуться передачі":
українська не менше 75%;
 
   II. Частка програм власного виробництва: 4 години на добу,
16,6%;
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 17 годин на добу,
70,8%;
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: 7 годин на добу, 29,2%;
 
   V. Формат  (відповідно  до   програмної   концепції):
розважально-просвітницький. Фільмопоказ;
 
   VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Розподіл програмного ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦ Програми та ¦
¦з/п¦   наповнення    ¦обсяг на ¦власного ¦національного¦іноземного¦передачі, які ¦
¦  ¦            ¦ добу  ¦продукту ¦ продукту  ¦ продукту ¦передбачається¦
¦  ¦            ¦ (год. ¦ (год. ¦  (год.  ¦ (год.  ¦ретранслювати ¦
¦  ¦            ¦хв./добу)¦хв./добу)¦ хв./добу) ¦хв./добу) ¦  (год.   ¦
¦  ¦            ¦     ¦     ¦       ¦     ¦ хв./добу)  ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦      2      ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦Iнформаційно-аналітичні¦ 2 год. ¦ 1 год. ¦  2 год.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦і публіцистичні    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 2 ¦Культурно-мистецькі  ¦ 1 год. ¦ 30 хв. ¦  1 год.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 3 ¦Науково-просвітницькі ¦3 год.  ¦ 30 хв. ¦1 год. 30 хв.¦ 2 год. ¦   -    ¦
¦  ¦передачі        ¦30 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 4 ¦Розважально-музичний (в¦ 8 год. ¦ 55 хв. ¦  8 год.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦т.ч.: музичні передачі ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦інтерактивні передачі, ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦ігрові шоу, передачі  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦по заявкам тощо...)  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 5 ¦Підбірка музичних   ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦творів (для      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦радіомовлення)     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 6 ¦Дитячі передачі    ¦ 40 хв. ¦ 20 хв. ¦  40 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 7 ¦Фільмопоказ (для    ¦ 5 год. ¦  -  ¦   -   ¦ 5 год. ¦   -    ¦
¦  ¦телебачення)      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 8 ¦Iнше:         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦реклама        ¦3 год.  ¦ 40 хв. ¦3 год. 20 хв.¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦            ¦20 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦елементи оформлення  ¦ 15 хв. ¦ 03 хв. ¦  15 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦ефіру         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦анонси         ¦ 15 хв. ¦ 02 хв. ¦  15 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦телеторгівля      ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 контролю та моніторингу              С.Ляпідевський
 
 
                   Додаток 2
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2192
 
 
           ДОКЛАДНI ХАРАКТЕРИСТИКИ
         каналу мовлення, мережі мовлення
          ТОВ НТРК "IРТА", м. Луганськ
 
 
   Територіальна категорія  мовлення:  регіональне  (в межах
області)
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Місцезнаходження¦Частота/канал¦ Потужність ¦ Територія  ¦
¦ з/п ¦  передавача  ¦ мовлення  ¦ передавача ¦розповсюдження¦
¦   ¦        ¦       ¦  (кВт)  ¦  програм  ¦
¦-----+----------------+-------------+------------+--------------¦
¦ 1. ¦пр-т Леніна,  ¦  52 ТВК  ¦  0,1   ¦м. Лисичанськ,¦
¦   ¦161-а,     ¦       ¦      ¦м. Сєверо-  ¦
¦   ¦м. Лисичанськ  ¦       ¦      ¦донецьк    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 Т.Мироненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка