Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ТОВ "Радіо Тернопіль", м. Тернопіль, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0312-м від 13.12.2001)

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            17.12.2008 N 2204
 
 
         Про заяву ТОВ "Радіо Тернопіль",
      м. Тернопіль, щодо переоформлення ліцензії
       на мовлення (НР N 0312-м від 13.12.2001)
 
 
   Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю
"Радіо Тернопіль", м. Тернопіль (юридична та фактична адреси:
вул. О.Кульчицької,  3/5,  м.  Тернопіль,  46001;  директор
Яциковська О.Б.), про переоформлення ліцензії НР N 0312-м від
13.12.2001 (ефірне радіомовлення: 106.1 МГц у м. Тернополі,
потужність передавача - 1.0 кВт; обсяг мовлення - 24 год./добу;
мова: українська - не менше 75%) у зв'язку зі зміною позивних
(були: "Радіо Тернопіль" - солодка хвиля"; стали: "4U" (ФОЮ)) та
програмної концепції    мовлення,    враховуючи    лист
ТОВ "Радіо Тернопіль", м. Тернопіль (реєстр. N 16а/5747 від
04.12.2008), керуючись статтями 12, 23, 31, 35 Закону України
"Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18,
24 Закону  України  "Про  Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Доручити  департаменту  контрольно-аналітичної  роботи
підготувати  зміни  до  Плану   розвитку   національного
телерадіопростору України ( n0004295-06 ) в частині переліку
радіоорганізацій за територіальною категорією мовлення.
 
   2. Переоформити додатки 1 (дата видачі додатка 18.06.2008),
2 (дата  видачі додатка 08.10.2007), 6 (дата видачі додатка
08.10.2007) та 7 (дата видачі додатка 18.06.2008) до ліцензії на
мовлення НР  N 0312-м від 13.12.2001 ТОВ "Радіо Тернопіль",
м. Тернопіль, у зв'язку зі зміною позивних та програмної концепції
мовлення, зазначивши у ліцензії:
   - вихідні дані (логотип, позивні, емблема) - "4U" (ФОЮ);
   - територіальна категорія мовлення: місцеве;
   - програмна концепція мовлення: згідно з додатком до рішення
(підписаним начальником управління контролю та моніторингу).
 
   3. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення  та видачу дубліката ліцензії на мовлення та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ), провести
розрахунок та видати ТОВ "Радіо Тернопіль", м. Тернопіль, рахунок
на сплату ліцензійного збору (плати за переоформлення) за зміни,
які не впливають на розмір ліцензійного збору: позивних та
програмної концепції мовлення - в розмірі п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
 
   4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ "Радіо Тернопіль", м. Тернопіль, переоформлені додатки
1, 2, 6, 7 до ліцензії на мовлення НР N 0312-м від 13.12.2001.
 
   5. При видачі переоформлених додатків до ліцензії на мовлення
додатки 1 (дата видачі додатка 18.06.2008), 2 (дата видачі додатка
08.10.2007), 6 (дата видачі додатка 08.10.2007) та 7 (дата видачі
додатка 18.06.2008) до ліцензії на мовлення НР N 0312-м від
13.12.2001 вважаються недійсними та вилучаються.
 
   6. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти
департаменти: контрольно-аналітичної роботи та ліцензійний.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря             Ю.Плаксюк
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2204
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
         мовлення Товариства з обмеженою
        відповідальністю "Радіо Тернопіль",
             м. Тернопіль
 
 
   I. Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі:
   українська не менше 75%;
 
   II. Частка програм власного виробництва:
   16 годин добу, 67%;
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва):
   20 годин на добу, 83%;
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва:
   4 години на добу, 17%;
 
   V. Формат (відповідно до програмної концепції):
   розважально-інформаційний;
 
   VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Розподіл програмного ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦ Програми та ¦
¦з/п¦   наповнення    ¦ обсяг ¦власного ¦національного¦іноземного¦передачі, які ¦
¦  ¦            ¦на добу ¦продукту ¦ продукту  ¦ продукту ¦передбачається¦
¦  ¦            ¦(год.хв./¦(год.хв./¦ (год.хв./ ¦(год.хв./ ¦ретранслювати ¦
¦  ¦            ¦ добу) ¦ добу) ¦  добу)  ¦ добу)  ¦(год.хв./добу)¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦      2      ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦Iнформаційно-аналітичні¦ 1 год. ¦ 1 год. ¦ 1 год.   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦і публіцистичні    ¦ 17 хв. ¦ 17 хв. ¦ 17 хв.   ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 2 ¦Культурно-мистецькі  ¦ 57 хв. ¦ 57 хв. ¦  57 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 3 ¦Науково-просвітницькі ¦ 40 хв. ¦ 40 хв. ¦  40 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 4 ¦Розважально-музичний  ¦ 6 год. ¦ 6 год. ¦ 6 год.   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦(в т.ч.: музичні    ¦ 52 хв. ¦ 52 хв. ¦ 52 хв.   ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі, інтерактивні ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі, ігрові шоу  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі по заявкам  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦тощо...)        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 5 ¦Підбірка музичних   ¦ 8 год. ¦  -  ¦  4 год.  ¦ 4 год. ¦   -    ¦
¦  ¦творів (для      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦радіомовлення)     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 6 ¦Дитячі передачі    ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 7 ¦Фільмопоказ (для    ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦телебачення)      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 8 ¦Iнше:         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦реклама        ¦ 2 год. ¦ 2 год. ¦ 2 год.   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦            ¦ 50 хв. ¦ 50 хв. ¦ 50 хв.   ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦елементи оформлення  ¦ 1 год. ¦ 1 год. ¦ 1 год.   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦ефіру         ¦ 50 хв. ¦ 50 хв. ¦ 50 хв.   ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦анонси         ¦ 1 год. ¦ 1 год. ¦ 1 год.   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦            ¦ 34 хв. ¦ 34 хв. ¦ 34 хв.   ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦телеторгівля      ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 контролю та моніторингу              С.Ляпідевський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка