Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження складу Приймальної комісії для прийняття результатів бюджетної програми 6441030

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            17.12.2008 N 2195
 
 
       Про заяву ТОВ "СКIФ-2", м. Костянтинівка
      Донецької обл., щодо переоформлення ліцензій
       (НР N 1422 від 16.02.2004 та НР N 2399
       від 28.11.2005), переоформлення (шляхом
         об'єднання) ліцензій (НР N 1422
          від 16.02.2004 та НР N 2399
     від 28.11.2005) та видачі ліцензії на мовлення
 
 
   Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю
"СКIФ-2", м. Костянтинівка Донецької обл. (юридична та фактична
адреси: вул. Б.Хмельницького, 21, м. Костянтинівка, Донецька обл.
85113; генеральний директор Будяк А.В.),  про  переоформлення
ліцензій НР N 1422 від 16.02.2004 (ефірне телебачення: 41 ТВК у
м. Костянтинівці, Р = 0,1 кВт, обсяг мовлення - 20 год./добу;
місцеве мовлення; мова: українська) та НР N 2399 від 28.11.2005
(ефірне телебачення: 41 ТВК у м. Костянтинівці, Р = 0,1 кВт, обсяг
мовлення - 4 год./добу; місцеве мовлення; мова: українська - не
менше 57%)  у  зв'язку  зі  зміною  власників   (були:
ЗАТ "ВО  "Київ-Конті", Рахман П.Б.; стали: ЗАТ "ВО "Конті",
Яхін С.Н., Рахман П.Б.), програмної концепції мовлення, оператора
телекомунікацій (був: Донецький ОРТПЦ; став: Донецька філія КРРТ),
а також про переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензій НР N 1422
від 16.02.2004 та НР N 2399 від 28.11.2005, керуючись статтями 23,
27, 31, 35, 37 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ), статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ),
Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити  ліцензію  НР  N  1422  від  16.02.2004
ТОВ "СКIФ-2" м. Костянтинівка Донецької обл., у зв'язку зі зміною
власників,   програмної   концепції   мовлення,  оператора
телекомунікацій.
 
   2. Переоформити  ліцензію  НР  N  2399  від  28.11.2005
ТОВ "СКIФ-2" м. Костянтинівка Донецької обл., у зв'язку зі зміною
власників,  програмної   концепції   мовлення,   оператора
телекомунікацій.
 
   3. Переоформити (шляхом об'єднання) ліцензії НР N 1422 від
16.02.2004 та НР N 2399 від 28.11.2005 та видати ліцензію на
мовлення, зазначивши в ліцензії:
   - вид мовлення - ефірне (телебачення);
   - вихідні дані (логотип, позивні, емблема) - "Скиф-2";
   - програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до
рішення  (підписаним  начальником  управління  контролю  та
моніторингу);
   - докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення -
згідно з додатком 2 до рішення (підписаним начальником управління
науково-технічного і частотного розвитку);
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 години на
добу.
 
   4. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення  та видачу дубліката ліцензії на мовлення та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ), провести
розрахунок та видати ТОВ "СКIФ-2", м. Костянтинівка Донецької обл.
рахунок на сплату ліцензійного збору (плати за переоформлення) за
зміни, які не впливають на розмір ліцензійного збору:
 
   4.1. за  зміну власників, програмної концепції мовлення,
оператора телекомунікацій (НР N 1422 від 16.02.2004) - в розмірі
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   4.2. за  зміну власників, програмної концепції мовлення,
оператора телекомунікацій (НР N 2399 від 28.11.2005) - в розмірі
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   4.3. за переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензій - в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати  ліцензію на мовлення ТОВ "СКIФ-2", м. Костянтинівка
Донецької обл., строк дії об'єднаної ліцензії - по 06.06.2009
(відповідно до ліцензії НР N 1422 від 16.02.2004).
 
   6. При видачі переоформленої (шляхом об'єднання) ліцензії на
мовлення ліцензії НР N 1422 від 16.02.2004, НР N 2399 від
28.11.2005 вважаються недійсними та вилучаються.
 
   7. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
ліцензійний департамент.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря             Ю.Плаксюк
 
 
                   Додаток 1
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2195
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
           мовлення ТОВ "СКIФ-2",
         м. Костянтинівка Донецької обл.
 
 
   I. "Мова  (мови),  якою  (якими)  вестимуться передачі":
українська - 90%;
 
   II. Частка програм власного виробництва: 6 годин на добу,
25%;
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 23 години 35 хвилин
на добу, 97%;
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: 25 хвилин на добу, 3%;
 
   V. Максимальні обсяги ретрансляції: 8 годин 15 хвилин на
добу, 34% (програми ТОВ "ТС "Служба інформації", м. Київ);
 
   VI. Формат   (відповідно  до  програмної  концепції):
розважально-інформаційний;
 
   VII. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Розподіл програмного ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦Обсяг програм ¦
¦з/п¦   наповнення    ¦обсяг на ¦власного ¦національного¦іноземного¦ та передач, ¦
¦  ¦            ¦ добу  ¦продукту ¦ продукту  ¦ продукту ¦   які   ¦
¦  ¦            ¦ (год. ¦ (год. ¦  (год.  ¦ (год.  ¦передбачається¦
¦  ¦            ¦хв./добу)¦хв./добу)¦ хв./добу) ¦хв./добу) ¦ретранслювати ¦
¦  ¦            ¦     ¦     ¦       ¦     ¦  (год.   ¦
¦  ¦            ¦     ¦     ¦       ¦     ¦ хв./добу)  ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦      2      ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦Iнформаційно-аналітичні¦2 год. 15¦1 год.  ¦2 год. 15 хв.¦  -   ¦  30 хв.  ¦
¦  ¦і публіцистичні    ¦  хв.  ¦15 хв.  ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 2 ¦Культурно-мистецькі  ¦1 год.  ¦ 45 хв. ¦1 год. 35 хв.¦ 5 хв.  ¦  25 хв.  ¦
¦  ¦передачі        ¦40 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 3 ¦Науково-просвітницькі ¦1 год.  ¦ 45 хв. ¦1 год. 35 хв.¦ 5 хв.  ¦  25 хв.  ¦
¦  ¦передачі        ¦40 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 4 ¦Розважально - музичний ¦4 год.  ¦2 год.  ¦4 год. 05 хв.¦ 15 хв. ¦  35 хв.  ¦
¦  ¦(в т.ч.: музичні    ¦20 хв.  ¦15 хв.  ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі, інтерактивні ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі, ігрові шоу, ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі по заявкам  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦тощо...)        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 5 ¦Підбірка музичних   ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦творів (для      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦радіомовлення)     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 6 ¦Дитячі передачі    ¦1 год.  ¦ 30 хв. ¦1 год. 05 хв.¦  -   ¦  20 хв.  ¦
¦  ¦            ¦05 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 7 ¦Фільмопоказ (для    ¦ 3 год. ¦  -  ¦  3 год.  ¦  -   ¦2 год. 10 хв. ¦
¦  ¦телебачення)      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 8 ¦Iнше*:         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦Реклама        ¦2 год.  ¦ 10 хв. ¦2 год. 30 хв.¦  -   ¦  2 год.  ¦
¦  ¦            ¦30 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦елементи оформлення  ¦ 1 год. ¦ 5 хв. ¦  1 год.  ¦  -   ¦  20 хв.  ¦
¦  ¦ефіру         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦анонси         ¦2 год.  ¦ 10 хв. ¦2 год. 10 хв.¦  -   ¦  50 хв.  ¦
¦  ¦            ¦10 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦телеторгівля      ¦ 40 хв. ¦  -  ¦  40 хв.  ¦  -   ¦  40 хв.  ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦____________      ¦3 год.  ¦ 5 хв. ¦3 год. 40 хв.¦     ¦   -    ¦
¦  ¦* - відеосюжети з   ¦30 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦краєвидами міста    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 контролю та моніторингу              С.Ляпідевський
 
 
                   Додаток 2
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2195
 
 
           ДОКЛАДНI ХАРАКТЕРИСТИКИ
         каналу мовлення, мережі мовлення
     ТОВ "СКIФ-2", м. Костянтинівка Донецької обл.
 
 
   Територіальна категорія мовлення: місцеве
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Місцезнаходження¦Частота/канал¦ Потужність ¦ Територія   ¦
¦з/п¦  передавача  ¦ мовлення  ¦ передавача ¦розповсюдження ¦
¦  ¦        ¦       ¦  (кВт)  ¦  програм   ¦
¦---+----------------+-------------+------------+----------------¦
¦ 1.¦вул. Демещенка, ¦  41 ТВК  ¦  0,1   ¦м. Костянтинівка¦
¦  ¦117,      ¦       ¦      ¦        ¦
¦  ¦м. Костянтинівка¦       ¦      ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 Т.Мироненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка