Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ТОВ НТРК "ІРТА", м. Луганськ, щодо переоформлення ліцензії (НР N 0327 від 27.06.2002) та видачі ліцензії на мовлення

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            17.12.2008 N 2193
 
 
       Про заяву ТОВ НТРК "IРТА", м. Луганськ,
          щодо переоформлення ліцензії
          (НР N 0327 від 27.06.2002)
         та видачі ліцензії на мовлення
 
 
   Розглянувши заяву ТОВ Незалежної телерадіокомпанії "IРТА",
м. Луганськ (юридична адреса: вул. Херсонська, 22-а, м. Луганськ,
91053; фактична адреса: квартал Єременко, 7, м. Луганськ, 91011;
директор Ткаченко В.В.), про переоформлення ліцензії НР N 0327 від
27.06.2002 (ефірне телебачення: 1 ТВК  у  м.  Старобільську
Луганської обл., потужність передавача - 0,1 кВт, обсяг мовлення -
18 год./добу, мова: українською та іншими мовами згідно з чинним
законодавством) у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення,
банківських реквізитів, керуючись статтями 31 та 35 Закону України
"Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18 та 24
Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити  ліцензію  НР  N  0327  від  27.06.2002
ТОВ Незалежної телерадіокомпанії "IРТА", м. Луганськ, у зв'язку зі
зміною програмної концепції мовлення, банківських реквізитів,
видати ліцензію на мовлення, зазначивши:
   - вид мовлення: ефірне (телебачення);
   - вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "IРТА";
   - програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до
рішення  (підписаним  начальником  управління  контролю  та
моніторингу);
   - територіальна категорія мовлення: регіональне телемовлення
(в межах області);
   - докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення -
згідно з додатком 2 до рішення (підписаним начальником управління
науково-технічного і частотного розвитку);
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 18 годин на
добу.
 
   2. Оператор телекомунікацій - ТОВ НТРК "IРТА", м. Луганськ.
 
   3. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення  та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ), провести
розрахунок та видати ТОВ Незалежній телерадіокомпанії "IРТА",
м. Луганськ, рахунок на сплату ліцензійного збору (плати за
переоформлення) за зміни, які не впливають на розмір ліцензійного
збору: програмної концепції мовлення та банківських реквізитів - в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ Незалежної телерадіокомпанії "IРТА", м. Луганськ,
переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії залишається без змін
до 27.06.2009.
 
   5. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія
НР N 0327 від 27.06.2002 вважається недійсною та вилучається.
 
   6. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
ліцензійний департамент, управління контролю та моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря             Ю.Плаксюк
 
 
                   Додаток 1
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2193
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
       мовлення ТОВ НТРК "IРТА", м. Луганськ
 
 
   I. "Мова (мови),  якою  (якими)  вестимуться  передачі":
українська не менше 75%;
 
   II. Частка програм власного виробництва: 4 години на добу,
22,2%;
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 13 годин на добу,
72,2%;
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: 5 годин на добу, 27,8%;
 
   V. Формат   (відповідно   до  програмної  концепції):
розважально-інформаційний;
 
   VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Розподіл програмного ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦ Програми та ¦
¦з/п¦   наповнення    ¦обсяг на ¦власного ¦національного¦іноземного¦передачі, які ¦
¦  ¦            ¦ добу  ¦продукту ¦ продукту  ¦ продукту ¦передбачається¦
¦  ¦            ¦ (год. ¦ (год. ¦  (год.  ¦ (год.  ¦ретранслювати ¦
¦  ¦            ¦хв./добу)¦хв./добу)¦ хв./добу) ¦хв./добу) ¦  (год.   ¦
¦  ¦            ¦     ¦     ¦       ¦     ¦ хв./добу)  ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦      2      ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦Iнформаційно-аналітичні¦1 год.  ¦ 1 год. ¦1 год. 20 хв.¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦і публіцистичні    ¦20 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 2 ¦Культурно-мистецькі  ¦ 1 год. ¦ 30 хв. ¦  1 год.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 3 ¦Науково-просвітницькі ¦1 год.  ¦ 30 хв. ¦1 год. 30 хв.¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦передачі        ¦30 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 4 ¦Розважально-музичний (в¦ 6 год. ¦ 55 хв. ¦  6 год.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦т.ч.: музичні передачі ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦інтерактивні передачі, ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦ігрові шоу, передачі  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦по заявкам тощо...)  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 5 ¦Підбірка музичних   ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦творів (для      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦радіомовлення)     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 6 ¦Дитячі передачі    ¦ 20 хв. ¦ 20 хв. ¦  20 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 7 ¦Фільмопоказ (для    ¦ 5 год. ¦  -  ¦   -   ¦ 5 год. ¦   -    ¦
¦  ¦телебачення)      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 8 ¦Iнше:         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦реклама        ¦2 год.  ¦ 40 хв. ¦2 год. 20 хв.¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦            ¦20 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦елементи оформлення  ¦ 18 хв. ¦ 03 хв. ¦  18 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦ефіру         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦анонси         ¦ 12 хв. ¦ 02 хв. ¦  12 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦телеторгівля      ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 контролю та моніторингу              С.Ляпідевський
 
 
                   Додаток 2
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2193
 
 
           ДОКЛАДНI ХАРАКТЕРИСТИКИ
         каналу мовлення, мережі мовлення
          ТОВ НТРК "IРТА", м. Луганськ
 
 
   Територіальна категорія мовлення:  регіональне  (в  межах
області)
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Місцезнаходження¦Частота/канал¦ Потужність ¦ Територія   ¦
¦з/п¦  передавача  ¦ мовлення  ¦ передавача ¦розповсюдження ¦
¦  ¦        ¦       ¦  (кВт)  ¦  програм   ¦
¦---+----------------+-------------+------------+----------------¦
¦ 1.¦с. Підгорівка, ¦  1 ТВК  ¦  0,1   ¦м. Старобільськ ¦
¦  ¦вежа РТС    ¦       ¦      ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 Т.Мироненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка