Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Переліку пріоритетних соціальних проблем, на розв'язання яких у 2009 році мають бути спрямовані проекти програм громадських організацій

       МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СIМ'Ї,
             МОЛОДI ТА СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            17.12.2008 N 4936
 
 
       Про затвердження Переліку пріоритетних
        соціальних проблем, на розв'язання
       яких у 2009 році мають бути спрямовані
       проекти програм громадських організацій
 
 
   З метою забезпечення належного та оперативного виконання
прийнятого рішення колегії Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту від 15.12.2008 N 12/6.3 Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Перелік пріоритетних соціальних проблем, на
розв'язання яких у 2009 ріці мають бути спрямовані проекти програм
громадських організацій, що додаються.
 
   2. Департаменту сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді (Захаренко К.В.) забезпечити інформування всеукраїнських
молодіжних та дитячих громадських організацій про  зазначені
пріоритетні соціальні проблеми та орієнтувати їх:
   на вибір ефективних форм реалізації програм і заходів;
   на обов'язкову  економічність  форм  і методів виконання
програм, що передбачено п. 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 25.07.2002 N 1062 ( 1062-2002-п ) "Про затвердження Порядку
проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими
організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї";
   на надання переваги довгостроковим проектам,  які  після
закінчення  фінансування  за  рахунок  державного  бюджету
здійснюватимуть їх подальшу реалізацію за рахунок  залучених
позабюджетних коштів та самофінансування.
 
   3. Конкурсній  комісії  з  розгляду  проектів  програм,
розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді,
жінок та сімей забезпечити:
   організацію роботи у відповідності з Порядком, затвердженим
постановою Кабінету  Міністрів України від 25.07.2002 N 1062
( 1062-2002-п );
   дотримання затвердженого  Переліку пріоритетних соціальних
проблем  під  час  розгляду  проектів  програм,  розроблених
громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та
сім'ї.
 
   4. Міністерству у справах сім'ї, молоді та ґендерної політики
АР Крим, управлінням у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та
спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій:
   забезпечити проведення  конкурсів   проектів   програм,
розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді,
жінок та сім'ї для ефективного розподілу коштів, передбачених у
місцевих бюджетах для підтримки молодіжних, дитячих громадських
організацій та їх спілок;
   використовувати затверджений Перелік пріоритетних соціальних
проблем під час  проведення  конкурсів  програм  громадських
організацій з метою надання фінансової підтримки на їх реалізацію
за рахунок місцевих бюджетів;
   Державному інституту розвитку сім'ї та молоді до 31 грудня
2009 року здійснювати моніторинг впровадження програм молодіжних,
дитячих громадських організацій та їх спілок.
 
   5. Контроль  за  виконанням рішення колегії покласти на
заступника Міністра Драпушка Р.Г.
 
 Міністр                       Ю.О.Павленко
 
 
                   Додаток
                   до наказу
                   Мінсім'ямолодьспорту
                   17.12.2008 N 4936
 
 
               ПЕРЕЛIК
         пріоритетних соціальних проблем,
         на розв'язання яких у 2009 році
         мають бути спрямовані проекти
         програм громадських організацій
 
 
   1. Головний  пріоритет:  проблема  конкурентоспроможності
мобільності  української молоді, її рівноправне включення до
європейської та світової молодіжної спільноти
 
   Шляхи розв'язання:
 
   1.1. Залучення молоді до участі в міжнародних програмах
Європейського Союзу та Ради Європи, сприяння впровадженню цих
програм в Україні;
 
   1.2. Реалізація заходів, що передбачені міжурядовими  та
міжвідомчими угодами з питань молоді;
 
   1.3. Сприяння участі в міжнародних заходах дітей та молоді -
представників України, та участі представників закордонних дитячих
і молодіжних організацій, міжнародних структур у заходах з питань
сім'ї, дітей та молоді, що відбуваються в Україні;
 
   1.4. Розвиток співпраці дітей та молоді України й української
діаспори.
 
   2. Головний   пріоритет:   проблема  співіснування  в
різноманітності суспільного життя
 
   Шляхи розв'язання:
 
   2.1. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення
дітей та молоді, творчого розвитку особистості;
 
   2.2. Утвердження  патріотизму, духовності, моральності та
формування загальнолюдських цінностей дітей та молоді;
 
   2.3. Формування у дітей та молоді національної свідомості,
любові до свого народу, його історії, культурних та історичних
цінностей, гордості за минуле і сучасне та поваги до державної
символіки;
 
   2.4. Залучення дітей та молоді до культурного життя України
та сприяння проведенню державних, народних і традиційних свят за
їх участю;
 
   2.5. Розвиток молодіжного та дитячого туризму, виховання у
дітей та молоді екологічної свідомості.
 
   3. Головний пріоритет: проблема соціального включення
 
   Шляхи розв'язання:
 
   3.1. Професійна  орієнтація,  працевлаштування,  підтримка
підприємницьких ініціатив молоді;
 
   3.2. Забезпечення  вторинної зайнятості молоді (молодіжні
трудові загони і волонтерські формування);
 
   3.3. Підтримка молоді, що звільняється чи була звільнена з
роботи, перекваліфікація молоді;
 
   3.4. Підтримка молоді, що звільняється з місць позбавлення
волі;
 
   3.5. Підтримка розвитку молодіжного фермерства та молодіжного
підприємництва  у сільській місцевості, професійна орієнтація
сільської молоді;
 
   3.6. Формування у дітей та молоді екологічної свідомості та
свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності.
 
   4. Проблема забезпечення повного доступу дітей та молоді до
прав людини та демократії
 
   Шляхи розв'язання:
 
   4.1. Розвиток громадянського  суспільства,  громадянського
виховання;
 
   4.2. Навчання  лідерів молодіжних та дитячих громадських
організацій, органів учнівського та студентського самоврядування;
 
   4.3. Правова просвіта дітей та молоді, надання їм правової
допомоги;
 
   4.4. Залучення молодих громадян до державної служби та до
участі у місцевому самоврядуванні;
 
   4.5. Розвиток студентського та учнівського самоврядування;
 
   4.6. Сприяння розвитку та консолідації всеукраїнських дитячих
і  молодіжних  організацій та кооперації місцевих молодіжних
організацій.
 
   5. Проблема забезпечення здорового і безпечного способу життя
 
   Шляхи розв'язання:
 
   5.1. Профілактика  тютюнопаління,  алкоголізму,  вживання
наркотиків, запобігання поширенню серед дітей та молоді ВIЛ/СНIДу,
туберкульозу;
 
   5.2. Залучення дітей та молоді до змістовного дозвілля,
занять фізичною культурою та спортом;
 
   5.3. Формування у дітей та молоді свідомого ставлення до
власного здоров'я й усвідомлення особистої відповідальності за
можливі наслідки безпечної поведінки.
 
   6. Проблема  подолання  демографічної  кризи та розвитку
інституту сім'ї
 
   Шляхи розв'язання:
 
   6.1. Пропагування  народжуваності  та   відповідального
батьківства;
 
   6.2. Формування в батьків навичок виховання дітей, проведення
заходів на зміцнення інституту сім'ї;
 
   6.3. Пропагування національних родинних цінностей сім'ї та
традицій по формуванню культури сімейних стосунків і вихованні
дітей.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка