Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про експертну комісію Міністерства аграрної політики України

       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            24.11.2008 N 772
 
 
     Про затвердження Положення про експертну комісію
       Міністерства аграрної політики України
 
 
   Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд
та архівні установи" ( 3814-12 ) та Порядку утворення  та
діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня
2007 р. N 1004 ( 1004-2007-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити експертну комісію Міністерства аграрної політики
України у складі згідно з додатком.
 
   2. Затвердити Положення про експертну комісію Міністерства
аграрної політики України, що додається.
 
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Лузана Ю.Я.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   24.11.2008 N 772
 
 
               СКЛАД
         експертної комісії Міністерства
         аграрної політики України (ЕК)
 
 
 Лузан Ю.Я.       - перший заступник Міністра, голова ЕК
 
 Сусліков О.В.     - директор Департаменту з контролю апарату
             та роботи з персоналом,
             заступник голови ЕК
 
 Первушина С.В.     - завідувач сектора архівних справ
             Департаменту з контролю апарату
             та роботи з персоналом, секретар ЕК
 
 Собовий О.М.      - директор Департаменту правової та
             законопроектної роботи
 
 Тесленко В.П.     - заступник директора Департаменту
             з контролю апарату та роботи
             з персоналом - начальник відділу
             контролю виконання документів
             органів вищого рівня
 
 Ребицька Н.О.     - заступник директора Департаменту
             з контролю апарату та роботи
             з персоналом - начальник відділу
             кадрів апарату Міністерства
 
 Поліщук В.В.      - начальник відділу режимної роботи
             Спеціального управління
 
 Омельян Г.А.      - начальник відділу розрахунків,
             звітності та господарського
             забезпечення апарату Міністерства
             Департаменту з контролю апарату
             та роботи з персоналом
 
 Iщенко Т.Л.      - головний спеціаліст відділу формування
             Національного архівного фонду
             та діловодства Центрального державного
             архіву вищих органів влади та
             управління України (за згодою)
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   24.11.2008 N 772
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
           про експертну комісію
       Міністерства аграрної політики України
 
 
   1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний
фонд та архівні установи" ( 3814-12 ) та Порядку утворення та
діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня
2007 року N 1004 ( 1004-2007-п ), Міністерство утворює експертну
комісію (далі - ЕК) для проведення попередньої експертизи цінності
документів   та  подання  її  результатів  на  розгляд
експертно-перевірочної  комісії  (далі  -  ЕПК)  Центрального
державного архіву вищих органів влади та управління України.
 
   2. ЕК є дорадчим органом. Рішення ЕК затверджуються Міністром
аграрної політики України і є обов'язковими  для  виконання
структурними підрозділами Міністерства.
 
   3. У  своїй  діяльності  ЕК  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами
Державного комітету архівів України (далі  -  Держкомархів),
наказами Міністерства та цим Положенням.
 
   4. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує
Міністр аграрної політики України, і звітує перед ним  про
проведену роботу.
 
   5. Основними завданнями ЕК є розгляд питань і прийняття
рішень про схвалення та подання ЕПК Центрального державного архіву
вищих органів влади та управління України таких документів:
   описів документів Міністерства, внесених до Національного
архівного фонду;
   описів документів Міністерства з особового складу;
   номенклатур справ поточного діловодства Міністерства;
   інструкції з діловодства;
   положення про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК;
   актів про вилучення документів Міністерства, не внесених ЕК
до  Національного  архівного  фонду,  строки зберігання яких
закінчилися.
 
   6. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:
   давати вказівки структурним підрозділам Міністерства, окремим
працівникам,  відповідальним  за  організацію  документів  у
діловодстві та їх підготовку до передавання на архівне зберігання;
   вимагати від структурних підрозділів Міністерства організації
розшуку відсутніх документів Національного архівного фонду та
письмових пояснень у випадках втрати цих документів;
   одержувати від структурних підрозділів Міністерства відомості
та пропозиції, необхідні для визначення культурної  цінності
документів та строків їх зберігання;
   заслуховувати на засіданнях інформацію керівників відділів
Департаменту з контролю апарату та роботи з персоналом про якість
оформлення документів і формування справ у діловодстві, стан
обліку збереження документів Національного архівного фонду і
документів тривалого (понад 10 років) зберігання;
   запрошувати на  засідання  як консультантів та експертів
фахівців структурних  підрозділів  Міністерства,  а  у  разі
необхідності - працівників Центрального державного архіву вищих
органів влади та управління України;
   інформувати керівництво Міністерства з питань, що входять до
компетенції ЕК.
 
   7. До складу ЕК, яка створюється наказом  Міністерства,
входять керівники Департаменту з контролю апарату та роботи з
персоналом та сектору архівних справ Міністерства, кваліфіковані
спеціалісти інших структурних підрозділів, фахівці Центрального
державного архіву вищих органів влади та управління України.
   Головою ЕК  призначається  перший  заступник Міністра, а
секретарем - посадова особа Міністерства  до  функціональних
повноважень якої входить керівництво роботою архіву.
   Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань
комісії,  складає  протоколи, доводить до відома структурних
підрозділів Міністерства та окремих осіб рішення комісії, здійснює
облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і
забезпечує її зберігання.
 
   8. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж один раз на рік і
вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як дві
третини складу членів комісії.
   Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії,
присутніх на засіданні, оформляються протоколом, який підписується
головою (або його заступником) і секретарем комісії, та набирають
чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК Міністром
аграрної політики України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка