Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ЗАТ "Телеодин", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0248-м від 06.06.2002)

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            02.12.2008 N 2116
 
 
        Про заяву ЗАТ "Телеодин", м. Київ,
       щодо переоформлення ліцензії на мовлення
          (НР N 0248-м від 06.06.2002)
 
 
   Розглянувши заяву   Закритого  акціонерного  товариства
"Телеодин" м. Київ (юридична адреса: вул. Павлівська, 29, кв. 7,
м. Київ, 01135; фактична адреса: вул. Нагірна, 24/1, м. Київ,
04107; голова правління Асаулюк О.В.), про переоформлення ліцензії
на мовлення НР N 0248-м від 06.06.2002 (супутникове мовлення,
логотип: "М1") у зв'язку зі зміною параметрів супутникового каналу
мовлення (були: назва супутника - "Amos-2", орбітальна позиція -
4 град.Зах.д., частота - 10764 МГц, символьна  швидкість  -
26000 Ксимв/сек.,  поляризація  - горизонтальна; стали: назва
супутника - "Amos-2", орбітальна позиція  -  4  град.Зах.д.,
частота - 10759 МГц, символьна швидкість - 30000 Ксимв/сек.,
поляризація - горизонтальна, умови розповсюдження програм - у
відкритому вигляді), території розповсюдження телепрограм (була:
Україна; стала: Україна та інші країни в межах зони впевненого
прийому), програмної концепції мовлення та складу редакційної ради
(була: Жук Д.В., Каптан I.В.; стала: Жук Д.В., Заїкіна Л.А.),
керуючись статтями 31 та 35 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18 та 24 Закону України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити додатки 1, 4, 6 та 7 (дата видачі додатків
від 31.07.2007) до ліцензії на мовлення НР N 0248-м від 06.06.2002
Закритого акціонерного товариства "Телеодин", м. Київ, у зв'язку
зі зміною параметрів супутникового каналу мовлення, території
розповсюдження телепрограм, програмної концепції мовлення  та
складу редакційної ради, зазначивши:
   - територія розповсюдження телерадіопрограм - Україна та
країни в межах зони впевненого прийому сигналу;
   - параметри супутникового каналу мовлення - назва супутника -
"Amos-2", орбітальна позиція - 4 град.Зах.д., частота - 10759 МГц,
символьна  швидкість  -  30000  Ксимв/сек.,  поляризація  -
горизонтальна,  умови  розповсюдження програм - у відкритому
вигляді;
   - адреса студії - вул. Нагірна, 24/1, м. Київ;
   - програмна концепція мовлення - згідно з додатком до рішення
(підписаним начальником управління контролю та моніторингу);
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 години на
добу;
   - мова(и),  якою(якими)  вестимуться  передачі  (%)  -
українська - не менше 75 % (*).
 
_______________
   (*) телекомпанія має забезпечувати визначені ліцензією обсяги
україномовних програм і передач у часовому проміжку: в будні - з
06:00 до 09:00 та з 18:00 до 24:00; у вихідні та святкові дні - з
13.00 до 24.00.
 
   2. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення  та видачу дубліката ліцензії на мовлення та
ліцензії провайдера програмної послуги ( vr063295-07 ), провести
розрахунок, видати ЗАТ "Телеодин", м. Київ, рахунок на сплату
ліцензійного збору за зміни: параметрів супутникового каналу
мовлення,  території  розповсюдження  телепрограм,  програмної
концепції мовлення та складу редакційної ради - в розмірі п'яти
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян,  за  умови
підтвердження, що зміна параметрів супутникового каналу мовлення
не впливає на вартість надання послуг. В іншому випадку за зміну
параметрів, що впливає на розмір ліцензійного збору, провести
новий розрахунок на день прийняття рішення та врахувати раніше
сплачені кошти.
 
   3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ЗАТ "Телеодин", м. Київ, переоформлені додатки 1, 4, 6 та 7
до ліцензії на мовлення НР N 0248-м від 06.06.2002.
 
   4. При видачі переоформлених додатків до ліцензії на мовлення
додатки 1, 4, 6 та 7 (дата видачі додатків від 31.07.2007) до
ліцензії на мовлення НР N 0248-м від 06.06.2002 вважаються
недійсними та вилучаються.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
департаменти: ліцензійний,  контрольно-аналітичної  роботи  та
юридичне управління.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   02.12.2008 N 2116
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
         мовлення ЗАТ "Телеодин", м. Київ
 
 
   I. Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі (у відсотковому
співвідношенні):
   українська не менше 75% (*);
 
_______________
   (*) телекомпанія має забезпечувати визначені ліцензією обсяги
україномовних програм і передач у часовому проміжку:
   в будні - з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 24:00;
   у вихідні та святкові дні - з 13.00 до 24.00.
 
   II. Частка програм власного виробництва:
   9 годин 55 хвилин на добу, (41%);
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва):
   17 годин 05 хвилин на добу, (71%);
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва:
   6 годин 55 хвилин на добу, (29%);
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   V. Формат (відповідно до програмної концепції):
   розважально-музичний;
   Iнформаційний, культурологічний,       просвітницький,
розважальний,     дитячий,     інформаційно-розважальний,
розважально-інформаційний,      інформаційно-просвітницький,
інформаційно-культурологічний... тощо
 
   VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
¦N з/п¦ Розподіл програмного ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦Обсяг програм ¦
¦   ¦   наповнення    ¦обсяг на ¦власного ¦національного¦іноземного¦ та передач, ¦
¦   ¦            ¦ добу  ¦продукту ¦ продукту  ¦ продукту ¦   які   ¦
¦   ¦            ¦(год.хв./¦(год.хв./¦ (год.хв./ ¦(год.хв./ ¦передбачається¦
¦   ¦            ¦ добу) ¦ добу) ¦  добу)  ¦ добу)  ¦ретранслювати ¦
¦   ¦            ¦     ¦     ¦       ¦     ¦(год.хв./добу)¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦      2      ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1. ¦Iнформаційно-аналітичні¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦та публіцистичні    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 2. ¦Культурно-мистецькі  ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 3. ¦Науково-просвітницькі ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 4. ¦Розважально-музичний  ¦15 годин ¦ 7 годин ¦ 10 годин  ¦ 5 годин ¦   -    ¦
¦   ¦(в т.ч.: музичні    ¦  34  ¦     ¦34 хвилини  ¦     ¦       ¦
¦   ¦передачі, інтерактивні ¦ хвилини ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦передачі, ігрові шоу, ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦передачі по заявкам  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦тощо...)        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 5. ¦Підбірка музичних   ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦творів (для      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦радіомовлення)     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 6. ¦Дитячі передачі    ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 7. ¦Фільмопоказ      ¦1 година ¦  -  ¦   -   ¦ 1 година ¦   -    ¦
¦   ¦            ¦55 хвилин¦     ¦       ¦55 хвилин ¦       ¦
¦-----+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 8. ¦Iнше:         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦   ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦Реклама        ¦3 години ¦  -  ¦ 3 години  ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦            ¦36 хвилин¦     ¦ 36 хвилин  ¦     ¦       ¦
¦   ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦Елементи оформлення  ¦1 година ¦1 година ¦ 1 година  ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦ефіру         ¦35 хвилин¦35 хвилин¦ 35 хвилин  ¦     ¦       ¦
¦   ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦Анонси         ¦1 година ¦1 година ¦ 1 година  ¦  -   ¦   -    ¦
¦   ¦            ¦20 хвилин¦20 хвилин¦ 20 хвилин  ¦     ¦       ¦
¦   ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦   ¦Телеторгівля      ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 контролю та моніторингу              С.Ляпідевський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка