Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок представництва інтересів МВС у судових органах України

       МIНIСТЕРСТВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            10.11.2008 N 589
 
 
       Про затвердження Iнструкції про порядок
          представництва інтересів МВС
          у судових органах України
 
 
   З метою підвищення ефективності представництва  інтересів
Міністерства внутрішніх справ України в судових органах під час
розгляду справ за його участю та з метою економії бюджетних коштів
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Iнструкцію про порядок представництва інтересів
МВС у судових органах України (додається).
 
   2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
на залізничному транспорті, ректорам вищих навчальних закладів,
начальникам  науково-дослідних  установ, командирам військових
частин внутрішніх військ МВС України  забезпечити  неухильне
виконання вимог цього наказу.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра генерал-лейтенанта міліції Вербенського М.Г.
 
   4. Наказ надіслати за належністю.
 
 Міністр                        Ю.В.Луценко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МВС України
                   10.11.2008 N 589
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
        про порядок представництва інтересів
         МВС у судових органах України
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Iнструкція про порядок представництва інтересів МВС у
судових органах України (далі - Iнструкція) визначає організацію
забезпечення  представництва інтересів Міністерства внутрішніх
справ України в судах України (далі - представництво інтересів МВС
у судах).
 
   1.2. Метою представництва інтересів МВС у судах є захист
процесуальними засобами суб'єктивних прав та інтересів МВС під час
розгляду правових питань і спорів.
 
   1.3. Функція здійснення представництва інтересів МВС у судах
покладається на юридичну службу МВС, юридичні підрозділи головних
управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
на залізничному транспорті (далі - ГУМВС, УМВС, УМВСЗТ), вищих
навчальних закладів, науково-дослідних установ, внутрішніх військ
МВС України.
 
   1.4. Представництво  інтересів  МВС у судах здійснюється
відповідно до положень Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України та
цієї Iнструкції.
 
   2. Особи, які залучаються до представництва інтересів МВС у
судах
 
   2.1. Безпосереднє представництво інтересів МВС  у  судах
здійснюють:
   2.1.1. Працівники юридичної служби Міністерства, визначені
керівництвом цієї служби;
   2.1.2. Керівники юридичних підрозділів ГУМВС, УМВС, УМВСЗТ,
вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ МВС України;
   2.1.3. Працівники юридичних підрозділів ГУМВС, УМВС, УМВСЗТ,
вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ МВС України,
які мають досвід судово-претензійної роботи і здатні за своїми
професійними та моральними якостями забезпечити ефективний захист
прав та інтересів МВС під час розгляду правових питань та спорів.
   2.1.4. Працівники  юридичної  служби Головного управління
внутрішніх  військ  МВС  України,  а  також  юрисконсульти
територіальних командувань внутрішніх військ МВС України.
 
   2.2. Перелік  осіб  з  числа працівників (у тому числі
керівників) юридичних підрозділів ГУМВС, УМВС України в Автономній
Республіці  Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на
залізничному  транспорті,   вищих   навчальних   закладів,
науково-дослідних установ, внутрішніх військ МВС України, які
залучаються до представництва інтересів МВС у судах, визначається
керівництвом МВС на підставі пропозицій керівника юридичної служби
МВС.
 
   2.3. Iнформація про включення та виключення  працівників
юридичних підрозділів ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному
транспорті, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ,
внутрішніх військ МВС України до переліку осіб, які залучаються до
представництва  інтересів МВС у судах, доводиться до відома
керівників відповідних органів внутрішніх справ, вищих навчальних
закладів та внутрішніх військ листом за підписом керівництва
МВС України або керівника юридичної служби МВС.
 
   2.4.1. Працівникам  юридичної  служби  МВС  та юридичних
підрозділів ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті,
вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, внутрішніх
військ МВС України, які залучаються до представництва інтересів
МВС України в судах,  для  підтвердження  їх  процесуальних
повноважень  видаються  довіреності  МВС України за підписом
керівника Міністерства.
   2.4.2. Вимоги  до  форми довіреності визначаються чинним
законодавством.
 
   2.5. Виконання завдань з представництва інтересів МВС у
судових органах є обов'язковим для всіх категорій осіб, зазначених
у пунктах 2.1.2 - 2.1.4 Iнструкції.
 
   3. Повноваження осіб, які залучаються до  представництва
інтересів МВС у судах
 
   3.1. Особи, які залучені до представництва інтересів МВС у
судах, під час здійснення цієї діяльності в межах повноважень,
визначених їхньою довіреністю, наділяються процесуальними правами
та  обов'язками,  передбаченими  Кодексом  адміністративного
судочинства України ( 2747-15 ), Господарським процесуальним
кодексом України ( 1798-12 ), Цивільним процесуальним кодексом
України ( 1618-15 ), Кримінально-процесуальним кодексом України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05, ) та іншими нормативно-правовими
актами України.
 
   3.2. Особи, які залучені до представництва інтересів МВС у
судах, зобов'язані:
   3.2.1. Сумлінно, добросовісно та  професійно  здійснювати
представництво інтересів МВС під час розгляду правових питань та
спорів;
   3.2.2. Використовувати надані повноваження для досягнення
найбільш вигідного для МВС процесуального результату в судовому чи
виконавчому провадженні;
   3.2.3. Точно та неухильно виконувати доручення і вказівки
уповноважених  посадових  осіб  МВС  з  питань  здійснення
представництва інтересів Міністерства в судах;
   3.2.4. Дотримуватися вимог чинних законодавчих та відомчих
нормативно-правових актів, що регламентують цю діяльність;
   3.2.5. Забезпечити  зберігання  службових  документів  та
інформації, отриманих у зв'язку з представництвом інтересів МВС у
судах;
   3.2.6. Своєчасно інформувати уповноважених посадових осіб
МВС про стан розгляду судових справ та виконання судових рішень,
процесуальні рішення, винесені під час судового або виконавчого
провадження в справах, у яких вони представляють інтереси МВС, а
також про факти чинення будь-яких перешкод належному виконанню
обов'язків з боку посадових осіб підрозділів МВС, інших органів
внутрішніх справ та внутрішніх військ;
   3.2.7. У межах своєї компетенції вживати заходів, спрямованих
на своєчасне і повне виконання запитів (вимог) судів та державних
виконавців у справах, у яких вони представляють інтереси МВС.
 
   3.3. Особи, які залучені до представництва інтересів МВС у
судах, при здійсненні представництва в конкретній справі мають
право:
   3.3.1. Знайомитися з усіма матеріалами, що надійшли із суду,
державної виконавчої служби або від інших учасників процесу, а
також з усіма наявними матеріалами, що стосуються даної справи і
перебувають в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах,
робити з цих матеріалів виписки, знімати копії;
   3.3.2. Робити запити за підписом керівника юридичної служби і
отримувати від органів, підрозділів і установ  системи  МВС
документи, довідкові та інші матеріали, необхідні для якісного та
ефективного представництва інтересів МВС у судах.
 
   4. Порядок представництва інтересів МВС у судах, розташованих
у місті Києві
 
   4.1. Iнтереси МВС у судових органах, які розташовані в місті
Києві, представляють уповноважені працівники юридичної служби
Міністерства за дорученням безпосередніх начальників.
 
   4.2. Iнтереси МВС в апеляційних судах, які розташовані в
місті Києві,  Вищому  господарському  суді  України,  Вищому
адміністративному суді України, Верховному Суді України в справах,
які по першій інстанції розглядалися судами, розташованими за
межами міста Києва, представляють працівники юридичних підрозділів
ГУМВС, УМВС, УМВСЗТ, вищих навчальних закладів, науково-дослідних
установ, внутрішніх військ МВС, які брали участь у судовому
розгляді справи в суді першої та (або) апеляційної інстанції.
 
   4.3. За дорученням керівництва юридичної служби  МВС  у
випадках, зазначених у пункті 4.2 Iнструкції, разом з працівниками
юридичних підрозділів ГУМВС, УМВС, УМВСЗТ, вищих  навчальних
закладів, науково-дослідних установ, внутрішніх військ МВС України
або замість них участь у судовому розгляді  справи  беруть
уповноважені працівники юридичної служби МВС.
 
   5. Порядок представництва інтересів МВС України в судах,
розташованих за межами міста Києва
 
   5.1. Iнтереси МВС у судових органах, які розташовані за
межами міста  Києва,  представляють  особи,  зазначені  в
пунктах 2.1.2 - 2.1.4 Iнструкції.
 
   5.2. У  разі  необхідності  за  дорученням  керівництва
МВС інтереси Міністерства під час розгляду судових справ у судах,
які знаходяться за межами міста Києва, можуть також представляти
уповноважені працівники юридичної служби МВС.
 
   5.3. Усі документи, пов'язані із судовим розглядом справ,
після їх отримання МВС спрямовуються  до  юридичної  служби
Міністерства.
 
   5.4. Позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, заяви про
перегляд рішень судів за нововиявленими обставинами та заочних
рішень, додані до них матеріали, а також будь-які інші документи,
що стосуються відповідної судової справи, які надходять  до
юридичної  служби  МВС,  первинно  впродовж розумного строку
опрацьовуються відповідальним працівником цієї служби.
   Після цього  супровідним  листом  за підписом начальника
юридичної служби МВС або його заступника вищезазначені матеріали
надсилаються в оригіналах або копіях до підрозділу юридичного
забезпечення відповідного органу внутрішніх справ,  Головного
управління внутрішніх військ МВС України або територіального
командування внутрішніх військ МВС України.
 
   5.5. Особа, яка безпосередньо здійснюватиме представництво
інтересів МВС у конкретній справі, визначається з числа осіб,
зазначених у пунктах 2.1.2 - 2.1.4  Iнструкції,  керівником
підрозділу юридичного забезпечення або юридичної служби (особи,
яка фактично виконує функції керівника юридичної служби згідно з
функціональними обов'язками) відповідного органу внутрішніх справ,
Головного  управління  внутрішніх  військ  МВС  України  або
територіального командування внутрішніх військ МВС України.
 
   5.5. Особа,  визначена  для  представництва,  отримавши
вищевказані матеріали,  зобов'язана  негайно  їх  опрацювати,
підготувати всі необхідні документи для участі в судовому розгляді
справи.
 
   5.6. Правова позиція по кожній справі формується особою,
визначеною  для представництва, з обов'язковим погодженням з
відповідальним працівником юридичної служби МВС.
 
   5.7. Про результати кожного судового засідання в судовій
справі особа, яка представляє інтереси МВС, зобов'язана негайно
поінформувати відповідального працівника юридичної служби МВС.
 
   5.8. Копії процесуальних рішень, винесених за результатами
розгляду  справ,  повинні  негайно  надсилатися особами, які
представляли інтереси МВС, факсимільним або поштовим зв'язком до
юридичної служби МВС.
 
   5.9. У разі винесення рішень, якими повністю чи частково
задоволено позовні вимоги до МВС або повністю чи  частково
відмовлено в задоволенні позовних вимог МВС, а також в разі, коли
рішення в майбутньому може негативно вплинути на права та інтереси
МВС, особа, визначена для представництва інтересів МВС у судах, за
погодженням з  відповідальним  працівником  юридичної  служби
МВС уживає заходів для перегляду заочного рішення або апеляційного
оскарження шляхом підготовки та подачі в установленому порядку
заяви  про  перегляд заочного рішення, заяви про апеляційне
оскарження та (або) апеляційної скарги. Текст заяви про перегляд
заочного  рішення  та  апеляційної  скарги  погоджується  з
відповідальним працівником юридичної служби МВС.
 
   5.10.1. У разі винесення судом апеляційної інстанції рішення,
якими залишено без змін рішення суду першої інстанції з числа
зазначених у п. 5.9 Iнструкції, а також у разі винесення рішень,
якими повністю чи частково задоволено позовні вимоги до МВС або
повністю чи частково відмовлено в задоволенні позовних вимог
МВС, а також в разі, коли рішення в майбутньому може негативно
вплинути на права та інтереси МВС,  особа,  визначена  для
представництва інтересів МВС, за погодженням з відповідальним
працівником юридичної служби МВС уживає заходів для касаційного
оскарження рішення суду апеляційного інстанції рішення суду першої
інстанції шляхом підготовки та подачі в установленому порядку
касаційної скарги.
   5.10.2. У разі винесення судом апеляційної інстанції рішення,
якими повністю чи в частині залишено без змін рішення суду першої
інстанції з числа рішень, зазначених у п. 5.9  Iнструкції,
здійснюється  одночасне касаційне оскарження як рішення суду
першої, так і апеляційної інстанцій.
 
   5.11. У разі винесення судом касаційної інстанції рішення,
якими залишено без змін рішення суду першої інстанції та (або)
рішення суду апеляційної  інстанції  з  числа  зазначених  у
п. п. 5.9, 5.10.1 Iнструкції, а також у разі винесення рішень,
якими повністю чи частково задоволено позовні вимоги до МВС або
повністю чи частково відмовлено в задоволенні позовних вимог МВС,
а також у разі, коли рішення в майбутньому може негативно вплинути
на права та інтереси МВС, особа, визначена для представництва
інтересів МВС, за погодженням з  відповідальним  працівником
юридичної  служби  МВС у разі наявності для цього підстав,
передбачених чинним законодавством, уживає заходів для касаційного
оскарження цих судових рішень шляхом підготовки та подачі в
установленому порядку до Верховного Суду України касаційної скарги
за винятковими обставинами.
 
   5.12.1. У  разі  виникнення  обставин  для перегляду за
нововиявленими обставинами рішення суду, що набрало законну силу,
яким повністю чи частково задоволено позовні вимоги до МВС або
повністю чи частково відмовлено в задоволенні позовних вимог
МВС України, а також у разі, коли рішення в майбутньому може
негативно вплинути на права та інтереси МВС, особи з числа
зазначених у п. 2.1 Iнструкції за рішенням керівника юридичної
служби МВС України або його заступника готують та подають у
встановленому порядку до відповідного суду заяву про перегляд
рішення суду за нововиявленими обставинами.
   5.12.2. Подальше представництво інтересів МВС України в цій
справі здійснюється в порядку, передбаченому Iнструкцією.
   5.12.3. Питання про подачу заяви про перегляд рішення суду за
нововиявленими обставинами може бути порушено як за ініціативою
юридичної служби МВС, так і за ініціативою підрозділу юридичного
забезпечення відповідного територіального органу внутрішніх справ
України, Головного управління внутрішніх військ МВС України або
територіального командування внутрішніх військ МВС України.
 
   5.13. Рішення про необхідність підготовки та подачі позовної
заяви до суду від імені МВС приймається керівництвом Міністерства
за ініціативою керівника зацікавленого структурного підрозділу
МВС, територіального органу внутрішніх справ, Головного управління
внутрішніх військ МВС України або територіального командування
внутрішніх військ МВС України з урахуванням позиції юридичної
служби МВС.
 
   5.14. Залежно від обставин, які  викликали  необхідність
звернення МВС до суду за захистом своїх прав, підготовка позову за
рішенням начальника юридичної служби доручається відповідальним
працівникам юридичної служби МВС або особам, з числа зазначених у
п. п. 2.1.2 - 2.1.4 Iнструкції.
   Текст позовної заяви до подачі позову до суду в обов'язковому
порядку погоджується керівником юридичної  служби  або  його
заступником  шляхом  візування  примірника позовної заяви чи
надіслання письмової відповіді про погодження.
   Подальше юридичне  супроводження  справи  за позовом МВС
здійснюється в загальному порядку, визначеному Iнструкцією.
 
   6. Фінансування  витрат,  пов'язаних  з  представництвом
інтересів МВС у судових органах
 
   6.1. Оплата судового збору (державного мита), витрат на
інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та  інших
витрат,  установлених чинним законодавством, що повинні бути
оплачені МВС як учасником судової справи при подачі позовних заяв,
апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень
за нововиявленими обставинами, при проведенні експертизи тощо
здійснюється безпосередньо МВС у встановленому порядку.
 
   6.2. Витрати на відрядження осіб, зазначених у пункті 2.1.1
Iнструкції, пов'язані з представництвом інтересів МВС у судових
органах, здійснюються МВС.
 
   6.3. Витрати  на  відрядження  осіб,  зазначених  у
пунктах 2.1.2 - 2.1.4 Iнструкції, пов'язані з представництвом
інтересів МВС у судових органах, здійснюються органом, у якому
безпосередньо проходять службу (працюють) ці особи.
 
   6.4. Особи, залучені до представництва інтересів МВС  у
судових органах, отримують грошове забезпечення (заробітну плату)
на загальних підставах  і  в  порядку,  визначеними  чинним
законодавством. Видання наказів про зміну розмірів грошового
забезпечення (заробітної плати) цих осіб у бік зменшення порівняно
з  існуючими  дозволяється  лише після письмового погодження
керівника юридичної служби МВС.
 
 Начальник Управління
 юридичного забезпечення
 МВС України
 полковник міліції                   Г.I.Приндюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка