Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ТОВ ТРК "Телебойман", м. Львів, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0649-м від 11.07.2008)

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            26.11.2008 N 2062
 
 
         Про заяву ТОВ ТРК "Телебойман",
       м. Львів, щодо переоформлення ліцензії
       на мовлення (НР N 0649-м від 11.07.2008)
 
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
Телерадіокомпанії "Телебойман" ("ТБМ") ЛТД, м. Львів (юридична
адреса: вул. Довженка, буд. 8, м. Львів, 79066; фактична адреса:
пл. Князя Святослава, 11, м. Львів, 79016; директор Греков С.Н.),
 щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР N 0649-м  від
11.07.2008 у зв'язку зі збільшенням території розповсюдження
телепрограм (була: м. Львів у межах території  розташування
багатоканальної телемережі ЗАТ "Телекомпанія    "Львів-КТБ",
м. Львів;  стала:  м.  Львів у межах території розташування
багатоканальних телемереж ЗАТ "Телекомпанія "Львів-КТБ", м. Львів,
та ТОВ  НВП  "Лептон",  м.  Львів),  збільшенням  кількості
домогосподарств до 170717, кількості операторів телекомунікацій до
2,  кількості головних станцій до 3, збільшенням ресурсу до
2 каналів, кількості каналів мовлення до 2, зміною фактичної
адреси   (була: вул. Ак. Лазаренка, 1, м. Львів, 79026; стала:
пл. Князя Святослава, 11, м. Львів, 79016), уточненням програмної
концепції мовлення, керуючись рішенням Національної ради від
16.07.2008 N 1342, статтями 31 та 35 Закону України  "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18 та 24 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити додатки 1, 2, 6 та 7 (дата видачі додатків
11.07.2008) до ліцензії на мовлення НР N 0649-м від 11.07.2008
Товариства  з  обмеженою  відповідальністю  Телерадіокомпанії
"Телебойман" ("ТБМ") ЛТД, м. Львів, у зв'язку зі збільшенням
території  розповсюдження  телепрограм,  збільшенням кількості
домогосподарств до 170717, кількості операторів телекомунікацій до
2, кількості головних станцій до 3, збільшенням ресурсу до 2
каналів, кількості каналів мовлення до 2, зміною фактичної адреси,
уточненням програмної концепції мовлення, згідно з додатком 2 до
рішення (підписаним заступником начальника управління контролю та
моніторингу), зазначивши:
   - оператори телекомунікацій - згідно з додатком 1 до рішення
(підписаним  начальником  відділу перспективних досліджень та
контролю за технічною якістю мовлення);
   - канали конвертації - згідно з додатком 1 до рішення;
   - ресурс багатоканальної телемережі - 2 канали;
   - кількість домогосподарств - згідно з додатком 1 до рішення;
   - територія розповсюдження програм - м. Львів у  межах
території розташування багатоканальних телемереж ЗАТ "Телекомпанія
"Львів-КТБ", м. Львів, та ТОВ НВП "Лептон", м. Львів;
   - місцезнаходження головних станцій - згідно з додатком 1 до
рішення.
 
   2. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення та видачу дубліката ліцензії на  мовлення  та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ), провести
розрахунок, видати ТОВ ТРК "Телебойман", м. Львів,рахунок на
сплату ліцензійного збору:
 
   2.1. за  збільшення території розповсюдження телепрограм,
кількості операторів телекомунікацій до 2, кількості головних
станцій  до 3, зміну фактичної адреси, уточнення програмної
концепції мовлення, що не впливають на розмір ліцензійного збору -
в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   2.2. враховуючи  раніше  сплачений  ліцензійний збір, за
збільшення кількості домогосподарств до 170717, збільшення ресурсу
до 2 каналів, кількості каналів мовлення до 2, обсяг мовлення по
14 годин на добу, згідно з відрізками часу: з 08:00 до 22:00.
 
   3. ПМП "Телекомпанія МАСКА", м. Львів, внести в загальну
концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для
ретрансляції (пропозиції абонентам) ліцензії провайдера програмної
послуги програму ТОВ ТРК "Телебойман", м. Львів.
 
   4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ ТРК "Телебойман", м. Львів, переоформлені додатки 1, 2
6 та 7 до ліцензії на мовлення НР N 0649-м від 11.07.2008, строк
дії ліцензії залишається без змін - по 11.07.2018.
 
   5. При видачі переоформлених додатків до ліцензії на мовлення
додатки 1, 2, 6 та 7 (дата видачі додатків 11.07.2008) до ліцензії
НР N 0649-м від 11.07.2008 вважаються недійсними та вилучаються.
 
   6. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
департаменти:  ліцензійний,  контрольно-аналітичної  роботи та
управління: юридичне, фінансово-економічне.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток 1
                   до рішення Національної ради
                   26.11.2008 N 2062
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Оператор  ¦ Провайдер ¦  Територія  ¦  Ресурс   ¦  Канал  ¦  Кількість  ¦Місцезнаходження¦
¦з/п¦телекомунікацій¦ програмної ¦ розташування ¦багатоканальної¦конвертації¦домогосподарств¦головної станції¦
¦  ¦        ¦  послуги  ¦багатоканальної¦ телемережі  ¦      ¦        ¦        ¦
¦  ¦        ¦       ¦ телемережі  ¦        ¦      ¦        ¦        ¦
¦---+---------------+-------------+---------------+---------------+-----------+---------------+----------------¦
¦1. ¦ЗАТ      ¦ЗАТ     ¦м. Львів    ¦    1    ¦  SK 16  ¦  120000   ¦вул. Виговського¦
¦  ¦"Телекомпанія ¦"Телекомпанія¦        ¦        ¦      ¦        ¦29-а, м. Львів ¦
¦  ¦"Львів-КТБ"  ¦"Львів-КТБ" ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦
¦---+---------------+-------------+---------------+---------------+-----------+---------------+----------------¦
¦2. ¦ТОВ НВП    ¦ПМП     ¦м. Львів у   ¦    1    ¦  SK 36  ¦   50717   ¦вул. Стрийська, ¦
¦  ¦"Лептон"    ¦"Телекомпанія¦межах території¦        ¦      ¦        ¦59, вул.    ¦
¦  ¦        ¦МАСКА"    ¦розташування  ¦        ¦      ¦        ¦Миколайчука, 9, ¦
¦  ¦        ¦       ¦багатоканальної¦        ¦      ¦        ¦м. Львів    ¦
¦  ¦        ¦       ¦телемережі ТОВ ¦        ¦      ¦        ¦        ¦
¦  ¦        ¦       ¦НВП "Лептон"  ¦        ¦      ¦        ¦        ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу
 перспективних досліджень
 та контролю за технічною
 якістю мовлення                     В.Блінков
 
 
                   Додаток 2
                   до рішення Національної ради
                   26.11.2008 N 2062
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
       мовлення ТОВ ТРК "Телебойман", м. Львів
 
 
   I. Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі (у відсотковому
співвідношенні):
   українська;
 
   II. Частка програм власного виробництва:
   4 години 58 хвилин на добу (35,48 %);
   (години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення)
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва):
   11 годин на добу (78,57 %);
   (години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення)
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва:
   3 години на добу (21,43 %);
   (години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення)
 
   V. Формат (відповідно до програмної концепції):
   інформаційно-розважальний;
   (інформаційний, культурологічний,       просвітницький,
розважальний, дитячий,         інформаційно-розважальний,
розважально-інформаційний,      інформаційно-просвітницький,
інформаційно-культурологічний...тощо)
 
   VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
-------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦   Розподіл   ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦Обсяг програм ¦
¦з/п¦  програмного  ¦обсяг на ¦власного ¦національного¦іноземного¦ та передач, ¦
¦  ¦  наповнення   ¦ тиждень ¦продукту ¦ продукту  ¦ продукту ¦   які   ¦
¦  ¦          ¦ (год. ¦ (год. ¦  (год.  ¦ (год.  ¦передбачається¦
¦  ¦          ¦хв./добу)¦хв./добу)¦ хв./добу) ¦хв./добу) ¦ретранслювати ¦
¦  ¦          ¦     ¦     ¦       ¦     ¦  (год.   ¦
¦  ¦          ¦     ¦     ¦       ¦     ¦ хв./добу)  ¦
¦---+-------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦     2     ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦---+-------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦1. ¦Iнформаційно-   ¦2 години ¦19 хвилин¦ 2 години  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦аналітичні та   ¦11 хвилин¦     ¦ 11 хвилин ¦     ¦       ¦
¦  ¦публіцистичні   ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦2. ¦Культурно-мистецькі¦55 хвилин¦10 хвилин¦ 55 хвилин ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦передачі      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦3. ¦Науково-      ¦1 година ¦20 хвилин¦ 1 година  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦просвітницькі   ¦35 хвилин¦     ¦ 35 хвилин ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦4. ¦Розважально-    ¦2 години ¦1 година ¦ 2 години  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦музичний (в т. ч.: ¦     ¦35 хвилин¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦музичні передачі, ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦інтерактивні    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі, ігрові  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦шоу, передачі   ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦по заявкам,    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦тощо...)      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦5. ¦Підбірка музичних ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦творів (для    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦радіомовлення)   ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦6. ¦Дитячі передачі  ¦55 хвилин¦55 хвилин¦ 55 хвилин ¦  -   ¦   -    ¦
¦---+-------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦7. ¦Фільмопоказ (для  ¦3 години ¦  -  ¦   -   ¦ 3 години ¦   -    ¦
¦  ¦телебачення)    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦8. ¦Iнше        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦Реклама      ¦59 хвилин¦59 хвилин¦ 59 хвилин ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦-------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦Елементи      ¦40 хвилин¦40 хвилин¦ 40 хвилин ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦оформлення ефіру  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦Анонси       ¦15 хвилин¦  -  ¦ 15 хвилин ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦-------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦Телеторгівля    ¦1 година ¦  -  ¦ 1 година  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦          ¦30 хвилин¦     ¦ 30 хвилин ¦     ¦       ¦
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      О.Кривша
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка