Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ТОВ ТРК "Радіопрім", м. Миколаїв, щодо переоформлення ліцензії (НР N 0196 від 26.03.2002) та видачі ліцензії на мовлення

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            26.11.2008 N 2074
 
 
         Про заяву ТОВ ТРК "Радіопрім",
         м. Миколаїв, щодо переоформлення
        ліцензії (НР N 0196 від 26.03.2002)
         та видачі ліцензії на мовлення
 
 
   Розглянувши заяву ТОВ ТРК "Радіопрім", м. Миколаїв (юридична
та фактична адреси: вул. Шевченка, 63, м. Миколаїв, 54017;
директор Гайша Г.В.), про переоформлення ліцензії НР N 0196 від
26.03.2002 (ефірне радіомовлення: частота 101,6 МГц, потужність
передавача - 0,5 кВт, обсяг мовлення - 20 год./добу, мова:
українською, російською мовами згідно з чинним законодавством) у
зв'язку зі зміною позивних (були: "Радіопрім - Русское Радіо -
Миколаїв";  стали:  "Радіопрім", "Русское Радіо"), програмної
концепції мовлення, керуючись статтями 31 та 35 Закону України
"Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18 та 24
Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити  ліцензію  НР  N  0196  від  26.03.2002
ТОВ ТРК "Радіопрім", м. Миколаїв, у зв'язку зі зміною позивних та
програмної  концепції мовлення, видати ліцензію на мовлення,
зазначивши:
   - вид мовлення: ефірне (радіомовлення);
   - вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "Радіопрім",
"Русское Радіо";
   - програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до
рішення (підписаним заступником начальника управління контролю та
моніторингу);
   - територіальна категорія мовлення: місцеве;
   - докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення -
згідно з додатком 2 до рішення (підписаним начальником відділу
частотного погодження та міжвідомчої координації);
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 20 годин на
добу.
 
   2. Оператор телекомунікацій - ТОВ "Альфа", м. Одеса.
 
   3. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення  та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ), провести
розрахунок та видати ТОВ ТРК "Радіопрім", м. Миколаїв, рахунок на
сплату ліцензійного збору (плати за переоформлення) за зміни, які
не впливають на розмір ліцензійного збору: позивних, програмної
концепції мовлення - в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
 
   4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ ТРК "Радіопрім", м. Миколаїв, переоформлену ліцензію на
мовлення, строк дії залишається без змін - по 26.03.2009.
 
   5. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія
НР N 0196 від 26.03.2002 вважається недійсною та вилучається.
 
   6. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
ліцензійний департамент, управління контролю та моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток 1
                   до рішення Національної ради
                   26.11.2008 N 2074
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
      мовлення ТОВ ТРК "Радіопрім", м. Миколаїв
 
 
   I. "Мова (мови),  якою  (якими)  вестимуться  передачі":
українська не менше 80%;
 
   II. Частка програм власного виробництва:
   4 години на добу, 20%;
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва):
   16 годин на добу, 80%;
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва:
   4 години на добу, 20%;
 
   V. Максимальні обсяги ретрансляції:
   16 годин на добу, 80% - програми ТОВ "ТРО "Русское радио" -
Україна", м. Київ;
 
   VI. Формат (відповідно до програмної концепції):
   розважально-інформаційний;
 
   VII. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
---------------------------------------------------------------------------------------
¦N¦ Розподіл програмного ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦ Програми та ¦
¦ ¦   наповнення    ¦обсяг на ¦власного ¦національного¦іноземного¦передачі, які ¦
¦ ¦            ¦ добу  ¦продукту ¦ продукту  ¦ продукту ¦передбачається¦
¦ ¦            ¦ (год. ¦ (год. ¦  (год.  ¦ (год.  ¦ретранслювати ¦
¦ ¦            ¦хв./добу)¦хв./добу)¦ хв./добу) ¦хв./добу) ¦(год.хв./добу)¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦1¦      2      ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦1¦Iнформаційно-аналітичні¦2 год.  ¦ 30 хв. ¦2 год. 30 хв.¦  -   ¦  2 год.  ¦
¦ ¦і публіцистичні    ¦30 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦2¦Культурно-мистецькі  ¦2 год.  ¦ 30 хв. ¦2 год. 30 хв.¦  -   ¦  2 год.  ¦
¦ ¦передачі        ¦30 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦3¦Науково-просвітницькі ¦1 год.  ¦ 30 хв. ¦1 год. 30 хв.¦  -   ¦  1 год.  ¦
¦ ¦передачі        ¦30 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦4¦Розважально-музичний (в¦ 10 год. ¦ 2 год. ¦  6 год.  ¦ 4 год. ¦  8 год.  ¦
¦ ¦т.ч.: музичні передачі ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦інтерактивні передачі, ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦ігрові шоу, передачі  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦по заявкам тощо...)  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦5¦Підбірка музичних   ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦ ¦творів (для      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦радіомовлення)     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦6¦Дитячі передачі    ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦7¦Фільмопоказ (для    ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦ ¦телебачення)      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦8¦Iнше:         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ ¦реклама        ¦3 год.  ¦ 24 хв. ¦3 год. 14 хв.¦  -   ¦2 год. 50 хв. ¦
¦ ¦            ¦14 хв.  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ ¦елементи оформлення  ¦ 16 хв. ¦ 06 хв. ¦  16 хв.  ¦  -   ¦  10 хв.  ¦
¦ ¦ефіру         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ ¦анонси         ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦ ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ ¦телеторгівля      ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      О.Кривша
 
 
                   Додаток 2
                   до рішення Національної ради
                   26.11.2008 N 2074
 
 
       Докладні характеристики каналу мовлення,
     мережі мовлення ТОВ ТРК "Радіопрім", м. Миколаїв
 
 
   Територіальна категорія мовлення: місцеве
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Місцезнаходження¦ Частота/  ¦ Потужність ¦ Територія  ¦
¦з/п ¦  передавача  ¦  канал  ¦ передавача ¦розповсюдження¦
¦  ¦        ¦ мовлення  ¦  (кВт)  ¦  програм  ¦
¦----+----------------+-------------+-------------+--------------¦
¦ 1. ¦пр. Жовтневий, ¦ 101,6 МГц ¦   0,5   ¦м. Миколаїв  ¦
¦  ¦43-а,      ¦       ¦       ¦       ¦
¦  ¦м. Миколаїв   ¦       ¦       ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу частотного
 погодження та міжвідомчої
 координації                      Т.Мироненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка