Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ЗАТ "Радіо Трек", м. Рівне, щодо переоформлення ліцензії (НР N 2111 від 24.02.2005) та видачі ліцензії на мовлення

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            26.11.2008 N 2075
 
 
       Про заяву ЗАТ "Радіо Трек", м. Рівне,
          щодо переоформлення ліцензії
          (НР N 2111 від 24.02.2005)
         та видачі ліцензії на мовлення
 
 
   Розглянувши заяву ЗАТ "Радіо Трек", м. Рівне (юридична та
фактична адреси: вул. 16 Липня, 38, м. Рівне, 33000; директор
Кульчинська Г.Г.), про переоформлення ліцензії НР N 2111 від
24.02.2005 (ефірне  радіомовлення,  місцеве  мовлення, частота
106,4 МГц у м. Рівному, Р = 2,0 кВт,  обсяг  мовлення  -
24 год./добу,  мова: українська) у зв'язку зі зміною складу
власників (були: Богуцький В.С.; ТОВ "Котекс ЛТД", м. Кузнецовськ;
стали: Богуцький В.С.; Кульчинська Г.Г.; Кульчинський М.Г.),
оператора телекомунікацій (був: ЗАТ "Радіо Трек", м. Рівне; став:
Концерн РРТ), керуючись статтями 31 та 35 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18 та 24 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити ліцензію НР N 2111 від 24.02.2005 ЗАТ "Радіо
Трек", м. Рівне, у зв'язку зі зміною складу власників, оператора
телекомунікацій, зазначивши в ліцензії на мовлення:
   - вид мовлення: ефірне (радіомовлення);
   - код ЄДРПОУ 23302560;
   - вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "Радіо Трек -
106,4 FM";
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 год. на
добу;
   - програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до
рішення (підписаним заступником начальника управління контролю та
моніторингу);
   - територіальна категорія мовлення: місцеве;
   - докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення -
згідно з додатком 2 до рішення (підписаним начальником відділу
частотного погодження та міжвідомчої координації).
 
   2. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення  та видачу дубліката ліцензії на мовлення та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ), провести
розрахунок, видати ЗАТ "Радіо Трек", м. Рівне,рахунок на сплату
ліцензійного збору (плати за переоформлення) за зміну складу
власників,  оператора  телекомунікацій  -  в  розмірі  п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ЗАТ "Радіо Трек", м. Рівне, переоформлену ліцензію на
мовлення, строк дії залишається без змін - по 14.05.2009.
 
   4. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія
НР N 2111 від 24.02.2005 вважається недійсною та вилучається.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
ліцензійний департамент.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток 1
                   до рішення Національної ради
                   26.11.2008 N 2075
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
        мовлення ЗАТ "Радіо Трек", м. Рівне
 
 
   I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі":
   українська;
 
   II. Частка програм власного виробництва:
   24 год. на добу, 100%;
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва):
   24 год. на добу, 100%;
 
   IV. Формат (відповідно до програмної концепції):
   музично-інформаційний;
 
   V. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
---------------------------------------------------------------------------------------
¦N¦ Розподіл програмного ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦ Програми та ¦
¦ ¦   наповнення    ¦обсяг на ¦власного ¦національного¦іноземного¦передачі, які ¦
¦ ¦            ¦ добу  ¦продукту ¦ продукту  ¦ продукту ¦передбачається¦
¦ ¦            ¦ (год. ¦ (год. ¦  (год.  ¦ (год.  ¦ретранслювати ¦
¦ ¦            ¦хв./добу)¦хв./добу)¦ хв./добу) ¦хв./добу) ¦(год.хв./добу)¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦1¦      2      ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦1¦Iнформаційно-аналітичні¦ 6 год. ¦ 6 год. ¦  6 год.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦ ¦і публіцистичні    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦2¦Культурно-мистецькі  ¦ 1 год. ¦ 1 год. ¦  1 год.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦ ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦3¦Науково-просвітницькі ¦ 1 год. ¦ 1 год. ¦  1 год.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦ ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦4¦Розважально-музичний (в¦ 3 год. ¦ 3 год. ¦  3 год.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦ ¦т.ч.: музичні передачі ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦інтерактивні передачі, ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦ігрові шоу, передачі  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦по заявкам тощо...)  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦5¦Підбірка музичних   ¦ 10 год. ¦ 10 год. ¦  10 год.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦ ¦творів (для      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦радіомовлення)     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦6¦Дитячі передачі    ¦ 1 год. ¦ 1 год. ¦  1 год.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦7¦Фільмопоказ (для    ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦ ¦телебачення)      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦-+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦8¦Iнше:         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ ¦реклама        ¦1 год.  ¦1 год.  ¦1 год. 30 хв.¦  -   ¦   -    ¦
¦ ¦            ¦30 хв.  ¦30 хв.  ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ ¦елементи оформлення  ¦ 15 хв. ¦ 15 хв. ¦  15 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦ ¦ефіру         ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ ¦анонси         ¦ 15 хв. ¦ 15 хв. ¦  15 хв.  ¦  -   ¦   -    ¦
¦ ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ ¦телеторгівля      ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      О.Кривша
 
 
                   Додаток 2
                   до рішення Національної ради
                   26.11.2008 N 2075
 
 
         Докладні характеристики каналу
          мовлення, мережі мовлення
 
 
   Територіальна категорія мовлення: місцеве
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Місцезнаходження¦ Частота/  ¦ Потужність ¦ Територія  ¦
¦з/п ¦  передавача  ¦  канал  ¦ передавача ¦розповсюдження¦
¦  ¦        ¦ мовлення  ¦  (кВт)  ¦  програм  ¦
¦----+----------------+-------------+-------------+--------------¦
¦ 1. ¦с. Антопіль,  ¦ 106,4 МГц ¦   2,0   ¦м. Рівне та  ¦
¦  ¦Рівненська обл. ¦       ¦       ¦прилеглі   ¦
¦  ¦        ¦       ¦       ¦райони    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу частотного
 погодження та міжвідомчої
 координації                      Т.Мироненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка