Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2008 р. N 53

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 17 грудня 2008 р. N 1115
                Київ
 
         Про внесення змін до постанови
          Кабінету Міністрів України
          від 11 лютого 2008 р. N 53
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого
2008 р. N 53 ( 53-2008-п ) "Про затвердження Порядку використання
у  2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для
компенсації Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"
різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його
реалізації суб'єктам господарювання для виробництва  теплової
енергії, яка споживається населенням" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 13, ст. 325, N 33, ст. 1098, N 46, ст. 1496, N 76,
ст. 2571, N 89, ст. 2972), зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 37
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 17 грудня 2008 р. N 1115
 
               ЗМIНИ,
    що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
       від 11 лютого 2008 р. N 53 ( 53-2008-п )
 
 
   1. У назві та пункті 1 постанови ( 53-2008-п ) слова
"суб'єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка
споживається населенням" замінити словами і цифрами "у 2006 році
населенню,  бюджетним  установам  та  у 2006-2008 роках для
виробництва теплової енергії, спожитої населенням".
 
   2. У Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у
державному   бюджеті   для    компенсації   Національній
акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці  між  цінами
закупівель  імпортованого природного газу та його реалізації
суб'єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка
споживається населенням,  затвердженому  зазначеною  постановою
( 53-2008-п ):
 
   1) у назві Порядку ( 53-2008-п ) та абзаці першому пункту 2
слова "суб'єктам господарювання для виробництва теплової енергії,
яка споживається населенням" замінити словами і  цифрами  "у
2006 році населенню, бюджетним установам та у 2006-2008 роках для
виробництва теплової енергії, спожитої населенням";
 
   2) пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   "1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році
коштів, передбачених Мінпаливенерго за програмою "Компенсація НАК
"Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого
природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на
виробництво теплової енергії,  яка  споживається  населенням"
відповідно до статті 80 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України." ( 107-17 );
 
   3) доповнити пункт 2 після абзацу третього новими абзацами
такого змісту:
 
   "договорів про постачання імпортованого природного газу в
2006 році, який споживався населенням, укладених між НАК "Нафтогаз
України" та компанією "Газ України", із зазначенням помісячного
обсягу  постачання  імпортованого  природного  газу та актів
приймання-передачі такого газу, що додаються  до  зазначених
договорів;
 
   договорів про постачання імпортованого природного газу в
2006 році, який споживався бюджетними установами, укладених між
НАК "Нафтогаз України" та компанією "Газ України", із зазначенням
помісячного обсягу постачання імпортованого природного газу та
актів приймання-передачі такого газу, що додаються до зазначених
договорів;
 
   реєстру договорів про постачання імпортованого природного
газу в 2006 році, який споживався населенням, укладених між
компанією "Газ України" та відкритими акціонерними товариствами з
газопостачання та газифікації, із зазначенням помісячного обсягу
постачання імпортованого природного газу;
 
   реєстру договорів про постачання імпортованого природного
газу в 2006 році, який споживався бюджетними установами, укладених
між компанією  "Газ  України"  та  відкритими  акціонерними
товариствами з  газопостачання та газифікації, із зазначенням
помісячного обсягу постачання імпортованого природного газу;".
 
   У зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати
відповідно абзацами восьмим - шістнадцятим;
 
   4) у пункті 4 слова "природного газу, реалізовані суб'єктам
господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається
населенням" замінити словами і цифрами "імпортованого природного
газу, реалізовані у 2006 році населенню, бюджетним установам та у
2006-2008  роках  для виробництва теплової енергії, спожитої
населенням";
 
   5) в абзацах першому і п'ятому пункту 6 слова "суб'єктам
господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається
населенням" замінити словами і цифрами ", імпортованого природного
газу, реалізованого у 2006 році населенню, бюджетним установам та
у 2006-2008 роках для виробництва теплової енергії, спожитої
населенням";
 
   6) у пункті 10:
 
   в абзаці другому цифру "5" замінити цифрами "26";
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "У разі коли сума фактично отриманої компенсації за грудень
2008 року перевищує суму, уточнену на підставі актів звіряння
обсягів газу, передбачених цим пунктом, сума різниці повертається
до державного бюджету.";
 
   7) доповнити Порядок ( 53-2008-п ) пунктом 14 такого змісту:
 
   "14. У разі коли сума попереднього фінансування компенсації
за 2008 рік, здійсненої відповідно до пункту 9 цього Порядку, з
урахуванням отриманої компенсації за 2006 рік та листопад -
грудень 2007 р. перевищує суму фактично отриманої компенсації за
такі періоди, що підтверджується відповідними документами та
розрахунками,  різниця повертається до державного бюджету на
підставі графіка повернення, затвердженого Мінпаливенерго  за
погодженням з Мінфіном.".
 
   3. У додатках до Порядку ( 53-2008-п ):
 
   1) у  додатку  1  слова  "природного  газу  суб'єктами
господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається
населенням" замінити словами і цифрами "імпортованого природного
газу, реалізованого у 2006 році населенню, бюджетним установам та
у  2006-2008  роках суб'єктам господарювання для виробництва
теплової енергії, спожитої населенням";
 
   2) у  додатку  2  слова  "природного  газу  суб'єктам
господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається
населенням" замінити словами і цифрами "імпортованого природного
газу, реалізованого у 2006 році населенню, бюджетним установам та
у 2006-2008 роках суб'єктам господарювання  для  виробництва
теплової енергії, спожитої населенням";
 
   3) у додатку 3 слова "що використовується для виробництва
теплової енергії, яка споживається населенням" замінити словами і
цифрами "реалізованого у 2006 році населенню, бюджетним установам
та у 2006-2008 роках суб'єктам господарювання для виробництва
теплової енергії, спожитої населенням".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка