Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визначення частоти та причин імунізації дітей вакцинами дифтерійної групи та КПК (кір, паротит, краснуха) з порушенням національного календаря профілактичних щеплень серед дітей віком від 1 до 6 років

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.11.2008 N 676
 
 
         Про визначення частоти та причин
      імунізації дітей вакцинами дифтерійної групи
      та КПК (кір, паротит, краснуха) з порушенням
     національного календаря профілактичних щеплень
        серед дітей віком від 1 до 6 років
 
 
   На виконання ст. 12 Закону України "Про захист населення від
інфекційних захворювань" ( 1645-14 ) та наказу МОЗ України від
03.02.2006 року N 48 ( z0665-06 ) "Про порядок проведення
профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу
медичних  імунобіологічних  препаратів",  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України від 02.06.2006 р. N 665/12539, та з
метою вивчення та проведення аналізу причин та частоти щеплення
дітей віком від 1 до 6 років вакцинами дифтерійної групи та КПК
(кір, паротит, краснуха) з порушенням календаря профілактичних
щеплень в Україні Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  протокол  дослідження  частоти  та причин
порушення схеми  вакцинації  згідно  національного  календаря
профілактичних  щеплень  в  Україні  ( z0665-06 ) вакцинами
дифтерійної групи та вакцинами проти кору, паротиту та краснухи
(КПК) серед дітей віком від 1 до 6 років (додається).
 
   2. ДП  "Центр імунобіологічних препаратів" провести збір
узагальнених результатів вивчення причин та частоти щеплення дітей
віком від 1 до 6 років вакцинами дифтерійної групи та КПК (кір,
паротит, краснуха) з порушенням календаря профілактичних щеплень
( z0665-06 ) згідно з протоколом.
 
   3. Начальникам  управлінь  охорони здоров'я Житомирської,
Одеської та Київської облдержадміністрацій, Головного управління
охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської
державної адміністрації, головним державним санітарним лікарям
Житомирської, Одеської і Київської областей та м. Києва:
 
   3.1. Організувати  роботу  для  отримання  необхідної
документації (форми N 112 та N 63) в лікувально-профілактичних
закладах  міст  Києва,  Житомира,  Одеси,  районних центрів,
фельдшерсько-акушерських пунктів  Київської,  Житомирської  та
Одеської областей.
 
   4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти
на в.о. першого  заступника  Міністра,  Головного  державного
санітарного лікаря України Пономаренка А.М.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   25.11.2008 N 676
 
 
            ПРОТОКОЛ ДОСЛIДЖЕННЯ
          частоти та причин порушення
     схеми вакцинації згідно національного календаря
         профілактичних щеплень в Україні
              ( z0665-06 )
       вакцинами дифтерійної групи та вакцинами
    для профілактики кору, паротиту та краснухи (КПК)
        серед дітей віком від 1 до 6 років
 
 
   Виконавець:  Державне підприємство "Центр імунобіологічних
          препаратів"
          вул. М. Амосова, 5, 03038, Київ
          тел. +38 (044) 2752466, факс +38 (044) 2750702
 
   Директор    Мойсеєва Ганна В'ячеславівна
   Центру     тел. +38 (044) 2752466, факс +38 (044) 2750702
 
   Учасники    Лікувально-профілактичні заклади Житомирської,
   дослідження  Одеської, Київської областей та м. Київ.
 
        Обґрунтування проведення дослідження
 
   В кожній  країні  існує  свій  національний  календар
профілактичних  щеплень,  згідно якого проводиться імунізація
населення. В Україні такий календар затверджений наказом МОЗ
України від 03.02.2006 р. за N 48 ( z0665-06 ) "Про порядок
проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й
обігу медичних імунобіологічних препаратів".
   В останній час в Україні значна кількість дітей імунізується
вакцинами з порушенням схем календаря профілактичних щеплень. Але
на даний час відсутні статистичні дані щодо частоти таких випадків
та  причини  їх  виникнення.  Особливо це стосується вакцин
дифтерійної групи та вакцин для профілактики кору, паротиту та
краснухи (КПК).
   Виявлення причин  і  частоти  проведення  щеплень  проти
інфекційних  хвороб  з  порушенням  національного  календаря
профілактичних щеплень у групі дітей від 1 до 6 років вакцин
дифтерійної групи та для профілактики кору, паротиту та краснухи
(КПК) надасть можливість розробки рекомендацій щодо їх усунення.
 
             Обсяг вибірки
 
   Група дослідження - 2000 дітей віком від 1 до 6 років в трьох
областях України: Житомирській, Одеській, Київській та в м. Київ,
по 500 дітей в кожній із трьох областей України Житомирській,
Одеській, Київській та м. Києві. По кожній області з 500 дітей
в обласному центрі - 250 осіб, в районних центрах - 200 осіб
(3 районні центри в області), по ФАПах - 50 осіб, в м. Київ -
500 осіб.
 
             Мета дослідження
 
   Встановити причини, які сприяють  проведенню  щеплень  з
порушенням національного  календаря  профілактичних  щеплень
( z0665-06 ) у дітей від 1 до 6 років вакцинами дифтерійної групи
та для профілактики кору, паротиту та краснухи (КПК).
   На підставі отриманих даних розробити рекомендації  щодо
імунізації  дітей  "груп  ризику",  з  урахуванням  принципу
індивідуального підходу до  вакцинації  сучасними  вакцинами;
своєчасної  закупівлі вакцин для проведення щеплень дітям з
порушенням календаря.
 
           Проведення дослідження
 
   Створити робочу групу по проведенню аналізу та розробки
рекомендацій щодо вакцинації дітей "груп ризику", з урахуванням
принципу індивідуального підходу до щеплень сучасними вакцинами;
своєчасної закупівлі вакцин для проведення щеплень дітям  з
порушенням календаря.
   ДП "Центр  імунобіологічних   препаратів"   підготувати
обґрунтований аналіз отриманих результатів.
   Збір інформації  провести  методом  випадкової  вибірки
відповідно до нижченаведених таблиць щодо щеплення дітей 1-6 років
вакцинами дифтерійної групи та комбінованими  вакцинами  для
профілактики кору, паротиту. На кожну групу вакцин заповнюють
окрему таблицю.
 
                   Таблиця 1
 
       Причини порушення терміну щеплень дітей
    віком від 1 до 6 років вакцинами дифтерійної групи
 
------------------------------------------------------------------------------------------
¦П.I.Б.¦ Дата  ¦  Дата  ¦ Назва ¦Виробник¦  Причина порушення  ¦Послідов- ¦ При-¦
¦   ¦народження¦вакцинації¦вакцини¦    ¦  календаря щеплень  ¦ ність  ¦мітка¦
¦   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦-------------------------¦вакцинації¦   ¦
¦   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦  За  ¦Відмова¦Відсут-¦     ¦   ¦
¦   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦медичними¦батьків¦ ність ¦     ¦   ¦
¦   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦причинами¦    ¦вакцини¦     ¦   ¦
¦------+----------+----------+-------+--------+---------+-------+-------+----------+-----¦
¦   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦   ¦
------------------------------------------------------------------------------------------
 
                   Таблиця 2
 
       Причини порушення терміну щеплень дітей
    віком від 1 до 6 років вакцинами для профілактики
         кору, паротиту та краснухи (КПК)
 
------------------------------------------------------------------------------------------
¦П.I.Б.¦ Дата  ¦  Дата  ¦ Назва ¦Виробник¦  Причина порушення  ¦Послідов- ¦ При-¦
¦   ¦народження¦вакцинації¦вакцини¦    ¦  календаря щеплень  ¦ ність  ¦мітка¦
¦   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦-------------------------¦вакцинації¦   ¦
¦   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦  За  ¦Відмова¦Відсут-¦     ¦   ¦
¦   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦медичними¦батьків¦ ність ¦     ¦   ¦
¦   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦причинами¦    ¦вакцини¦     ¦   ¦
¦------+----------+----------+-------+--------+---------+-------+-------+----------+-----¦
¦   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦   ¦
------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Етапи проведення дослідження
   Дата початку дослідження - грудень 2008 року.
   Дата закінчення дослідження - червень 2009 року.
   Дослідження закінчується  аналізом   отриманих   даних,
підготовкою звіту та розробкою рекомендацій щодо вакцинації дітей
"груп ризику", з урахуванням принципу індивідуального підходу до
щеплень сучасними вакцинами; своєчасної закупівлі вакцин для
проведення щеплень дітям з порушенням календаря.
   Звіт по  проведеному  дослідженню  надається  до  МОЗ:
Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду та
Управління материнства, дитинства.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка