Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження галузевої програми "Електронна система реєстрації та обміну медичною інформацією між закладами, установами і організаціями системи охорони здоров'я"

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.11.2008 N 675
 
 
        Про затвердження галузевої програми
    "Електронна система реєстрації та обміну медичною
       інформацією між закладами, установами
      і організаціями системи охорони здоров'я"
 
 
   З метою реалізації основних напрямків державної політики,
направленої на прискорений розвиток та впровадження інформаційних
та телекомунікаційних технологій, підвищення доступності медичної
допомоги, безпеки пацієнта, ефективності та оптимізації роботи
усіх  складових  галузі,  а  також створення умов (сучасної
інформаційно-комунікаційної  інфраструктури)  для  впровадження
страхової медицини,  на виконання п.34 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 15.08.2007 N 653-р ( 653-2007-р ) "Про
затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених
Законом України "Про Основні засади розвитку  інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Галузеву програму "Електронна система реєстрації та
обміну медичною  інформацією  між  закладами,  установами  і
організаціями системи охорони здоров'я" (додається);
 
   1.2. Заходи щодо впровадження галузевої програми "Електронна
система реєстрації та обміну медичною інформацією між закладами,
установами і організаціями системи охорони здоров'я" (додається);
 
   1.3. Склад Координаційної ради МОЗ України з впровадження
галузевої програми "Електронна система реєстрації та  обміну
медичною інформацією між закладами, установами і організаціями
системи охорони здоров'я" (додається);
 
   1.4. Склад постійно діючої робочої групи з впровадження
галузевої  програми "Електронна система реєстрації та обміну
медичною інформацією між закладами, установами і організаціями
системи охорони здоров'я" (додається).
 
   2. Надати право голові постійно діючої робочої групи в разі
необхідності залучати до роботи групи необхідних консультантів та
фахівців.
 
   3. Українському інституту стратегічних досліджень МОЗ України
(Слабкому Г.О.), Державному клінічному науково-практичному центру
телемедицини МОЗ  України (Осташку В.Г.) забезпечити науковий
супровід та розробку нових напрямків у програмі "Електронна
система реєстрації та обміну медичною інформацією між закладами,
установами і організаціями системи охорони здоров'я".
 
   4. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь
(головних  управлінь)  охорони  здоров'я  обласних, Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та
управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних
адміністрацій:
 
   4.1. Забезпечити виконання галузевої програми "Електронна
система реєстрації та обміну медичною інформацією між закладами,
установами і організаціями системи охорони здоров'я".
 
                   2009-2013 рр.
 
   4.2. Розробити комплекс заходів відповідно до регіональних
потреб щодо впровадження галузевої програми "Електронна система
реєстрації та обміну  медичною  інформацією  між  закладами,
установами і організаціями системи охорони здоров'я".
 
                   2009 рік
 
   4.3. Забезпечити лікувально-профілактичні заклади необхідним
обладнанням для забезпечення функціонування електронної системи
реєстрації  та  обміну  медичною  інформацією між закладами,
установами і організаціями системи охорони здоров'я на місцевому
рівні.
 
                   2009-2013 рр.
 
   4.4. Щороку  до 15 січня, наступного за звітним роком,
надавати до МОЗ України інформацію про виконання  галузевої
програми  "Електронна  система реєстрації та обміну медичною
інформацією між закладами, установами і організаціями системи
охорони здоров'я".
 
                   Постійно
 
   5. Директору Українського інституту стратегічних досліджень
МОЗ України (Слабкому Г.О.), начальнику Управління програмного,
інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з Верховною
Радою України (Лихотопу Р.Й.):
 
   5.1. Проводити  постійний  моніторинг  стану  виконання
зазначеної програми та її результатів.
 
                   2010-2013 рр.
 
   5.2. Провести  аналіз  результатів  впровадження  проекту
"Система обміну медичними даними між лікувально-профілактичними
закладами  з  використанням  інформаційних  та  телемедичних
технологій" в пілотних регіонах.
 
                   2009 рік
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Лазоришинця В.В.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   25.11.2008 N 675
 
 
            ГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА
       "Електронна система реєстрації та обміну
     медичною інформацією між закладами, установами
      і організаціями системи охорони здоров'я"
 
 
             Мета Програми
 
   Метою цієї  Програми  є  забезпечення розвитку галузевої
інформаційної системи.
 
        Шляхи і способи розв'язання проблеми
 
   Система охорони здоров'я в Україні характеризується високою
концентрацією технічного та кадрового потенціалу в великих містах
та столиці. За такої ситуації своєчасна, якісна медична допомога
недоступна  для більшості населення, яке не в змозі вчасно
звернутися до провідних медичних клінік та наукових центрів. Це
призводить  до збільшення кількості хронічних захворювань та
надання несвоєчасно медичної допомоги.
   Основні фактори  негативного  впливу на розвиток охорони
здоров'я:
   - значна міграція населення в країні;
   - недостатність фінансування галузі;
   - тривалість  збору  достовірної статистичної інформації,
необхідної для аналізу, планування та ефективного управління
галуззю;
   - висока залежність якості надання медичних послуг  від
людського фактору (помилки лікарів, медперсоналу);
   - дисбаланс  забезпеченості  галузі   технічними   та
інтелектуальними ресурсами;
   - висока інерційність  в  управлінні  галуззю  внаслідок
переважного використання паперових носіїв інформації.
   Дедалі частіше населення звертається за медичною допомогою
не за місцем постійного проживання. У таких випадках відсутність
повної інформації про пацієнта є причиною того, що медична
допомога надається невчасно, не в повному обсязі. Iнформація про
надання медичної допомоги пацієнту в певному закладі у будь-який
час повинна бути доступною для інших закладів охорони здоров'я,
куди звертається пацієнт. Крім того, зростає навантаження на
лікувально-профілактичні заклади, оскільки їм потрібно дублювати
більшість обстежень, проведених в інших лікувальних установах.
   За недостатнього фінансування виникає потреба ефективного
обліку та перерозподілу ресурсів на основі аналізу стану системи
за умови, що система накопичує максимально достовірну інформацію і
до неї є оперативний доступ.
   Сьогодні є  нагальна  потреба  забезпечення раціонального
використання ресурсів, що виділяються з державного та місцевих
бюджетів при вирішенні завдань в області розвитку та використання
інформаційних та телекомунікаційних технологій.
   Подекуди, заклади самотужки формують власну локальну мережу
обміну та реєстрації інформації. Цей процес не упорядкований.
Структура та інформаційні потоки в таких системах формуються
виходячи із потреб окремого закладу. Не завжди використовуються
стандартні облікові форми, не забезпечуються необхідні умови
конфіденційності. Функціональність таких систем, як  правило,
недостатня і   не   відповідає   міжнародним   стандартам.
I найголовніше - суттєво обмежена або взагалі відсутня можливість
оперативного обміну інформацією між такими системами у рамках
регіону і країни.
   Розв'язання перерахованих вище проблем буде вирішено шляхом:
   - Забезпечення законодавчої підтримки стратегії впровадження
єдиного інформаційного медичного простору на основі інформаційних
та телекомунікаційних технологій;
   - Розвитку інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури
системи охорони здоров'я, у тому числі технічного оснащення
лікувально-профілактичних закладів сучасними технічними засобами в
сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та підключення їх
до мережі Iнтернет;
   - Розробки  і   впровадження   інформаційно-програмного
забезпечення для електронної системи реєстрації та обміну медичною
інформацією;
   - Впровадження електронної системи реєстрації, збереження та
обміну інформацією про пацієнта між лікувально-профілактичними
закладами на всіх рівнях надання медичної допомоги відповідно до
національних та гармонізованих міжнародних стандартів;
   - Впровадження електронної персональної картки пацієнта як
універсального ключа доступу до інформації про пацієнта на всій
території України;
   - Розробки та впровадження критеріїв оцінки ефективності
системи реєстрації та обміну медичною інформацією на основі
інформаційних та телекомунікаційних технологій.
 
           Ефективність Програми
 
   Виконання Програми дасть змогу:
   - підвищити якість і ефективність медичної допомоги;
   - створити  підґрунтя  єдиного  інформаційного  медичного
простору - електронну систему реєстрації та обміну медичною
інформацією між закладами, установами і організаціями системи
охорони здоров'я;
   - спростити впровадження страхової медицини шляхом створення
сучасної  інформаційно-комунікаційної інфраструктури галузі та
електронного реєстру пацієнтів і їх  звернень  за  медичною
допомогою;
   - оптимізувати та максимально спростити доступ населення до
медичної допомоги незалежно від місця перебування та реєстрації
шляхом впровадження електронної персональної картки пацієнта;
   - підвищити безпеку пацієнта шляхом мінімізації помилок,
пов'язаних з людським фактором, під час збору та обробки даних;
   - забезпечити доступність і підвищити якість надання медичної
допомоги населенню шляхом організації системи швидкого доступу
персоналу лікувально-профілактичного закладу до медичних даних
пацієнта, впровадження телемедицини;
   - забезпечити ефективний контроль за якістю та обсягами
надання медичної допомоги;
   - підвищити ефективність використання бюджетних коштів на
розвиток та використання інформаційних та  телекомунікаційних
технологій,  у  тому числі за рахунок координації робіт та
ліквідації дублювання заходів щодо розвитку  і  використання
інформаційних та телекомунікаційних технологій в сфері охорони
здоров'я.
   Впровадження заходів, передбачених в Програмі, створить умови
забезпечення раціонального використання ресурсів, що виділяються з
державного та місцевого бюджетів, при вирішенні завдань в сфері
розвитку та використання інформаційних та  телекомунікаційних
технологій в системі охорони здоров'я.
 
            Термін дії Програми
 
                   2009-2013 рр.
 
            Очікувані результати
 
   Підвищення доступності медичної допомоги, безпеки пацієнта,
ефективності та оптимізації роботи усіх складових галузі, а також
створення  умов,  зокрема  забезпечення  діяльності  сучасної
інформаційно-комунікаційної  інфраструктури  системи  охорони
здоров'я для впровадження страхової медицини.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   25.11.2008 N 675
 
 
               ЗАХОДИ
        щодо впровадження галузевої програми
       "Електронна система реєстрації та обміну
     медичною інформацією між закладами, установами
      і організаціями системи охорони здоров'я"
 
 
   1. Забезпечити впровадження проекту "Система обміну медичними
даними між лікувально-профілактичними закладами з використанням
інформаційних та телемедичних технологій" в пілотних регіонах.
 
            Департамент організації медичної допомоги
            МОЗ України, Головне управління охорони
            здоров'я Дніпропетровської обласної
            та Головне управління охорони здоров'я
            та медичного забезпечення Київської
            міської державних адміністрацій
            2009 рік
 
   2. Розробити та затвердити рекомендації щодо впровадження в
галузі охорони здоров'я системи обміну медичними даними між
лікувально-профілактичними закладами з використанням інформаційних
та телемедичних технологій.
 
            Департамент організації медичної допомоги
            МОЗ України, Український інститут
            стратегічних досліджень МОЗ України,
            Державний клінічний науково-практичний
            центр телемедицини МОЗ України, Центр
            медичної статистики МОЗ України
            2009 рік
 
   3. Розробити та подати на затвердження основні нормативні
документи щодо організації та забезпечення роботи електронної
системи реєстрації та обміну медичною інформацією між закладами,
установами і організаціями системи охорони здоров'я.
 
            Департамент організації медичної допомоги
            МОЗ України, Український інститут
            стратегічних досліджень МОЗ України,
            Державний клінічний науково-практичний
            центр телемедицини МОЗ України, Центр
            медичної статистики МОЗ України
            2009-2010 роки
 
   4. Оснастити  лікувально-профілактичні  заклади  охорони
здоров'я обладнанням, необхідним для забезпечення електронної
реєстрації та обміну медичною інформацією.
 
            МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я
            обласних, Севастопольської і Головного
            управління охорони здоров'я та медичного
            забезпечення Київської міських державних
            адміністрацій
            2010-2013 роки
 
   5. Впровадити в роботу лікувально-профілактичних закладів
електронну картку пацієнта та стандартні статистичні форми на
електронних носіях інформації.
 
            МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я
            обласних, Севастопольської і Головного
            управління охорони здоров'я та медичного
            забезпечення Київської міських державних
            адміністрацій
            2010-2013 роки
 
   6. Забезпечити  лікувально-профілактичні  заклади  охорони
здоров'я доступом до мережі Iнтернет.
 
            МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я
            обласних, Севастопольської і Головного
            управління охорони здоров'я та медичного
            забезпечення Київської міських державних
            адміністрацій
            2010-2013 роки
 
   7. Розробити  та  впровадити  критерії  моніторингу  за
результатами виконання Програми.
 
            Департамент організації медичної допомоги
            МОЗ України, Український інститут
            стратегічних досліджень МОЗ України
            2010-2011 роки
 
   8. Забезпечити постійний моніторинг за результатами виконання
Програми.
 
            Департамент організації медичної допомоги
            МОЗ України, Державний клінічний
            науково-практичний центр телемедицини
            МОЗ України, Український інститут
            стратегічних досліджень МОЗ України
            2010-2013 роки
 
   9. Проводити регіональні семінари-тренінги для  системних
адміністраторів,       відповідальних       керівників
лікувально-профілактичних закладів з  питань  організації  та
забезпечення роботи локальних електронних систем реєстрації та
обміну медичною інформацією.
 
            МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я
            обласних, Севастопольської і Головного
            управління охорони здоров'я та медичного
            забезпечення Київської міських державних
            адміністрацій
            2011-2013 роки
 
   10. Здійснювати систематичний контроль за дотриманням методик
використання електронної системи реєстрації та обміну медичною
інформацією в лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я.
 
            МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я
            обласних, Севастопольської і Головного
            управління охорони здоров'я та медичного
            забезпечення Київської міських державних
            адміністрацій
            Постійно.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   25.11.2008 N 675
 
 
               СКЛАД
         Координаційної ради МОЗ України
     з впровадження галузевої програми "Електронна
    система реєстрації та обміну медичною інформацією
      між закладами, установами і організаціями
          системи охорони здоров'я"
 
 
 Лазоришинець      - заступник Міністра охорони здоров'я
 Василь Васильович    України, голова Координаційної ради
 
 Москаленко       - д.м.н., професор, член-кор. АМН України,
 Віталій Федорович    ректор Національного медичного
             університету ім. О.О. Богомольця
             МОЗ України, заступник голови
             Координаційної ради
 
 Вороненко Юрій     - д.м.н., професор, член-кор. АМН України,
 Васильович        ректор Національної медичної академії
             післядипломної освіти МОЗ України,
             заступник голови Координаційної ради
 
 Слабкий Геннадій    - д.м.н., професор, Директор Українського
 Олексійович       інституту стратегічних досліджень МОЗ
             України, заступник голови Координаційної
             ради
 
 Осташко Віталій    - головний лікар Державного клінічного
 Геннадійович       науково-практичного центру телемедицини
             МОЗ України, секретар Координаційної
             ради
 
          Члени Координаційної ради:
 
 Жданова        - директор Департаменту організації
 Мирослава Петрівна    медичної допомоги МОЗ
 
 Майсюра Василь     - директор Департаменту економіки
 Михайлович        і фінансової політики МОЗ
 
 Лихотоп        - начальник Управління програмного,
 Ростислав Йосипович   інформаційно-аналітичного забезпечення
             та зв'язків з Верховною Радою України
             МОЗ
 
 Гузар Зіновій     - начальник Управління справами
 Тадейович
 
 Бронова        - начальник Відділу правового забезпечення
 Владислава Михайлівна  МОЗ
 
 Гриценко        - к.т.н., професор, директор Міжнародного
 Володимир Iлліч     науково-навчального центру інформаційних
             технологій та систем НАН України
             (за згодою)
 
 Коваленко       - д.м.н., професор, завідувач відділу
 Олександр Сергійович   Міжнародного науково-навчального центру
             інформаційних технологій і систем
             НАН України (за згодою)
 
 Голубчиков       - д.м.н., професор, директор Центру
 Михайло Васильович    медичної статистики МОЗ України
 
 Владзімірський     - к.м.н., завідувач відділом інформатики
 Антон Вячеславович    та телемедицини НДIТО (за згодою).
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   25.11.2008 N 675
 
 
               СКЛАД
         постійно діючої робочої групи
     з впровадження галузевої програми "Електронна
    система реєстрації та обміну медичною інформацією
      між закладами, установами і організаціями
          системи охорони здоров'я"
 
 
 Лихотоп        - начальник: Управління програмного,
 Ростислав Йосипович   інформаційно-аналітичного забезпечення
             та зв'язків з Верховною Радою України,
             голова Робочої групи
 
 Слабкий Геннадій    - д.м.н., професор, директор Українського
 Олексійович       інституту стратегічних досліджень МОЗ
             України, заступник голови Робочої групи
 
 Кривенко Євгеній    - старший науковій співголова Українського
 Миколайович       інституту стратегічних досліджень МОЗ
             України, секретар Робочої групи
 
            Члени робочої групи:
 
 Голубчиков       - д.м.н., професор, директор Центру
 Михайло Васильович    медичної статистики МОЗ України
 
 Осташко Віталій    - головний лікар Державного клінічного
 Геннадійович       науково-практичного центру телемедицини
             МОЗ України
 
 Коваленко       - д.м.н., професор, завідувач відділу
 Олександр Сергійович   Міжнародного науково-навчального центру
             інформаційних технологій і систем НАН
             України (за згодою)
 
 Владзімірський     - к.м.н., завідувач відділом інформатики
 Антон Вячеславович    та телемедицини НДIТО
 
 
 Максимчук Марина    - начальник відділу розвитку
 Миколаївна        організаційних форм закладів охорони
             здоров'я Департаменту економіки
             страхування МОЗ
 
 Фурс Сергій      - заступник директора ДП "Український
 Вікторович        інформаційно-обчислювальний центр"
             МОЗ України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка