Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення Спартакіади серед студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації у 2008-2009 н.р.

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.11.2008 N 677
 
 
      Про проведення Спартакіади серед студентів
    вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів
       IV рівня акредитації у 2008-2009 н.р.
 
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
21.05.2008 N 732-р ( 732-2008-р ) "Про першочергові заходи щодо
впровадження здорового способу життя на 2008 рік", Концепції
Загальнодержавної цільової соціальної програми "Здорова нація"
на 2009-2013 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 21.05.2008 N 731-р ( 731-2008-р ), п.12 Заходів МОЗ
України з розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки,
затверджених наказом  МОЗ  України  від  18.01.2007  N  15
( v0015282-07 ), та з метою пропагування здорового способу життя,
стимулювання  розвитку  фізичного  виховання та спорту серед
студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів
України IV рівня акредитації Н А К А З У Ю:
 
  1. Провести у 2008-2009 навчальному році Спартакіаду серед
студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів
України IV рівня акредитації (далі - Спартакіада) в два етапи:
   I етап - грудень 2008 - лютий 2009 років - вищі медичні
(фармацевтичний) навчальні заклади МОЗ України;
   II етап - березень-червень 2009 року - Донецький національний
медичний університет ім. М. Горького (базовий для проведення
II етапу Спартакіади у 2008-2009 н.р.).
 
   2. Затвердити:
 
   2.1. Положення про організацію та проведення Спартакіади
серед  студентів  вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів IV рівня акредитації (далі - Положення) (додаток 1).
 
   2.2. Склад організаційного комітету по проведенню Спартакіади
серед  студентів  вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів IV рівня акредитації у 2008-2009 н.р. (додаток 2).
 
   3. Ректорам вищих медичних  (фармацевтичного)  навчальних
закладів IV рівня акредитації:
 
   3.1. Забезпечити  проведення  I  етапу Спартакіади серед
студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів
IV рівня акредитації у 2008-2009 н.р.
 
   3.2. До  1  березня  2009  р.  надіслати до Донецького
національного медичного університету ім. М. Горького заявки на
учасників II етапу Спартакіади (п.11 Положення).
 
   3.3. Направити студентів-переможців I етапу Спартакіади до
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
для участі у II етапі Спартакіади. Витрати на їх участь віднести
за рахунок навчальних закладів, у яких вони навчаються.
 
   3.4. Відрядити   співробітників    вищих    медичних
(фармацевтичного)  навчальних  закладів,  які  є  членами
організаційного комітету по проведенню Спартакіади серед студентів
вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня
акредитації та членами суддівської колегії  Спартакіади,  до
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького,
як базового для проведення Спартакіади у 2008-2009 н.р., за
рахунок вищих навчальних закладів чи установ, де вони працюють.
 
   3.5. Дозволити використовувати кошти спеціального фонду вищих
навчальних закладів на організацію та проведення кожного з етапів
Спартакіади згідно з затвердженим кошторисом.
 
   4. Ректору Донецького національного медичного університету
ім. М. Горького (Казаков В.М.):
 
   4.1. Забезпечити проведення II етапу  Спартакіади  серед
студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів
IV рівня акредитації у 2008-2009 н.р.
 
   4.2. До 10 січня 2009 р.  підготувати  та  подати  до
Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України для
погодження склад Головної суддівської колегії Спартакіади серед
студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів
IV рівня акредитації у 2008-2009 н.р.
 
   4.3. До 15 червня 2009 р. подати звіт про підсумки проведення
II етапу Спартакіади до Центрального методичного кабінету з вищої
медичної освіти МОЗ України.
 
   5. Керівникам організацій та установ, у яких працюють члени
організаційного комітету по проведенню Спартакіади серед студентів
вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня
акредитації та Головної суддівської колегії Спартакіади, відрядити
їх до базового навчального закладу для надання методичної допомоги
та  участі в проведенні Спартакіади. Витрати на відрядження
здійснити за рахунок установ, в яких вони працюють.
 
   6. Центральному методичному кабінету з вищої медичної освіти
МОЗ  України  підвести підсумки проведення Спартакіади серед
студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів
IV рівня акредитації та довести їх до відома Департаменту кадрової
політики, освіти і науки МОЗ  України  та  вищих  медичних
(фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації.
 
   7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора
Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчука М.В.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МОЗ України
                   25.11.2008 N 677
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про організацію та проведення Спартакіади
     серед студентів вищих медичних (фармацевтичного)
     навчальних закладів України IV рівня акредитації
 
 
            1. Мета та завдання
 
   Спартакіада серед студентів вищих медичних (фармацевтичного)
навчальних закладів України IV р.а. проводиться з метою:
   - широкого залучення студентської молоді до активних занять
фізичною культурою і спортом, зміцнення їх здоров'я, формування
здорового способу життя;
   - створення  умов  для  покращання  фізично-оздоровчої і
спортивно-масової роботи у вищих  медичних  (фармацевтичному)
навчальних закладах;
   - пропаганди фізичної культури і спорту серед студентської
молоді, орієнтації їх на здоровий спосіб життя.
 
   Змагання проводяться поетапно:
   I етап - внутрівузівські змагання;
   II етап - фінальні змагання Спартакіади серед студентів вищих
медичних (фармацевтичного) навчальних закладів України IV р.а.
 
        2. Керівництво проведенням змагань
 
   Загальне керівництво підготовкою та проведенням Спартакіади
серед  студентів  вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів України IV р.а. здійснюється  Міністерством  охорони
здоров'я України разом з профспілкою працівників охорони здоров'я
України.
   Організація проведення   Спартакіади   покладається  на
організаційний комітет по проведенню Спартакіади серед студентів
вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV р.а.,
Головну суддівську колегію Спартакіади. Безпосереднє проведення -
на суддівські колегії з видів спорту.
 
         3. Підготовка спортивних споруд
 
   Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня
1998 року N 2025 ( 2025-98-п ) "Про порядок підготовки спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно-видовищних заходів":
   - відповідальність  за  підготовку  спортивних споруд та
дотримання правил безпеки під час проведення змагань покладається
на керівників приймаючої сторони, директорів спортивних споруд та
головного суддю змагань;
   - за 24 години до початку змагань складається акт про
готовність спортивних споруд, який засвідчується представниками
Головної суддівської колегії.
 
          4. Учасники змагань та умови
 
   У фінальних змаганнях Спартакіади беруть участь усі збірні
команди вищих медичних (фармацевтичного) навчальних  закладів
України IV р.а. Кожен навчальний заклад може заявити по дві
команди за програмою спартакіади.
   До складу  команд  входять  студенти  вищих  медичних
(фармацевтичного) навчальних закладів IV р.а.,  денної  форми
навчання.
   В складах команд дозволяється приймати участь  іноземним
студентам денної форми навчання при наявності усіх документів,
передбачених даним Положенням.
 
     5. Порядок, час і місце проведення Спартакіади
 
   Перший етап Спартакіади проводиться на факультетах, курсах
вищих медичних  (фармацевтичного) навчальних закладів IV р.а.
протягом навчального року.
   Другий етап змагання Спартакіади між збірними командами вищих
медичних (фармацевтичного) навчальних закладів України IV р.а. -
у базовому навчальному закладі, який визначається відповідним
наказом МОЗ України. В наказі зазначається і графік проведення
фінальних змагань Спартакіади.
 
        6. Склад команд та програма змагань
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Вид спорту  ¦Чоловіки¦Жінки¦Тренери¦Судді¦Обсл.¦Усього¦
¦п/п¦         ¦    ¦   ¦    ¦   ¦перс.¦   ¦
¦---+------------------+--------+-----+-------+-----+-----+------¦
¦ 1 ¦Аеробіка спортивна¦    ¦ 33 ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 35 ¦
¦---+------------------+--------+-----+-------+-----+-----+------¦
¦ 2 ¦Бадмінтон     ¦  2  ¦ 2 ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 6  ¦
¦---+------------------+--------+-----+-------+-----+-----+------¦
¦ 3 ¦Баскетбол (чол.) ¦  10  ¦ - ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 12 ¦
¦---+------------------+--------+-----+-------+-----+-----+------¦
¦ 4 ¦Баскетбол (жін.) ¦    ¦ 10 ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 12 ¦
¦---+------------------+--------------+-------+-----+-----+------¦
¦ 5 ¦Боротьба вільна  ¦   10   ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 12 ¦
¦  ¦(чол. жін.)    ¦       ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦---+------------------+--------------+-------+-----+-----+------¦
¦ 6 ¦Боротьба самбо  ¦   8    ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 10 ¦
¦  ¦(чол. жін.)    ¦       ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦---+------------------+--------------+-------+-----+-----+------¦
¦ 7 ¦Важка атлетика  ¦   8    ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 10 ¦
¦  ¦(чол. жін.)    ¦       ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦---+------------------+--------------+-------+-----+-----+------¦
¦ 8 ¦Волейбол (чол.)  ¦  10  ¦ - ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 12 ¦
¦---+------------------+--------+-----+-------+-----+-----+------¦
¦ 9 ¦Волейбол (жін.)  ¦  -  ¦ 10 ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 12 ¦
¦---+------------------+--------------+-------+-----+-----+------¦
¦ 10¦Дзю-до (чол. жін.)¦   10   ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 12 ¦
¦---+------------------+--------------+-------+-----+-----+------¦
¦ 11¦Карате WKF    ¦   8    ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 12 ¦
¦  ¦(чол. жін.)    ¦       ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦---+------------------+--------------+-------+-----+-----+------¦
¦ 12¦Легка атлетика  ¦   12   ¦  1  ¦ - ¦ - ¦ 13 ¦
¦---+------------------+--------------+-------+-----+-----+------¦
¦ 13¦Плавання     ¦   12   ¦  1  ¦ - ¦ - ¦ 13 ¦
¦---+------------------+--------------+-------+-----+-----+------¦
¦ 14¦Теніс настільний ¦  2  ¦ 2 ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 6  ¦
¦---+------------------+--------+-----+-------+-----+-----+------¦
¦ 15¦Теніс       ¦  3  ¦ 3 ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 8  ¦
¦---+------------------+--------------+-------+-----+-----+------¦
¦ 16¦Фехтування    ¦   12   ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 14 ¦
¦  ¦(чол. жін.)    ¦       ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦---+------------------+--------------+-------+-----+-----+------¦
¦ 17¦Футбол      ¦  15  ¦ - ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 17 ¦
¦---+------------------+--------+-----+-------+-----+-----+------¦
¦ 18¦Футзал      ¦  12  ¦ - ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 14 ¦
¦---+------------------+--------+-----+-------+-----+-----+------¦
¦ 19¦Шахи       ¦  2  ¦ 2 ¦  1  ¦ 1 ¦ - ¦ 6  ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Програма змагань - див. п.11 даного Положення.
 
   Примітка. Змагання з видів спорту будуть проводитися за умови
участі в них не менше 3-х команд
 
      7. Підведення підсумків фінальних змагань
 
   Другий етап змагання Спартакіади серед  студентів  вищих
медичних (фармацевтичного) навчальних закладів України IV р.а.
регламентується відповідними розділами Положення і проводиться за
діючими правилами змагань з видів спорту.
   На Спартакіаді визначаються:
   - особиста першість в видах програми з усіх видів спорту;
   - командна першість з усіх видів спорту.
   Командні місця  в  кожному  виді спорту визначаються за
найбільшою сумою очок, що нараховуються за наведеною  нижче
таблицею.
   При рівності очок у двох і більше команд при визначенні
командної першості з видів спорту перевага віддається тій, що має
більше перших, других і так далі  особистих  місць,  а  у
загальнокомандному заліку - командних місць.
 
           Таблиця нарахування очок
     для визначення командного місця з виду спорту
 
------------------------------------------------------------------
¦  Заняте місце  ¦  Особисті види  ¦  Командні види  ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     1     ¦     36     ¦     72     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     2     ¦     33     ¦     66     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     3     ¦     31     ¦     62     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     4     ¦     29     ¦     58     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     5     ¦     27     ¦     54     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     6     ¦     25     ¦     50     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     7     ¦     24     ¦     48     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     8     ¦     23     ¦     46     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     9     ¦     22     ¦     44     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     10     ¦     21     ¦     42     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     11     ¦     20     ¦     40     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     12     ¦     19     ¦     38     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     13     ¦     18     ¦     36     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     14     ¦     17     ¦     34     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     15     ¦     16     ¦     32     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     16     ¦     15     ¦     30     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     17     ¦     14     ¦     28     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     18     ¦     13     ¦     26     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     19     ¦     12     ¦     24     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     20     ¦     11     ¦     22     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     21     ¦     10     ¦     20     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     22     ¦     9     ¦     18     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     23     ¦     8     ¦     16     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     24     ¦     7     ¦     14     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     25     ¦     6     ¦     12     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     26     ¦     4     ¦     8     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     27     ¦     3     ¦     6     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     28     ¦     2     ¦     4     ¦
¦--------------------+---------------------+---------------------¦
¦     29     ¦     1     ¦     2     ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Нарахування очок проводиться згідно шкали "Командні
види програми" - волейбол, баскетбол, футбол, бадмінтон, теніс
настільний, шахи, карате - (чол. і жін.) - "ката" і "куміте",
легка атлетика, плавання (естафети), фехтування (командні змагання
з кожного виду зброї), боротьба вільна, дзюдо і самбо (чоловіки і
жінки окремо) - "стінка на стінку".
 
        8. Нагородження переможців змагань
 
   1. Спортсмени, які посіли I-ші місця у видах програми з видів
спорту, нагороджуються медалями, дипломами 1-го ступеня, цінними
призами; ті, які посіли II-і і III-і місця - медалями та дипломами
відповідних ступенів.
 
   2. Команди, які посіли I-III місця у змаганнях з окремих
видів спорту, нагороджуються кубками та дипломами відповідних
ступенів.
 
   3. Команди, які посіли I-III місця у  загальнокомандній
першості серед усіх ВНЗ, нагороджуються кубками та дипломами
відповідних ступенів.
 
            9. Фінансові умови
 
   Витрати на проїзд в обидва кінці, добові учасникам, тренерам,
суддям несе організація, яка відряджає. Витрати по розміщенню на
час проведення змагань несе приймаючий (базовий) навчальний заклад
по проведенню II етапу Спартакіади.
   Завідувачам кафедр фізичного виховання та здоров'я і головам
спортивних клубів медичних (фармацевтичного) навчальних закладів
дозволяється виїзд на фінальні змагання для контролю за виступами
спортсменів і надання їм практичної допомоги за згодою з ректорами
за рахунок навчальних закладів і спортивних клубів.
   Матеріально-технічне забезпечення   здійснюється   вищим
навчальним закладом по проведенню II етапу Спартакіади, який
визначається відповідним наказом МОЗ України.
 
      10. Медико-санітарне забезпечення та техніка
 
   На всіх спортивних спорудах повинен бути лікарський персонал.
Він зобов'язаний забезпечити необхідний санітарний стан місця
змагань, обслуговування учасників та медичну допомогу.
 
    11. Програма фінальних змагань Спартакіади медичних
      і фармацевтичних навчальних закладів України
 
          Аеробіка спортивна - фітнес
 
   Змагання - особисто-командні, проводяться з наступних видів
програми:
   1. Спортивна аеробіка:
   а) індивідуальні вправи (чол., жін.);
   б) змішані пари;
   в) трійки (будь-які співвідношення чол. і жін.).
   2. Фітнес-аеробіка (команди від 6 до 8 спортсменів, будь-яке
співвідношення чол., жін.):
   а) степ-аеробіка;
   б) фанк-аеробіка;
   в) базова аеробіка.
   3. Стренфлекс - індивідуальні вправи (чол., жін.).
   Змагання проводяться в три етапи: предсуддівська розминка,
1/2 фіналу, фінал.
   Виступ учасників за кожним видом програми оцінюється трьома
оцінками: майстерність, артистичність та аеробність. Тривалість
вправи - 2 хв. +- 5 секунд.
   Обов'язкові елементи  (тільки  для  композиції спортивної
аеробіки) повторюються 4 рази без переміщення:
   а) стрибки - ноги нарізно - ноги разом;
   б) почергові амплітудні махи ногами вперед;
   в) згинання та розгинання рук в упорі лежачи.
   Змагання проводяться на майданчику 7 х 7 метрів (спортивна
аеробіка) та 12 х 12 (фітнес-аеробіка, стренфлекс), покриття
дерев'яне.
   Переможці у кожному виді програми визначаються за найкращим
рейтингом, отриманим у фінальних змаганнях.
 
              Бадмінтон
 
   Змагання особисті з командним заліком.
   Особисті змагання проводяться за олімпійською системою з
визначенням 1-16 місць у 5 розрядах (одиночний розряд - чол., жін;
парний розряд - чол., жін., змішані пари).
   Усі зустрічі в особистих і командних змаганнях проводяться з
3-х партій.
   Командний залік проводиться за сумою набраних очок усіма
учасниками команди в усіх розрядах.
 
        Баскетбол, волейбол, футбол, футзал
 
   Змагання проводяться за системами, які будуть визначені після
отримання попередніх заявок.
 
   Визначення переможців
   У разі однакової кількості очок у двох і більше команд
перевага віддається команді, що має послідовно:
   У баскетболі
   - більшу кількість перемог в іграх між ними;
   - краще співвідношення очок в іграх між ними;
   - краще співвідношення очок в усіх іграх.
   У волейболі
   - краще співвідношення виграшних і програшних партій в усіх
іграх;
   - краще співвідношення виграшних і програшних очок в усіх
іграх;
   - за результатами гри між збірними командами.
   У футболі і футзалі
   - більшу кількість очок в іграх між ними;
   - більшу кількість перемог;
   - кращу різницю забитих і пропущених м'ячів в іграх між ними,
а потім в усіх іграх;
   - більшу кількість забитих м'ячів;
   - меншу  кількість  порушень  (вилучення  -  3  очка,
попередження - 1 очко).
 
   Тривалість ігор:
   - баскетбол 4 тайми по 10 хвилин;
   - волейбол 5 партій;
   - футбол (чоловіки) 2 тайми по 45 хвилин;
   - футзал 2 тайми по 20 хвилин.
 
   Головна суддівська колегія Спартакіади має право по ходу
змагань змінювати системи проведення в зв'язку з недоїздом команд
або їх недопуску.
 
   Склади команди:
   Баскетбол і волейбол (чол. і жінки окремо) - 11 осіб, з них
10 спортсменів і 1 тренер. Футбол - 17 осіб, з них 16 спортсменів
і 1 тренер. Футзал - 11 осіб, з них 10 спортсменів і 1 тренер.
 
              Боротьба вільна
 
   Вагові категорії:
   чоловіки: 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 кг; жінки: 48, 51, 55,
59, 63, 67, 72 кг.
   Дозволяється здвоювання у 2-х вагових категоріях у чоловіків
і жінок.
   Тривалість зустрічі у чоловіків і жінок - 2періоди по 3 хв.
   В останній день відбуваються командні змагання "стінка на
стінку".
   Склад команди по 10 спортсменів незалежно від статі.
   Втішні поєдинки в командному виді програми від фіналістів.
 
             Боротьба самбо
 
   Вагові категорії:
   чол. 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг; жін. 44,
48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80 кг.
   Дозволяється здвоювання у 2 вагових категоріях у чол. і жін.
   Тривалість зустрічі (чоловіки і жінки) - 5 хв.
   В останній день відбуваються командні змагання "стінка на
стінку".
   Склад команди 8 спортсменів незалежно від статі.
   Вагові категорії:
   чол.: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, +90; жін.: 48, 52, 56, 60,
64, 68, 72, +72.
   Втішні поєдинки в командному виді програми від фіналістів.
 
             Важка атлетика
 
   Змагання особисто-командні.
   Вагові категорії:
   чоловіки: 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105 кг; жінки: 48,
53, 58, 63, 69, 75, +75 кг.
   Здвоювання дозволяється в двох вагових категоріях. Командне
місце визначається по кількості набраних спортсменами очок у ривку
і поштовху з коефіцієнтом 0,5, у сумі двоєборства з коефіцієнтом
1.
 
               Дзю-до
 
   Вагові категорії:
   чоловіки - 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100, Абс., жінки - 48,
52, 57, 63, 70, 78, +78, Абс.
   Тривалість поєдинку у чоловіків і жінок - 5 хв.
   Дозволяється здвоювання у 2 вагових категоріях у чоловіків і
жінок.
   В останній день відбуваються командні змагання "стінка на
стінку".
   Склад команди: 10 спортсменів незалежно від статі.
 
   Вагові категорії:
   чол. 66, 73, 81, 90, +90; жін. 52, 57, 63, 70, +70.
   Втішні поєдинки в командному виді програми від фіналістів.
 
              Карате (WKF)
 
   Вагові категорії:
   чол. 60, 65, 70, 75, 80, +80, АБС; жін. 53, 60, +60, АБС.
 
   Дозволяється здвоювання у 2-х вагових категоріях у чоловіків
та в 1-й у жінок.
   Команда "ката": у чоловіків і жінок по 3 спортсмена.
   Команда "куміте": чоловіки - 5 + 2 запасних; жінки - 3 +
1 запасна.
   Тривалість поєдинку: чоловіки - 3 хв., жінки - 2 хв.
 
             Легка атлетика
 
   Склад команди:  12  спортсменів  незалежно  від статі і
1 тренери. Допуск - не нижче I розряду.
   Кожен учасник має право виступати в двох видах програми і
одній естафеті або двох естафетах і одному виді.
   На кожен  вид  програми  дозволяється заявити необмежену
кількість учасників. В естафетному бігу - одну команду на кожен
вид естафети.
   До заліку командної першості входять результати спортсменів,
що посіли з 1 по 24 місце згідно таблиці нарахування очок.
В естафетному бігу з 1 по 16 місце.
 
             Програма змагань
 
               Чоловіки
 
 біг:     100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м,
        10000 м, 110 м з/б, 400 м з/б; 4 х 100 м,
        4 х 400 м;
 стрибки:   в висоту, довжину, потрійний, з жердиною;
 метання:   диску, штовхання ядра.
 
               Жінки
 
 біг:     100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м,
        110 м з/б, 400 м з/б; 4 х 100 м, 4 х 400 м;
 стрибки:   в висоту, довжину, потрійний, з жердиною;
 метання:   диску, штовхання ядра.
 
               Плавання
 
              Басейн 50 м
 
             Програма змагань
 
 Вільний стиль 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м/жінки,
        1500 м/чоловіки.
 
 Брас     50 м, 100 м, 200 м.
 Батерфляй   50 м, 100 м, 200 м.
 На спині   50 м, 100 м, 200 м.
 Комплексне  200 м, 400 м.
 плавання
 Естафети:
 комбінована     4 х 100 м (чоловіки, жінки)
 вільний стиль    4 х 50 м, 4 х 100 м (чоловіки, жінки)
 
  Кожен учасник має право виступати у 3-х номерах програми та
естафетах. У залік командної першості входять кращі результати 3-х
естафет. У особистій першості - залік за результатом не нижче
II-го розряду.
  На дистанціях від кожної команди дозволяється  виступати
необмеженій кількості учасників.
 
             Теніс настільний
 
   Загання особисто-командні.
   Усі зустрічі в особисто-командних змаганнях складаються з
5-ти партій.
   Всі змагання  проводяться  за  олімпійською  системою  з
визначенням 1 - 16 місць у 7 розрядах (командні змагання - чол.,
жін., одиночний розряд - чол., жін.; парний розряд - чол., жін.,
змішаний розряд). Пари складають спортсмени однієї команди.
   Командний залік проводиться за сумою набраних очок усіма
учасниками команди в особистих і командних змаганнях.
   В разі рівної суми очок перевага віддається команді, що
зайняла більше 1-х, 2-х і т.д. місць.
 
               Теніс
 
   Склад команди: 3 чоловіка, 3 жінки і 1 тренер.
   Змагання особисто-командні.
   Особисті змагання проводяться за олімпійською системою з
визначенням 1 - 16 місць у 4-ох розрядах (одиночний розряд - чол.,
жін.; парний розряд - чол., жін.).
  Усі зустрічі проводяться з 3-ти партій за системою "Тай-
Брейк".
   Командний залік проводиться за сумою набраних очок усіма
учасниками команди в особистих змаганнях.
 
              Фехтування
 
   Змагання особисто-командні.
   У разі відсутності в команді  виду  зброї  дозволяється
сумісництво в іншому виді зброї. В командних змаганнях фехтують
3 спортсмени і 1 запасний. Учасники повинні мати страховий поліс.
   Змагання проводяться 9 днів.
   1 день - приїзд - рапіра;
   2 день - змагання - рапіра - жінки;
   3 день - змагання - рапіра - чоловіки;
   4 день - змагання - рапіра - командні;
   - приїзд - шпага;
   5 день - змагання - шпага - жінки;
   6 день - змагання - шпага - чоловіки;
   7 день - змагання - шпага - командні;
   - приїзд - шабля;
   8 день - змагання - шабля - чоловіки;
   9 день - змагання - шабля - жінки, шабля командні чоловіки.
 
             Футбол і футзал
 
   Змагання проводяться за правилами ФIФА.
   Футболіст, вилучений з поля, автоматично дискваліфікується на
одну гру і до наступних матчів допускається лише з дозволу
головної суддівської колегії. Футболіст, вилучений з поля за два
попередження в одній грі або за фол "Останньої надії", пропускає
тільки  наступну  гру. Попередження і вилучення в зональних
змаганнях не переносяться на фінальні змагання.
   Ретельний облік дисциплінарних порушень своїх футболістів
ведуть керівники команд і несуть за це відповідальність.
   Арбітраж змагань здійснюється арбітрами, рекомендованим АФА
України.
   Місця команд визначаються за більшістю набраних очок. За
перемогу нараховується 3 очка, нічию - 1 очко, поразку - 0.
 
                Шахи
 
   Змагання особисті з командним заліком.
   Змагання проводяться за швейцарською системою у 9 турів по
дошках. При однаковій кількості очок у двох і більше команд
перевага віддається команді, що має найменшу суму місць. Якщо цей
показник однаковий, то перевага віддається команді, учасники якої
посіли послідовно 1, 2, 3, і т.д. місць.
   Місця, зайняті спортсменами на кожній дошці, визначаються за
більшістю набраних очок (перемога - 1 очко, нічия - 05 і поразка -
0). У разі рівності очок у двох і більше учасників місця
визначаються послідовно:
   - за прогресивною системою коефіцієнтів;
   - за скороченою системою коефіцієнтів;
   - за кількістю перемог;
   - за результатами особистої зустрічі;
   - жеребом.
   За місця, зайняті спортсменами на кожній дошці, нараховуються
очки згідно таблиці індивідуальних видів програми.
   Контроль часу: 1 година 30 хвилин кожному учаснику до кінця
партії.
 
              12. Заявка
 
   Попередні заявки команд на участь у фінальних змаганнях
Спартакіади надаються в Головну суддівську колегію Спартакіади,
яка формується базовим навчальним закладом і погоджується з МОЗ
України не пізніше 12 січня поточного року.
   У попередній заявці необхідно вказати кількість спортсменів,
які заявляються у виді спорту (чоловіки і жінки окремо), і
тренерський склад.
   Тренер - представник команди в день приїзду подає до Головної
суддівської колегії змагань такі документи:
   1. Iменну заявку, надруковану у двох примірниках (форма
додається), засвідчену  лікарем  (облфіздиспансера),  в  якій
обов'язково вказати повну назву кожного ВМ(Ф)НЗ.
   2. НЗ.
   3. На кожного учасника подаються наступні документи:
   - паспорт;
   - пластикова карта студента;
   - страховий поліс (згідно правил змагань з видів спорту);
   - технічну заявку.
   При відсутності будь-якого з документів  спортсмени  або
команди до змагань не допускаються!
   Виїзд спортсменів і команд на змагання дозволяється лише
після одержання офіційного виклику.
 
               ЗАЯВКА
 
на участь  в змаганнях Спартакіади медичних (фармацевтичного)
навчальних закладів України з _____________________________ від
______________________________________________________
         (вид спорту)
 
--------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Прізвище, ¦ Рік ¦Розряд¦Місто¦ Вид  ¦Iдентифікаційний¦Прізвище,¦Дозвіл¦
¦п/п¦  ім'я  ¦народж.¦   ¦   ¦програми¦код спортсменів ¦ініціали ¦лікаря¦
¦  ¦(повністю)¦    ¦   ¦   ¦    ¦  і тренерів  ¦ тренера ¦   ¦
--------------------------------------------------------------------------------
 
      Ректор       ____________ _____________________
                 підпис   (прізвище, ініціали)
 
 Печатка  Завідуючий кафедрою
      фізичного виховання
      та спорту      ____________ _____________________
                 підпис   (прізвище, ініціали)
 
      Тренер-представник ____________ _____________________
                 підпис   (прізвище, ініціали)
 
 Печатка  Лікар        ____________ _____________________
                 підпис   (прізвище, ініціали)
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу МОЗ України
                   25.11.2008 N 677
 
 
               СКЛАД
    організаційного комітету по проведенню Спартакіади
     серед студентів вищих медичних (фармацевтичного)
       навчальних закладів IV рівня акредитації
             у 2008-2009 н.р.
 
 
 1. БАНЧУК М.     - директор Департаменту кадрової політики,
             освіти і науки МОЗ України
 
 2. ВОЛОСОВЕЦЬ О.П.  - заступник директора Департаменту кадрової
             політики, освіти і науки МОЗ України,
             начальник відділу освіти Департаменту
             кадрової політики, освіти і науки
             МОЗ України, голова оргкомітету
 
 3. КАЗАКОВ В.М.    - ректор Донецького національного медичного
             університету ім. М. Горького, заступник
             голови оргкомітету
 
 4. ВIТЕНКО I.С.    - директор Центрального методичного
             кабінету з вищої медичної освіти МОЗ
             України
 
 5. ДОБРОВОЛЬСЬКА Н.О. - завідувач кафедри фізичного виховання
             та здоров'я Донецького національного
             медичного університету ім. М. Горького,
             відповідальний секретар оргкомітету
 
 6. АБРАМОВ В.В.    - завідувач кафедри фізичної реабілітації,
             фізичного виховання і здоров'я
             Дніпропетровської державної медичної
             академії
 
 7. МАГЛЬОВАНИЙ А.В.  - проректор з науково-педагогічної роботи
             Львівського національного медичного
             університету ім. Данила Галицького
 
 8. ГУСЄВ Т.П.     - завідувач кафедри фізичного виховання
             і здоров'я Національного медичного
             університету ім. О.О. Богомольця
 
 9. ШАПОВАЛ О.М.    - завідувач кафедри фізичного виховання
             Харківського національного медичного
             університету
 
 10. ЮШКОВСЬКА О.Г.  - в.о. завідувача кафедри фізичної
             реабілітації, спортивної медицини,
             фізичного виховання і валеології
             Одеського державного медичного
             університету.
 
 Директор Департаменту
 кадрової політики,
 освіти і науки                     М.В.Банчук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка