Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення в Міністерстві охорони здоров'я України оперативного штабу з питань вступної кампанії 2009 року у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.11.2008 N 673
 
 
        Про створення в Міністерстві охорони
      здоров'я України оперативного штабу з питань
      вступної кампанії 2009 року у вищих медичних
       та фармацевтичних навчальних закладах
           I-IV рівнів акредитації
 
 
   З метою забезпечення проведення якісного прийому до вищих
медичних (фармацевтичних)  навчальних  закладів  I-IV  рівнів
акредитації у 2009 році, оперативного аналізу та розв'язання
проблем  організації вступної кампанії, відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від  28.10.2008  N  986
( v0986290-08 ) "Про створення в Міністерстві освіти і науки
оперативного штабу з питань вступної кампанії 2009 року у вищих
навчальних закладах" Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити  в  Міністерстві  охорони  здоров'я  України
оперативний штаб "Вступна кампанія  -  2009"  та  затвердити
персональний склад оперативного штабу, що додається.
 
   2. Затвердити  заходи  щодо  забезпечення  контролю  за
проведенням вступної кампанії до вищих медичних (фармацевтичних)
навчальних закладів  I-IV  рівнів  акредитації  в  2009 році
(додаються).
 
   3. Голові оперативного штабу "Вступна кампанія - 2009":
 
   3.1. Забезпечити на період вступної кампанії 2009 року роботу
консультаційних телефонів оперативного штабу "Вступна кампанія -
2009": з питань вступу до вищих  медичних  (фармацевтичних)
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації - (044) 2538059; до
вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації - (044) 2531411 та (044) 2534569.
 
   3.2. Систематично  інформувати громадськість через засоби
масової інформації про хід вступної кампанії, виявлені факти
порушень у вищих навчальних закладах та вжиті заходи.
 
   3.3. Налагодити  взаємодію  з  правоохоронними  органами,
Міністерством охорони здоров'я АР Крим, управліннями охорони
здоров'я, освіти і науки, праці та соціального захисту населення
обласних, Київської  та  Севастопольської  міських  державних
адміністрацій,  органами  студентського  самоврядування  вищих
медичних (фармацевтичних)  навчальних  закладів  I-IV  рівнів
акредитації щодо розв'язання проблемних питань вступної кампанії.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Лазоришинця В.В.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   25.11.2008 N 673
 
 
            ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
      оперативного штабу "Вступна кампанія - 2009"
 
 
 1 Лазоришинець     - Заступник Міністра охорони здоров'я
  Василь Васильович   України
  (Голова)
 
 2 Банчук        - Директор Департаменту кадрової політики,
  Микола Васильович   освіти і науки
  (заступник Голови)
 
 3 Волосовець      - Заступник директора Департаменту
  Олександр Петрович   кадрової політики, освіти і науки -
  (заступник Голови)   начальник відділу освіти
 
 4 Моісеєнко      - Начальник Управління материнства
  Раїса Олександрівна  та дитинства
 
 5 Баранова       - Начальник відділу планування
  Тетяна Федорівна    та фінансування видатків закладів
             і установ охорони здоров'я,
             підпорядкованих МОЗ України
 
 6 Бронова Владислава  - Начальник відділу правового забезпечення
  Михайлівна
 
 7 Марунич       - Начальник відділу медико-соціальної
  Володимир Васильович  експертизи
 
 8 Стахівський     - Начальник відділу запобігання
  Сергій Миколайович   корупційним і злочинним проявам
 
 9 Гордон        - Керівник прес-центру, прес-секретар
  Людмила Миколаївна   Міністра
 
 10 Ковальська Наталія - Завідувач сектором по роботі
  Володимирівна     зі зверненням громадян
 
 11 Дзюба Олександр   - Заступник начальника відділу освіти
  Миколайович
 
 12 П'ятницький     - Головний спеціаліст відділу освіти
  Юрій Сергійович
 
 13 Чернишенко     - Головний спеціаліст відділу освіти
  Тетяна Iванівна
 
 14 Мусій        - Голова Громадської ради при МОЗ України
  Олег Степанович
 
 15 Стецюк       - Методист Центрального методичного
  Роман Анатолійович  кабінету з вищої медичної освіти
             МОЗ України
 
 16 Лисенко       - Голова студентського парламенту
  Олександра Юріївна  Національного медичного університету
             імені О.О. Богомольця
 
 17 Шимко        - Студентка Київського базового медичного
  Юлія Анатоліївна   коледжу ім. П.I. Гаврося
 
 Директор Департаменту
 кадрової політики,
 освіти і науки                     М.В.Банчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   25.11.2008 N 673
 
 
               ЗАХОДИ
      щодо забезпечення контролю за проведенням
    вступної кампанії до вищих медичних (фармацевтичних)
      навчальних закладів I-IV рівнів акредитації
              в 2009 році
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦    Назва заходу    ¦Термін виконання¦ Відповідальні ¦
¦п/п¦              ¦        ¦  виконавці  ¦
¦---+---------------------------+----------------+---------------¦
¦ 1.¦Провести наради ректорів та¦  березень,  ¦Банчук М.В.  ¦
¦  ¦директорів вищих медичних ¦  травень   ¦        ¦
¦  ¦та фармацевтичних     ¦        ¦        ¦
¦  ¦навчальних закладів    ¦        ¦        ¦
¦  ¦I-IV р.а.         ¦        ¦        ¦
¦---+---------------------------+----------------+---------------¦
¦ 2.¦Провести нараду-семінар з ¦   червень  ¦Банчук М.В.  ¦
¦  ¦відповідальними секретарями¦        ¦        ¦
¦  ¦приймальних комісій    ¦        ¦        ¦
¦---+---------------------------+----------------+---------------¦
¦ 3.¦Забезпечити функціонування ¦ липень-серпень ¦Банчук М.В.  ¦
¦  ¦консультаційних телефонів ¦        ¦        ¦
¦  ¦з питань вступної кампанії ¦        ¦        ¦
¦  ¦у вищих медичних та    ¦        ¦        ¦
¦  ¦фармацевтичних навчальних ¦        ¦        ¦
¦  ¦закладах I-IV р.а.     ¦        ¦        ¦
¦---+---------------------------+----------------+---------------¦
¦ 4.¦Iнформувати громадськість ¦  постійно  ¦Гордон Л.М.  ¦
¦  ¦через засоби масової    ¦        ¦Берник М.П.  ¦
¦  ¦інформації про хід вступної¦        ¦Банчук М.В.  ¦
¦  ¦кампанії, виявлені факти  ¦        ¦        ¦
¦  ¦порушень у вищих навчальних¦        ¦        ¦
¦  ¦закладах та вжиті заходи  ¦        ¦        ¦
¦---+---------------------------+----------------+---------------¦
¦ 5.¦Організувати постійний   ¦  постійно  ¦Банчук М. В.  ¦
¦  ¦прийом громадян з питань  ¦        ¦Ковальська Н.В.¦
¦  ¦вступної кампанії та    ¦        ¦        ¦
¦  ¦забезпечити оперативне   ¦        ¦        ¦
¦  ¦реагування на зміст їхніх ¦        ¦        ¦
¦  ¦звернень          ¦        ¦        ¦
¦---+---------------------------+----------------+---------------¦
¦ 6.¦Забезпечити збір      ¦   серпень  ¦Банчук М.В.  ¦
¦  ¦оперативної інформації про ¦        ¦        ¦
¦  ¦зарахування на перший курс ¦        ¦        ¦
¦  ¦до вищих медичних та    ¦        ¦        ¦
¦  ¦фармацевтичних навчальних ¦        ¦        ¦
¦  ¦закладів I-IV р.а.     ¦        ¦        ¦
¦---+---------------------------+----------------+---------------¦
¦ 7.¦Здійснити перевірки    ¦серпень-вересень¦Банчук М.В.  ¦
¦  ¦проведення прийому до вищих¦        ¦        ¦
¦  ¦медичних (фармацевтичних) ¦        ¦        ¦
¦  ¦навчальних закладів    ¦        ¦        ¦
¦  ¦I-IV рівнів акредитації  ¦        ¦        ¦
¦  ¦у 2009 році        ¦        ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 кадрової політики,
 освіти і науки                     М.В.Банчук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка