Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання недійсним розпорядження

       КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦIЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
 
            П О С Т А Н О В А
 
            18.11.2008 N 6/326
 
 
   Київський апеляційний господарський суд у складі колегії
суддів: головуючого - Андрієнка В.В., суддів Вербицької О.В.,
Капацин Н.В. (за участю представників: від позивача - С.Р.Б., від
відповідача - В.О.О., від третьої особи-1 - П.О.П., від третьої
особи-2 - В.Д.В., від третьої особи-3 - В.П.Є., від третьої
особи-4 - Б.I.В., від третьої особи-5 - М.Л.А., від третьої
особи-6 - I.Л.М., від третьої особи-8 - З.В.М., від третьої
особи-11 - Л.I.Р., від третьої особи-12 - Є.Ю.В., від третьої
особи-13 - Ч.А.М.), розглянувши у відкритому судовому засіданні
апеляційну  скаргу  Акціонерного  товариства  закритого  типу
"Спеціальне   проектне   будівельно-виробниче   підприємство
"Укрреставрація" на рішення господарського суду м. Києва від
05.12.2007 у справі N 6/326 ( v_326805-07 ) (Ковтун С.А.) за
позовом  Акціонерного  товариства  закритого типу "Спеціальне
проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація" до
Кабінету Міністрів України, треті особи позивача: Державна наукова
архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г.Заболотного,  ВАТ
"Міжнародний   комерційний  банк",  Українська  спеціальна
науково-реставраційна  проектно-будівельно-виробнича  корпорація
"Укрреставрація",  Спільне  українсько-австрійське підприємство
"Амоксен-Україна" (Товариство з  обмеженою  відповідальністю),
Театрально-видовищний заклад культури Київський драматичний театр
на  Подолі,   Спільне   Українсько-Польське   підприємство
"Укрпольреставрація",  Товариство з обмеженою відповідальністю
"Висока  мода",  ЗАТ  "Аметист",  Товариство  з  обмеженою
відповідальністю "Суматра-ЛТД", Громадська організація "Креативний
фонд імені Михайла Булгакова", треті особи відповідача: Фонд
державного майна України, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по м. Києву, Державне агентство України з питань
інвестицій та інновацій, про визнання недійсним розпорядження,
В С Т А Н О В И В:
 
   На розгляд господарського суду м. Києва передані позовні
вимоги  Акціонерного  товариства  закритого  типу "Спеціальне
науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство
"Укрреставрація"  до Кабінету Міністрів України про визнання
недійсним розпорядження N 190-р ( 190-2007-р ) від 13.04.2007 р.
 
   Рішенням господарського суду м. Києва від 05.12.2007 року
( v_326805-07 ) в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.
 
   Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Акціонерне товариство
закритого  типу  "Спеціальне  науково-реставраційне  проектне
будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація" звернулось до
Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою,
в якій просить рішення скасувати та прийняти нове рішення, яким
задовольнити позовні вимоги.
 
   Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що рішення місцевого
господарського суду прийняте з неповним з'ясуванням обставин, що
мають значення для справи, місцевий господарський суд неправильно
застосував та порушив норми процесуального та матеріального права.
 
   Підстави апеляційної  скарги  обґрунтовуються  наступними
доводами.
 
   Зокрема заявник посилається на те, що судом першої інстанції
неправильно застосовані  норми  Цивільного  кодексу  України
( 435-15 ) та Закону України  "Про  оренду  державного  та
комунального майна" ( 2269-12 ), що зумовило право однієї із
сторін в односторонньому порядку відмовитись від взятих на себе
зобов'язань.
 
   Позивач просив суд скасувати рішення господарського суду
м. Києва від 05.12.2007 р. ( v_326805-07  )  та  припинити
провадження з огляду на те, що спірне розпорядження скасоване
іншим розпорядженням.
 
   Статтею 101 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) встановлено, що в процесі перегляду справи апеляційний
господарський суд за наявними у справі та додатково поданими
доказами повторно розглядає справу.
 
   Згідно з ч. 2 ст. 101 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ), апеляційний господарський суд не зв'язаний з
доводами апеляційної скарги (подання) і перевіряє законність і
обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному
обсязі.
 
   Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) в апеляційній інстанції справи переглядаються
за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням
особливостей,  передбачених  у  цьому  розділі;  апеляційний
господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку,
користується правами, наданими суду першої інстанції.
 
   Розглянувши матеріали   справи,   заслухавши  пояснення
представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні
обставини, на яких ґрунтуються доводи та заперечення сторін,
об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для
розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.
 
   Розпорядженням Кабінету  Міністрів  України  N  190-р
( 190-2007-р ) від 13.04.2007 р. "Про передачу будинку  на
Контрактовій площі, 4, у м. Києві (Гостинного двору)" прийнято
пропозицію Державного агентства з інвестицій  та  інновацій,
погоджену з Фондом державного майна України, щодо передачі будинку
на Контрактовій площі, 4, у м. Києві (Гостинного двору) до сфери
управління Держінвестицій для розміщення центрального апарату
Агентства та зобов'язано Фонд державного майна України відповідно
до Декрету Кабінету Міністрів України N 5-93 ( 5-93 ) від
11.01.93 року "Про впорядкування використання адміністративних
будинків  і  нежилих  приміщень, що перебувають у державній
власності" забезпечити розірвання договору оренди зазначеного
будинку та вивільнення орендарем його приміщень.
 
   Зазначеним Декретом ( 5-93 ) визначено, що Кабінет Міністрів
України має право приймати рішення про розміщення центральних
державних  органів,  створюваних  Верховною  Радою  України,
Президентом України та Кабінетом Міністрів України, а також
дипломатичних  представництв і консульств іноземних держав в
Україні в адміністративних будинках і не житлових приміщеннях, що
є у державній власності та належать підприємствам, установам і
організаціям на праві  повного  господарського  відання  або
оперативного управління.
 
   Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів
виконавчої влади. Кабінет Міністрів України відповідальний перед
Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і
підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією
Конституцією ( 254к/96-ВР ). Кабінет Міністрів України у своїй
діяльності керується цією Конституцією та законами України, а
також указами Президента України та постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України
(ст. 113 Конституції України).
 
   Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає
постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання (ч. 1
ст. 117 Конституції України) ( 254к/96-ВР ).
 
   Відповідно до ст. 1 Закону України "Про управління об'єктами
державної власності" ( 185-16 ) управління об'єктами державної
власності  -  здійснення  Кабінетом  Міністрів  України  та
уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, визначеними цим
Законом, повноважень щодо реалізації прав держави як власника
таких об'єктів, пов'язаних  з  володінням,  користуванням  і
розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з
метою задоволення державних та суспільних потреб.
 
   В силу ст. 5 Закону України "Про управління  об'єктами
державної власності" ( 185-16 ) Кабінет Міністрів України є
суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної
власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також
об'єкти управління державної власності, повноваження з управління
якими передаються іншим суб'єктам управління, визначеним цим
Законом.
 
   Розпорядженням Кабінету  Міністрів  України  N  350-р
( 350-2008-р ) від 27.02.2008 р. скасовано розпорядження N 190-р
( 190-2007-р ) від 13.04.2007 р. "Про передачу будинку  на
Контрактовій площі, 4, у м. Києві (Гостинного двору)", щодо
передачі будинку на Контрактовій площі, 4, у м. Києві (Гостинного
двору)  до  сфери  управління  Держінвестицій для розміщення
центрального апарату.
 
   Указом Президента України N 257/2008 ( 257/2008 )  від
24.03.2008  р. "Про зупинення дії деяких положень постанови
Кабінету Міністрів України N 23 від 23.01.2008 року, розпоряджень
Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 349-р та N 350-р"
зупинено дію розпорядження Кабінету Міністрів України N 350-р
( 350-2008-р ) від 27.02.2008 р. "Про скасування Розпорядження
Кабінету Міністрів України N 190 від 13.04.2007 р.".
 
   Ухвалою Конституційного Суду України від 03.06.2008 р. N 13-у
( v013u710-08 ) відмовлено у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним поданням Президента України щодо
відповідності  Конституції  України   (   254к/96-ВР   )
(конституційності) розпорядження Кабінету Міністрів України "Про
скасування розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від
13.04.2007 р. N 190" від 27.02.2008 р. N 350 ( 350-2008-р ) на
підставі п. 2 ст. 45 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного подання
вимогам, передбаченим Конституцією України ,  Закону  України
"Про Конституційний Суд України".
 
   А тому розпорядженням Кабінету Міністрів України N 350-р
( 350-2008-р ) від 27.02.2008 р. є чинним та обов'язковим до
виконання.
 
   Відповідно до п. 1-1 ст. 80 Господарського процесуального
кодексу ( 1798-12 ) Господарський суд припиняє провадження у
справі, якщо: спір не підлягає вирішенню в господарських судах
України; відсутній предмет спору;
 
   Враховуючи, що оскаржуване розпорядження скасовано, колегія
суддів дійшла висновку про відсутність предмета спору, що є
підставою для припинення провадження у справі.
 
   Згідно з ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ), доказами у справі є будь-які фактичні дані,
на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку
встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються
вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають
значення для правильного вирішення господарського спору.
 
   Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ), обов'язок доказування та подання доказів
розподіляється між сторонами виходячи з того, хто посилається на
певні юридичні факти,  які  обґрунтовують  його  вимоги  та
заперечення.
 
   Таким чином рішення господарського суду міста Києва від
05.12.2007 р. у справі N 6/326 ( v_326805-07 ) підлягає скасуванню
повністю,  в  позові  Акціонерного товариства закритого типу
"Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче
підприємство "Укрреставрація" належить відмовити повністю.
 
   Керуючись п.  1-1  ст.  80,  99,  101,  103, 104, 105
Господарського процесуального кодексу України (  1798-12  ),
Київський апеляційний господарський суд П О С Т А Н О В И В:
 
   1. Рішення  господарського  суду  міста  Києва  від
05.12.2007 року у справі N 6/326 ( v_326805-07 ) скасувати
повністю.
 
   2. Провадження у справі N 6/326 припинити.
 
   3. Стягнути з Кабінету Міністрів України (01008, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2, код ЄДРПОУ  03539030)  на  користь
Акціонерного   товариства   закритого   типу   "Спеціальне
науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство
"Укрреставрація" (04070,  м.  Київ,  Контрактова  площа,  4,
код 02405534) 42,50 грн. державного мита за перегляд рішення в
апеляційному порядку.
 
   4. Доручити господарському суду м. Києва видати наказ на
виконання даної постанови.
 
 Головуючий, суддя                  В.В.Андрієнко
 
 Судді:                       О.В.Вербицька
                            Н.В.Капацин
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка