Законы Украины

Новости Партнеров
 

Порядок ведення Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

       МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СIМ'Ї,
             МОЛОДI ТА СПОРТУ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту
                   18.11.2008 N 4580
                   ( z1200-08 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 грудня 2008 р.
                   за N 1201/15892
 
 
               ПОРЯДОК
        ведення Єдиного електронного банку
          даних дітей, які опинились
         у складних життєвих обставинах
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 4 Закону
України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні
установи для дітей" ( 20/95-ВР ).
 
   1.2. Єдиний банк даних дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах (далі - Єдиний банк даних), - це єдина
електронна інформаційно-аналітична система обліку дітей,  які
опинились у складних життєвих обставинах.
 
   1.3. Основними завданнями формування та використання Єдиного
банку даних є:
   запровадження єдиної  електронної  інформаційно-аналітичної
системи обліку дітей, які  опинились  у  складних  життєвих
обставинах;
   захист прав та інтересів дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах;
   підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади з
питань захисту дитинства, ведення обліку дітей цієї категорії в
інтересах самих дітей;
   єдність правил  формування та використання Єдиного банку
даних.
 
   1.4. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні:
   діти, які опинились у складних життєвих обставинах, - діти із
сімей, у яких батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від
виконання батьківських  обов'язків,  діти,  які  систематично
самовільно залишають місце постійного проживання (перебування),
діти, щодо яких скоєно фізичне, психологічне, сексуальне або
економічне насилля;
   оператор Єдиного банку даних - фахівець служби у справах
дітей, який має доступ до Єдиного банку даних і забезпечує
внесення, зміну, перегляд даних, роздрукування форм документів,
які зберігаються в Єдиному банку даних.
 
   1.5. Розрізняються такі рівні операторів Єдиного банку даних:
   оператор місцевого рівня - оператор Єдиного банку даних
служби у справах дітей районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради;
   оператор регіонального рівня - оператор Єдиного банку даних
Міністерства  молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної
Республіки Крим, служби у справах дітей обласної, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
   оператор державного рівня - оператор Єдиного банку даних
Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.
 
        II. Унесення відомостей про дітей,
      які опинились у складних життєвих обставинах
 
   2.1. Унесення відомостей про дитину, яка опинилась у складних
життєвих  обставинах,  до  Єдиного  банку даних здійснюється
оператором місцевого рівня на підставі наказу служби у справах
дітей про взяття дитини на облік дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах, у день прийняття такого наказу.
 
   2.2. Рішення про взяття дитини на облік дітей, які опинились
у складних життєвих обставинах, приймається службою у справах
дітей за місцем проживання батьків дитини або одного з них, з ким
проживає дитина, а в разі самовільного залишення дитиною місця
постійного проживання (перебування) - за місцем її постійного
проживання (перебування).
 
   2.3. У  Єдиному банку даних відомості про кожну дитину
зберігаються в електронній обліково-статистичній картці дитини,
яка складається на підставі документів, що посвідчують особу
дитини.
   У разі,  якщо  Єдиний  банк даних відключений Державним
департаментом з усиновлення та захисту прав дитини від каналів
зв'язку з мережею Iнтернет, електронна обліково-статистична картка
складається після підключення Єдиного банку даних до каналів
зв'язку з мережею Iнтернет.
 
   2.4. Iнформація про переміщення дитини, зміну її статусу,
форми влаштування, життєвих обставин, стану здоров'я вноситься до
її електронної обліково-статистичної картки оператором місцевого
рівня за місцем обліку дитини протягом доби після отримання такої
інформації.
 
   2.5. Iнформація про зняття дитини з обліку вноситься до її
електронної обліково-статистичної картки оператором  місцевого
рівня за місцем обліку дитини в день прийняття службою у справах
дітей наказу про зняття дитини з обліку.
 
      III. Забезпечення роботи Єдиного банку даних
 
   3.1. Керівники служб у справах дітей районних, районних у
містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих
органів міських, районних у містах рад:
   є відповідальними за підключення та подальшу роботу каналів
зв'язку з мережею Iнтернет;
   надають, змінюють  параметри та припиняють право доступу
операторів місцевого рівня;
   забезпечують ведення Єдиного банку даних у підпорядкованій їм
службі у справах дітей;
   здійснюють контроль  за  повнотою  внесення і своєчасним
поновленням відомостей операторами місцевого рівня підпорядкованої
їм служби у справах дітей;
   відповідають за здійснення заходів із захисту інформації при
роботі операторів місцевого рівня з Єдиним банком даних.
 
   3.2. Керівники  Міністерства  молоді, сім'ї та гендерної
політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської  та
Севастопольської міських держадміністрацій:
   надають, змінюють параметри та припиняють право  доступу
операторів регіонального рівня;
   є відповідальними за підключення та подальшу роботу каналів
зв'язку з мережею Iнтернет;
   забезпечують навчання операторів місцевого рівня;
   здійснюють контроль  за  повнотою  внесення і своєчасним
поновленням відомостей операторами місцевого рівня та операторами
регіонального рівня підпорядкованої їм служби у справах дітей;
   відповідають за здійснення заходів із захисту інформації при
роботі операторів регіонального рівня з Єдиним банком даних.
 
   3.3. Державний департамент з усиновлення та захисту прав
дитини:
   забезпечує підготовку   та   перепідготовку  операторів
регіонального рівня;
   забезпечує ведення  Єдиного  банку  даних  у  Державному
департаменті з усиновлення та захисту прав дитини;
   надає, змінює параметри та припиняє право доступу операторів
державного рівня до Єдиного банку даних;
   здійснює контроль за повнотою внесення відомостей операторами
місцевого, регіонального та державного рівнів;
   підтримує функціонування Єдиного банку даних;
   відповідає за здійснення заходів із захисту інформації при
роботі операторів державного рівня з Єдиним банком даних;
   відповідає за захист інформації Єдиного банку даних.
 
   3.4. Процедура підключення, зміни параметрів доступу  до
Єдиного банку даних та відключення від нього операторів усіх
рівнів визначається Державним департаментом з усиновлення та
захисту прав дитини.
 
   3.5. Оператори усіх рівнів зобов'язані:
   своєчасно та в повному обсязі вносити відомості до Єдиного
банку даних;
   не допускати розголошення параметрів підключення до Єдиного
банку даних.
 
 Директор державного
 департаменту з усиновлення
 та захисту прав дитини                Л.С.Волинець
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту
                   18.11.2008 N 4580
                   ( z1200-08 )
 
 Фото дитини
 Вік дитини на фото
 ______________ років
 
 
               ФОРМА
        електронної обліково-статистичної
             картки дитини N
 
 
 Служба у справах дітей __________________________________________
               (назва служби у справах дітей)
 Тип обліку:
 Облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах:
 Дата, N наказу Служби у справах дітей про взяття дитини на облік
 ____________________________
 Дата взяття на облік ____________________________________________
 Причина взяття на облік _________________________________________
 Дата, N наказу Служби у справах дітей про зняття дитини з обліку
 ____________________________
 Дата зняття з обліку ____________________________________________
 Причина зняття з обліку _________________________________________
 
 Оператор Єдиного банку даних: ___________________________________
                  (прізвище, ініціали)
 
 Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
 Дата, N наказу Служби у справах дітей про взяття дитини на облік
 ____________________________
 Дата взяття на облік ____________________________________________
 Причина взяття на облік _________________________________________
 Дата, N наказу Служби у справах дітей про зняття дитини з обліку
 ____________________________
 Дата зняття з обліку ____________________________________________
 Причина зняття з обліку _________________________________________
 
 Оператор Єдиного банку даних: ___________________________________
                    (прізвище, ініціали)
 
 Дані про дитину:
 Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
 Дата народження________, місце народження______, стать__________,
 свідоцтво про народження: номер __________, серія _____,
 дата видачі _____________, ким видане __________________________,
 місце проживання ________________________________________________
 Статус дитини-сироти або  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування: має / не має (відмітити потрібне)
 
 Документ, що підтверджує статус дитини __________________________
                     (коли і ким виданий)
 Рішення про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини,
 
позбавленої батьківського піклування _____________________________
                     (коли і ким прийняте)
 Рішення про втрату дитиною статусу дитини-сироти або дитини,
 
позбавленої батьківського піклування _____________________________
                    (коли і ким прийняте)
 Iнформація про перебування дитини на обліку дітей, які можуть
 
бути усиновлені __________________________________________________
                (перебуває/не перебуває)
 Характеристика дитини:
 поведінкові прояви ______________________________________________
        (особливості характеру, навички спілкування тощо)
 
 освіта, навчальний заклад _______________________________________
                (відомості про наявність освіти
              відповідно до віку дитини, найменування
               закладу, у якому вчиться чи який
                   відвідує дитина)
 
 Прикмети дитини:
 очі _______________________, волосся ___________________________,
 особливі прикмети _______________________________________________
 Стан здоров'я:
 Дата обстеження, коли і ким проведене ___________________________
 Висновок про стан здоров'я ______________________________________
 
------------------------------------------------------------------
¦  Назва захворювання  ¦    Код МКХ-10    ¦  Примітка ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Відомості про батьків:
 
 мати ____________________________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 місце проживання, телефон _______________________________________
 інформація про стан виконання батьківських обов'язків
 
 _________________________________________________________________
     (ставлення до дитини, турбота, догляд за нею,
           утримання дитини тощо)
 
 проживає з дитиною (так/ні) _____________________________________
 
 інформація про матір ____________________________________________
             (працює, не працює, жебракує, бродяжить,
                  шкідливі звички тощо)
 
 батько __________________________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 місце проживання, телефон _______________________________________
 інформація про стан виконання батьківських обов'язків
 
 ________________________________________________________________
     (ставлення до дитини, турбота, догляд за нею,
           утримання дитини тощо)
 
 проживає з дитиною (так/ні) _____________________________________
 
 інформація про батька ___________________________________________
             (працює, не працює, жебракує, бродяжить,
                  шкідливі звички тощо)
 
   Відомості про братів, сестер:
 
------------------------------------------------------------------
¦ Ступінь ¦Прізвище,¦  Дата  ¦  Місце  ¦Iнформація ¦Примітка¦
¦родинного¦ім'я, по ¦народження¦ проживання ¦  про  ¦    ¦
¦зв'язку ¦батькові ¦     ¦ (перебу- ¦перебування¦    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ вання),  ¦ братів, ¦    ¦
¦     ¦     ¦     ¦ телефон  ¦ сестер на ¦    ¦
¦     ¦     ¦     ¦      ¦  обліку ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Відомості про інших родичів:
 
------------------------------------------------------------------
¦ Ступінь ¦Прізвище,¦  Місце  ¦Спілкується¦Проживає з¦Примітка¦
¦родинного ¦ім'я і по¦проживання,¦ з дитиною ¦ дитиною ¦    ¦
¦ зв'язку ¦батькові ¦ телефон ¦      ¦     ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Iсторія влаштування дитини:
 
--------------------------------------------------------------------
¦  Дата  ¦  Форма  ¦  Місце ¦ Рішення ¦  Дата  ¦Примітка¦
¦влаштування¦влаштування¦проживання¦  про  ¦вибуття із¦    ¦
¦      ¦      ¦     ¦влаштування¦ сім'ї  ¦    ¦
¦      ¦      ¦     ¦ дитини  ¦ батьків, ¦    ¦
¦      ¦      ¦     ¦      ¦ опікуна, ¦    ¦
¦      ¦      ¦     ¦      ¦ піклува- ¦    ¦
¦      ¦      ¦     ¦      ¦ льника, ¦    ¦
¦      ¦      ¦     ¦      ¦прийомної ¦    ¦
¦      ¦      ¦     ¦      ¦ сім'ї, ¦    ¦
¦      ¦      ¦     ¦      ¦ дитячого ¦    ¦
¦      ¦      ¦     ¦      ¦ будинку ¦    ¦
¦      ¦      ¦     ¦      ¦сімейного ¦    ¦
¦      ¦      ¦     ¦      ¦ типу,  ¦    ¦
¦      ¦      ¦     ¦      ¦ дитячого ¦    ¦
¦      ¦      ¦     ¦      ¦ закладу ¦    ¦
--------------------------------------------------------------------
 
   Відомості про наявність майна, у т.ч. житла, що належить
дитині на праві власності (користування):
 
------------------------------------------------------------------
¦ Найменування ¦   Місце   ¦ Документи, що ¦ Заходи щодо  ¦
¦  об'єкта  ¦ розташування ¦ підтверджують ¦  збереження  ¦
¦ рухомого чи ¦ нерухомого або¦право власності¦ рухомого чи  ¦
¦  нерухомого ¦  зберігання ¦на майно, місце¦нерухомого майна¦
¦майна (загальна¦рухомого майна ¦його зберігання¦        ¦
¦характеристика)¦  (адреса)  ¦        ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Державна допомога, яку отримує дитина:
 вид допомоги ____________________________________________________
 номер рахунку, установа банку, де відкрито рахунок ______________
 Дата роздрукування обліково-статистичної картки _________________
 
 Оператор Єдиного банку даних _________   ____________________
                (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Керівник служби
 у справах дітей       _________    ____________________
                (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 М.П.
 
 Директор державного
 департаменту з усиновлення
 та захисту прав дитини                Л.С.Волинець
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту
                   18.11.2008 N 4580
                   ( z1200-08 )
 
 
               ФОРМА
         електронної реєстраційної картки
          кандидатів в усиновлювачі
 
 
 Служба у справах дітей, Державний департамент з усиновлення та
захисту прав дитини (вибрати потрібне)
 
 Прізвище кандидатів в усиновлювачі     N обліку:
 Країна проживання             Дата обліку:
 
                      N заяви:
                      Дата заяви
 
   Відомості про кандидатів в усиновлювачі:
 
------------------------------------------------------------------
¦        ¦  Прізвище  ¦  Iм'я та по ¦Дата народження ¦
¦        ¦        ¦  батькові  ¦        ¦
¦---------------+---------------+---------------+----------------¦
¦Чоловік    ¦        ¦        ¦        ¦
¦---------------+---------------+---------------+----------------¦
¦Дружина    ¦        ¦        ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Загальна інформація про дітей,  яких  бажають  усиновити
кандидати в усиновлювачі
 
 Кількість дітей:
 
------------------------------------------------------------------
¦Прізвище, ім'я, по батькові, дата¦   Вік   ¦   Стать   ¦
¦народження дитини (заповнюється, ¦       ¦        ¦
¦ якщо кандидати в усиновлювачі ¦       ¦        ¦
¦бажають усиновити знайому дитину)¦       ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Опис документів кандидатів в усиновлювачі:
 
------------------------------------------------------------------
¦ N з/п ¦ Назва документа ¦  Строк дії   ¦  Примітка   ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Дата роздрукування
 реєстраційної картки
 кандидатів в усиновлювачі ________________________
 
 Оператор Єдиного банку даних   _________ ____________________
                  (підпис) (прізвище, ініціали)
 
 Директор державного
 департаменту з усиновлення
 та захисту прав дитини                Л.С.Волинець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка