Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про хід виконання в Україні Європейської соціальної хартії (переглянутої)"

            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
     Про Рекомендації парламентських слухань на тему:
      "Про хід виконання в Україні Європейської
        соціальної хартії (переглянутої)"
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про
хід  виконання  в  Україні  Європейської  соціальної  хартії
(переглянутої)" (додаються).
 
   2.  Кабінету  Міністрів  України  1  липня  2009  року
проінформувати  Верховну  Раду  України  про  стан виконання
Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Про хід виконання в
Україні Європейської соціальної хартії (переглянутої)".
 
   3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.
 
 
 Голова Верховної Ради України              В.ЛИТВИН
 
 м. Київ, 18 грудня 2008 року
     N 773-VI
 
 
                       СХВАЛЕНО
                 Постановою Верховної Ради України
                   від 18 грудня 2008 року
                      N 773-VI
 
              РЕКОМЕНДАЦIЇ
         парламентських слухань на тему:
      "Про хід виконання в Україні Європейської
        соціальної хартії (переглянутої)"
 
 
   Учасники парламентських слухань на тему: "Про хід виконання в
Україні  Європейської  соціальної  хартії (переглянутої)", що
відбулися 6 червня 2008 року, зазначили, що 14 вересня 2006 року
Верховна Рада України ратифікувала ( 137-16 ) один із двох
основних документів Ради Європи в галузі прав людини - Європейську
соціальну хартію (переглянуту) ( 994_062 ), яка набрала чинності 1
лютого 2007 року (відповідно до статті К частини VI Європейської
соціальної хартії (переглянутої) ( 994_062 ) в перший день місяця,
що настає після закінчення одномісячного періоду від дати здачі на
зберігання ратифікаційної грамоти (Міністерством закордонних справ
України ратифікаційна грамота була передана 21 грудня 2006 року)).
 
   Ратифікація Європейської  соціальної хартії (переглянутої)
( 994_062 ) обумовлена обов'язками, взятими на себе Україною при
вступі до  Ради Європи, а також при підписанні цієї Хартії
( 994_062 ) 7 травня 1999 року.
 
   Учасники парламентських слухань вважають,  що  приєднання
України до  Європейської  соціальної  хартії  (переглянутої)
( 994_062 ) надасть можливість підтвердити європейський вибір
України, забезпечить надійні передумови реалізації прав та свобод
громадян у всіх їх виявах. Ратифікація цієї Хартії ( 994_062 )
сприятиме розвитку національної політики у сфері соціального
забезпечення відповідно до європейських норм та стандартів.
 
   Нормативно-правова база у сфері праці, зайнятості, освіти,
професійної підготовки та перепідготовки, медичної та соціальної
допомоги, захисту сім'ї, дітей, підтримки людей з обмеженими
фізичними можливостями дала змогу Україні приєднатися до 27-ми
статей (із них шість із дев'яти обов'язкових відповідно до частини
III Хартії ( 994_062 ): 1, 5, 6, 7, 16, 20) та 74-х пунктів
Європейської соціальної хартії (переглянутої) ( 994_062 ). У цьому
Україна наслідує практику європейських держав, особливо тих, які
за часів економічних труднощів не поспішали брати на  себе
зобов'язання, що, на їхню думку, вимагали значних фінансових
витрат.
 
   Дійсно, прагнення досягти повної зайнятості,  забезпечити
гідні  умови для гідної праці, гарантувати достойний рівень
соціального захисту для всього  населення  потребує  значних
економічних  затрат.  Проте  соціальні та політичні наслідки
нехтування цими завданнями можуть коштувати дорожче.
 
   На парламентських слуханнях було наголошено на тому, що
ратифікація Хартії ( 994_062 ) та особливо дотримання її норм і
стандартів є однією з умов успішної реалізації європейських
прагнень  України  і  вимагає конструктивного співробітництва
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних
органів виконавчої влади та сторін соціального діалогу.
 
   Учасники парламентських слухань відзначили, що у зв'язку з
ратифікацією Європейської  соціальної  хартії  (переглянутої)
( 994_062  )  постають  питання про: необхідність ефективної
підготовки Україною доповідей щодо виконання положень  Хартії
( 994_062 ), до яких Україна приєдналася; подальше вдосконалення
національного законодавства відносно статей та пунктів Хартії
( 994_062 ), до яких Україна не приєдналася при ратифікації, з
метою ратифікації Хартії ( 994_062 ) в повному обсязі.
 
   Європейською соціальною хартією (переглянутою) ( 994_062 )
передбачено створення контрольного механізму для спостереження за
дотриманням державами зобов'язань, які вони взяли на себе при
ратифікації. У своїй основі цей механізм спирається на процедуру
розгляду національних доповідей відповідно до міжнародної правової
практики.
 
   Україна має подати першу доповідь до 31 жовтня 2008 року
стосовно статей 2-ї групи ( 994_062 ) відповідно до взятих на себе
зобов'язань при ратифікації.
 
   Що стосується  подальшого  вдосконалення  національного
законодавства відносно статей та пунктів Хартії ( 994_062 ), до
яких Україна не приєдналася при ратифікації, то робота з цього
питання вже розпочата. Зокрема, 16 березня 2007 року Верховною
Радою  України був прийнятий Закон України "Про ратифікацію
Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів"
( 755-16 ), який закладає основу для приєднання України до статті
19 Хартії ( 994_062 ) щодо прав трудящих-мігрантів і членів їх
сімей на захист і допомогу.
 
   Розпорядженням Кабінету  Міністрів України від 26 квітня
2007 року N 237-р ( 237-2007-р ) затверджено план заходів щодо
виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої)
( 994_062 ) на 2007-2010 роки, яким передбачено  підготовку
Україною національних  доповідей  з виконання положень Хартії
( 994_062 ), до яких Україна приєдналася при її ратифікації, та
подальше вдосконалення національного законодавства відносно статей
та пунктів Хартії ( 994_062 ), до яких Україна при ратифікації не
приєдналася.
 
   Враховуючи вищезазначене,  учасники парламентських слухань
рекомендують:
 
   1. Верховній Раді України:
 
   1) забезпечити прискорення  прийняття  Трудового  кодексу
України, законів України: про зайнятість населення; про соціальний
діалог; про загальнообов'язкове  державне  соціальне  медичне
страхування; про внесення змін до статей 21 та 33 Закону України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ) та інших актів законодавства,
спрямованих на адаптацію законодавства України до Європейської
соціальної хартії (переглянутої) ( 994_062 );
 
   2) з метою посилення контрольної функції Верховної Ради
України при здійсненні аналізу практики застосування законодавчих
актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань
дотримання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої)
( 994_062 ), забезпечення підготовки та подання відповідних
висновків і рекомендацій на розгляд Верховної Ради України,
запровадження дієвого громадського  контролю  за  дотриманням
положень  Хартії розглянути питання про можливість створення
консультативної ради, яка на постійній основі  здійснюватиме
моніторинг практики застосування Європейської соціальної хартії
(переглянутої) ( 994_062 ).
 
   2. Комітету Верховної Ради України з питань  соціальної
політики та праці при підготовці до другого читання проекту
Трудового кодексу України врахувати пропозиції стосовно погодинної
оплати праці.
 
   3. Уповноваженому  Верховної Ради України з прав людини
здійснювати контроль за дотриманням в Україні прав громадян,
передбачених у  Європейській  соціальній хартії (переглянутій)
( 994_062 ).
 
   4. Кабінету Міністрів України:
 
   1) забезпечити в установлений термін підготовку доповіді про
виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої)
( 994_062 ) у 2008 році, залучивши до цієї роботи представників
сторін соціального діалогу;
 
   2) ініціювати зміни до законодавства з метою приєднання до
Європейської соціальної хартії (переглянутої) ( 994_062 ) в
повному обсязі та приведення його у відповідність із положеннями
Хартії ( 994_062 ), які Україною ще не  ратифіковані,  та
підготувати відповідні законопроекти, зокрема:
 
   про промислову безпеку;
 
   про основні засади державної міграційної політики України;
 
   про професійний розвиток персоналу на виробництві;
 
   Державну програму зайнятості населення на 2009-2011 роки;
 
   про внесення  зміни  до  статті 46 Закону України "Про
професійно-технічну  освіту"  (  103/98-ВР  )  щодо  участі
висококваліфікованих фахівців виробництва у навчальному процесі;
 
   про внесення  змін  до  законів України стосовно зняття
обмеження щодо віднесення до складу валових витрат сум, які були
використані платником податку на підготовку кадрів відповідно до
вимог статті 5.4.2 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР );
 
   про внесення змін до Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) щодо
обов'язковості  рішень  трудового арбітражу, якщо колективний
трудовий спір виник у зв'язку з порушенням  трудових  прав
працівників, та спрощення процедури оголошення страйку;
 
   Концепцію реформування оплати праці;
 
   про створення в Україні гарантійного Фонду для забезпечення
захисту грошових вимог працівників у разі банкрутства роботодавця;
 
   про внесення змін до деяких законів України щодо посилення
економічної відповідальності роботодавців за затримку виплати
заробітної плати, відповідальності посадових  осіб  суб'єктів
господарювання за несвоєчасну виплату заробітної плати;
 
   про внесення  змін  до  Закону  України  "Про виконавче
провадження" ( 606-14 );
 
   про внесення змін до Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ), передбачивши, зокрема, виключення зі сфери його дії
здійснення державного нагляду з промислової безпеки, охорони
праці,  поводження  з  вибуховими  матеріалами  промислового
призначення та гірничого нагляду;
 
   про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), передбачивши, зокрема,
підвищення відповідальності посадових осіб та працівників за
порушення законодавства з охорони праці,  охорони  надр  та
поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
 
   про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне  страхування  від  нещасного  випадку  на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ), передбачивши, зокрема, обов'язок
роботодавця  відшкодовувати шкоду в порядку зворотної вимоги
(регресу) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві  та  професійних  захворювань  України  в  разі
неодноразового допущення аварій або катастроф, які призвели до
загибелі  людей  або ушкодження їх здоров'я; розроблення та
запровадження механізму економічної заінтересованості роботодавців
у забезпеченні промислової безпеки шляхом диференціації страхових
внесків залежно від стану безпеки праці, рівня  виробничого
травматизму та професійної захворюваності;
 
   3) розглянути питання про ратифікацію конвенцій Міжнародної
організації праці:
 
   N 173  про  захист  вимог  працівників  у  випадку
неплатоспроможності роботодавця (частина III) ( 993_286 );
 
   N 88 про організацію служби зайнятості ( 993_224 );
 
   N 181 про приватні агентства зайнятості ( 993_046 );
 
   4) прискорити розроблення та прийняття:
 
   Порядку формування та розміщення державного замовлення на
підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів для
державних потреб і контролю за їх виконанням;
 
   Положення про   сприяння  працевлаштуванню  випускників
професійно-технічних навчальних закладів;
 
   змін до постанов Кабінету Міністрів України щодо відновлення
в місцевих державних адміністраціях структурних підрозділів з
охорони праці;
 
   Концепції національної системи кваліфікації;
 
   проекту постанови  про  створення  центрів  професійної
орієнтації населення;
 
   5) спрямувати діяльність відповідних органів виконавчої влади
на виконання заходів щодо  забезпечення  виконання  положень
Європейської соціальної хартії (переглянутої) ( 994_062 );
 
   6) сприяти вивченню міжнародного досвіду з питань виконання
положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) ( 994_062 )
та інформувати українське суспільство про діяльність міжнародних
організацій, спрямовану на реалізацію положень Хартії ( 994_062 );
 
   7) забезпечити   проведення   експертизи    проектів
нормативно-правових актів  на  їх  відповідність  положенням
Європейської соціальної хартії (переглянутої) ( 994_062 ) із
залученням представників сторін соціального діалогу;
 
   8) при підготовці національних доповідей щодо реалізації
положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) ( 994_062 )
залучати  сторони соціального діалогу та узгоджувати з ними
положення цих доповідей;
 
   9) з метою збалансування ринку праці та ринку освітніх
послуг, забезпечення зростаючої потреби економіки у кваліфікованих
працівниках  здійснити  реформування  системи  формування  та
розміщення  державного  замовлення на підготовку фахівців та
робітничих кадрів;
 
   10) вжити конкретних заходів, спрямованих на підвищення ролі
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття та роботодавців у створенні сучасної
навчально-виробничої  бази для професійної підготовки молоді,
реалізації належних  та  легкодоступних  програм  професійної
підготовки повнолітніх працівників, реінтеграції осіб, які є
безробітними протягом  тривалого  часу,  спеціальних  програм
перепідготовки  повнолітніх  працівників, необхідність в яких
виникає внаслідок технологічного прогресу та нових тенденцій у
сфері зайнятості;
 
   11) забезпечити підвищення ролі державної служби зайнятості в
реалізації статті 9 Хартії ( 994_062 ) щодо права на професійну
орієнтацію та надання допомоги всім особам, включаючи інвалідів,
школярів, повнолітніх осіб, у розв'язанні проблем, пов'язаних із
вибором професії та набуттям професійних навичок з урахуванням
здібностей кожної особи та потреб ринку праці;
 
   12) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо змін до законодавства стосовно захисту права на
пенсійне забезпечення осіб, які виїхали на постійне проживання в
країни, з якими Україна не уклала двосторонніх договорів про
соціальне (пенсійне) забезпечення.
 
   5. Кабінету Міністрів України разом з іншими  сторонами
соціального діалогу:
 
   сприяти включенню до угод та колективних договорів положень
щодо забезпечення виконання норм Європейської соціальної хартії
(переглянутої) ( 994_062 );
 
   проводити широку  інформаційно-роз'яснювальну роботу серед
населення щодо трудових прав та способів їх захисту, переваг
легальної зайнятості тощо.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка