Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку розробки висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            02.12.2008 N 2151
 
 
      Про затвердження Порядку розробки висновків
    щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних
      засобів мовлення, необхідних для створення
        та розвитку каналів мовлення, мереж
           мовлення та телемереж
 
    { Порядок погоджено згідно з Рішенням Національної
           комісії з питань регулювання зв'язку
     N 1269 ( vr269634-08 ) від 18.12.2008 }
 
 
 
   Розглянувши інформацію  ліцензійного  департаменту   та
юридичного управління, керуючись законами України "Про телебачення
і радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про Національну раду України з
питань  телебачення  і  радіомовлення"  ( 538/97-ВР ), "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ), Національна рада
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Затвердити   Порядок   розробки   висновків   щодо
електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення,
необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж
мовлення та телемереж, згідно з додатком (підписаним начальником
управління науково-технічного і частотного розвитку).
 
   2. Надіслати  Порядок  розробки  висновків щодо ЕМС РЕЗ
мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення,
мереж мовлення та телемереж до Національної комісії з питань
регулювання зв'язку України для погодження.
 
   3. Контроль за виконанням рішення покласти на відповідального
секретаря Національної ради В.Лясовського.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   02.12.2008 N 2151
 
               ПОРЯДОК
    розробки (надання) висновків щодо електромагнітної
     сумісності радіоелектронних засобів мовлення,
      необхідних для створення та розвитку каналів
       мовлення, мереж мовлення та телемереж
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок  розробки   (надання)   висновків   щодо
електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення,
необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж
мовлення та телемереж (далі - Порядок) розроблений відповідно до
законів України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),
"Про  Національну  раду  України  з  питань  телебачення  і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ) та інших нормативно-правових актів.
 
   1.2. Порядок визначає порядок розгляду Українським державним
центром радіочастот (далі - УДЦР) подань (заявок) Національної
ради  України з питань телебачення і радіомовлення (далі -
Національна рада) про розробку висновків щодо електромагнітної
сумісності (далі - ЕМС) радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ)
мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення,
мереж мовлення та телемереж. Зазначені висновки призначені для
проведення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення.
 
   1.3. Національна рада звертається до органів  частотного
планування з поданням про розробку висновків щодо ЕМС РЕЗ мовлення
відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
   Розробку висновків щодо ЕМС РЕЗ мовлення УДЦР виконує на
платній основі згідно з діючими тарифами на підставі договору
(далі - Договір) між Національною радою та УДЦР.
 
      2. Порядок розгляду подань Національної ради
     про розробку висновків щодо ЕМС РЕЗ мовлення,
      необхідних для створення та розвитку каналів
       мовлення, мереж мовлення та телемереж
 
   2.1. Національна рада звертається до УДЦР з поданням про
розробку висновків щодо ЕМС РЕЗ мовлення (додатки 1-3).
   На кожний РЕЗ мовлення подається окреме подання.
 
   2.2. Отримане подання в установленому порядку реєструється
УДЦР, перевіряється на відповідність встановленій формі, повноту
та правильність оформлення.
   У тижневий термін УДЦР інформує НКРЗ про подання, отримані
від Національної ради.
 
   2.3. Подання, оформлене з порушенням встановленої форми, УДЦР
не розглядає, про що у тижневий термін повідомляє Національну раду
та НКРЗ із зазначенням підстав відмови у розгляді подання.
 
   2.4. Після усунення причин, що були підставою для відмови,
Національна рада може повторно звернутися з поданням до УДЦР.
 
   2.5. УДЦР проводить  розрахунки  (експертизу)  ЕМС  РЕЗ,
погодження і міжнародну координацію та надає Національній раді
висновки щодо ЕМС РЕЗ мовлення на підставі:
   - розрахунків (експертизи) ЕМС для РЕЗ мовлення із заявленими
технічними характеристиками;
   - результатів погоджень та міжнародної координації.
 
   2.6. Термін виконання робіт з розрахунку (експертизи) ЕМС не
повинен перевищувати 30 робочих днів з моменту реєстрації в УДЦР
подання Національної ради, без врахування термінів погоджень та
міжнародної координації, за умови надходження не більше 20 подань
в місяць для потужних (1 Вт та більше) РЕЗ мовлення та не більше
20 подань для малопотужних (менше 1 Вт) РЕЗ мовлення.
   При надходженні більшої кількості подань, терміни виконання
робіт за  поданнями,  що  перевищують  зазначену  кількість,
встановлюються по кожному поданні окремо за взаємною домовленістю
сторін.
   У разі проведення погодження термін надання висновків щодо
ЕМС РЕЗ мовлення не повинен перевищувати 80 діб.
   У разі проведення міжнародної координації термін розробки та
надання висновків продовжується на період, визначений Регламентом
радіозв'язку МСЕ або відповідними міжнародними угодами.
   У зазначені терміни, якщо інше не передбачено Договором, УДЦР
повинен  оформити та надати висновки щодо ЕМС РЕЗ мовлення
Національній раді.
   Копію висновків щодо ЕМС РЕЗ мовлення УДЦР направляє до НКРЗ.
 
   2.7. Відмова в наданні висновків щодо ЕМС РЕЗ мовлення
надається Національній раді у разі:
   - невиконання умов ЕМС з діючими або раніше запланованими РЕЗ
у заявленому регіоні;
   - негативних результатів погодження;
   - негативних результатів міжнародної координації.
 
   2.8. Висновки щодо ЕМС РЕЗ мовлення надаються УДЦР на кожне
окреме подання (додатки 4-7).
   У випадку неможливості надання висновків  відповідно  до
подання Національної ради, УДЦР може розробити та надати висновки
з іншими можливими технічними умовами.
 
   2.9 Оплата робіт УДЦР з розробки висновків щодо ЕМС РЕЗ
мовлення Національна рада здійснює відповідно до Договору за
окремою бюджетною програмою згідно з пунктом 4 частини 1 статті 25
Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) та частини 11 статті 22 Закону
України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
 
   Погоджено рішенням НКРЗ від ______________ N ________________
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 Т.Мироненко
 
 
                   Додаток 1
                   (АТРМ)
                   до п. 2.1 Порядку розробки
                   (надання) висновків
                   щодо електромагнітної
                   сумісності радіоелектронних
                   засобів мовлення, необхідних
                   для створення та розвитку
                   каналів мовлення,
                   мереж мовлення
                   та телемереж
 
 
               ПОДАННЯ
        Національної ради України з питань
       телебачення і радіомовлення про розробку
      висновків щодо електромагнітної сумісності
     радіоелектронних засобів мовлення, необхідних
      для створення та розвитку каналів мовлення,
          мереж мовлення та телемереж
         (аналогове телерадіомовлення)
 
 
                       Реєстраційний N
                     -------------------------
                     ¦            ¦
                     -------------------------
                     (заповнюється оператором
                       бази даних УДЦР)
 
          Технічні характеристики РЕЗ
 
   Місце встановлення РЕЗ
 
------------------------------------------------------------------
¦Поштова адреса                         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Географічні координати: довгота                 ¦
¦(гр. хв. сек.), широта (гр. хв. сек.)              ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Максимальний радіус зони обслуговування (км)          ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Характеристики обладнання
 
------------------------------------------------------------------
¦Діапазон радіочастот (МГц)/N ТВК     ¦Клас випромінювання ¦
¦___________/__________          ¦           ¦
¦------------------------------------------+---------------------¦
¦Потужність передавача відео __________ Вт,¦Стандарт/система   ¦
¦звук __________ Вт            ¦           ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Характеристики антено-фідерної системи
 
--------------------------------------------------------------------------
¦Висота підвісу антени над рівнем  ¦Висота основи антенної опори над  ¦
¦землі (м)             ¦рівнем моря (м)           ¦
¦------------------------------------------------------------------------¦
¦Поляризація антени (Г/В/З) ¦Довжина     ¦Втрати у фідері (дБ/м)   ¦
¦              ¦фідера (м)   ¦              ¦
¦------------------------------------------------------------------------¦
¦Направленість антени (НС/С)    ¦Азимут максимального випромінювання ¦
¦                  ¦(град.)               ¦
--------------------------------------------------------------------------
 
   Діаграма спрямованості антени (Г/В):
 
---------------------------------------------------------------------
¦Азимут,¦ 0 ¦10 ¦20 ¦30 ¦40 ¦50 ¦60 ¦70 ¦80 ¦90 ¦100 ¦110 ¦
¦град. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----¦
¦Коеф. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦під. дБ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----¦
¦Азимут,¦120 ¦130 ¦140 ¦150 ¦160 ¦170 ¦180 ¦190 ¦200 ¦210 ¦220 ¦230 ¦
¦град. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----¦
¦Коеф. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦під. дБ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----¦
¦Азимут,¦240 ¦250 ¦260 ¦270 ¦280 ¦290 ¦300 ¦310 ¦320 ¦330 ¦340 ¦350 ¦
¦град. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----¦
¦Коеф. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦під. дБ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
---------------------------------------------------------------------
 
   Максимальна ефективна  випромінювана  потужність  (ЕВП)
_________ дБВт
 
 Національна рада України з питань
 телебачення і радіомовлення
 _________________________________
 (посада, підпис,
 ініціали та прізвище)
 
 М.П.
 
 "___" ____________ р.
 
 
                   Додаток 2
                   (ЦТМ)
                   до п. 2.1 Порядку
                   розробки (надання) висновків
                   щодо електромагнітної
                   сумісності радіоелектронних
                   засобів мовлення, необхідних
                   для створення та розвитку
                   каналів мовлення, мереж
                   мовлення та телемереж
 
 
               ПОДАННЯ
        Національної ради України з питань
       телебачення і радіомовлення про розробку
      висновків щодо електромагнітної сумісності
     радіоелектронних засобів мовлення, необхідних
      для створення та розвитку каналів мовлення,
          мереж мовлення та телемереж
         (цифрове телевізійне мовлення)
 
 
                       Реєстраційний N
                     -------------------------
                     ¦            ¦
                     -------------------------
                     (заповнюється оператором
                       бази даних УДЦР)
 
   Дата реєстрації подання в УДЦР    "___" __________ 200_ р.
 
          Технічні характеристики РЕЗ
         багатопрограмного цифрового ТРМ
 
------------------------------------------------------------------
¦                   Адреса місця встановлення:¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Номер контуру / Номер РЕЗ      ¦             ¦
¦в синхронній мережі         ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Географічні координати: довгота   ¦             ¦
¦(гр. хв. сек.), широта (гр. хв. сек.)¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Радіотехнологія           ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Телевізійний канал          ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Тип прийому             ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Потужність передавача, Вт      ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Зміщення несучої частоти, кГц    ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Клас випромінювання         ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Варіант системи / захисний інтервал ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Стандарт компресії          ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Тип поляризації випромінювання    ¦             ¦
¦(Г/В/З)               ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Висота встановлення антени      ¦             ¦
¦над рівнем землі, м         ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Висота основи антенної        ¦             ¦
¦опори над рівнем моря, м       ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Довжина фідера, м          ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Погонне затухання у фідері, дБ/м   ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Направленість антени (НС/С):     ¦             ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Діаграма спрямованості антени (Г/В):
 
---------------------------------------------------------------------
¦Азимут,¦ 0 ¦10 ¦20 ¦30 ¦40 ¦50 ¦60 ¦70 ¦80 ¦90 ¦100 ¦110 ¦
¦град. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----¦
¦Коеф. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦під. дБ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----¦
¦Азимут,¦120 ¦130 ¦140 ¦150 ¦160 ¦170 ¦180 ¦190 ¦200 ¦210 ¦220 ¦230 ¦
¦град. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----¦
¦Коеф. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦під. дБ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----¦
¦Азимут,¦240 ¦250 ¦260 ¦270 ¦280 ¦290 ¦300 ¦310 ¦320 ¦330 ¦340 ¦350 ¦
¦град. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----¦
¦Коеф. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦під. дБ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
---------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
¦Максимальна ефективна випромінювана ¦             ¦
¦потужність (ЕВП), дБВт        ¦             ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Національна рада України з питань
 телебачення і радіомовлення
 _________________________________
 (посада, підпис,
 ініціали та прізвище)
 
 М.П.
 
 "___" ____________ р.
 
 Дата реєстрації подання в УДЦР      "___" __________ 200_ р.
 
 
                   Додаток 3
                   (Багатоканальні телесистеми)
                   до п. 2.1 Порядку
                   розробки (надання) висновків
                   щодо електромагнітної
                   сумісності радіоелектронних
                   засобів мовлення, необхідних
                   для створення та розвитку
                   каналів мовлення, мереж
                   мовлення та телемереж
 
 
               ПОДАННЯ
        Національної ради України з питань
       телебачення і радіомовлення про розробку
      висновків щодо електромагнітної сумісності
     радіоелектронних засобів мовлення, необхідних
      для створення та розвитку каналів мовлення,
          мереж мовлення та телемереж
          (багатоканальні телесистеми)
 
 
                       Реєстраційний N
                     -------------------------
                     ¦            ¦
                     -------------------------
                     (заповнюється оператором
                       бази даних УДЦР)
 
           Технічні характеристики
          багатоканальної телесистеми:
 
------------------------------------------------------------------
¦Назва/тип РЕЗ             ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦Смуга радіочастот (МГц)        ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦Адреса встановлення РЕЗ        ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦Географічні координати: довгота    ¦            ¦
¦(гр. хв. сек.), широта (гр. хв. сек.) ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦Висота встановлення антени над рівнем ¦            ¦
¦землі, м                ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦Висота основи антенної опори над рівнем¦            ¦
¦моря, м                ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦Тип і параметри модуляції       ¦            ¦
¦випромінювання             ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦Швидкість цифрового потоку (Мбіт/c)  ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦Ширина смуги (МГц); клас        ¦            ¦
¦випромінювання             ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦Максимальна потужність передавача на  ¦            ¦
¦вході антени (дБВт)          ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦Номер каналу, номінал частоти     ¦            ¦
¦передавання (МГц), тип поляризації   ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦Номер каналу, номінал частоти приймання¦            ¦
¦(МГц), тип поляризації         ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦Тип антени, розміри (м); коефіцієнт  ¦            ¦
¦підсилення (дБ)            ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦Азимут/кут місця випромінювання    ¦Азимут:  ¦Кут місця: ¦
¦(градуси)               ¦      ¦      ¦
¦---------------------------------------+-----------+------------¦
¦Ширина діаграми спрямованості антени  ¦Гор. пл.: ¦Верт. пл.: ¦
¦(градуси)               ¦      ¦      ¦
¦горизонтальна/вертикальна площина   ¦      ¦      ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Національна рада України з питань
 телебачення і радіомовлення
 _________________________________
 (посада, підпис,
 ініціали та прізвище)
 
 М.П.
 
 "___" ____________ р.
 
 Дата реєстрації подання в УДЦР      "___" __________ 200_ р.
 
 
                   Додаток 4
                   (Звукове мовлення)
                   до п. 2.8 Порядку
                   розробки (надання)
                   висновків щодо
                   електромагнітної сумісності
                   радіоелектронних засобів
                   мовлення, необхідних
                   для створення та розвитку
                   каналів мовлення, мереж
                   мовлення та телемереж
 
 
               ВИСНОВОК
    щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних
    засобів мовлення для створення та розвитку каналів
       мовлення, мереж мовлення та телемереж
            (звукове мовлення)
 
 
          N ДВЧ - _________________
 
   На лист Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення N _____________ від ___________ р.
   На підставі проведеного аналізу електромагнітної сумісності з
діючими та запланованими радіоелектронними засобами рекомендується
використовувати у ____________ РЕЗ звукового мовлення з наведеними
нижче технічними характеристиками:
 
------------------------------------------------------------------
¦номінал частоти, МГц         ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦максимальна ефективна        ¦             ¦
¦випромінювана потужність, дБВт    ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦клас випромінювання         ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦ширина смуги випромінювання, кГц   ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦система передачі           ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦максимальна потужність передавача, Вт¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦максимальний коефіцієнт       ¦             ¦
¦підсилення антени, дБ        ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦висота підвісу антени над землею, м ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦тип поляризації випромінювання    ¦             ¦
¦антени (Г/В/З)            ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦спрямованість антени (НС/С)     ¦             ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦координати місця установки РЕЗ    ¦             ¦
¦звукового мовлення (довгота     ¦             ¦
¦(гр. хв. сек.), широта        ¦             ¦
¦(гр. хв. сек.))           ¦             ¦
------------------------------------------------------------------
 
           Особливі умови висновку
 
   Даний висновок не є підставою для встановлення, монтажу та
експлуатації РЕЗ звукового мовлення.
 
 Начальник УДЦР
 
 М.П.
 
 
                   Додаток 5
                   (Багатоканальна телесистема)
                   до п. 2.8 Порядку
                   розробки (надання) висновків
                   щодо електромагнітної
                   сумісності радіоелектронних
                   засобів мовлення, необхідних
                   для створення та розвитку
                   каналів мовлення, мереж
                   мовлення та телемереж
 
 
               ВИСНОВОК
    щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних
    засобів мовлення для створення та розвитку каналів
       мовлення, мереж мовлення та телемереж
          (багатоканальна телесистема)
 
 
          N БС - ___________________
 
   На лист Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення N _____________ від ___________ р.
 
------------------------------------------------------------------------------------
¦Назва/Тип РЕЗ           ¦                        ¦
¦----------------------------------+-----------------------------------------------¦
¦Адреса пункту встановлення    ¦                        ¦
¦----------------------------------+-----------------------------------------------¦
¦Географічні координати пункту   ¦            ¦            ¦
¦встановлення           ¦            ¦            ¦
¦----------------------------------+-----------------------------------------------¦
¦Максимальна потужність      ¦                        ¦
¦передавача, дБВт/канал      ¦                        ¦
¦----------------------------------+-----------------------------------------------¦
¦Кількість передавачів       ¦                        ¦
¦----------------------------------+-----------------------------------------------¦
¦Клас випромінювання        ¦                        ¦
¦----------------------------------+-----------------------------------------------¦
¦Тип поляризації          ¦                        ¦
¦випромінювання          ¦                        ¦
¦----------------------------------+-----------------------------------------------¦
¦Номери   ¦     ¦Номінали  ¦                        ¦
¦каналів  ¦     ¦частоти,  ¦                        ¦
¦      ¦     ¦МГц,    ¦                        ¦
¦----------------------------------+-----------------------------------------------¦
¦Тип антени; коефіцієнт      ¦                        ¦
¦підсилення, дБ          ¦                        ¦
¦----------------------------------+-----------------------------------------------¦
¦Напрямок випромінювання, град.  ¦Азимут випр. ¦     ¦Кут елевації ¦     ¦
¦                 ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦----------------------------------+-------------+---------+-------------+---------¦
¦Ширина діаграми спрямованості   ¦Гориз.пл   ¦     ¦Верт. пл.  ¦     ¦
¦антени, град.           ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦----------------------------------+-----------------------------------------------¦
¦Висота підвісу антени над     ¦                        ¦
¦рівнем землі, м          ¦                        ¦
------------------------------------------------------------------------------------
 
           Особливі умови висновку
 
   Даний висновок не є підставою для встановлення, монтажу та
експлуатації РЕЗ багатоканальних телемереж.
 
 Начальник УДЦР
 
 М.П.
 
 
                   Додаток 6
                   (Цифрове наземне
                   телевізійне мовлення)
                   до п. 2.8 Порядку
                   розробки (надання) висновків
                   щодо електромагнітної
                   сумісності радіоелектронних
                   засобів мовлення,
                   необхідних для створення
                   та розвитку каналів
                   мовлення, мереж мовлення
                   та телемереж
 
 
               ВИСНОВОК
    щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних
      засобів мовлення для створення та розвитку
     каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж
       (цифрове наземне телевізійне мовлення)
 
 
           N ЦТВ - ______________
 
   На лист Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення N _____________ від ___________ р.
   На підставі проведеного аналізу електромагнітної сумісності з
діючими та запланованими радіоелектронними засобами рекомендується
використовувати у ______________ РЕЗ синхронної мережі цифрового
наземного телевізійного мовлення (далі - ЦНТВМ) з наведеними нижче
технічними характеристиками:
 
------------------------------------------------------------------
¦Номер ТВ каналу        ¦                 ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Адреса місця встановлення РЕЗ:                 ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Географічні координати:    ¦                 ¦
¦довгота (гр. хв. сек.),    ¦                 ¦
¦широта (гр. хв. сек.)     ¦                 ¦
¦------------------------------+---------------------------------¦
¦Номер контуру / номер РЕЗ   ¦                 ¦
¦в синхронній мережі      ¦                 ¦
¦------------------------------+---------------------------------¦
¦Варіант системи /       ¦                 ¦
¦кількість несучих /      ¦                 ¦
¦захисний інтервал       ¦                 ¦
¦------------------------------+---------------------------------¦
¦Зміщення несучої частоти, кГц ¦                 ¦
¦------------------------------+---------------------------------¦
¦Висота встановлення      ¦                 ¦
¦передавальної антени     ¦                 ¦
¦над рівнем землі, м      ¦                 ¦
¦------------------------------+---------------------------------¦
¦Тип поляризації        ¦                 ¦
¦передавальної антени     ¦                 ¦
¦------------------------------+---------------------------------¦
¦Максимальна ефективна     ¦                 ¦
¦випромінювана потужність,   ¦                 ¦
¦дБВт             ¦                 ¦
¦------------------------------+---------------------------------¦
¦Спрямованість антени (НС/С)  ¦                 ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Послаблення максимальної ефективної випромінюваної потужність
за азимутами, дБ:
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 0 град. ¦10 град. ¦20 град. ¦30 град. ¦40 град. ¦50 град. ¦60 град. ¦70 град. ¦80 град. ¦90 град. ¦100 град.¦110 град.¦
¦---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
¦120 град.¦130 град.¦140 град.¦150 град.¦160 град.¦170 град.¦180 град.¦190 град.¦200 град.¦210 град.¦220 град.¦230 град.¦
¦---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
¦240 град.¦250 град.¦260 град.¦270 град.¦280 град.¦290 град.¦300 град.¦310 град.¦320 град.¦330 град.¦340 град.¦350 град.¦
¦---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
           Особливі умови висновку
 
   Даний висновок не є підставою для встановлення, монтажу та
експлуатації РЕЗ багатоканальних телемереж.
 
 Начальник УДЦР
 
 М.П.
 
 
                   Додаток 7
                   (Телевізійне мовлення)
                   до п. 2.8 Порядку
                   розробки (надання) висновків
                   щодо електромагнітної
                   сумісності радіоелектронних
                   засобів мовлення, необхідних
                   для створення та розвитку
                   каналів мовлення, мереж
                   мовлення та телемереж
 
 
               ВИСНОВОК
    щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних
      засобів мовлення для створення та розвитку
     каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж
           (телевізійне мовлення)
 
 
           N ТВ - _______________
 
   На лист Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення N _____________ від ___________ р.
   На підставі проведеного аналізу електромагнітної сумісності з
діючими та запланованими радіоелектронними засобами рекомендується
використовувати у ____________ РЕЗ телевізійного мовлення  з
наведеними нижче технічними характеристиками:
 
------------------------------------------------------------------
¦номер ТВ каналу         ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦зміщення несучої частоти    ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦максимальна ефективна      ¦                ¦
¦випромінювана потужність    ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦номінальна потужність передавача¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦максимальний коефіцієнт     ¦                ¦
¦підсилювання антени       ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦висота підвісу антени над землею¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦поляризація антени       ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦спрямованість антени (НС/С)   ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦стандарт/система        ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦координати місця установки   ¦                ¦
¦РЕЗ телевізійного мовлення   ¦                ¦
¦(Чернігівська область,     ¦                ¦
¦м. Ніжин, вул.         ¦                ¦
¦Носівський шлях, 21)      ¦                ¦
------------------------------------------------------------------
 
           Особливі умови висновку
 
   Даний висновок не є підставою для встановлення, монтажу та
експлуатації РЕЗ звукового мовлення.
 
 Начальник УДЦР
 
 М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка