Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо проведення у загальноосвітніх навчальних закладах відкритого уроку на тему: "Дивись на нас, як на рівних"

        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           12.11.2008 N 1/9-740
 
                   Міністерству освіти
                   і науки Автономної
                   Республіки Крим,
                   управлінням освіти
                   і науки обласних, Київської
                   та Севастопольської міських
                   державних адміністрацій
 
 
   На виконання доручення Кабінету  Міністрів  України  від
18.10.2008 N 51868/0/1-08 та з нагоди відзначення в Україні 3
грудня 2008 року Міжнародного дня інвалідів Міністерство освіти і
науки України рекомендує провести у загальноосвітніх навчальних
закладах відкритий урок на тему: "Дивись на нас, як на рівних".
 
   Метою такого уроку є привернення уваги суспільства до проблем
інвалідів і формування позитивної громадської думки, толерантного
ставлення до дітей-інвалідів, руйнування психологічних, фізичних,
соціальних бар'єрів, які виключають або обмежують їх участь у
повноцінній життєтворчій діяльності.
 
   Рекомендації щодо проведення відкритого уроку  на  тему:
"Дивись на нас, як на рівних" додаються.
 
 Заступник Міністра                   М.В.Стріха
 
 
                   Додаток
 
 
              РЕКОМЕНДАЦIЇ
     щодо проведення у загальноосвітніх навчальних
      закладах України відкритого уроку на тему:
         "Дивись на нас, як на рівних"
 
 
   Відкритий урок "Дивись на нас, як на рівних" спрямований на
розкриття положень Загальної декларації прав людини ( 995_015 ),
Конвенції про права дитини ( 995_021 ), формування позитивного
ставлення суспільства до дітей з  особливими  потребами  як
повноцінних, повноправних громадян України, покликаний допомогти
дітям загальноосвітніх навчальних закладів усвідомити проблеми
дітей  з  особливостями  психофізичного  розвитку, толерантно
ставитись до них, налагоджувати й підтримувати дружні стосунки.
 
   На початку XXI століття закономірним є пошук відповідей на
запитання: як плекати образ людини - господаря власної долі? Як
допомогти дитині з особливими потребами компетентно обрати свій
життєвий шлях і ефективно інтегруватись в українське суспільство?
Як подолати соціальний параліч, недовіру й відчуженість? Як освіта
сприятиме  особистісному  розвитку,  розкриттю  потенційних
можливостей дитини з особливими потребами?
 
   В українському суспільстві важливо утверджувати думку про те,
що  діти  з  функціональними обмеженнями мають право сповна
скористатися можливостями суспільства і повинні спілкуватися зі
своїми  здоровими ровесниками. Необхідно усвідомити філософію
входження (інклюзії) в суспільство, яка має принципове значення
для розширення гуманістичних обріїв української школи. Йдеться
також про подолання усталених стереотипів сприймання хворої дитини
як аномальної, дефективної, а також викорінення з українського
суспільства рудиментів соціальної ексклюзії (виключення), яка
гальмує успішну інтеграцію дитини з функціональними обмеженнями в
суспільство.
 
   Пріоритетні завдання відкритого уроку полягають у:
   - освоєнні  учнями  загальноосвітніх  навчальних закладів
міжнародних стандартів прав людини, Конвенції про права дитини
( 995_021 );
   - поглибленні миротворчих знань дітей і молоді, розвитку їх
правової, особистісної, базової культури;
   - усвідомленні життєвих проблем  людей,  які  погребують
особливої уваги і милосердя;
   - ознайомленні учнівської молоді з акціями служіння людству,
громаді,  акціями  милосердя  заради  миру,  соціальної,
міжособистісної взаємодії;
   - залученні до реалізації соціальних проектів і спільних дій
з дітьми з обмеженими можливостями;
   - сприянні розвитку волонтерського руху учнівської молоді,
спрямованого на утвердження толерантності, милосердя, активної
соціальної дії, доброчинності; забезпеченні потреби в спілкуванні
з хворими ровесниками;
   - упровадженні проектів співпраці загальноосвітніх навчальних
закладів із дитячими будинками, школами-інтернатами, притулками,
лікарнями.
   Відкритий урок має навчити учнівську молодь:
   - проявляти милосердя та надавати допомогу тим, хто її
потребує;
   - планувати  миротворчу,  волонтерську  діяльність  щодо
розв'язання конкретних життєвих проблем людей  з  обмеженими
фізичними можливостями;
   - у ході реалізації проектів набувати ключових компетенцій,
навичок практичної діяльності, соціальної дії, комунікації;
   - створювати клімат доброзичливості, толерантності з метою
руйнування  психологічних,  фізичних, соціальних бар'єрів які
виключають або обмежують для людини з функціональними порушеннями
повноцінну життєтворчість, самореалізацію.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка