Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку погодження призначення на посади керівників органів державної виконавчої служби

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            18.11.2008 N 1839/7
 
 
        Про затвердження Порядку погодження
       призначення на посади керівників органів
          державної виконавчої служби
 
 
   З метою забезпечення ефективної реалізації кадрової політики
та якісного добору кандидатів для призначення на керівні посади в
органах державної виконавчої служби та на підставі статті 5 Закону
України  "Про  державну  виконавчу  службу" ( 202/98-ВР )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок погодження призначення  на  посади
керівників органів державної виконавчої служби (далі - Порядок),
що додається.
 
   2. Начальнику Головного управління  юстиції  Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві  та  Севастополі
забезпечити добір кваліфікованих і досвідчених кандидатів на
посади керівників органів державної виконавчої служби, належний
рівень підготовки документів, необхідних для розгляду питання
погодження призначення кандидатів на посади.
 
   3. Департаменту державної виконавчої служби (Стаднік Г.В.) у
десятиденний термін після видання наказу надати Департаменту
кадрової роботи та державної служби (Бірченко В.Г.) пропозиції до
складу комісії з проведення співбесід із кандидатами на посади.
 
   4. Департаменту  кадрової  роботи  та  державної служби
(Бірченко В.Г.) довести зазначений Порядок до відома начальника
Головного  управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції
в областях, містах Києві та Севастополі.
 
 Міністр                         М.Оніщук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   юстиції України
                   18.11.2008 N 1839/7
 
 
               ПОРЯДОК
      погодження призначення на посади керівників
        органів державної виконавчої служби
 
 
   1. Цей Порядок застосовується під час розгляду питань щодо
погодження  призначення  кандидатів  на  посади  начальників
підрозділів примусового виконання рішень Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних  управлінь  юстиції  в  областях,  містах Києві та
Севастополі, заступників начальників районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції
- начальників відділів державної виконавчої служби, начальників
відділів державної виконавчої служби районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції
(далі - керівники органів державної виконавчої служби).
 
   2. Керівником органу державної виконавчої служби може бути
громадянин України, який постійно проживає на території України не
менше  п'яти  років,  має  повну  вищу  юридичну освіту за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та  стаж
роботи за фахом на державній службі в інших сферах не менш трьох
років.
 
   3. Питання про погодження призначення на посаду керівників
органів  державної  виконавчої служби порушується начальником
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України  в
Автономній  Республіці  Крим, начальниками головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - начальник
головного управління юстиції).
   Начальник головного управління юстиції у разі  наявності
вакансії керівника органу державної виконавчої служби здійснює
заходи щодо організації проведення конкурсу на заміщення вакантної
посади  відповідно  до вимог Порядку проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів України від 15 лютого 2002 року
N 169 ( 169-2002-п ).
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17
червня 1994 року N 423 ( 423-94-п ) "Про  деякі  питання
застосування статей 4, 15 і 27 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) призначення на посади третьої - сьомої
категорій посад державних службовців органів виконавчої влади при
просуванні по службі державного службовця, який зарахований до
кадрового резерву чи пройшов стажування, а також прийняття на
роботу державного службовця, який припинив державну службу у
зв'язку з відставкою, може здійснюватись без проведення конкурсу.
 
   4. У  поданні  на  ім'я  Міністра юстиції України щодо
кандидатури на погодження для призначення на посаду керівника
органу державної виконавчої служби зазначається прізвище, ім'я, по
батькові,  дата  народження,  громадянство,  займана  посада,
відповідність  вимогам  щодо  кваліфікаційного  рівня, рівень
професійної підготовки, спроможність забезпечити доручену ділянку
роботи, ділові та інші якості кандидата, відомості про конкурсний
відбір, проходження стажування, перебування у кадровому резерві
(якщо не перебував - обґрунтовані пояснення причини невикористання
кадрового резерву).
   До подання додаються:
   - особова картка (форма П-2ДС) ( z0484-95 ) з відповідними
додатками;
   - біографічна довідка, скріплена підписом керівника кадрової
служби та печаткою, із зазначенням дати складання;
   - копії документів про освіту, засвідчені нотаріально або
керівником кадрової служби, із зазначенням дати засвідчення.
 
   5. Департаментом кадрової роботи та державної служби та
Департаментом державної виконавчої служби розглядаються облікові
матеріали кандидата на відповідну посаду, вивчається питання щодо
відповідності кандидата встановленим кваліфікаційним вимогам, а
також його професійний рівень та ділові якості.
 
   6. З  метою  набуття  практичного  досвіду,  перевірки
професійного рівня і ділових якостей кандидата на посаду керівника
органу державної виконавчої служби може бути організоване його
стажування відповідно до Положення про порядок стажування у
державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 грудня 1994 року N 804 ( 804-94-п ).
 
   7. З  метою  встановлення   відповідності   кандидата
кваліфікаційним вимогам, належного вивчення його професійного
рівня та ділових якостей у Міністерстві юстиції утворюється
комісія, до складу якої включаються представники Департаменту
державної виконавчої служби, Департаменту кадрової роботи та
державної служби.
   Робота комісії проходить у формі співбесід з кандидатами на
посади. Засідання комісії оформлюється протоколом, ведення якого
покладається на одного з членів комісії із числа працівників
Департаменту державної виконавчої служби.
   Висновки за результатами співбесід подаються на  розгляд
керівництву Міністерства юстиції.
 
   8. Неналежне  оформлення  поданих  документів,  виявлення
невідповідності кваліфікаційним  вимогам  або  рівня  фахової
підготовки кандидата є підставою для повернення матеріалів.
 
   9. Про прийняте керівництвом Міністерства юстиції рішення
щодо погодження або непогодження призначення кандидата на посаду у
десятиденний термін повідомляється відповідне головне управління
юстиції.
 
 Директор Департаменту
 державної виконавчої служби              Г.В.Стаднік
 
 Директор Департаменту
 кадрової роботи та державної
 служби                        В.Г.Бірченко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка