Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про надання роз'яснення щодо порядку оподаткування доходів резидента Литовської Республіки від продажу акцій українського емітента з урахуванням міжнародного договору

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         05.11.2008 N 22685/7/15-0157
 
 
           Про надання роз'яснення
 
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула запит
Державної податкової  адміністрації у м. Києві від 01.10.2008
N 5079/8/31-604 щодо порядку  оподаткування доходів резидента
Литовської Республіки від продажу акцій українського емітента з
урахуванням міжнародного договору і повідомляє наступне.
 
   Згідно з п. 18.1 ст. 18 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), якщо міжнародним договором,
ратифікованим Верховною Радою України, встановлено інші правила,
ніж ті, що передбачені цим  Законом,  застосовуються  норми
міжнародного договору.
 
   Пунктом 2 a)  ст. 13 Конвенції між Урядом України і Урядом
Литовської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та
попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на
майно ( 440_004 ) (далі - Конвенція), яка ратифікована Верховною
Радою України 09.12.97 ( 704/97-ВР ) і набула чинності 25.12.97,
визначено, що "доходи, одержувані резидентом Договірної Держави
від відчуження акцій, які одержують їхню вартість або більшу
частину вартості прямо або посередньо від нерухомого майна,
розташованого в другій Договірній Державі, можуть оподатковуватись
у цій другій Договірній Державі".
 
   Згідно з п. 2 ст. 3 Конвенції ( 440_004 ) при її застосуванні
Договірною Державою будь-який термін, не визначений у Конвенції,
має те значення, яке надається йому законодавством цієї Держави
щодо податків, на які поширюється ця Конвенція, якщо з контексту
не випливає інше.
 
   Згідно з ст. 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" ( 3480-15 ) акція - це іменний цінний папір, який посвідчує
майнові  права  його  власника  (акціонера).  Що  стосуються
акціонерного товариства.
 
   Статтею 155 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) визначено,
що статутний капітал акціонерного товариства  утворюється  з
вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними
акцій.
 
   Відповідно до ст. 24 Закону України  "Про  господарські
товариства" ( 1576-12 ) та ст. 81 Господарського кодексу України
( 436-15 )  загальна  номінальна  вартість  випущених  акцій
становить статутний (складений) капітал акціонерного товариства.
 
   Враховуючи вищезазначені  положення  чинного законодавства
України, вважаємо що під "акціями, які одержують їхню вартість або
більшу частину вартості прямо або посередньо від нерухомого майна"
згідно з визначенням п. 2 a) ст. 13 Конвенції ( 440_004 ) слід
розуміти акції, випущені акціонерним товариством - емітентом таких
акцій, статутний капітал якого складається на 50 і  більше
відсотків з нерухомого майна, розташованого в Україні.
 
   При цьому  вираз "можуть оподатковуватись" у зазначеному
пункті Конвенції ( 440_004 ) означає, що в Україні доходи від
відчуження вказаних акцій оподатковуються на підставі того, що її
законодавство передбачає оподаткування такого виду доходу.
 
   Таким чином, у разі, якщо на момент продажу резидентом Литви
акцій українського емітента частка нерухомого майна в статутному
капіталі товариства становить 50 і більше відсотків,  дохід
нерезидента від продажу таких акцій підлягає оподаткуванню в
Україні.
 
 Заступник Голови                   С.В.Чекашкін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка