Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про терміни та можливі обсяги проведення Національним банком України окремих операцій з банками, передбачених у Положенні про регулювання Національним банком України ліквідності банків України та вимоги щодо забезпечення, що пропонується банками

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            14.11.2006 N 434
 
 
   Про терміни та можливі обсяги проведення Національним
   банком України окремих операцій з банками, передбачених
   у Положенні про регулювання Національним банком України
   ліквідності банків України та вимоги щодо забезпечення,
           що пропонується банками
 
      { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами
                  Національного банку
       N 33 ( v0033500-08 ) від 18.02.2008
       N 105 ( v0105500-08 ) від 18.04.2008
       N 107 ( v0107500-08 ) від 21.04.2008
       N 320 ( v0320500-08 ) від 13.10.2008
       N 358 ( v0358500-08 ) від 10.11.2008 }
 
 
 
   Згідно з вимогами Положення про регулювання Національним
банком  України  ліквідності  банків  України,  затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 26.09.2006
N 378 ( z1120-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.10.2006 за N 1120/12994,  які  передбачають  установлення
відповідних процедур щодо операцій з регулювання ліквідності та
розміру співвідношення кредиту рефінансування до наданого банком
забезпечення, що встановлюються окремими розпорядчими документами
Національного банку України, Правління Національного банку України
П О С Т А Н О Л Я Є:
 
   1. Департаменту монетарної політики (Н.I.Гребеник) відповідно
до пункту 1.5 глави 1 розділу II Положення про регулювання
Національним  банком  України  ліквідності  банків  України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
26.09.2006 N 378 ( z1120-06 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.10.2006 за N 1120/12994 (далі - Положення),
щоденно  до  кінця  робочого дня засобами електронної пошти
повідомляти банкам процентні ставки за активними та пасивними
операціями, що діятимуть наступного робочого дня.
 
   2. Установити такі терміни проведення окремих операцій з
рефінансування банків України:
 
   2.1. Банки  подають  заявки  на  отримання  кредитів
рефінансування:
   через постійно діючу лінію рефінансування для надання банкам
кредитів овернайт - щоденно до 16.30 (у п'ятницю - до 15.30);
   через тендер з підтримання ліквідності банків строком до
14 днів та до 365 днів - щовівторка до 10.00;
   на позачерговий тендер з підтримання ліквідності банків - у
терміни, визначені в повідомленні про проведення такого тендера.
 
   2.2. Територіальні управління Національного банку України
подають Департаменту з управління валютним резервом та здійснення
операцій  на  відкритому  ринку  висновок  щодо  можливості
рефінансування банків за заявками:
   на кредит овернайт - щоденно в міру надходження заявок, але
не пізніше 17.00 (у п'ятницю - до 16.00);
   на кредит через тендер - щовівторка не пізніше 17.00.
 
   2.3. Департамент з управління валютним резервом та здійснення
операцій на відкритому ринку (М.О.Мельничук)  повідомляє  про
результати проведення тендера щосереди не пізніше 14.00.
 
   2.4. Територіальні управління Національного банку України
повідомляють Департамент з управління валютним  резервом  та
здійснення операцій  на  відкритому ринку (М.О.Мельничук) про
укладення кредитного договору та договору застави (гарантії) за
задоволеними  заявками на кредит через тендер з підтримання
ліквідності банків строком до 14 днів і до 365 днів щосереди
протягом двох годин після отримання повідомлення від Департаменту
з управління валютним резервом та  здійснення  операцій  на
відкритому ринку, але не пізніше 16.00.
 
   2.5. Департамент з управління валютним резервом та здійснення
операцій на відкритому  ринку  (М.О.Мельничук)  й  Операційне
управління (В.Д.Щуцький) забезпечують перерахування банкам коштів
за кредитами овернайт та за наданими на тендерах з підтримання
ліквідності банків строком до 14 днів і до 365 днів кредитами до
закінчення операційного дня Національного банку України.
 
   3. Здійснювати рефінансування  банків  шляхом  проведення
тендерів у таких розмірах залежно від забезпечення:
   державними облігаціями України в розмірі 100 процентів від їх
балансової вартості, але не вищої від номінальної вартості цих
цінних паперів з урахуванням процентів за користування кредитом і
пені;
   депозитними сертифікатами в розмірі 100 процентів від їх
номінальної вартості з урахуванням процентів за користування
кредитом;
   державними облігаціями України, які перебувають у довірчій
власності, у розмірі 95 процентів від їх вартості, оприбуткованої
на позабалансових рахунках банку-управителя, але не вищої від
номінальної вартості цих цінних паперів з урахуванням процентів за
користування кредитом і пені;
   облігаціями  Державної  іпотечної  установи з додатковим
забезпеченням  у  формі державної гарантії за зобов'язаннями
емітента, яка видана Кабінетом Міністрів України, та облігаціями
підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету
Міністрів України, у розмірі 90 процентів від їх балансової
вартості, але не вищої від номінальної вартості цих цінних
паперів;  {  Абзац  п'ятий  пункту  3 в редакції Постанови
Національного банку N 33 ( v0033500-08 ) від 18.02.2008 }
   іпотечними облігаціями та іпотечними сертифікатами Державної
іпотечної установи України в розмірі 70 процентів  від  їх
балансової вартості, але не вищої від номінальної вартості цих
цінних паперів з урахуванням процентів за користування кредитом і
пені;
   урахованими векселями суб'єктів господарювання та векселями
банків, авальованими іншим банком, та отриманою гарантією іншого
банку-резидента за кредитами рефінансування строком до 14 днів у
розмірі 80 процентів від балансової вартості врахованих векселів
та від обсягу наданої гарантії, строком до 365 днів - у розмірі
70 процентів з урахуванням процентів за користування кредитом і
пені;
   облігаціями  місцевих  позик,  облігаціями  підприємств,
іпотечними облігаціями за кредитами рефінансування строком до 14
днів у розмірі 70 процентів від їх балансової вартості, але не
вищої від номінальної вартості цих цінних паперів, строком до 365
днів  - у розмірі 60 процентів з урахуванням процентів за
користування кредитом і пені; { Абзац восьмий пункту 3 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  Національного  банку N 33
( v0033500-08 ) від 18.02.2008 }
   іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю за кредитами
рефінансування строком до 14 днів у розмірі 50 процентів від суми
кредиту, наданого банком позичальнику, строком до 365 днів - у
розмірі 40 процентів з урахуванням процентів за користування
кредитом і пені;
   подвійними складськими   свідоцтвами   за   кредитами
рефінансування строком до 14 днів у розмірі 50 процентів від суми
кредиту, наданого банком позичальнику, строком до 365 днів - у
розмірі 40 процентів з урахуванням процентів за користування
кредитом та пені;
   заставними за кредитами рефінансування строком 14 днів у
розмірі 50 процентів  від  суми  кредиту,  наданого  банком
позичальнику, строком до 365 днів - у розмірі 40 процентів з
урахуванням процентів за користування кредитом і пені;
   майновими правами в розмірі 80 процентів від суми кредиту,
наданого  банком  позичальнику,  з  урахуванням процентів за
користування кредитом і пені; { Абзац дванадцятий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 105
( v0105500-08 ) від 18.04.2008 }
   акціями власників істотної участі в банку в розмірі 90
процентів від їх номінальної вартості з урахуванням процентів за
користування кредитом і пені. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою  Національного  банку N 320 ( v0320500-08 ) від
13.10.2008 }
 
   4. Установити, що з 17 листопада 2006 року:
   { Дію абзацу другого пункту 4 призупинено згідно з Постановою
Національного банку N 358 ( v0358500-08 ) від 10.11.2008 } кредит
овернайт бланковий може надаватися відповідно до пункту 3.7 глави
3 розділу II Положення ( z1120-06 ) не більше 10 разів протягом
календарного місяця в розмірі не більше 40 процентів від суми
визначеного та сформованого банком обсягу обов'язкових резервів за
попередній звітний період резервування;
   розмір процентної ставки за коштами в іноземній валюті за
операцією своп відповідно до пункту 8.9 глави 8 розділу II
Положення  ( z1120-06 )  встановлюється  на  рівні  25% від
середньозваженої ставки міжбанківського кредитування KIACR (у
доларах  США),  розрахованої на підставі фактичних даних за
міжбанківськими договорами на відповідний строк, інформація щодо
розміру  якої  повідомляється  банкам  за  допомогою засобів
електронної пошти. { Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 33 ( v0033500-08 ) від
18.02.2008 }
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 107 ( v0107500-08 ) від 21.04.2008 }
 
   { Пункт 5 виключено на підставі Постанови Національного банку
N 320 ( v0320500-08 ) від 13.10.2008 }
 
 
   5. Департаменту монетарної політики (Н.I.Гребеник) розробити
графік проведення тендерів з підтримання ліквідності банків на
2007 рік і довести його до відома банків. За потреби вносити до
графіка зміни, про які своєчасно повідомляти банки України.
 
   6. Департаменту  методології  банківського регулювання та
нагляду (Н.В.Iваненко) доводити  до  відома  Департаменту  з
управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому
ринку, Операційного і територіальних управлінь Національного банку
України ставку KIACR (у доларах США) для використання в роботі.
{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 33 ( v0033500-08 ) від 18.02.2008 }
 
   7. Перелік  цінних  паперів,  які  можуть  розглядатися
Національним  банком  України  як  забезпечення  кредитів
рефінансування, визначений на IV квартал 2006 року і доведений до
відома банків та територіальних управлінь для використання в
роботі визнати таким, що є чинним до кінця цього кварталу.
 
   8. Управлінню  контролю  ризиків  (В.О.Чемерис)  постійно
здійснювати моніторинг  цінних  паперів,  що  надаються  під
забезпечення кредитів рефінансування, та до 20 числа місяця,
наступного за звітним, надавати Департаменту монетарної політики і
Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій
на відкритому ринку інформацію щодо можливих ризиків прийняття під
забезпечення кредитів рефінансування цінних паперів, визначених
Національним банком України,  та  щодо  можливої  зміни  їх
справедливої вартості.
 
   9. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко), Центральній
розрахунковій палаті (Ю.Л.Бендерський) забезпечити автоматизацію
блокування суми на кореспондентському рахунку банку-позичальника
коштів у розмірі наданого кредиту овернайт без забезпечення
(бланкового) та процентів за його користування на строк до його
повернення.
 
   10. Визнати такими, що втратили чинність:
   постанову Правління  Національного  банку  України  від
18.02.2004 N 53 "Про терміни та можливі обсяги  проведення
Національним  банком  України  окремих  операцій  з банками,
передбачених в Положенні про регулювання Національним банком
України  ліквідності  банків  України  шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій";
   постанову Правління  Національного  банку  України  від
26.02.2004 N 84 "Про регулювання грошово-кредитного ринку";
   постанову Правління  Національного  банку  України  від
01.03.2004 N 87 "Про прийняття Національним банком України в
забезпечення  кредитів  рефінансування ОВДП, що випущені для
погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на
додану вартість";
   постанову Правління  Національного  банку  України  від
21.07.2004   N   337  ( v0337500-04 )  "Про  регулювання
грошово-кредитного ринку";
   постанову Правління  Національного  банку  України  від
15.09.2004 N 442 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових
актів Національного банку України";
   постанову Правління  Національного  банку  України  від
04.12.2004 N 591 "Про технічний порядок надання кредиту овернайт";
   пункт 6 постанови Правління Національного банку України від
13.01.2005 N 7 ( v0007500-05 ) "Про регулювання грошово-кредитного
ринку";
   постанову Правління  Національного  банку  України  від
10.08.2005  N  284  (  v0284500-05  )"Про  регулювання
грошово-кредитного ринку"; 
   постанову Правління  Національного  банку  України  від
19.09.2005   N 336   ( v0336500-05 )   "Про   регулювання
грошово-кредитного ринку";
   постанову Правління  Національного  банку  України  від
27.03.2006 N 109 "Про внесення зміни до постанови Правління
Національного банку України від 10.08.2005 N 284".
 
   11. Департаменту монетарної політики (Н.I.Гребеник) довести
зміст цієї постанови до відома Операційного і територіальних
управлінь Національного банку України, Центральної розрахункової
палати, Департаменту інформатизації, Департаменту з управління
валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку,
Департаменту методології банківського регулювання та нагляду,
Управління контролю ризиків і банків України для використання в
роботі.
 
   12. Постанова набирає чинності з 17 листопада 2006 року.
 
   13. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови А.В.Шаповалова.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка