Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            12.02.2009 N 257/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 лютого 2009 р.
                   за N 142/16158
 
 
         Про внесення змін до Iнструкції
        з ведення Державного реєстру актів
          цивільного стану громадян
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
22.08.2007 N 1064 ( 1064-2007-п ) "Про затвердження Порядку
ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" (зі
змінами) та з метою ефективного функціонування Державного реєстру
актів цивільного стану громадян в органах юстиції Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести до Iнструкції з ведення Державного реєстру актів
цивільного стану громадян, затвердженої наказом  Міністерства
юстиції  України  від  24.07.2008  N  1269/5 ( z0691-08 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  25.07.2008  за
N 691/15382, такі зміни:
 
   1.1. У главі 2.1 розділу II:
   після пункту 2.1.10 доповнити новим пунктом 2.1.11 такого
змісту:
   "2.1.11. У разі тимчасової відсутності доступу до Реєстру
(через перебої в електропостачанні, електрозв'язку тощо ), як
виняток, допускається складання реєстратором актових  записів
цивільного стану без використання Реєстру з подальшим обов'язковим
внесенням відомостей цих актових записів до Реєстру в день
усунення причин, що перешкоджали доступу до Реєстру.
   У таких випадках внесення до Реєстру відомостей актових
записів цивільного стану провадиться у порядку, передбаченому
пунктом 4.5 розділу IV, за винятком внесення до Реєстру позначки
"Архівний".  У графі "Для відміток" паперового носія такого
актового запису додатково зазначаються причини, які призвели до
реєстрації акту цивільного стану без використання Реєстру.
   До законодавчого врегулювання у такому ж порядку провадиться
реєстратором реєстрація розірвання шлюбу в установі виконання
покарань за заявою особи, засудженої до  позбавлення  волі,
відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 16.10.2008
N 1761/5 ( z0987-08 ) "Про тимчасове  врегулювання  питання
реєстрації розірвання шлюбу осіб, засуджених до позбавлення волі",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2008  за
N 987/15678";
 
   1.2. У главі 2.2 розділу II:
   доповнити підпункт "в" пункту 2.2.1 після абзацу шостого
абзацом сьомим такого змісту:
   "відомості про особу, яка отримала повторне свідоцтво про
реєстрацію акту цивільного стану (прізвище, ім'я, по батькові)";
 
   1.3. У розділі III:
   в абзаці другому пункту 3.6 цифри "17" замінити цифрами "24";
 
   1.4. У додатку 4 до Iнструкції:
   в абзаці 19 після слів "розірвання шлюбу" доповнити словами
"(за наявності)";
   після абзацу двадцять третього доповнити абзацами двадцять
четвертим - двадцять шостим такого змісту:
   "Відомості про  анулювання актового запису про шлюб (за
наявності):
   дата і номер рішення суду;
   повне найменування суду, яким постановлене рішення, або дата
і номер висновку відділу реєстрації актів цивільного стану,
найменування відділу реєстрації актів цивільного стану, яким
складено висновок".
   У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - двадцять шостий
вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - двадцять дев'ятим.
 
   2. Департаменту  у  справах  цивільного  стану  громадян
(Кунда В.В.):
 
   2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (зі змінами).
 
   2.2. Довести  цей  наказ до відома начальника Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці  Крим,  начальників  головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.
 
   3. Начальнику Головного управління  юстиції  Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести
цей наказ до відома відділів реєстрації актів цивільного стану та
забезпечити його належне застосування в роботі.
 
   4. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступників Міністра Ємельянову I.I., Цоклана В.I.
 
 Міністр                         М.Оніщук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка