Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку засвідчення копій статутів та свідоцтв про реєстрацію політичних партій, які мають намір брати участь у виборах народних депутатів України

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            23.10.2008 N 1825/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 жовтня 2008 р.
                   за N 1021/15712
 
 
      Про затвердження Порядку засвідчення копій
        статутів та свідоцтв про реєстрацію
     політичних партій, які мають намір брати участь
        у виборах народних депутатів України
 
 
 
   Відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 1665-15 ), Примірної інструкції з діловодства у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
17.10.97 N 1153 ( 1153-97-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок засвідчення копій статутів та свідоцтв
про реєстрацію політичних партій, які мають намір брати участь у
виборах народних депутатів України (додається).
 
   2. Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро
кредитних історій (Семьоркіна О.М.) подати цей наказ на державну
реєстрацію  відповідно  до Указу Президента України від 03.10.92
N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію  нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Богашеву Н.В.
 
 Міністр                       Микола Оніщук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства юстиції
                   України
                   23.10.2008 N 1825/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 жовтня 2008 р.
                   за N 1021/15712
 
 
               ПОРЯДОК
       засвідчення копій статутів та свідоцтв
    про реєстрацію політичних партій, які мають намір
    брати участь у виборах народних депутатів України
 
 
   1. Цей Порядок визначає процедуру засвідчення Міністерством
юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу
копій статутів та свідоцтв про реєстрацію політичних партій
(далі - статутні документи), які  мають  намір брати участь у
виборах народних депутатів України.
 
   2. Засвідчення  копій  статутних  документів здійснюється
безоплатно Мін'юстом на підставі матеріалів реєстраційної справи
відповідної політичної партії, що знаходяться в Мін'юсті.
 
   3. У  Мін'юсті  роботу,  пов'язану з засвідченням копій
статутних  документів,  виконує  Департамент  легалізації  та
регулювання діяльності бюро кредитних історій (далі - Департамент)
з урахуванням Календарного плану основних організаційних заходів з
підготовки та проведення виборів народних депутатів України, що
затверджується Центральною виборчою комісією.
 
   4. Для засвідчення копій статутних документів  політична
партія  подає до Мін'юсту заяву, підписану уповноваженою за
статутом особою політичної  партії  та  засвідчену  печаткою
політичної партії. У разі відсутності особи, яка уповноважена за
статутом представляти політичну партію, заява може бути підписана
іншим членом партії, який уповноважений на підписання заяви
центральним статутним органом (копія рішення про це подається
разом із заявою).
 
   5. У заяві зазначаються інформація про наявність оригіналів
статутних документів (виданих Мін'юстом дублікатів), зобов'язання
партії пред'явити їх при отриманні засвідчених копій та особа, що
уповноважена отримати засвідчені копії статутних документів.
 
   6. До заяви додаються копії статутних документів без поміток,
печаток, штампів. Копія статуту може бути прошита.
 
   7. Заява та копії статутних документів подаються до Відділу
документального  забезпечення  Адміністративного  департаменту
Мін'юсту  для  реєстрації  вхідної  кореспонденції.  Відділ
документального забезпечення організовує реєстрацію заяви  та
передання її до Департаменту у строк, що не повинен перевищувати
двох робочих днів.
 
   8. За результатами розгляду заяви Департамент готує довідку.
У довідці зазначаються дата реєстрації політичної партії, номер
свідоцтва про реєстрацію політичної партії, інформація про дату
подання партією заяви, повноваження особи, що підписала заяву,
відповідність  копій  статутних  документів  матеріалам,  що
знаходяться у реєстраційній справі політичної партії Мін'юсту,
пропозиція  Департаменту  щодо  засвідчення  копій  статутних
документів Мін'юстом.
 
   9. Довідка  погоджується  директором  Департаменту  та
заступником Міністра юстиції України.
 
   10. У разі відсутності підстав для відмови у засвідченні
копій  статутних  документів такі копії засвідчує спеціаліст
Департаменту  за  дорученням  директора  Департаменту  шляхом
проставлення круглої печатки Департаменту.
 
   11. Уповноважена особа політичної партії в день отримання
засвідчених копій робить на заяві відмітку про отримання копій
статутних документів із зазначенням дати їх отримання, своїх
прізвища, ініціалів, посади в політичній партії та ставить підпис.
 
   12. Мін'юст  відмовляє  у  засвідченні  копій  статутних
документів політичної партії у разі, якщо:
 
   12.1 заява про засвідчення копій підписана не вповноваженою
особою;
 
   12.2 не подані копії документів, які потребують засвідчення;
 
   12.3 подані копії не відповідають матеріалам, що наявні в
реєстраційній справі політичної партії Мін'юсту;
 
   12.4 наявність у Мін'юсті судового рішення про заборону
вчиняти відповідні дії.
 
   13. Мін'юст відмовляє у видачі завірених копій статутних
документів у разі, якщо:
 
   13.1 не пред'явлені оригінали статутних документів;
 
   13.2 пред'явлені  оригінали  статутних  документів  за
інформацією, наявною у реєстраційній справі політичної партії
Мін'юсту, оголошені у засобах масової інформації втраченими і
замінені дублікатами;
 
   13.3 для отримання засвідчених копій статутних документів
з'явилась не уповноважена на їх отримання особа;
 
   13.4 особа, що з'явилась за отриманням засвідчених копій
статутних документів, не пред'явила документ, що посвідчує її
особу.
 
 Директор Департаменту легалізації
 та регулювання діяльності бюро
 кредитних історій                 О.М.Семьоркіна
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка