Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку та умов направлення на підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України, що підлягають звільненню у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за стано...

          МIНIСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
           Міністра оборони України
 
            18.11.2008 N 563
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 січня 2009 р.
                   за N 81/16097
 
 
      Про затвердження Порядку та умов направлення
      на підготовку, перепідготовку або підвищення
      кваліфікації військовослужбовців Збройних
       Сил України, що підлягають звільненню
         у зв'язку із скороченням штатів
         або проведенням організаційних
          заходів, за станом здоров'я
 
 
   На виконання заходів  Державної  програми  соціальної  і
професійної  адаптації  військовослужбовців,  що  підлягають
звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на період до
2011 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
12 травня 2007 року N 720 ( 720-2007-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок та умови направлення на підготовку,
перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців
Збройних Сил України, що підлягають звільненню у зв'язку із
скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за
станом здоров'я, що додається.
 
   2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
 Міністр оборони України               Ю.I.Єхануров
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр освіти
 і науки України                   I.О.Вакарчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністра оборони
                   України
                   18.11.2008 N 563
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 січня 2009 р.
                   за N 81/16097
 
 
             ПОРЯДОК ТА УМОВИ
      направлення на підготовку, перепідготовку
     або підвищення кваліфікації військовослужбовців
     Збройних Сил України, що підлягають звільненню
     у зв'язку із скороченням штатів або проведенням
      організаційних заходів, за станом здоров'я
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок визначає умови направлення на підготовку,
перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців
Збройних Сил України, що підлягають звільненню у зв'язку із
скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за
станом здоров'я.
 
   1.2. На  курси підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації направляються військовослужбовці протягом останнього
року військової служби в Збройних Силах України, які мають вислугу
військової служби не менше  10  років,  позитивні  службові
характеристики та плануються до звільнення з військової служби у
зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних
заходів, за станом здоров'я (далі - військовослужбовці).
   Військовослужбовці набувають  права  пройти  підготовку,
перепідготовку  або підвищення кваліфікації з дня письмового
ознайомлення  з  відповідним  розпорядчим  документом  органу
військового  управління  про  проведення організаційно-штатних
заходів або з ознайомлення з висновком  військово-лікарської
комісії про непридатність або обмежену придатність до військової
служби, який офіційно надійшов до військової частини.
 
   1.3. Військовослужбовці  направляються  на  підготовку,
перепідготовку або підвищення кваліфікації за обраним навчальним
курсом, у розрахунку, щоб він закінчувався до дати запланованого
звільнення з військової служби.
 
   1.4. Підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації
здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України
щодо надання освітніх послуг.
 
   1.5. Підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації
військовослужбовців проводитися за очною,  вечірньою і заочною
формами навчання із звільненням їх на час занять від виконання
службових  обов'язків,  а  також  із  застосуванням  методів
дистанційного навчання.
   Основною формою підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації військовослужбовців є очна форма навчання.
 
   1.6. Військовослужбовці мають право на разове проходження
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за рахунок
коштів, передбачених кошторисом Міністерства оборони України в
рамках Державної програми соціальної і професійної адаптації
військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених
з військової служби, на період до 2011 року,  затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року
N 720 ( 720-2007-п ) (далі - Державна програма), у навчальних
закладах, визначених для її реалізації.
   Після закінчення навчання кадровий орган військової частини
робить  запис про проходження підготовки, перепідготовки або
підвищення кваліфікації у послужному списку особової  справи
військовослужбовця.
   Запис про  проходження  підготовки,  перепідготовки  або
підвищення кваліфікації військовослужбовцям, що звільнилися з
військової служби в період навчання, проводиться  військовим
комісаріатом,  у  якому  військовозобов'язаний  перебуває  на
військовому обліку.
 
   1.7. Підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації
військовослужбовців  здійснюються  в  навчальних  закладах,
розташованих у містах (населених пунктах), де проходить військова
служба. У разі неможливості пройти навчання за місцем служби
військовослужбовці можуть бути направлені за їх бажанням на
навчання до навчальних закладів, розташованих в інших населених
пунктах, без компенсації витрат на проїзд до місцезнаходження
навчального закладу і назад, добових та витрат за проживання під
час навчання.
 
       II. Порядок направлення на професійну
             перепідготовку
 
   2.1. Державний  департамент адаптації військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових
об'єктів - урядовий орган державного управління, що діє у складі
Міністерства оборони України (далі - Державний департамент),
визначає навчальні заклади України, укладає відповідні угоди щодо
проведення підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації
військовослужбовців.
 
   2.2. Після підписання угод з виконавцями Державної програми
( 720-2007-п ) Державний департамент через Департамент кадрової
політики  Міністерства оборони України та Головне управління
особового складу Генерального штабу Збройних Сил України інформує
військовослужбовців про перелік навчальних закладів, професії,
спеціальності, за якими буде здійснюватися  навчання,  умови
навчання та кількість тих, хто буде навчатись.
 
   2.3. Військовослужбовці,  які  виявили  бажання  пройти
підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації в одному з
навчальних закладів, подають клопотання керівнику (командиру,
начальнику) (далі - командир військової частини) за місцем служби.
 
   2.4. Клопотання повинно містити таку інформацію: військове
звання, прізвище, ім'я та по батькові, посаду, дату народження,
найменування освітньої установи, обрану спеціальність,  форму
навчання, на якій підставі вони мають право пройти підготовку,
перепідготовку або  підвищення  кваліфікації.  До  клопотання
додаються копії документів про загальну і вищу освіту, фотокартка
3х4 см.
   Клопотання військовослужбовця  розглядається  відповідними
командирами військових частин.
 
   2.5. У   військових   частинах   складаються   списки
військовослужбовців,   які  направляються  на  підготовку,
перепідготовку або підвищення кваліфікації (додаток  1),  та
надсилаються до навчальних закладів.
 
   2.6. Після закінчення комплектування груп навчальні заклади
до початку занять надсилають відібраним слухачам виклики (додаток
2).
 
   2.7. Виклик є підставою для командира військової частини для
надання військовослужбовцю часу для навчання і видачі  йому
направлення(додаток 3). Командир військової частини зобов'язаний
видати наказ (по стройовій частині) про надання військовослужбовцю
часу для навчання або про вибуття військовослужбовця на навчання,
у якому вказуються час, місце і тривалість навчання.
 
   2.8. Направлені на навчання військовослужбовці прибувають до
навчальних закладів до встановленого терміну. У разі неприбуття
військовослужбовців без поважних причин у встановлений термін до
навчального закладу вони на навчання не зараховуються.
 
   2.9. Після  закінчення  навчання  груп навчальний заклад
надсилає списки учбових груп військовослужбовців (додаток 4), які
пройшли перепідготовку, до Державного департаменту.
 
          III. Прикінцеві положення
 
   3.1. За  військовослужбовцями,  які  направляються  на
підготовку,  перепідготовку  або  підвищення  кваліфікації,
зберігаються матеріальне, грошове та інші види забезпечення.
 
   3.2. У разі невиконання обсягу навчальних програм підготовки,
перепідготовки або підвищення  кваліфікації,  крім  випадків,
пов'язаних із хворобою, військовослужбовець може бути відрахований
з навчального закладу. При цьому вважається, що своє право на
підготовку,  перепідготовку  або  підвищення  кваліфікації
військовослужбовець використав.
 
   3.3. Терміни початку та закінчення навчання визначаються
навчальним закладом.
 
   3.4. Контроль за дотриманням порядку і умов направлення
військовослужбовців на підготовку, перепідготовку або підвищення
кваліфікації покладається на директора Державного департаменту
адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку,
та конверсії колишніх військових об'єктів, директора Департаменту
кадрової політики Міністерства оборони України та начальника
Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних
Сил України.
 
 Заступник Міністра
 оборони України                   I.Л.Монтрезор
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку та умов
                   направлення на підготовку,
                   перепідготовку
                   або підвищення кваліфікації
                   військовослужбовців Збройних
                   Сил України, що підлягають
                   звільненню у зв'язку
                   із скороченням штатів
                   або проведенням
                   організаційних заходів,
                   за станом здоров'я
 
 Кутовий штамп
 військової частини
 
 
               СПИСОК
        військовослужбовців ______________,
     які направляються на підготовку, перепідготовку
          або підвищення кваліфікації
 
         до _____________________________
          (назва навчального закладу)
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Прізвище,¦Військове¦  Рік  ¦Календарна¦  Дата  ¦ Стаття ¦Звільняється¦  Обрана  ¦Місце   ¦  Номер  ¦
¦з/п¦ім'я, по ¦ звання ¦народження¦ вислуга ¦звільнення¦звільнення¦ з правом / ¦спеціальність¦проживання¦посвідчення¦
¦  ¦батькові ¦     ¦     ¦ років  ¦     ¦     ¦без права на¦       ¦     ¦ та дата ¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ пенсійне ¦       ¦     ¦ видачі  ¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦забезпечення¦       ¦     ¦      ¦
¦---+---------+---------+----------+----------+----------+----------+------------+-------------+----------+-----------¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦---+---------+---------+----------+----------+----------+----------+------------+-------------+----------+-----------¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦---+---------+---------+----------+----------+----------+----------+------------+-------------+----------+-----------¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦---+---------+---------+----------+----------+----------+----------+------------+-------------+----------+-----------¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Командир військової частини N_______
 
 __________________________
  (ініціали, прізвище)
 
 М.П.
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку та умов
                   направлення на підготовку,
                   перепідготовку
                   або підвищення кваліфікації
                   військовослужбовців Збройних
                   Сил України, що підлягають
                   звільненню у зв'язку
                   із скороченням штатів
                   або проведенням
                   організаційних заходів,
                   за станом здоров'я
 
 Кутовий штамп
 навчального закладу
 
 
               ВИКЛИК
 
 
 _________________________________________________________________
        (найменування навчального закладу)
 
 _________________________________________________________________
    (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)
          зарахований на навчання за
 
 _________________________________________________________ формою.
        (денною, очною, заочною (вечірньою))
 
 Прошу направити його на навчання в період з
 
 ____________________ до ____________________
   (дата)          (дата)
 
 Час проведення занять з ___________ до ___________години.
 
 Керівник навчального закладу _____________________
               (ініціали, прізвище)
 
 М.П.
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку та умов
                   направлення на підготовку,
                   перепідготовку
                   або підвищення кваліфікації
                   військовослужбовців Збройних
                   Сил України, що підлягають
                   звільненню у зв'язку
                   із скороченням штатів
                   або проведенням
                   організаційних заходів,
                   за станом здоров'я
 
 Кутовий штамп
 військової частини
 
 
              НАПРАВЛЕННЯ
 
 
 Видано _________________________________________________________,
     (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)
 
 який (яка) направляється до _____________________________________
                (найменування навчального закладу)
 
 _________________________________________________________________
          (назва населеного пункту)
 
 на перепідготовку на період з _______________________ 20____ року
                     (дата)
 до _____________________ 20___ року.
     (дата)
 
 Підстава: _______________________________________________________
     (наказ командира військової частини N____ від__________)
 
 Командир військової частини N __________
 
 _______________________________________
    (ініціали, прізвище)
 
 М.П.
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку та умов
                   направлення на підготовку,
                   перепідготовку
                   або підвищення кваліфікації
                   військовослужбовців Збройних
                   Сил України, що підлягають
                   звільненню у зв'язку
                   із скороченням штатів
                   або проведенням
                   організаційних заходів,
                   за станом здоров'я
 
 Кутовий штамп
 навчального закладу
 
 
               СПИСОК
        учбової групи військовослужбовців
 
 
 за програмою ____________________________________________________
 термін навчання з ___________________ до ___________________ року
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  N  ¦Прізвище,¦  Рік  ¦Паспортні¦ Освіта ¦Фах та¦ Місце  ¦  Номер  ¦ Виданий документ про ¦
¦з/п¦реєстр.¦ ім'я та ¦народження¦ дані  ¦(рівень ¦ стаж ¦проживання¦посвідчення¦  перепідготовку   ¦
¦  ¦ картки¦  по  ¦     ¦     ¦ освіти ¦роботи¦     ¦ та дата ¦-----------------------¦
¦  ¦    ¦батькові ¦     ¦     ¦та назва¦   ¦     ¦ видачі  ¦  вид  ¦реєстраційний¦
¦  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦закладу)¦   ¦     ¦      ¦документа¦номер    ¦
¦  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
¦---+-------+---------+----------+---------+--------+------+----------+-----------+---------+-------------¦
¦  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
¦---+-------+---------+----------+---------+--------+------+----------+-----------+---------+-------------¦
¦  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
¦---+-------+---------+----------+---------+--------+------+----------+-----------+---------+-------------¦
¦  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
¦---+-------+---------+----------+---------+--------+------+----------+-----------+---------+-------------¦
¦  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
¦---+-------+---------+----------+---------+--------+------+----------+-----------+---------+-------------¦
¦  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник навчального закладу ____________________________________
                   (ініціали, прізвище)
 
 М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка