Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ТОВ "Інтерком", м. Вільногірськ Дніпропетровської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР N 0103-п від 07.02.2007)

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            17.12.2008 N 2213
 
 
          Про заяву ТОВ "Iнтерком",
       м. Вільногірськ Дніпропетровської обл.,
          щодо переоформлення ліцензії
         провайдера програмної послуги
          (НР N 0103-п від 07.02.2007)
 
 
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
"Iнтерком", м. Вільногірськ Дніпропетровської обл. (юридична та
фактична адреси: вул. Леніна, 65, кв. 83, м.  Вільногірськ,
Дніпропетровська  обл.,  51700;   генеральний    директор
Савченко В.Ю.), про переоформлення ліцензії провайдера програмної
послуги НР N 0103-п від 07.02.2007 у зв'язку зі збільшенням
ресурсу багатоканальної телемережі до 39 каналів, збільшенням
кількості програм до 40 та зміною загальної концепції (принципи,
підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам) керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 39, 40, 42,
47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),
статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна
рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити додатки 1, 6 та 7 (дата видачі додатків
07.02.2007) до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0103-п
від 07.02.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю "Iнтерком",
м. Вільногірськ Дніпропетровської обл.,у зв'язку зі збільшенням
ресурсу багатоканальної телемережі до 39 каналів, збільшенням
кількості програм до 40 та зміною загальної концепції (принципи,
підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам), згідно з додатком до рішення, зазначивши в ліцензії:
   - ресурс багатоканальної телемережі - 39 каналів;
   - кількість домогосподарств на  території  розповсюдження
програм - 1650 (без змін);
   - територія   розташування  багатоканальної телемережі -
м. Оріхів  Запорізької  обл. в межах вулиць: Р. Люксембург,
Ленінградських Курсантів,  Гоголя,  К.  Маркса,  Тимірязєва,
Запорізької, Шевченка (без змін).
 
   2. Затвердити   ТОВ   "Iнтерком",   м.   Вільногірськ
Дніпропетровської обл., загальну концепцію (принципи, підстави
добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
згідно з додатком до рішення (підписаним начальником управління
науково-технічного і частотного розвитку, начальником управління
контролю та моніторингу, начальником ліцензійно-реєстраційного
управління).
 
   3. Провайдер    програмної   послуги  ТОВ  "Iнтерком",
м. Вільногірськ Дніпропетровської обл., зобов'язаний забезпечити
всім  абонентам  можливість  отримання  програм універсальної
програмної послуги  окремим  пакетом  та  включити  програми
універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
 
   4. Фінансово-економічному управлінню на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення та  видачу  дубліката ліцензії на мовлення та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ) провести
розрахунок,   видати  ТОВ  "Iнтерком",  м.  Вільногірськ
Дніпропетровської обл., рахунок на сплату ліцензійного збору:
враховуючи  раніше  сплачений  ліцензійний збір та кількість
домогосподарств на території розповсюдження програм  -  1650,
збільшення ресурсу  багатоканальної телемережі до 39 каналів,
збільшення кількості програм  до  40,  коефіцієнт  врахування
територіальних особливостей розповсюдження програм (L = 0,1).
 
   5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ "Iнтерком", м. Вільногірськ Дніпропетровської обл.,
додатки 1,  6  та 7 до ліцензії провайдера програмної послуги
НР N 0103-п від 07.02.2007.
 
   6. При видачі переоформлених додатків до ліцензії провайдера
програмної   послуги  ТОВ  "Iнтерком",  м.  Вільногірськ
Дніпропетровської обл., додатки 1, 6 та 7 (дата видачі додатків
07.02.2007) до ліцензії НР N 0103-п від 07.02.2007 вважаються
недійсними та вилучаються.
 
   7. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
департаменти:  контрольно-аналітичної  роботи,  ліцензійний та
юридичне управління.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря             Ю.Плаксюк
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2213
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦIЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
     програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
       які передбачено надавати ТОВ "Iнтерком",
       м. Вільногірськ Дніпропетровської обл.,
       у складі програмної послуги у м. Оріхові
        Запорізької обл., в межах території
       розташування багатоканальної телемережі
 
           Пакет (перелік) програм
         універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Канал (ТВК) прийому¦   Програма   ¦    Умови    ¦
¦з/п ¦          ¦          ¦ розповсюдження  ¦
¦  ¦          ¦          ¦  (доступ) -   ¦
¦  ¦          ¦          ¦  відкритий або  ¦
¦  ¦          ¦          ¦   кодований   ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 1. ¦    12     ¦Національна    ¦відкритий     ¦
¦  ¦          ¦телекомпанія    ¦          ¦
¦  ¦          ¦України      ¦          ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 2. ¦    12     ¦ТОВ "ТРК "ЕРА"   ¦відкритий     ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 3. ¦     6     ¦ТРК "Студія 1+1" у ¦відкритий     ¦
¦  ¦          ¦формі ТОВ     ¦          ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 4. ¦    30     ¦АТЗТ "УНТК"    ¦відкритий     ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 5. ¦    37     ¦ТОВ "МК ТРК "ICTV" ¦відкритий     ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 6. ¦    50     ¦ЗАТ "Новий канал" ¦відкритий     ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 7. ¦    48     ¦ЗАТ "ММЦ-СТБ"   ¦відкритий     ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 8. ¦    64     ¦ЗАТ "ТРК "Україна" ¦відкритий     ¦
------------------------------------------------------------------
 
               ПЕРЕЛIК
          телерадіопрограм та передач,
       які провайдер зобов'язується надавати
        абоненту у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Канал прийому ¦   Програма    ¦Номер та дата дозволу ¦
¦з/п ¦       ¦           ¦           ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦ 9. ¦супутниковий ¦Парламентський канал ¦Договір N 759     ¦
¦  ¦       ¦"РАДА"        ¦від 04.03.2008    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦10. ¦супутниковий ¦НТН         ¦Договір N 205-к    ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.04.2006    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦11. ¦супутниковий ¦ТЕТ         ¦Договір N 115/КС/03  ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 26.12.2003    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦12. ¦супутниковий ¦ТОНIС        ¦Договір N 29-П/ВР   ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 12.03.2008    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦13. ¦супутниковий ¦К1 (ТОВ "ТРО "Мульті ¦Договір N 499-К1   ¦
¦  ¦       ¦Медіа Сервіс")    ¦від 01.09.2008    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦14. ¦супутниковий ¦М1          ¦Договір N 698-К    ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 27.02.2008    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦15. ¦супутниковий ¦5 (НБМ)       ¦Договір N 368/2005  ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.02.2005    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦16. ¦супутниковий ¦O-TV         ¦Договір N 303     ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 06.10.2003    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦17. ¦супутниковий ¦КIНО         ¦Договір N К-166    ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 20.01.2007    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦18. ¦супутниковий ¦Ентер-фільм     ¦Договір N 499-Р-Ф-М  ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.12.2003    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦19. ¦супутниковий ¦К2          ¦Договір N 499-К2   ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.01.2008    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦20. ¦супутниковий ¦Ентер-музика     ¦Договір N 499-Р-Ф-М  ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.12.2003    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦21. ¦супутниковий ¦MTV-MUSIC TELEVISION ¦Договір N 154/2008  ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.06.2008    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦22. ¦супутниковий ¦Мегаспорт (ВАТ    ¦Договір N 499-С    ¦
¦  ¦       ¦"Київтелемонтаж")  ¦від 01.09.2008    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦23. ¦супутниковий ¦24          ¦Договір N 24-10.2008/0¦
¦  ¦       ¦           ¦від 29.10.2008    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦24. ¦супутниковий ¦Глас         ¦Договір N 0121-р   ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 28.10.2008    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦25. ¦супутниковий ¦Світ         ¦Договір N 84/11.08-С ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.11.2008    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦26. ¦супутниковий ¦КРТ         ¦Договір N 164-КРТ   ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 23.10.2006    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦27. ¦супутниковий ¦UBC         ¦Договір N 24.10/UBC-1 ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 24.10.2008    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦28. ¦супутниковий ¦Меню-ТВ       ¦Договір N 89     ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.04.2007    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦29. ¦супутниковий ¦Планета       ¦Договір N 80/11.08-п ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.11.2008    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦30. ¦супутниковий ¦Перший автомобільний ¦Договір N 0056к-Перший¦
¦  ¦       ¦телевізійний канал  ¦Автомобільний     ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 28.10.2008    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦31. ¦супутниковий ¦Перший діловий    ¦Договір N 01/06/07  ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.06.2007    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦32. ¦супутниковий ¦НТВ-Мир       ¦Договір N 44/06    ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.01.2006    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦33. ¦супутниковий ¦Fashion TV      ¦Договір N 499-фт   ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.12.2003    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦34. ¦супутниковий ¦Jetix        ¦Договір N CEE-UR0101-A¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.04.2005    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦35. ¦супутниковий ¦National Geographic ¦Договір        ¦
¦  ¦       ¦Channel       ¦N k5.080205.ngc    ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 10.02.2008    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦36. ¦супутниковий ¦RTVi         ¦Договір N РТВ-167/03к ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.11.2003    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦37. ¦супутниковий ¦Детский мир     ¦Договір N РТВ-167/03к ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.11.2003    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦38. ¦супутниковий ¦Наше кино      ¦Договір N РТВ-167/03к ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.11.2003    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦39. ¦супутниковий ¦EuroNews       ¦Договір б/н      ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.04.2005    ¦
¦----+--------------+---------------------+----------------------¦
¦40. ¦супутниковий ¦EUROSPORT      ¦Договір        ¦
¦  ¦       ¦           ¦N VII/32/03.010925  ¦
¦  ¦       ¦           ¦від 01.12.2003    ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної послуги ТОВ "Iнтерком", м. Вільногірськ
Дніпропетровської обл., зобов'язаний забезпечити всім абонентам
можливість отримання програм універсальної програмної послуги
окремим пакетом та включити програми універсальної програмної
послуги до всіх пакетів програм.
 
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 Т.Мироненко
 
 Начальник управління
 контролю та моніторингу              С.Ляпідевський
 
 Начальник
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                      Л.Запорожець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка