Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ПП "ТРК "Компаньон", м. Світловодськ Кіровоградської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР N 0372-п від 28.11.2005)

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            17.12.2008 N 2217
 
 
         Про заяву ПП "ТРК "Компаньон",
       м. Світловодськ Кіровоградської обл.,
       щодо переоформлення ліцензії провайдера
            програмної послуги
          (НР N 0372-п від 28.11.2005)
 
 
 
   Розглянувши заяву Приватного підприємства "Телерадіокомпанія
"Компаньон",  м.  Світловодськ Кіровоградської обл. (юридична
адреса: вул. Приморська, буд. 46, кв. 1,  м.  Світловодськ
Кіровоградської обл., 27501;  фактична  адреса: вул. Молодіжна,
буд. 15, смт Власівка м. Світловодська Кіровоградської обл.,
27552; директор  Глущенко  О.П.), про переоформлення ліцензії
провайдера програмної послуги НР N 0372-п від 28.11.2005 у зв'язку
зі зміною фактичної адреси  (була: вул.  Молодіжна, буд. 9,
смт Власівка м. Світловодська Кіровоградської обл., 27552; стала:
вул. Молодіжна,  буд.  15,  смт  Власівка  м.  Світловодська
Кіровоградської обл., 27552), збільшенням ресурсу багатоканальної
телемережі до  30  каналів, кількості програм до 31, зміною
загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм
для  ретрансляції  (пропозиції абонентам), керуючись рішенням
Національної ради від 08.10.2008 N 1741 ( v741r295-08 ), статтями
1, 23, 24, 27, 28, 31, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18, 24 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити додатки 1, 2, 6 та 7 (дата видачі додатків
18.09.2007) до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0372-п
від  28.11.2005  Приватного  підприємства  "Телерадіокомпанія
"Компаньон", м. Світловодськ Кіровоградської обл., у зв'язку зі
зміною фактичної адреси, збільшенням ресурсу  багатоканальної
телемережі  до 30 каналів, кількості програм до 31, зміною
загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до
рішення, зазначивши:
   - ресурс багатоканальної телемережі - 30 каналів.
 
   2. Затвердити  ПП  "ТРК  "Компаньон",  м.  Світловодськ
Кіровоградської обл., пакет (перелік)  програм  універсальної
програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
 
   3. Затвердити  ПП  "ТРК  "Компаньон",  м.  Світловодськ
Кіровоградської обл., загальну концепцію (принципи,  підстави
добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з
додатком  до  рішення  (підписаним  начальником  управління
науково-технічного і частотного розвитку, начальником управління
контролю та моніторингу, начальником ліцензійно-реєстраційного
управління).
 
   4. Провайдер   програмної  послуги ПП "ТРК "Компаньон",
м. Світловодськ Кіровоградської обл., зобов'язаний забезпечити
всім абонентам  можливість  отримання  програм  універсальної
програмної  послуги  окремим  пакетом  та  включити програми
універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
 
   5. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення та видачу дубліката ліцензії на  мовлення  та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ), провести
розрахунок, видати  ПП  "ТРК  "Компаньон",  м.  Світловодськ
Кіровоградської обл., рахунок на сплату ліцензійного збору:
   - за  зміну  фактичної  адреси  -  в  розмірі  п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
   - враховуючи раніше сплачений ліцензійний збір, за збільшення
ресурсу  багатоканальної телемережі до 30 каналів, кількості
програм  до  31,  кількість  домогосподарств  на  території
розповсюдження  програм  -  1856,  коефіцієнт  врахування
територіальних особливостей розповсюдження програм (L = 0,1).
 
   6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ПП "ТРК "Компаньон", м. Світловодськ Кіровоградської обл.,
переоформлені додатки 1, 2, 6 та 7 до ліцензії  провайдера
програмної послуги НР N 0372-п від 28.11.2005.
 
   7. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 6 та 7 до
ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0372-п від 28.11.2005
ПП "ТРК "Компаньон", м. Світловодськ Кіровоградської обл., додатки
1, 2, 6 та 7 (дата видачі додатків 18.09.2007) вважаються
недійсними та вилучаються.
 
   8. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
департаменти: ліцензійний,  контрольно-аналітичної  роботи  та
юридичне управління.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря             Ю.Плаксюк
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   17.12.2008 N 2217
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦIЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
     програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
     які передбачено надавати ПП "ТРК "Компаньон",
     м. Світловодськ Кіровоградської обл., у складі
    програмної послуги у смт Власівці м. Світловодська
       Кіровоградської обл., у межах території
       розташування багатоканальної телемережі
 
           Пакет (перелік) програм
         універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Канал (ТВК) прийому¦   Програма   ¦    Умови    ¦
¦з/п ¦          ¦          ¦ розповсюдження  ¦
¦  ¦          ¦          ¦  (доступ) -   ¦
¦  ¦          ¦          ¦  відкритий або  ¦
¦  ¦          ¦          ¦   кодований   ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 1. ¦    10     ¦Національна    ¦відкритий     ¦
¦  ¦          ¦телекомпанія    ¦          ¦
¦  ¦          ¦України      ¦          ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 2. ¦    10     ¦ТОВ "ТРК "ЕРА"   ¦відкритий     ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 3. ¦     8     ¦ТРК "Студія 1+1" у ¦відкритий     ¦
¦  ¦          ¦формі ТОВ     ¦          ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 4. ¦    27     ¦АТЗТ "УНТК"    ¦відкритий     ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 5. ¦    52     ¦ТОВ "МКТ "ICTV"  ¦відкритий     ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 6. ¦    44     ¦ТОВ "ТРК      ¦відкритий     ¦
¦  ¦          ¦"Експрес-Iнформ"  ¦          ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 7. ¦    32     ¦ЗАТ "Міжнародний  ¦відкритий     ¦
¦  ¦          ¦Медіа Центр - СТБ" ¦          ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 8. ¦    58     ¦ЗАТ "ТРК "Україна" ¦відкритий     ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦ 9. ¦    64     ¦ТОВ "Телестудія  ¦відкритий     ¦
¦  ¦          ¦"Служба інформації"¦          ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦10. ¦    40     ¦ЗАТ "Телеодин"   ¦відкритий     ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦11. ¦    38     ¦Кіровоградська   ¦відкритий     ¦
¦  ¦          ¦ОДТРК       ¦          ¦
¦----+-------------------+-------------------+-------------------¦
¦12. ¦    36     ¦ПП ТК "Візит"   ¦відкритий     ¦
------------------------------------------------------------------
 
               ПЕРЕЛIК
          телерадіопрограм та передач,
       які провайдер зобов'язується надавати
        абоненту у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Канал  ¦  Програма   ¦  Умови   ¦Номер та дата ¦
¦з/п¦ прийому  ¦         ¦розповсюдження¦  дозволу  ¦
¦  ¦      ¦         ¦ (доступ) - ¦       ¦
¦  ¦      ¦         ¦відкритий або ¦       ¦
¦  ¦      ¦         ¦ кодований  ¦       ¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦13.¦супутниковий¦Парламентський  ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦телеканал "РАДА" ¦       ¦від      ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦15.05.2005  ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N 370     ¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦14.¦супутниковий¦Новий канал   ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦від 01.07.2006¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N 235/2006  ¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦15.¦супутниковий¦ТЕТ       ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦від 06.05.2004¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N 176/КС/04  ¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦16.¦супутниковий¦ТОНIС      ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦від 17.05.2005¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N 41-Л    ¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦17.¦супутниковий¦К1 (ТОВ "ТРО   ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦"Мульті Медіа  ¦       ¦від 25.06.2005¦
¦  ¦      ¦Сервіс")     ¦       ¦N 60-МегаСпорт¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦18.¦супутниковий¦"5" (НБМ)    ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦від 01.10.2004¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N 318/2004  ¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦19.¦супутниковий¦"24"       ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦від 02.11.2006¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N 2-11.2006/11¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦20.¦супутниковий¦Мегаспорт    ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦(ВАТ       ¦       ¦від 01.01.2006¦
¦  ¦      ¦"Київтелемонтаж")¦       ¦N 100106-КР/К1¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦21.¦супутниковий¦К2        ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦від 01.01.2006¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N 100106-КР/К2¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦22.¦супутниковий¦КIНО       ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦від 01.08.2006¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N К-010    ¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦23.¦супутниковий¦Ентер-фільм   ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦від 01.07.2005¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N 373-Р-Ф-М  ¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦24.¦супутниковий¦O-TV       ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦від 01.05.2005¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N 407     ¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦25.¦супутниковий¦КіКо       ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦від 14.10.2008¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N 72/14.08-КТ ¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦26.¦супутниковий¦2Т        ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦від 14.10.2008¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N 72/14.08-КТ ¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦27.¦супутниковий¦СВIТ       ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦від 14.10.2008¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N 76/10.08-КТ ¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦28.¦супутниковий¦Меню-ТВ     ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦від 01.10.2007¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N 164     ¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦29.¦супутниковий¦Первый канал.  ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦Всемирная сеть* ¦       ¦від 01.07.2005¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N 373-пк   ¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦30.¦супутниковий¦НТВ-Мир     ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦від 01.01.2007¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N 144/НТВ   ¦
¦---+------------+-----------------+--------------+--------------¦
¦31.¦супутниковий¦CNL TV      ¦відкритий   ¦Договір    ¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦від 06.10.2008¦
¦  ¦      ¦         ¦       ¦N 32-08    ¦
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Тимчасово дозволити ретрансляцію до прийняття остаточного
рішення Національною радою.
 
   Провайдер  програмної  послуги  ПП  "ТРК  "Компаньон",
м. Світловодськ Кіровоградської обл., зобов'язаний забезпечити
всім абонентам  можливість  отримання  програм  універсальної
програмної  послуги  окремим  пакетом  та  включити програми
універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
 
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 Т.Мироненко
 
 Начальник управління
 контролю та моніторингу              С.Ляпідевський
 
 Начальник
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                      Л.Запорожець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка