Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Державною митною службою України і Федеральною митною службою (ФМС Росії) щодо організації обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України і Російської Федерації

               Протокол
        між Державною митною службою України
       і Федеральною митною службою (ФМС Росії)
     щодо організації обміну попередньою інформацією
    про товари та транспортні засоби, які переміщуються
    через митний кордон України і Російської Федерації
 
 
   Дата підписання:          11.11.2008 
   Дата набрання чинності для України: 11.11.2008 
 
   Державна митна служба України і Федеральна митна служба
(ФМС Росії), надалі - Сторони,
 
   прагнучи забезпечити взаємодію між митними органами з метою
захисту економічних інтересів держав Сторін,
 
   визнаючи необхідність  підвищення  ефективності  митного
контролю товарів і транспортних засобів, які переміщуються через
митний кордон держав Сторін (далі - кордон), з метою створення
сприятливих умов для торгівлі  між  Україною  й  Російською
Федерацією,
 
   керуючись нормами, стандартами й рекомендаціями Організації
Об'єднаних Націй, Всесвітньої митної  організації,  а  також
загальноприйнятою світовою практикою,
 
   з метою прискорення здійснення процедур митного оформлення
товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний
кордон як у місцях їхнього ввезення, так і в митних органах
призначення на територіях держав Сторін,
 
   домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Сторони здійснюють на постійній основі обмін відомостями,
отриманими ними при митному оформленні товарів і транспортних
засобів, що вивозяться з митної території держави однієї Сторони,
якщо пункт призначення (шлях транзиту) знаходиться на митній
території держави іншої Сторони, у формі електронних документів
про товари і транспортні засоби до перетинання ними кордону
(далі - попередня інформація).
 
   Обмін попередньою інформацією здійснюється Сторонами у межах
їхньої компетенції та відповідно до законодавства держав Сторін, а
також міжнародних норм і загальноприйнятої практики у галузі
митної справи.
 
               Стаття 2
 
   Сторони забезпечують використання попередньої інформації при
безпосередньому здійсненні митного контролю товарів і транспортних
засобів, які переміщуються через кордон, на основі застосування
методів аналізу ризиків і управління ризиками.
 
               Стаття 3
 
   Попередня інформація, отримана Сторонами відповідно до цього
Протоколу, має службовий характер і не може передаватися іншим
особам без письмової згоди Сторони, яка її передала, за винятком
випадків передачі інформації до державних органів.
 
   Сторони забезпечують конфіденційність отриманої інформації
згідно з законодавством своїх держав.
 
               Стаття 4
 
   При виявленні порушень митного законодавства своїх держав
Сторони  вживають  заходів відповідно до свого національного
законодавства та інформують одна одну про невідповідність або
недостовірність  відомостей,  отриманих  у  результаті обміну
попередньою інформацією про переміщувані через кордон товари і
транспортні засоби.
 
               Стаття 5
 
   Сторони інформують  одна  одну  про призначення осіб та
структурних  підрозділів  центральних  митних  органів,  які
здійснюють:
 
   визначення складу  відомостей  при  обміні  попередньою
інформацією про товари і транспортні засоби, що переміщуються
через  кордон, а також розроблення та узгодження необхідних
класифікаторів;
 
   розроблення та узгодження  технічних  умов  інформаційної
взаємодії й технологій оброблення та передачі даних, вимог щодо
захисту інформації;
 
   узгодження способів ідентифікації товарів і  транспортних
засобів з метою прив'язки попередньої інформації конкретній партії
товарів і (або) конкретним транспортним засобам;
 
   урегулювання питань, пов'язаних з реалізацією положень цього
Протоколу.
 
               Стаття 6
 
   З метою реалізації статті 1 цього Протоколу для відпрацювання
технології обміну  попередньою  інформацією  про  товари  та
транспортні  засоби,  що переміщуються через кордон, Сторони
організовують та здійснюють експеримент.
 
   Сторони погоджують основні технологічні принципи, перелік та
склад  визначених  для передачі відомостей, порядок передачі
попередньої інформації, структуру та формат даних, вимоги щодо
захисту попередньої інформації, порядок ідентифікації попередньої
інформації з конкретними товарами і транспортними  засобами,
перелік  митних органів держав Сторін, які беруть участь в
експерименті, а також час початку експерименту  та  терміни
виконання необхідних заходів.
 
   Після узгодження питань, зазначених у цій статті, Сторони
проводять необхідні організаційні та технічні заходи і письмово
повідомляють одна одну про готовність до початку експерименту.
 
   Експеримент щодо обміну попередньою інформацією про товари та
транспортні засоби, які переміщуються через кордон, здійснюється
протягом шести місяців. За письмовою згодою Сторін експеримент
може бути продовжений.
 
               Стаття 7
 
   За результатами проведеного експерименту Сторони приймають
рішення  про  організацію  обміну попередньою інформацією на
постійній основі.
 
   Сторони письмово повідомляють одна одну про термін початку
обміну попередньою інформацією на постійній основі.
 
               Стаття 8
 
   За письмовою  згодою  Сторін  до цього Протоколу можуть
вноситися зміни, які оформляються окремими протоколами.
 
               Стаття 9
 
   Спори між Сторонами,  що  виникають  при  тлумаченні  і
застосуванні  положень  цього  Протоколу,  вирішуються шляхом
проведення консультацій та переговорів.
 
              Стаття 10
 
   Будь-яка із Сторін може припинити дію цього  Протоколу,
письмово повідомивши про свій намір іншу Сторону.
 
   У цьому випадку дія Протоколу припиняється через три місяці з
дня одержання іншою Стороною такого повідомлення.
 
              Стаття 11
 
   Цей Протокол набуває чинності в день його підписання.
 
   Вчинено в м. Москва 11 листопада  2008  року  в  двох
примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Державну митну службу        За Федеральну митну службу
 України                (ФМС Росії)
 
 (підпис)                (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка