Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2008 року

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про присудження Державних премій України
        в галузі науки і техніки 2008 року
 
 
   На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
2008 року:
 
   - за роботу "Космічні системи, прилади та методи діагностики
електромагнітних полів у геокосмосі":
 
   ФЕДОРОВУ Олегу Павловичу - докторові  фізико-математичних
наук, начальникові управління Національного космічного агентства
України
 
   IВЧЕНКУ Василю Миколайовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
 
   ЯМПОЛЬСЬКОМУ Юрію Моїсійовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Радіоастрономічного інституту НАН України
 
   КОРЕПАНОВУ Валерію Євгенійовичу - докторові технічних наук,
заступникові директора Львівського центру Iнституту космічних
досліджень  НАН України і Національного космічного агентства
України
 
   ЛIЗУНОВУ Георгію   Вячеславовичу    -    кандидатові
фізико-математичних  наук,  завідувачу  лабораторії  Iнституту
космічних досліджень НАН України і Національного  космічного
агентства України
 
   ДУДКIНУ Федору  Львовичу  -  кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Львівського центру Iнституту
космічних  досліджень НАН України і Національного космічного
агентства України
 
   ПОПЕЛЮ Анатолію  Михайловичу  -  заступникові  головного
конструктора Державного конструкторського бюро "Південне" імені
М.К. Янгеля;
 
   - за розробку та впровадження  інтегрованих  комплексних
технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування
(авіаційних двигунів нового покоління):
 
   БЄЛIКОВУ Сергію Борисовичу - докторові  технічних  наук,
ректорові Запорізького національного технічного університету
 
   ВНУКОВУ Юрію  Миколайовичу  -  докторові технічних наук,
проректорові Запорізького національного технічного університету
 
   КАЧАНУ Олексію Яковичу - докторові технічних наук, завідувачу
кафедри Запорізького національного технічного університету
 
   ГРАБЧЕНКУ Анатолію Iвановичу - докторові технічних наук,
завідувачу  кафедри  Національного  технічного  університету
"Харківський політехнічний інститут"
 
   ПАВЛЕНКУ Петру  Миколайовичу - докторові технічних наук,
директорові Iнженерного центру "Солід" Національного авіаційного
університету
 
   ФАДЄЄВУ Валерію  Андрійовичу - докторові технічних наук,
головному  інженерові  Державного  підприємства  "Харківський
машинобудівний завод "ФЕД"
 
   МОЗГОВОМУ Володимиру Федоровичу - кандидатові технічних наук,
головному технологові відкритого акціонерного товариства "Мотор
Січ"
 
   ЧЕРНИШОВУ Сергію Iвановичу - кандидатові технічних наук,
головному  консультантові  закритого  акціонерного  товариства
"Конструкторсько-технологічне бюро верифікаційного моделювання та
підготовки виробництва"
 
   КОНДРАТЮКУ Едуарду Васильовичу  -  головному  технологові
Державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське
бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Iвченка;
 
   - за цикл праць "Конструкційні матеріали нового покоління та
технології їх впровадження у будівництво":
 
   НАЗАРЕНКУ Iвану  Iвановичу  -  докторові технічних наук,
завідувачу  кафедри  Київського  національного  університету
будівництва і архітектури
 
   РУНОВIЙ Раїсі  Федорівні  -  докторові  технічних  наук,
професорові Київського національного університету будівництва і
архітектури
 
   СIВКУ Володимиру  Йосиповичу - докторові технічних наук,
професорові Київського національного університету будівництва і
архітектури
 
   ГОЦУ Володимиру  Iвановичу -  кандидатові технічних наук,
деканові Київського національного університету будівництва  і
архітектури
 
   ФЕДОРКIНУ Сергію  Iвановичу  - докторові технічних наук,
ректорові Національної академії природоохоронного та курортного
будівництва
 
   БРАТЧУНУ Валерію  Iвановичу  - докторові технічних наук,
першому проректорові Донбаської національної академії будівництва
і архітектури
 
   САНИЦЬКОМУ Мирославу Андрійовичу - докторові технічних наук,
завідувачу  кафедри  Національного  університету  "Львівська
політехніка"
 
   ПЛУГIНУ Аркадію  Миколайовичу - докторові хімічних наук,
професорові Української державної академії залізничного транспорту
 
   ШИЛЮКУ Петру Степановичу - кандидатові  технічних  наук,
президентові  -  голові  правління  акціонерного  товариства
холдингової компанії "Київміськбуд"
 
   СТАРЧУКУ Володимиру Никифоровичу - кандидатові  технічних
наук, начальникові управління акціонерного товариства холдингової
компанії "Київміськбуд";
 
   - за розробку  та  впровадження  технологій  відродження
порушених гірничими роботами земель в якості елементів екологічної
мережі:
 
   ТРАВЛЄЄВУ Анатолію  Павловичу  -  члену-кореспондентові
Національної академії наук України, професорові Дніпропетровського
національного університету
 
   ГЛУХОВУ Олександру Захаровичу - докторові біологічних наук,
директорові Донецького ботанічного саду НАН України
 
   ШКIЦI Лесі Євстахіївні - докторові технічних наук, завідувачу
кафедри Iвано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу
 
   КОПАЧУ Павлу  Iвановичу  -  кандидатові  технічних наук,
заступникові   завідувача   відділу   Iнституту   проблем
природокористування та екології НАН України
 
   СКРИПНИКУ Олегу  Олександровичу - кандидатові біологічних
наук, старшому науковому  співробітникові  Iнституту  проблем
природокористування та екології НАН України
 
   РОМАНЕНКУ Василю Никифоровичу - головному гірнику відділу
Iнституту проблем природокористування та екології НАН України
 
   МАЗУР Антоніні Юхимівні - кандидатові біологічних  наук,
директорові Криворізького ботанічного саду НАН України
 
   ПIВНЮ Володимиру Олександровичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові  відкритого  акціонерного  товариства
"Iнгулецький гірничо-збагачувальний комбінат"
 
   ЗОЗУЛI Iвану Iвановичу - кандидатові технічних наук, голові
правління  відкритого  акціонерного  товариства  "Iнститут
гірничо-хімічної промисловості"
 
   ГАЙДIНУ Анатолію    Марковичу    -    кандидатові
геолого-мінералогічних наук, виконавчому директорові відділення
Академії гірничих наук України;
 
   - за роботу "Система управління фінансами в галузі освіти і
науки":
 
   ЛИСЕНКУ Юрію Григоровичу - члену-кореспондентові Національної
академії наук України, завідувачу кафедри Донецького національного
університету
 
   АКМАЄВУ Анатолію Iсайовичу - докторові економічних наук,
ректорові Донбаського державного технічного університету
 
   НЕСТУЛI Олексію Олексійовичу - докторові історичних наук,
ректорові Полтавського університету споживчої кооперації України
 
   СЕМЕНЦЮ Валерію Васильовичу - докторові технічних  наук,
першому  проректорові  Харківського національного університету
радіоелектроніки
 
   САДЄКОВУ Алімжану Абдулловичу - докторові економічних наук,
проректорові Донецького національного університету економіки і
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 
   АНДРIЄНКУ Володимиру Миколайовичу - докторові економічних
наук, завідувачу кафедри Донецького національного університету
 
   ЛЕВ Тетяні  Олексіївні  -  кандидатові економічних наук,
проректорові Донецького національного університету
 
   КУЛIКОВУ Петру Мусійовичу - кандидатові економічних наук,
директорові департаменту Міністерства освіти і науки України
 
   РУДАВСЬКОМУ Юрію Кириловичу - докторові фізико-математичних
наук (посмертно);
 
   - за роботу "Науково-технологічні  основи,  розробка  та
впровадження  високоефективного  геомеханічного  моніторингу
підземних геотехнічних систем шахт і рудників":
 
   АНЦИФЕРОВУ Андрію Вадимовичу - докторові технічних наук,
директорові  Українського  державного  науково-дослідного  і
проектно-конструкторського  інституту   гірничої   геології,
геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України
 
   СКIПОЧЦI Сергію  Iвановичу  -  докторові технічних наук,
завідувачу лабораторії Iнституту геотехнічної механіки  імені
М.С.Полякова НАН України
 
   ЯЛАНСЬКОМУ Анатолію  Олександровичу - докторові технічних
наук, провідному науковому співробітникові Iнституту геотехнічної
механіки імені М.С.Полякова НАН України
 
   ПАЛАМАРЧУК Тетяні  Андріївні - докторові технічних наук,
провідному науковому  співробітникові  Iнституту  геотехнічної
механіки імені М.С.Полякова НАН України
 
   БРЮХАНОВУ Олександру Михайловичу - докторові технічних наук,
директорові Державного Макіївського науково-дослідного інституту з
безпеки робіт у гірничій промисловості
 
   КОЛЧИНУ Генадію     Iвановичу    -    кандидатові
геолого-мінералогічних наук, завідувачу лабораторії Державного
Макіївського науково-дослідного  інституту  з безпеки робіт у
гірничій промисловості
 
   ГОЛIНЬКУ Василю Iвановичу -  докторові  технічних  наук,
завідувачу кафедри Національного гірничого університету
 
   ГРЯДУЩОМУ Юрію  Борисовичу  -  докторові технічних наук,
заступникові Міністра вугільної промисловості України
 
   АГАФОНОВУ Олександру Васильовичу - докторові технічних наук,
директорові проектного та науково-дослідного центру закритого
акціонерного товариства "Донецьксталь" - металургійний завод"
 
   УСАЧЕНКУ Володимиру Борисовичу - директорові з виробництва
науково-виробничого підприємства "Технополіс "Екоіндустрія";
 
   - за  роботу  "Підвищення  енергоефективності  роботи
турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та
удосконалення режимів їхньої експлуатації":
 
   МАЦЕВИТОМУ Юрію  Михайловичу  -  академікові Національної
академії  наук  України,  директорові  Iнституту  проблем
машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
 
   РУСАНОВУ Андрію  Вікторовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Iнституту  проблем  машинобудування  імені
А.М.Підгорного НАН України
 
   СОЛОВ'Ю Віктору  Васильовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Iнституту  проблем  машинобудування  імені
А.М.Підгорного НАН України
 
   ШУЛЬЖЕНКУ Миколі Григоровичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу  Iнституту  проблем  машинобудування  імені
А.М.Підгорного НАН України
 
   ГОЛОЩАПОВУ Володимиру Миколайовичу - кандидатові технічних
наук, старшому науковому  співробітникові  Iнституту  проблем
машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
 
   ГОНТАРОВСЬКОМУ Павлу Петровичу - кандидатові технічних наук,
старшому  науковому  співробітникові   Iнституту   проблем
машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
 
   КОСТIКОВУ Андрію Олеговичу - кандидатові технічних наук,
старшому  науковому  співробітникові   Iнституту   проблем
машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
 
   ЦИБУЛЬКУ Вадиму Йосиповичу - головному конструкторові відділу
Iнституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
 
   ДЄДОВУ Володимиру  Георгійовичу  - технічному директорові
відкритого акціонерного товариства  "Державна  енергогенеруюча
компанія "Центренерго"
 
   ПАВЛЕНКУ Олександру Васильовичу - заступникові начальника
управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної
державної адміністрації;
 
   - за розробку та впровадження нових способів і технологій
фізико-хімічної обробки, розливання міді та її сплавів, одержаних
з  відходів, і виготовлення з них деформованих профілів та
напівфабрикатів:
 
   ДУБОДЄЛОВУ Віктору  Iвановичу  -  члену-кореспондентові
Національної  академії  наук  України,  завідувачу  відділу
Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України
 
   НАРIВСЬКОМУ Анатолію Васильовичу - докторові технічних наук,
провідному  науковому  співробітникові  Фізико-технологічного
інституту металів та сплавів НАН України
 
   КОЖАНОВУ Володимиру Андрійовичу - кандидатові технічних наук,
директорові Донецького державного науково-дослідного і проектного
інституту кольорових металів
 
   САВЄНКОВУ Юрію Дмитровичу - голові правління  відкритого
акціонерного товариства "Артемівський завод по обробці кольорових
металів"
 
   ШПАКIВСЬКОМУ Володимиру Олександровичу - заступникові голови
правління відкритого акціонерного товариства "Артемівський завод
по обробці кольорових металів"
 
   КВАЧЕНЮКУ Миколі Євгеновичу - начальникові цеху відкритого
акціонерного товариства "Артемівський завод по обробці кольорових
металів"
 
   ШИНКАРЕНКУ Павлу  Семеновичу  -  начальникові  управління
Міністерства промислової політики України
 
   IВАНЧЕНКУ Василю Яковичу - пенсіонерові;
 
   - за роботу "Фундаментальні фізичні властивості біополімерів,
що визначають їхнє функціонування":
 
   ГОВОРУНУ Дмитру  Миколайовичу  -  члену-кореспондентові
Національної  академії  наук  України, заступникові директора
Iнституту молекулярної біології і генетики НАН України
 
   КОРНЕЛЮКУ Олександру  Iвановичу  -  члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Iнституту
молекулярної біології і генетики НАН України
 
   ХАРКЯНЕНУ Валерію    Миколайовичу    -    докторові
фізико-математичних наук,  завідувачу відділу Iнституту фізики
НАН України
 
   БЛАГОМУ Юрію Павловичу - докторові фізико-математичних наук,
головному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту
низьких температур імені Б.I.Вєркіна НАН України
 
   СОРОКIНУ Віктору    Олександровичу    -    докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.I.Вєркіна
НАН України
 
   ВОЛКОВУ Сергію  Наумовичу - докторові фізико-математичних
наук, головному науковому співробітникові Iнституту теоретичної
фізики імені М.М.Боголюбова НАН України
 
   ХРИСТОФОРОВУ Леоніду    Миколайовичу   -   докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Iнституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України
 
   МАЛЄЄВУ Володимиру Яковичу - докторові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Iнституту радіофізики та
електроніки імені О.Я.Усикова НАН України
 
   СЕМЕНОВУ Михайлу Олексійовичу - докторові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Iнституту радіофізики та
електроніки імені О.Я.Усикова НАН України
 
   ВЕСЕЛКОВУ Олексію Никоновичу - докторові фізико-математичних
наук (посмертно);
 
   - за роботу "Iнтерметаліди, гідриди та оксиди як основа нових
енергоощадних матеріалів":
 
   СОЛОНIНУ Юрію   Михайловичу   -   члену-кореспондентові
Національної академії наук  України,  заступникові  директора
Iнституту  проблем матеріалознавства імені I.М.Францевича НАН
України
 
   БIЛОУСУ Анатолію  Григоровичу  -  члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Iнституту
загальної та неорганічної хімії імені В.I.Вернадського НАН України
 
   ЗАВАЛIЮ Iгорю  Юліяновичу  -  докторові  хімічних  наук,
провідному науковому співробітникові Фізико-механічного інституту
імені Г.В.Карпенка НАН України
 
   КОТУРУ Богдану Ярославовичу - докторові  хімічних  наук,
проректорові Львівського  національного  університету  імені
Iвана Франка
 
   КАЛИЧАКУ Ярославу Михайловичу - докторові хімічних наук,
деканові Львівського національного університету імені Iвана Франка
 
   ГЛАДИШЕВСЬКОМУ Роману Євгеновичу - докторові хімічних наук,
завідувачу кафедри Львівського національного університету імені
Iвана Франка
 
   ПАВЛЮКУ Володимиру Васильовичу - докторові хімічних наук,
професорові Львівського   національного  університету  імені
Iвана Франка
 
   СТАДНИКУ Юрію Володимировичу - кандидатові хімічних наук,
провідному науковому співробітникові Львівського національного
університету імені Iвана Франка
 
   ЗАРЕМБI Василю Iвановичу -  кандидатові  хімічних  наук,
доцентові Львівського   національного   університету   імені
Iвана Франка;
 
   - за  розробку  та  впровадження  технологій  ремонту
магістральних трубопроводів під тиском:
 
   МАХНЕНКУ Володимиру  Iвановичу - академікові Національної
академії  наук  України,  завідувачу  відділу  Iнституту
електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України
 
   БУТУ Віктору  Степановичу  - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Iнституту електрозварювання
імені Є.О.Патона НАН України
 
   IВАСIВУ Василю  Михайловичу  - докторові технічних наук,
директорові Науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і
екології Iвано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу
 
   ШЛАПАКУ Любомиру Степановичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Iвано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу
 
   ГОВДЯКУ Роману Михайловичу - докторові  технічних  наук,
доцентові   Iвано-Франківського   національного   технічного
університету нафти і газу
 
   БЕККЕРУ Михайлу Вікторовичу - головному інженерові дочірньої
компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України"
 
   ДРОГОМИРЕЦЬКОМУ Михайлу  Миколайовичу  -   заступникові
начальника  департаменту  дочірньої  компанії  "Укртрансгаз"
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
 
   КОТКУ Валерію Борисовичу - заступникові головного інженера
філії "Науково-дослідний і проектний інститут транспорту газу"
дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України"
 
   МАНДРI Анатолію  Степановичу  -  директорові  Управління
магістральних газопроводів "Черкаситрансгаз" дочірньої компанії
"Укртрансгаз"  Національної  акціонерної  компанії  "Нафтогаз
України";
 
   - за цикл наукових праць "Нові якісні методи нелінійної
механіки та їх застосування для аналізу багаточастотних коливань,
стійкості та проблем керування":
 
   КОВАЛЬОВУ Олександру Михайловичу  -  члену-кореспондентові
Національної  академії  наук  України,  директорові Iнституту
прикладної математики і механіки НАН України
 
   МАРТИНЮКУ Анатолію  Андрійовичу  -  члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Iнституту
механіки імені С.П.Тимошенка НАН України
 
   СЛИНЬКУ Віталію Iвановичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Iнституту механіки імені
С.П.Тимошенка НАН України
 
   ЗУЄВУ Олександру    Леонідовичу    -    кандидатові
фізико-математичних  наук,  старшому науковому співробітникові
Iнституту прикладної математики і механіки НАН України
 
   БОЙЧУКУ Олександру    Андрійовичу    -    докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Iнституту математики НАН України
 
   МАЗКУ Олексію Григоровичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Iнституту математики
НАН України
 
   ПЕТРИШИНУ Роману Iвановичу - докторові фізико-математичних
наук,  першому  проректорові  Чернівецького  національного
університету імені Юрія Федьковича
 
   СЛЮСАРЧУКУ Василю Юхимовичу - докторові фізико-математичних
наук, професорові Національного університету водного господарства
та природокористування;
 
   - за роботу "Фізичні методи і комп'ютерні засоби реєстрації,
зберігання і використання великих обсягів інформації":
 
   ОНИЩЕНКУ Олексію  Семеновичу  -  академікові Національної
академії наук України, генеральному директорові  Національної
бібліотеки України імені В.I.Вернадського
 
   ПЕТРОВУ Вячеславу  Васильовичу  -  члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові Iнституту проблем
реєстрації інформації НАН України
 
   КРЮЧИНУ Андрію  Андрійовичу  - докторові технічних наук,
заступникові директора Iнституту проблем реєстрації інформації
НАН України
 
   ШАНОЙЛУ Семену Михайловичу - кандидатові технічних наук,
ученому секретареві Iнституту  проблем  реєстрації  інформації
НАН України
 
   СИНЬКОВУ Михайлу Вікторовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу  Iнституту  проблем  реєстрації  інформації
НАН України
 
   КОЖЕШКУРТУ Василю Iвановичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу  Iнституту  проблем  реєстрації  інформації
НАН України
 
   КОСЯКУ Iгорю  Васильовичу  - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Iнституту проблем реєстрації
інформації НАН України
 
   КОСТЕНКУ Леоніду Йосиповичу - кандидатові технічних наук,
керівникові центру  Національної  бібліотеки  України  імені
В.I. Вернадського
 
   ТАРАСЕНКУ Володимиру Петровичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
 
   КРИВОНОСОВУ Євгенію Володимировичу - кандидатові технічних
наук, старшому науковому співробітникові Iнституту монокристалів
НАН України;
 
   - за розробку та впровадження новітніх хірургічних технологій
при захворюваннях та пошкодженнях хребта:
 
   КОРЖУ Миколі Олексійовичу  -  докторові  медичних  наук,
директорові Державної установи "Iнститут патології хребта та
суглобів  імені професора М.I.Ситенка Академії медичних наук
України"
 
   РАДЧЕНКУ Володимиру Олександровичу - докторові медичних наук,
заступникові директора Державної установи "Iнститут патології
хребта та суглобів імені професора М.I.Ситенка Академії медичних
наук України"
 
   ГРУНТОВСЬКОМУ Геннадію Харлампійовичу - докторові медичних
наук,  головному науковому співробітникові Державної установи
"Iнститут патології  хребта  та  суглобів  імені  професора
М.I.Ситенка Академії медичних наук України"
 
   ПРОДАНУ Олександру  Iвановичу - докторові медичних наук,
головному науковому співробітникові Державної установи "Iнститут
патології хребта та суглобів імені професора М.I.Ситенка Академії
медичних наук України"
 
   МЕЗЕНЦЕВУ Андрію Олексійовичу - кандидатові медичних наук,
докторантові Державної установи "Iнститут патології хребта та
суглобів  імені професора М.I.Ситенка Академії медичних наук
України"
 
   ПЕДАЧЕНКУ Євгенію Георгійовичу - докторові медичних наук,
керівникові відділу Державної установи "Iнститут нейрохірургії
імені академіка А.П.Ромоданова Академії медичних наук України"
 
   СЛИНЬКУ Євгенію  Iгоровичу  -  докторові  медичних наук,
завідувачу клініки Державної установи "Iнститут нейрохірургії
імені академіка А.П.Ромоданова Академії медичних наук України"
 
   КУЩАЄВУ Сергію Валерійовичу - кандидатові медичних наук,
лікареві-нейрохірургу Державної установи "Iнститут нейрохірургії
імені академіка А.П.Ромоданова Академії медичних наук України"
 
   ПОЛIЩУКУ Миколі  Єфремовичу  -  докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л.Шупика
 
   КЛИМОВИЦЬКОМУ Володимиру  Гарійовичу - докторові медичних
наук, директорові Науково-дослідного інституту травматології та
ортопедії Донецького національного медичного університету імені
М.Горького;
 
   - за цикл наукових праць "Адсорбовані шари на поверхні
перехідних металів: структура, електронні процеси, тертя, кінетика
формування, каталіз":
 
   ПТУШИНСЬКОМУ Юрію  Григоровичу  -  члену-кореспондентові
Національної  академії  наук  України,  головному  науковому
співробітникові Iнституту фізики НАН України
 
   БРАУНУ Олегу Михайловичу - докторові  фізико-математичних
наук, провідному  науковому  співробітникові  Iнституту фізики
НАН України
 
   ЯКОВКIНУ Iвану Миколайовичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному  науковому  співробітникові  Iнституту фізики
НАН України
 
   ФЕДОРУСУ Олексію Григоровичу - докторові фізико-математичних
наук, старшому  науковому  співробітникові  Iнституту  фізики
НАН України
 
   ОСОВСЬКОМУ Василю    Денисовичу    -    кандидатові
фізико-математичних  наук,  старшому науковому співробітникові
Iнституту фізики НАН України
 
   СОЛОГУБУ Сергію Васильовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому  науковому  співробітникові  Iнституту  фізики
НАН України
 
   ПIЩАНСЬКОМУ Валентину   Григоровичу   -    докторові
фізико-математичних  наук, головному науковому співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.I.Вєркіна
НАН України
 
   ОРЛИК Світлані  Микитівні  -  докторові  хімічних  наук,
завідувачу  відділу  Iнституту  фізичної   хімії   імені
Л.В.Писаржевського НАН України
 
   СОЛОВЙОВУ Сергію Олександровичу - кандидатові хімічних наук,
старшому науковому співробітникові Iнституту фізичної хімії імені
Л.В.Писаржевського НАН України
 
   ПАНЧЕНКУ Олегу Антоновичу - докторові фізико-математичних
наук (посмертно);
 
   - за розробку та впровадження сучасних методів хірургічного
лікування і профілактики ускладнень цирозу печінки та захворювань
ворітної вени:
 
   БЕРЕСНЄВУ Олександру Васильовичу - докторові медичних наук,
професорові Харківського національного медичного університету
 
   СИПЛИВОМУ Василю Олексійовичу - докторові медичних наук,
професорові Харківського національного медичного університету
 
   КОТЕНКУ Олегу Геннадійовичу - докторові  медичних  наук,
заступникові  директора  Національного  інституту хірургії та
трансплантології імені О.О.Шалімова
 
   КАЛИТI Миколі Яковичу - докторові медичних наук, головному
науковому співробітникові Національного інституту хірургії та
трансплантології імені О.О.Шалімова
 
   КРИВЧЕНI Данилу Юляновичу  -  докторові  медичних  наук,
завідувачу кафедри Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця
 
   РУСИНУ Василю Iвановичу - докторові медичних наук, завідувачу
кафедри Ужгородського національного університету
 
   ЧУКЛIНУ Сергію  Миколайовичу  - докторові медичних наук,
професорові Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького;
 
   - за підручник "Комп'ютерна дискретна математика". - Видання
друге, доп. і випр.- Харків: "Компанія СМIТ", 2004.- 480 с.:
 
   БОНДАРЕНКУ Михайлу Федоровичу - докторові технічних наук,
ректорові Харківського національного університету радіоелектроніки
 
   РУТКАСУ Анатолію Георгійовичу - докторові фізико-математичних
наук,  професорові  Харківського  національного  університету
радіоелектроніки
 
   БIЛОУС Наталії Валентинівні - кандидатові технічних наук,
професорові   Харківського   національного   університету
радіоелектроніки;
 
   - за комплекс підручників "Двигуни внутрішнього згоряння". -
Том 1. Розробка  конструкцій  форсованих  двигунів  наземних
транспортних машин. - Харків: Прапор, 2004.- 384 с.; Том 2.
Доводка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних
машин. - Харків: Прапор, 2004.- 288 с.; Том 3. Комп'ютерні системи
керування ДВЗ. - Харків, Прапор, 2004.- 344 с.; Том 4. Основи
САПР ДВЗ. - Харків: Прапор, 2004.- 336 с.; Том 5. Екологізація
ДВЗ. - Харків: Прапор, 2004.- 360 с.; Том 6. Надійність ДВЗ. -
Харків:  Видавництво  ХНАДУ,  2004. - 324 с. та підручник:
"Автомобільні двигуни".- Київ: Арістей, 2004.- 476 с.:
 
   МАРЧЕНКУ Андрію Петровичу -  докторові  технічних  наук,
проректорові Національного технічного університету "Харківський
політехнічний інститут"
 
   ШЕХОВЦОВУ Анатолію Федоровичу - докторові технічних наук,
професорові Національного технічного університету "Харківський
політехнічний інститут"
 
   ПИЛЬОВУ Володимиру Олександровичу - докторові технічних наук,
професорові Національного технічного університету "Харківський
політехнічний інститут"
 
   ПАРСАДАНОВУ Iгорю Володимировичу - докторові технічних наук,
головному  науковому  співробітникові Національного технічного
університету "Харківський політехнічний інститут"
 
   АБРАМЧУКУ Федору Iвановичу - докторові  технічних  наук,
завідувачу    кафедри    Харківського    національного
автомобільно-дорожнього університету
 
   ТИМЧЕНКУ Iгорю Iвановичу - кандидатові  технічних  наук,
професорові  Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету
 
   ГУТАРЕВИЧУ Юрію Феодосійовичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Національного транспортного університету.
 
   2. Установити на 2008 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки сто п'ятдесят тисяч гривень кожна.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 1 грудня 2008 року
     N 1121/2008
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка