Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зупинення дії деяких положень постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року N 942

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про зупинення дії деяких положень
        постанови Кабінету Міністрів України
         від 22 жовтня 2008 року N 942
 
    { Додатково див. Конституційне подання Президента
     ( n0037100-08 ) від 27.11.2008 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України 22 жовтня 2008 року видав постанову
N 942 ( 942-2008-п ) "Деякі питання використання радіочастотного
ресурсу України", пунктом 2 ( 942-2008-п ) якої внесено низку змін
до  Плану  використання  радіочастотного  ресурсу  України,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
9 червня 2006 року N 815 ( 815-2006-п ). Підпунктом 1 пункту 1 та
підпунктом 1 пункту 2 ( 942-2008-п ) цих змін викладено в новій
редакції, зокрема, позицію 19 розділу I, позицію 2 розділу II
Плану використання радіочастотного ресурсу України ( 815-2006-п ),
за якою продовжено строк використання радіотехнології "Цифровий
стільниковий   радіозв'язок  CDMA-800"  у   смузі  частот
840,45-842,97 МГц (що  відповідає 67 телевізійному каналу) до
1 січня 2016 року, встановлено  строк  початку  впровадження
радіотехнології "Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту
DVB-T"  у  смузі  радіочастот  822-846 МГц (що відповідає
65-67 телевізійним каналам) - 1 січня 2016 року.
 
   Таке  вилучення  до 1 січня 2016 року смуги радіочастот
822-846 МГц, що відповідає 65, 66 та 67 телевізійним каналам, з
використання засобами цифрового телевізійного мовлення порушує
конституційні права громадян на інформацію, звужує можливості
вільного і відкритого обговорення суспільне важливих проблем із
використанням телебачення.
 
   Зазначене  не  відповідає статті 34 Конституції України
( 254к/96-ВР ), за якою кожному гарантується право на свободу
слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; кожен має
право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати
інформацію в будь-який спосіб, статті 50 Конституції України
( 254к/96-ВР ), якою кожному гарантується право вільного доступу
до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і
предметів побуту, а також право на її поширення.
 
   За таких обставин постанова Кабінету Міністрів  України
( 942-2008-п  )  у  зазначеній  частині не відповідає також
закріпленому частиною третьою  статті 22 Конституції України
( 254к/96-ВР ) принципу недопустимості звуження змісту та обсягу
існуючих прав і свобод.
 
   Ураховуючи викладене, а також те, що Законом України "Про
основи національної безпеки України" ( 964-15 ) прояви обмеження
свободи слова та доступу громадян до інформації визначено серед
основних реальних та потенційних загроз національній безпеці
України в інформаційній сфері (стаття 7) ( 964-15 ), положення
постанови Кабінету Міністрів України ( 942-2008-п ), про які
йдеться, не  відповідають  і  статті 17 Конституції України
( 254к/96-ВР ), за якою забезпечення інформаційної безпеки є
однією з найважливіших функцій держави.
 
   Крім того, передбачена зазначеними положеннями  постанови
Кабінету  Міністрів  України  (  942-2008-п ) зміна строків
впровадження цифрового телерадіомовлення створює перешкоди для
технологічного переходу телебачення до міжнародних стандартів
мовлення, закріплених у Регіональній угоді (Женева-2006), що
укладена  відповідно  до  рекомендацій  Міжнародного  союзу
електрозв'язку, учасником якого є Україна, щодо переходу України
на цифрове мовлення до 2015 року, може призвести до невиконання
Україною зобов'язань стосовно  раціонального,  ефективного  і
економного використання смуг частот для радіозв'язку, взятих за
Статутом Міжнародного  союзу  електрозв'язку  (  995_099  ),
ратифікованим Законом України від 15 липня 1994 року N 116/94-ВР
( 116/94-ВР ). Оскільки принцип сумлінного виконання міжнародних
зобов'язань є одним із загальновизнаних принципів міжнародного
права, зазначені положення постанови Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2008 року N 942 ( 942-2008-п ) не відповідають і
статті 18 Конституції України ( 254к/96-ВР ), відповідно до якої
зовнішньополітична   діяльність   України  грунтується  на
загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.
 
   Виходячи з викладеного, відповідно до пункту 15 частини
першої  статті  106  Конституції  України  ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Зупинити дію окремих положень підпункту 1 пункту 1 та
підпункту 1 пункту 2 змін, що вносяться постановою Кабінету
Міністрів України від 22 жовтня 2008 року N 942 ( 942-2008-п )
"Деякі питання використання радіочастотного ресурсу України",
стосовно викладення в новій редакції позиції 19 розділу I,
позиції 2 розділу II Плану використання радіочастотного ресурсу
України ( 815-2006-п ) в частині, що стосується продовження строку
використання радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок
CDMA-800" у смузі частот 840,45-842,97 МГц до 1 січня 2016 року,
встановлення   початку  впровадження  цифрового  наземного
телевізійного мовлення стандарту DVB-T у смузі радіочастот 822-846
МГц з 1 січня 2016 року.
 
   2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 27 листопада 2008 року
     N 1093/2008
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка