Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.11.2008 N 2018/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 листопада 2008 р.
                   за N 1125/15816
 
 
      Про внесення змін до Положення про Державний
      реєстр друкованих засобів масової інформації
       та інформаційних агентств як суб'єктів
           інформаційної діяльності
 
 
   Відповідно до Законів України "Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ), "Про інформаційні
агентства" ( 74/95-ВР ), постанови Кабінету Міністрів України від
17.11.97 N 1287 ( 1287-97-п ) "Про державну реєстрацію друкованих
засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри
реєстраційних зборів", Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006
N 1577 ( 1577-2006-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Зміни  до Положення про Державний реєстр
друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як
суб'єктів  інформаційної  діяльності,  затвердженого  наказом
Міністерства юстиції України від 21.06.2007 N 412/5 ( z0689-07 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 21.06.2007 за
N 689/13956, що додаються.
 
   2. Державному підприємству "Iнформаційний центр" Міністерства
юстиції України забезпечити розробку відповідного програмного
забезпечення веб-сайта для надання доступу фізичним та юридичним
особам до інформації про друковані засоби масової інформації.
 
   3. Установити, що:
 
   3.1. Пункти 1-3, 6 Змін до Положення про Державний реєстр
друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як
суб'єктів  інформаційної  діяльності  набувають  чинності  з
12.01.2009.
 
   3.2. Пункти 4, 5 Змін до Положення про Державний реєстр
друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як
суб'єктів  інформаційної  діяльності  набувають  чинності  з
10.12.2008.
 
   4. Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро
кредитних історій (Семьоркіна О.М.), державному  підприємству
"Iнформаційний центр"    Міністерства   юстиції   України
(Добжанський В.Б.):
 
   4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (зі змінами).
 
   4.2. Довести наказ до відома Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній  Республіці  Крим,
головних  управлінь  юстиції  в  областях,  містах Києві та
Севастополі,  регіональних  філій  державного  підприємства
"Iнформаційний центр" Міністерства юстиції України та забезпечити
його належне виконання.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Богашеву Н.В.
 
 Міністр                       Микола Оніщук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства юстиції
                   України
                   21.11.2008 N 2018/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 листопада 2008 р.
                   за N 1125/15816
 
 
               ЗМIНИ
      до Положення про Державний реєстр друкованих
      засобів масової інформації та інформаційних
     агентств як суб'єктів інформаційної діяльності
              ( z0689-07 )
 
 
   1. Розділ 2 Положення ( z0689-07 ) викласти в такій редакції:
   "2. Порядок унесення відомостей до Реєстру
   2.1. Відомості  про  Друковані  ЗМI  та  Iнформагентства
підлягають обов'язковому внесенню до Реєстру.
   2.2. Під час розгляду  заяви  про  державну  реєстрацію
Друкованого ЗМI/Iнформагентства реєструвальний орган за даними
Реєстру перевіряє відсутність раніше зареєстрованого Друкованого
ЗМI/Iнформагентства  та  надходження  на  державну реєстрацію
документів Друкованого ЗМI/Iнформагентства з тією самою назвою.
   2.3. Унесення  Реєстратором  відомостей  про  Друковані
ЗМI/Iнформагентства до Реєстру здійснюється:
   у день  надходження  документів  про державну реєстрацію
Друкованого ЗМI/Iнформагентства;
   у день прийняття рішення про державну реєстрацію Друкованого
ЗМI/Iнформагентства;
   у день прийняття рішення про відмову в державній реєстрації
Друкованого ЗМI/Iнформагентства;
   після надання платіжного документа про сплату встановленого
законодавством реєстраційного збору  за  видачу  відповідного
свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМI/Iнформагентства
(у тому числі при перереєстрації) або дубліката свідоцтва про
державну реєстрацію. Платіжний документ залишається у справах
Реєстратора;
   у день прийняття рішення про вилучення з Реєстру відомостей
про Друковане ЗМI та визнання свідоцтва про державну реєстрацію
цього Друкованого ЗМI таким, що не підлягає видачі;
   після отримання Реєстратором повідомлення про зміни,  що
необхідно  внести до запису в Реєстрі, які не передбачають
перереєстрації Друкованого ЗМI/Iнформагентства;
   у день прийняття рішення про визнання недійсним свідоцтва про
державну реєстрацію Друкованого ЗМI, утрати чинності свідоцтва про
державну реєстрацію Друкованого ЗМI або припинення діяльності
Iнформагентства в установленому законодавством порядку.
   2.4. За  внесення до Реєстру відомостей про надходження
документів   про   державну   реєстрацію   Друкованого
ЗМI/Iнформагентства,  про Друкований ЗМI/Iнформагентство, його
перереєстрацію, зміни, що не потребують перереєстрації, видачу
дубліката  свідоцтва про державну реєстрацію, відомостей про
визнання свідоцтва про державну реєстрацію  Друкованого  ЗМI
недійсним, утрату чинності свідоцтва про державну реєстрацію
Друкованого ЗМI, припинення діяльності Iнформагентства та за
виправлення помилок, допущених при внесенні записів, плата не
справляється.
   2.5. Про  надходження  на державну реєстрацію документів
Друкованого ЗМI до Реєстру вносяться такі відомості:
   2.5.1. Дата надходження документів.
   2.5.2. Засновник (співзасновників) видання:
   для фізичних осіб:
   прізвище, ім'я та по батькові;
   місце проживання;
   для юридичних осіб (у тому числі їх трудових колективів):
   повне найменування;
   ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств
та організацій України.
   2.5.3. Вид видання (газета, журнал,  збірник,  бюлетень,
альманах, календар, дайджест тощо).
   2.5.4. Назва видання мовою (мовами), якою (якими) виходитиме
в світ, передана за допомогою літер та символів відповідно
української, російської або англійської абеток.
   2.5.5. Мова (мови) видання.
   2.5.6. Сфера розповсюдження (місцева - у межах Автономної
Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і
більше сільських районів, одного міста, району, окремих населених
пунктів, а також підприємств, установ, організацій; регіональна -
дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область,
Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна - у межах
України; зарубіжна - за межами України).
   2.5.7. Програмні  цілі  (основні принципи) або тематична
спрямованість (їх  стисла  характеристика:  розвиток  освіти,
підвищення  рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування
населення з певних питань тощо).
   2.5.8. Періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських
аркушах) і формат видання.
   2.5.9. Місцезнаходження юридичної особи (реєстрація місця
проживання фізичної особи) кожного із співзасновників та його (їх)
банківські реквізити.
   2.5.10. Місцезнаходження редакції.
   2.5.11. Статус видання (вітчизняне - друкований засіб масової
інформації, засновником якого є українська(і) юридична(і) та/або
фізична(і)  особа(и);  спільне  -  друкований  засіб масової
інформації, створений за участю іноземної(их) юридичної(их) та/або
фізичної(их) особи (осіб).
   2.5.12. Вид   видання   за   цільовим   призначенням
(загальнополітичне, громадсько-політичне, з питань економіки і
бізнесу,  виробничо-практичне,  наукове,  науково-виробниче,
науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з
питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля,
медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне
(понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама), інформаційне,
для дітей тощо).
   2.5.13. Категорія читачів  (верстви  населення,  на  які
розраховане  видання:  усе населення, дорослі, молодь, діти,
чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники певної галузі,
науковці тощо).
   2.5.14. Орган, до якого надійшли документи на реєстрацію.
   2.5.15. Дата  прийняття  рішення про державну реєстрацію
Друкованого ЗМI або відомості про відмову в державній реєстрації
(дата та підстави відмови).
   2.5.16. Дата прийняття рішення про вилучення з  Реєстру
відомостей про Друковане ЗМI та визнання свідоцтва про державну
реєстрацію цього Друкованого ЗМI таким, що не підлягає видачі.
   2.5.17. Реєстраційний номер запису та дата реєстрації в
Реєстрі.
   2.5.18. Реєстратор.
   2.6. Про зареєстроване Друковане ЗМI до Реєстру вносяться
такі відомості:
   2.6.1. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію
Друкованого ЗМI.
   2.6.2. Дата державної реєстрації Друкованого ЗМI.
   2.6.3. Орган, який здійснив державну реєстрацію Друкованого
ЗМI.
   2.6.4. Зміни,  унесені  до  запису, які не передбачають
перереєстрації Друкованого ЗМI:
   документ, що є підставою (назва, номер, дата документа, ким
його видано);
   зміни та доповнення, унесені до запису;
   дата внесення змін.
   2.6.5. Дублікат свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого
ЗМI:
   документ, що є підставою (назва, номер, дата документа, ким
його видано);
   дата видачі дубліката свідоцтва;
   орган, яким видано дублікат свідоцтва.
   2.6.6. Відмітка про перереєстрацію Друкованого ЗМI.
   2.6.7. Дата надходження першого  контрольного  примірника
Друкованого ЗМI до Реєстратора.
   2.6.8. Дата втрати чинності свідоцтва про державну реєстрацію
Друкованого ЗМI.
   2.6.9. Визнання свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого
ЗМI недійсним:
   дата визнання свідоцтва недійсним;
   документ, що є підставою (назва, номер, дата документа, ким
його видано).
   2.6.10. Додаткові відомості.
   2.6.11. Реєстратор.
   2.7. При  перереєстрації Друкованого ЗМI Реєстратором до
Реєстру вносяться відомості, передбачені пунктами 2.5-2.6 цього
Положення, а також про причину перереєстрації (зміна засновника
(складу засновників), найменування засновника, назви, мови, сфери
розповсюдження видання).
   2.8. Про надходження на державну  реєстрацію  документів
Iнформагентства до Реєстру вносяться такі відомості:
   2.8.1. Дата надходження документів.
   2.8.2. Засновник (співзасновників) Iнформагентства:
   прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб)/повне
найменування (для юридичних осіб);
   ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств
та організацій України;
   місцезнаходження;
   номери засобів зв'язку;
   банківські реквізити.
   2.8.3. Повне найменування та назва Iнформагентства.
   2.8.4. Вид Iнформагентства (державне, недержавне) та його
організаційно-правова форма.
   2.8.5. Передбачувана  сфера  розповсюдження   продукції
Iнформагентства (місцева, регіональна, національна, національна та
зарубіжна, зарубіжна).
   2.8.6. Мови,  якими  буде  розповсюджуватися інформаційна
продукція.
   2.8.7. Програмна  мета  та  основні  напрями  діяльності
Iнформагентства.
   2.8.8. Джерела  фінансового  та  матеріально-технічного
забезпечення діяльності Iнформагентства.
   2.8.9. Місцезнаходження Iнформагентства.
   2.8.10. Номери засобів зв'язку Iнформагентства.
   2.8.11. Орган, до якого надійшли документи на реєстрацію.
   2.8.12. Дата прийняття рішення про  державну  реєстрацію
Iнформагентства або відомості про відмову в державній реєстрації
(дата та підстави відмови).
   2.8.13. Реєстраційний номер запису та дата реєстрації в
Реєстрі.
   2.8.14. Реєстратор.
   2.9. Про зареєстроване Iнформагентство до Реєстру вносяться
такі відомості:
   2.9.1. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію
Iнформагентства.
   2.9.2. Дата державної реєстрації Iнформагентства.
   2.9.3. Орган,   який   здійснив  державну  реєстрацію
Iнформагентства.
   2.9.4. Зміни,   які  не  передбачають  перереєстрацію
Iнформагентства:
   документ, що є підставою (назва, номер, дата документа, ким
його видано);
   зміни та доповнення, унесені до запису;
   дата внесення змін.
   2.9.5. Дублікат  свідоцтва  про  державну  реєстрацію
Iнформагентства:
   документ, що є підставою (назва, номер, дата документа, ким
його видано);
   дата видачі дубліката свідоцтва;
   орган, яким видано дублікат свідоцтва.
   2.9.6. Відмітка про перереєстрацію Iнформагентства.
   2.9.7. Припинення діяльності Iнформагентства:
   дата припинення діяльності Iнформагентства;
   документ,що є підставою (назва, номер, дата документа, ким
його видано);
   причина припинення діяльності.
   2.9.8. Додаткові відомості.
   2.9.9. Реєстратор.
   2.10. У разі перереєстрації Iнформагентства запис у Реєстрі
має містити відомості, передбачені  пунктами  2.8-2.9  цього
Положення,  а також про причину перереєстрації (зміна назви
Iнформагентства, сфери розповсюдження інформаційної продукції,
засновника (складу співзасновників), основних положень статутних
документів)".
 
   2. Пункт 3.1 Розділу 3 Положення ( z0689-07 ) викласти в
такій редакції:
   "3.1. Iнформація з Реєстру надається у вигляді:
   3.1.1. Скороченого витягу з Реєстру, який містить інформацію:
   про надходження на державну реєстрацію документів окремого
незареєстрованого Друкованого ЗМI, передбачену підпунктом 2.5.1
пункту 2.5, абзацами третім, шостим, сьомим підпункту 2.5.2 пункту
2.5, підпунктами 2.5.3-2.5.8, 2.5.10-2.5.14, 2.5.17-2.5.18 пункту
2.5 цього Положення;
   про окремий  зареєстрований  Друкований  ЗМI, передбачену
абзацами третім, шостим, сьомим підпункту 2.5.2 пункту 2.5,
підпунктами  2.5.3-2.5.8,  2.5.10-2.5.13,  2.5.17 пункту 2.5,
2.6.1-2.6.3 пункту 2.6, абзацами третім, четвертим підпункту 2.6.5
пункту 2.6, підпунктами 2.6.6, 2.6.8-2.6.11 пункту 2.6 цього
Положення;
   про надходження на державну реєстрацію документів окремого
незареєстрованого Iнформагентства, передбачену підпунктом 2.8.1
пункту 2.8, абзацами другим, третім, четвертим підпункту 2.8.2
пункту 2.8, підпунктами 2.8.3-2.8.11, 2.8.13-2.8.14 пункту 2.8
цього Положення;
   про окреме  зареєстроване  Iнформагентство,  передбачену
абзацами другим, третім, четвертим підпункту 2.8.2 пункту 2.8,
підпунктами 2.8.3-2.8.10, 2.8.13 пункту 2.8, 2.9.1-2.9.3 пункту
2.9, абзацами третім, четвертим підпункту 2.9.5 пункту 2.9,
підпунктами 2.9.6-2.9.9 пункту 2.9 цього Положення.
   3.1.2. Повного витягу з Реєстру, який містить інформацію про
Друковані ЗМI або Iнформагентства, передбачену абзацами третім,
п'ятим підпункту 3.1.1 пункту 3.1 цього Положення, знайдену за
певними параметрами пошуку відповідно до пункту  3.4  цього
Положення".
 
   3. Пункт 3.2 Розділу 3 після слів "на письмовий запит"
доповнити словами "(додатки 1 та 2) ( za125-08 )".
 
   4. Розділ 3 Положення ( z0689-07 ) доповнити  пунктами
3.8-3.10 такого змісту:
   "3.8. Кожна фізична та юридична особа має право доступу до
відомостей про Друковані ЗМI, що містяться в Реєстрі, через
веб-сайт, який ведеться Адміністратором,  шляхом  пошуку  та
перегляду інформації про:
   засновника (співзасновників) видання: для фізичних осіб -
прізвище,  ім'я,  по  батькові, для юридичних осіб - повне
найменування, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України;
   вид видання;
   назву видання;
   серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого
ЗМI;
   дату державної реєстрації Друкованого ЗМI;
   орган, який здійснив державну реєстрацію Друкованого ЗМI.
   3.9. Пошук інформації, передбаченої  пунктом  3.8  цього
Положення,  здійснюється  за  назвою видання мовою (мовами),
переданою за допомогою літер та символів української, російської
або англійської мов, та видом видання (за необхідності).
   3.10. Періодичність оновлення  на  веб-сайті  відомостей,
передбачених пунктом 3.8 цього Положення, становить один раз на
місяць".
 
   5. Розділ 5 Положення ( z0689-07 ) доповнити пунктом 5.3
такого змісту:
   "5.3. За доступ фізичних та юридичних осіб до відомостей про
Друковані  ЗМI  в  порядку, передбаченому пунктом 3.8 цього
Положення, плата не справляється".
 
   6. Доповнити Положення ( z0689-07 ) додатками 1 та  2
(додаються) ( za125-08 ).
 
 Директор Департаменту
 легалізації та регулювання
 діяльності бюро кредитних
 історій                      О.М.Семьоркіна
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про Державний
                   реєстр друкованих засобів
                   масової інформації
                   та інформаційних агентств
                   як суб'єктів інформаційної
                   діяльності
 
 
               ЗАПИТ
      про отримання витягу з Державного реєстру
       друкованих засобів масової інформації
       та інформаційних агентств як суб'єктів
           інформаційної діяльності
      (про друковані засоби масової інформації)
              ( za125-08 )
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про Державний
                   реєстр друкованих засобів
                   масової інформації
                   та інформаційних агентств
                   як суб'єктів інформаційної
                   діяльності
 
 
               ЗАПИТ
      про отримання витягу з Державного реєстру
       друкованих засобів масової інформації
       та інформаційних агентств як суб'єктів
           інформаційної діяльності
          (про інформаційні агентства)
              ( za125-08 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка