Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розподіл обладнання для автоматичної системи каріотипування для медико-генетичних центрів, закупленого в централізованому порядку у 2008 році

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            01.12.2008 N 710
 
 
       Про розподіл обладнання для автоматичної
      системи каріотипування для медико-генетичних
       центрів, закупленого в централізованому
            порядку у 2008 році
 
 
   З метою раціонального та цільового використання обладнання
для автоматичної системи каріотипування для медико-генетичних
центрів, яке придбано централізовано на умовах тендера за кошти
державного бюджету на 2008 рік (  107-17  ),  передбачених
фінансуванням бюджетної програми "Забезпечення медичних заходів
окремих державних програм та комплексних заходів програмного
характеру, в тому числі на умовах фінансового лізінгу" КПКВК
2301400 на  виконання  Заходів  щодо  подальшого  поліпшення
медико-генетичної допомоги  населенню  на  2004-2008  роки
( 602-2004-р ), протокол засідання Постійного тендерного комітету
МОЗ України від 14.10.2008 N 44, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити розподіл обладнання для автоматичної системи
каріотипування для медико-генетичних центрів,  закупленого  у
централізованому порядку за кошти державного бюджету на 2008 рік
( 107-17 ) (далі  -  обладнання  для  автоматичної  системи
каріотипування), що додається.
 
   2. Контрольно-ревізійному  відділу МОЗ України спільно з
Управлінням моніторингу та супроводу державних програм МОЗ України
забезпечити організацію контролю за цільовим використанням в
регіонах обладнання для автоматичної системи  каріотипування,
закупленого за кошти державного бюджету на 2008 рік ( 107-17 ).
 
   3. Департаменту  економіки,  фінансів  і  бухгалтерської
звітності МОЗ України розподілом відкритих асигнувань перерахувати
видатки  по  бюджетній програмі за КПКВК 2301400 в частині
"Централізована  закупівля  обладнання  для  медико-генетичних
центрів"  на  виконання  Заходів  щодо подальшого поліпшення
медико-генетичної допомоги  населенню  на  2004-2008  роки
( 602-2004-р  )  на рахунок одержувача бюджетних коштів ДУО
"Політехмед".
 
   4. Генеральному директору ДУО  "Політехмед"  Девку  В.Ф.
відповідальній особі закладу - одержувача бюджетних коштів на
централізовану закупівлю обладнання для автоматичної  системи
каріотипування:
 
   4.1. Забезпечити  закупівлю  обладнання  для автоматичної
системи каріотипування відповідно до умов проведеного тендера
(протокол від 14.10.2008 N 44) Постійним тендерним комітетом МОЗ
України за кошти державного бюджету на 2008 рік ( 107-17 ).
 
   4.2. Забезпечити  організацію  поставки  обладнання  для
автоматичної  системи  каріотипування  згідно із затвердженим
розподілом.
 
   4.3. Подавати  до  Департаменту  економіки,  фінансів  і
бухгалтерської звітності МОЗ України звіти за наступними формами:
   - N 2д "Звіт про виконання загального фонду  кошторису
установи" ( za314-08 );
   - N 7д  "Звіт  про  заборгованість  бюджетних  установ"
( za314-08 );
   - пояснювальну записку.
 
                   Термін: щоквартально
                   до 10 числа місяця,
                   наступного за звітним
                   кварталом
 
   5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської
та Львівської, управління охорони здоров'я Волинської обласних
державних адміністрацій, ректору Національної медичної академії
післядипломної освіти  імені  П.Л.Шупика  Міністерства охорони
здоров'я України:
 
   5.1. Подавати  до  Департаменту  економіки,  фінансів  і
бухгалтерської звітності МОЗ України звіти про отримання та
використання обладнання для автоматичної системи каріотипування за
формою, відповідно до наказу МОЗ України від 26.07.2004 N 373
( v0373282-04 ) "Про удосконалення організації  роботи  щодо
використання товарів і предметів централізованого постачання".
 
                   Термін: щоквартально
                   до 10 числа місяця,
                   наступного за звітним
                   кварталом
 
   5.2. Забезпечити подання до ДУО "Політехмед" актів списання
обладнання для автоматичної системи каріотипування, відповідно до
наказу МОЗ України від 26.03.2003 N 136 ( v0136282-03 ) "Про
порядок  відображення  в  обліку операцій з централізованого
постачання матеріальних цінностей".
 
                   Термін: щоквартально
                   до 10 числа місяця,
                   наступного за звітним
                   кварталом
 
   5.3. Забезпечити персональну відповідальність за розподіл
обладнання для автоматичної системи каріотипування та контроль за
збереженням і раціональним його використанням.
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лазоришинця В.В.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   01.12.2008 N 710
 
 
               РОЗПОДIЛ
    обладнання для автоматичної системи каріотипування
      для медико-генетичних центрів, закупленого
        у централізованому порядку за кошти
         державного бюджету на 2008 рік
              ( 107-17 )
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Найменування ¦ Обладнання для автоматичної ¦ Всього, ¦
¦ п/п¦адміністративно-¦  системи каріотипування   ¦  грн.  ¦
¦  ¦ територіальної ¦-------------------------------¦     ¦
¦  ¦   одиниці  ¦  Мікроскоп  ¦Робоча станція ¦     ¦
¦  ¦        ¦  оптичний  ¦Cyto Vision для¦     ¦
¦  ¦        ¦  медичний  ¦ генетичного ¦     ¦
¦  ¦        ¦ Olympus BX41, ¦  аналізу,  ¦     ¦
¦  ¦        ¦  виробник  ¦  виробник  ¦     ¦
¦  ¦        ¦Olympus Optical¦Applied Imaging¦     ¦
¦  ¦        ¦ Co., Японія ¦ International ¦     ¦
¦  ¦        ¦        ¦   Ltd.,   ¦     ¦
¦  ¦        ¦        ¦Великобританія ¦     ¦
¦----+----------------+---------------+---------------¦     ¦
¦  ¦ціна за 1 од., ¦  169950,00  ¦  189950,00  ¦     ¦
¦  ¦грн.      ¦        ¦        ¦     ¦
¦----+----------------+---------------+---------------¦     ¦
¦  ¦кількість    ¦к-сть¦ в-сть, ¦к-сть¦ в-сть, ¦     ¦
¦  ¦одиниць/    ¦ од. ¦ грн.  ¦ од. ¦ грн.  ¦     ¦
¦  ¦вартість, грн. ¦   ¦     ¦   ¦     ¦     ¦
¦----+----------------+-----+---------+-----+---------+----------¦
¦ 1 ¦АР Крим     ¦ 1 ¦169950,00¦ 1 ¦189950,00¦359900,00 ¦
¦----+----------------+-----+---------+-----+---------+----------¦
¦ 2 ¦Волинська    ¦ 1 ¦169950,00¦ 1 ¦189950,00¦359900,00 ¦
¦  ¦область     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦     ¦
¦----+----------------+-----+---------+-----+---------+----------¦
¦ 3 ¦Дніпропетровська¦ 1 ¦169950,00¦ 1 ¦189950,00¦359900,00 ¦
¦  ¦область     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦     ¦
¦----+----------------+-----+---------+-----+---------+----------¦
¦ 4 ¦Львівська    ¦ 1 ¦169950,00¦ 1 ¦189950,00¦359900,00 ¦
¦  ¦область     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦     ¦
¦----+----------------+-----+---------+-----+---------+----------¦
¦ 5 ¦Спеціалізований ¦ 1 ¦169950,00¦ 1 ¦189950,00¦359900,00 ¦
¦  ¦медико-     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦     ¦
¦  ¦генетичний центр¦   ¦     ¦   ¦     ¦     ¦
¦  ¦Національної  ¦   ¦     ¦   ¦     ¦     ¦
¦  ¦медичної    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦     ¦
¦  ¦академії    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦     ¦
¦  ¦післядипломної ¦   ¦     ¦   ¦     ¦     ¦
¦  ¦освіти ім.   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦     ¦
¦  ¦П.Л.Шупика МОЗ ¦   ¦     ¦   ¦     ¦     ¦
¦  ¦України     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦     ¦
¦----+----------------+-----+---------+-----+---------+----------¦
¦  ¦Всього:     ¦ 5 ¦849750,00¦ 5 ¦949750,00¦1799500,00¦
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління
 материнства, дитинства               Р.О.Моісеєнко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка