Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підготовку звітів представників Національної ради в АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі за 2008 рік

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            05.11.2008 N 1922
 
 
     Про підготовку звітів представників Національної
       ради в АР Крим, областях, містах Києві
          і Севастополі за 2008 рік
 
 
   Відповідно до ст. 11 Закону України "Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) та на
виконання п. 6 рішення Національної ради N 29 ( v029r295-08 ) від
16.01.2008 "Про звіти представників Національної ради України з
питань  телебачення  і радіомовлення за 2007 рік", з метою
уніфікації звітної інформації представників та упередження подачі
неякісних матеріалів Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Затвердити структуру звіту представників Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення в АР Крим, областях,
містах Києві і Севастополі про роботу у 2008 році та загальні
рекомендації щодо підготовки  щорічного  звіту  представників
(додаються).
 
   2. Зобов'язати  управління  регіональних представників до
12.11.2008 довести до відома представників Національної ради
уніфіковану структуру звіту та загальні рекомендації щодо його
підготовки, здійснювати координацію.
 
   3. Забезпечити подачу звітів представників Національної ради
до 20.12.2008.
 
   4. Розглянути звіти представників на засіданні Національної
ради до 20.01.2009.
 
   5. За результатами розгляду представникам Національної ради в
АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі оприлюднити звіти
на відповідній території.
 
   6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови Національної ради I.Куруса, заступника керівника
апарату О.Чабанова та департамент контрольно-аналітичної роботи.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток 1
                   до рішення Національної ради
                   05.11.2008 N 1922
 
 
             СТРУКТУРА ЗВIТУ
         представників Національної ради
 
 
               1. Вступ
 
   Завдання, функції та основні напрямки діяльності представника
Національної ради у звітний період.
 
      2. Підсумки ліцензування телерадіомовлення
            за звітний період
 
   Структура телерадіопростору області (регіону)
   (розподіл телерадіоорганізацій за територіальною категорією
та видами мовлення, кількісні показники).
   Зміни, що відбулися в телерадіопросторі
   (анулювання ліцензій; переоформлення та видача нових ліцензій
- по кожному виду мовлення).
   Стан розвитку каналів мовлення та мереж ефірного мовлення.
   Розрахунок, узгодження та координація частотних присвоєнь у
галузі телерадіомовлення
   (наявність регіональних мереж; чи є достатньою кількість
частотних присвоєнь по області; інформація про направлені заявки
на прорахунок частот, чи існує у їх прорахунку реальна потреба з
огляду на можливості замовників та покриття території сигналами).
 
    3. Виконання наглядових та здійснення регуляторних
      повноважень представником Національної ради
 
   Статистика перевірок діяльності телерадіоорганізацій та їх
результати
   (планові та позапланові перевірки; застосовані санкції).
   Оцінка стану дотримання телерадіоорганізаціями умов ліцензії
та норм чинного законодавства
   (частка вітчизняного продукту  в  програмах  (передачах);
використання української мови; рекламна діяльність і спонсорство,
дотримання ліцензійних умов).
   Статистика надісланих приписів до телерадіоорганізацій про
ознаки порушень законодавства та їх виконання.
 
              4. Висновок
 
   (підсумок зробленого; можливі недоробки; проблемні моменти,
на яких слід закцентуватиувагу в наступному періоді; перспективні
питання діяльності).
 
 Заступник начальника
 управління регіональних
 представників                     О.Свістула
 
 
                   Додаток 2
                   до рішення Національної ради
                   05.11.2008 N 1922
 
 
           ЗАГАЛЬНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
     щодо підготовки щорічних звітів представників
       Національної ради в АР Крим, областях,
           м. Києві та Севастополі
 
 
   Щорічний звіт представника Національної ради про його роботу
-  це  документ,  визначений  нормою  чинного законодавства:
"Представник Національної ради подає щорічний звіт про свою роботу
до Національної ради та оприлюднює його на відповідній території",
ст. 11 Закону України "Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ). Відтак, він має бути
підготовлений з урахуванням усіх існуючих вимог до документів
такого рівня як щодо змістовного наповнення, так і до форми
викладу та дотримання певних стилістично-граматичних норм при
формуванні тексту.
 
           Вимоги до форми і змісту
 
   1. Чітка структурованість.
   2. Цілісність тексту.
   3. Наявність аналітичних коментарів та узагальнень.
   4. Виокремлення існуючих проблем та зазначення  можливих
шляхів їх вирішення.
   5. Виваженість у подачі інформації; скрупульозна перевірка
фактів, попереднє уточнення цифр і показників.
 
     Вимоги щодо дотримання лексико-граматичних норм
 
   1. Дотримання офіційно-ділового стилю мовлення:
   - використання відповідної нормативної лексики  (терміни,
усталені фрази);
   - відповідна побудова речень, що дозволяє чітко висловити
думку;
   - уникнення емоційно-експресивних висловів і суджень.
   2. Дотримання граматичних норм при формуванні тексту, правил
пунктуації; уникнення повторів, русизмів та діалектизмів.
   3. Уважне  вичитування і внесення відповідних правок до
остаточного варіанту звіту.
 
 Заступник начальника
 управління регіональних
 представників                     О.Свістула
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка