Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо пріоритетності застосування норм законів України "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про оренду державного та комунального майна"

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         24.11.2008 N 17485/5/15-0215
 
                   Мін'юст України
 
 
   Державна податкова  адміністрація  України вдруге просить
надати роз'яснення щодо пріоритетності застосування норм законів
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) та
"Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) в
частині нарахування амортизації в податковому обліку основних
фондів, які входять до складу орендованих цілісних майнових
комплексів. Відповідь Міністерства юстиції України, надана листом
від 06.11.2008 р. N 11913-0-33-08, не є вичерпною.
 
   Відповідно до абзацу третього ст. 1 Закону України від 25
квітня  1991  року  N  1251-XII  ( 1251-12 ) "Про систему
оподаткування" ставки, механізм справляння податків і зборів
(обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита та збору
у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та
теплову  енергію,  і  пільги  щодо  оподаткування не можуть
встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім
законів про оподаткування.
 
   Щодо справляння податку на прибуток підприємств таким Законом
є Закон України від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР ( 334/94-ВР )
"Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон).
 
   Статтею 15 Закону ( 334/94-ВР ) встановлено, що ставки
податку на прибуток, пільги щодо податку, об'єкт оподаткування,
порядок обчислення оподатковуваного прибутку, строки і порядок
сплати та зарахування податку до бюджетів можуть встановлюватися
та змінюватися  лише  шляхом внесення змін до цього Закону
( 334/94-ВР ).
 
   Згідно з пунктом 3.1 ст. 3 Закону ( 334/94-ВР ) об'єктом
оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми
скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно
з пунктом 4.3 цього Закону ( 334/94-ВР ) на:
 
   суму валових витрат платника податку, визначених статтею 5
нього Закону ( 334/94-ВР );
 
   суму амортизаційних  відрахувань,  нарахованих  згідно із
статтями 8 і 9 цього Закону ( 334/94-ВР ).
 
   Враховуючи, що амортизаційні відрахування є складовою об'єкта
оподаткування, які  визначаються  статтями  8  та  9 Закону
( 334/94-ВР ), то порядок їх нарахування не може встановлюватися
іншими законами, крім законів про внесення змін до Закону,
зокрема, змінами до статей 8 та 9 цього Закону ( 334/94-ВР ).
 
   Щодо податкового обліку операцій оренди, то відповідно до
підпункту 1.18.1 п. 1.18 ст. 1 Закону ( 334/94-ВР ) оперативний
лізинг (оренда) - господарська операція фізичної чи юридичної
особи,  що  передбачає  передачу орендарю права користування
основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повної
амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних фондів їх
власнику після закінчення строку дії лізингової (орендної) угоди.
 
   При цьому основні фонди, передані в оперативний лізинг,
залишаються у складі основних фондів орендодавця.
 
   Слід зауважити, що згідно зі статтею 23 Закону України від 10
квітня 1992 року N 2269-XII ( 2269-12 ) "Про оренду державного та
комунального майна" (далі - Закон N 2269) передача майна в оренду
не припиняє права власності на це майно.
 
   Підпунктом 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону  (  334/94-ВР  )
встановлено, що для цілей оподаткування під терміном "амортизація"
основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове
віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на
зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм
амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею.
 
   Отже, відповідно до норм Закону ( 334/94-ВР ) в податковому
обліку амортизації підлягають не основні фонди, а витрати на їх
придбання, виготовлення або поліпшення.
 
   Враховуючи те, що орендар державного майна не здійснює витрат
з придбання або виготовлення державного майна, то згідно з нормами
Закону ( 334/94-ВР ) він не має права нараховувати амортизаційні
відрахування у податковому обліку.
 
   Разом з цим, пунктом 1.18 ст. 1 Закону ( 334/94-ВР )
визначено норму, згідно з якою операції з лізингу (оренди)
цілісних майнових комплексів державних підприємств регулюються
відповідним законодавством.
 
   Так, відповідно до статті 23 Закону N 2269 ( 2269-12 )
амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси
підприємств, їх структурні підрозділи нараховує та залишає у
своєму розпорядженні орендар, а амортизаційні відрахування на
орендоване та інше окреме індивідуально визначене майно нараховує
та залишає у своєму розпорядженні підприємство, господарське
товариство, створене в процесі приватизації (корпоратизації), на
балансі якого знаходиться це майно.
 
   При цьому частиною першою ст. 1 Закону N 2269 ( 2269-12 ) не
передбачено,  що  цей  Закон  (  2269-12 ) регулює питання
оподаткування прибутку підприємств. Згідно із цією статтею до
сфери регулювання Закону N 2269 ( 2269-12 ) належать організаційні
відносини, пов'язані з передачею в оренду  майна  державних
підприємств та організацій, підприємств, заснованих на майні, що
належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній
власності, їх структурних підрозділів, а також майнові відносини
між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання
державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим
або перебуває у комунальній власності.
 
   Слід зауважити, що чинна редакція Закону N 2269 ( 2269-12 )
визначена Законом  України 14 березня 1995 року N 98/95-ВР
( 98/95-ВР ) "Про внесення змін і доповнень до  Закону України
"Про оренду майна державних підприємств та організацій" (далі -
Закон N 98), а чинна редакція Закону ( 334/94-ВР ) - Законом
України від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР ( 283/97-ВР ) "Про
внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" (далі - Закон N 283).
 
   Водночас відповідно до пункту 22.21 Прикінцевих положень
Закону N 283 ( 283/97-ВР ) Кабінету Міністрів України було
доручено  подати  до Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законодавчих актів України у відповідність із цим
Законом ( 283/97-ВР ).
 
   До приведення їх у відповідність із цим Законом ( 283/97-ВР )
акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить
цьому  Закону (пункт  22.25 Прикінцевих положень Закону N 283
( 283/97-ВР )).
 
   Таким чином, Закон N 283 ( 283/97-ВР ), норми якого не
передбачають  право орендаря державного майна на нарахування
амортизаційних відрахувань в його податковому обліку, набрав
чинності пізніше, ніж Закон N 98 ( 98/95-ВР ), при цьому змін до
Закону N 98 ( 98/95-ВР ) стосовно приведення його у відповідність
до Закону N 283 ( 283/97-ВР ) на даний час не внесено.
 
   Згідно з підпунктом 14 п. 4 Положення про Міністерство
юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 30
грудня 1997 року N 1396 ( 1396/97 ), Міністерство юстиції України
дає роз'яснення чинного законодавства державним органам.
 
   Враховуючи викладене, для узгодження єдиної позиції органів
державної  виконавчої  влади Державна податкова адміністрація
України  просить  надати  роз'яснення  щодо  пріоритетності
застосування норм вказаних законів.
 
 Заступник Голови                    С.Чекашкін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка