Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про план заходів Держкомтелерадіо щодо реалізації Генеральної угоди на 2008-2009 роки

   ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДIОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            18.11.2008 N 315
 
 
        Про план заходів Держкомтелерадіо
          щодо реалізації Генеральної
           угоди на 2008-2009 роки
 
 
   З метою виконання Плану заходів щодо реалізації положень
Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими
об'єднаннями  організацій  роботодавців  і  підприємців  та
всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів  України  від
17.09.2008 N 1250-р ( 1250-2008-р ) "Про затвердження плану
заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом
Міністрів  України,  всеукраїнськими  об'єднаннями організацій
роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і
профоб'єднаннями на 2008 - 2009 роки", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити план заходів Держкомтелерадіо щодо реалізації
положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів  України,
всеукраїнськими  об'єднаннями  організацій  роботодавців  і
підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на
2008-2009  роки ( n0002120-08 ) (далі - План заходів), що
додається.
 
   2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Держкомтелерадіо, керівникам підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери управління Комітету, вжити заходів для
своєчасного виконання плану заходів в частині, що їх стосується,
та щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом,
надавати фінансово-економічному департаменту інформацію про стан
виконання зазначеного плану заходів.
 
   3. Фінансово-економічному департаменту подавати Мінпраці до
15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, узагальнену
інформацію про стан виконання плану заходів.
 
   4. Наказ довести до відома керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держкомтелерадіо, керівників підприємств,
установ та організацій сфери управління Комітету.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Т.в.о. Голови Комітету               А.Мураховський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомтелерадіо
                   18.11.2008 N 315
 
 
              ПЛАН ЗАХОДIВ
         Держкомтелерадіо щодо реалізації
          положень Генеральної угоди
         між Кабінетом Міністрів України,
          всеукраїнськими об'єднаннями
       організацій роботодавців і підприємців
         та всеукраїнськими профспілками
        і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки
             ( n0002120-08 )
 
 
   До Розділу I. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва,
забезпечення продуктивної зайнятості ( n0002120-08 )
 
           1. У сфері виробництва
 
   1. (До пунктів 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.16)
   Забезпечити регулярне інформування громадськості з питань:
   - прийняття і вдосконалення законів України  щодо  прав
профспілок і організацій роботодавців;
   - запровадження  суб'єктами  господарювання  міжнародного
стандарту "Соціальна відповідальність 8000";
   - приєднання  суб'єктів  господарювання  до  Глобального
договору ООН;
   - результатів наукових досліджень стосовно адаптації  та
запобігання негативним наслідкам вступу України до СОТ;
   - стимулювання імпорту високотехнологічного обладнання, яке
не виробляється в Україні.
 
                  Відповідальні: Абрамов С.О.,
                  Бабилюлько В.I., Червак Б.О.,
                  Краснощок А.I.
                  Протягом 2008-2009 років
 
   2. (До п. 1.7)
   Проводити навчання  у  спеціальних закладах представників
профспілок, які беруть участь у роботі наглядової ради, за рахунок
коштів акціонерних товариств.
 
                  Відповідальні:
                  Голова правління ДАК
                  "Укрвидавполіграфія"
                  Протягом 2008-2009 років
 
   3. (До п. 1.8; 1.11)
   Передбачати участь  представників  первинної профспілкової
організації, а у разі її відсутності - вільно обраних працівниками
представників, уповноважених представляти їх інтереси у відносинах
з роботодавцями:
   - під час внесення змін і доповнень до статутів у частині
захисту соціально-економічних та трудових прав працівників;
   - під  час розроблення внутрішніх документів підприємств
(правила трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо),
а також внесення до них змін відповідно до законодавства..
 
                  Відповідальні: Керівники
                  державних підприємств
                  сфери управління
                  Держкомтелерадіо,
                  голова правління ДАК
                  "Укрвидавполіграфія"
                  Постійно
 
   4. (До п. 1.20)
   Залучати представників первинної профспілкової організації, а
у разі її відсутності вільно обраних працівниками представників,
уповноважених  представляти  їх  інтереси  у  стосунках  з
роботодавцями, до:
   - розроблення   фінансових   планів   у   частині
соціально-економічного розвитку державних підприємств;
   - підготовки пропозицій правлінню та/або наглядовій раді
господарських  товариств  стосовно  розподілу  прибутку,  що
залишається у розпорядженні державних підприємств, визначеному
законами та колективним договором.
 
                  Відповідальні: Керівники
                  державних підприємств
                  сфери управління
                  Держкомтелерадіо,
                  голова правління ДАК
                  "Укрвидавполіграфія"
                  Постійно
 
         2. У сфері зайнятості населення
 
   5. (До п. 1.30; 1.31; 1.38)
   При укладанні  галузевих  угод  на  2009  рік   у
видавничо-поліграфічній  галузі  та  галузі  телебачення  і
радіомовлення передбачати зобов'язання сторін стосовно:
   - визначення у колективних договорах обсягів професійного
навчання працівників, а також загальних витрат на цю  мету
відповідно до потреб виробництва та вимог законодавства;
   - забезпечення  періодичності  підвищення  кваліфікації
працівників (не рідше ніж один раз на 5 років);
   - визначення критеріїв масового вивільнення працівників та
порядок проведення консультацій з профспілками щодо пом'якшення
наслідків такого вивільнення.
 
                  Відповідальні: Кравченко Д.В.,
                  Абрамов С.О., Бабилюлько В.I.,
                  Краснощок А.I.
                  Постійно
 
   До Розділу II. Оплата праці ( n0002120-08 )
 
   6. (До п. 2.1; 2.2; 2.3)
   При укладанні  галузевих  угод  на  2009  рік   у
видавничо-поліграфічній  галузі  та  галузі  телебачення  і
радіомовлення передбачати:
   - показники зростання заробітної плати працівників галузей
економіки, що з урахуванням прогнозних показників рівня інфляції
забезпечувало б випереджальне зростання темпів реальної заробітної
плати  порівняно  з  темпами  зростання  реального  валового
внутрішнього продукту за відповідний рік;
   - ставки (оклади) працівників загальних (наскрізних) професій
і посад (крім бюджетної сфери);
   - перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок і
посадових окладів працівників, що мають міжгалузевий характер,
згідно з додатком 3 до Генеральної угоди посад (крім бюджетної
сфери).
 
                  Відповідальні: Кравченко Д.В.,
                  Абрамов С.О., Бабилюлько В.I.,
                  Краснощок А.I.
                  Постійно
 
   7. (До п. 2.4)
   Здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю
на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
управління Держкомтелерадіо, відповідно до статті 259 Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ).
 
                  Відповідальні: керівники
                  державних підприємств,
                  установ та організацій
                  сфери управління
                  Держкомтелерадіо,
                  голова правління ДАК
                  "Укрвидавполіграфія",
                  Кравченко Д.В.,
                  Краснощок А.I., Шапкін С.Б.
                  Постійно
 
   8. (До п. 2.5)
   Передбачати в  галузевих  угодах,  колективних  договорах
зобов'язання сторін здійснювати заходи щодо збільшення витрат на
оплату праці в операційних витратах з реалізованої продукції,
робіт і послуг.
 
                  Відповідальні: Кравченко Д.В.,
                  Краснощок А.I.
                  Постійно
 
   9. (До п. 2.6)
   Забезпечувати оприлюднення в засобах  масової  інформації
вичерпної інформації про вжиття заходів впливу до керівників
підприємств та організацій, які мають борги із заробітної плати
або в яких не забезпечуються гарантії з оплати праці.
 
                  Відповідальні: Абрамов С.О.,
                  Бабилюлько В.I., Червак Б.О.
                  Постійно
 
   10. (До п. 2.8)
   При укладанні  галузевих  угод  на  2009  рік   у
видавничо-поліграфічній  галузі  та  галузі  телебачення  і
радіомовлення установлювати починаючи з 1 січня  2009  року
конкретні розміри мінімальної тарифної ставки робітника I розряду
(за винятком бюджетних установ) у розмірі, вищому ніж вартісна
величина  прожиткового  мінімуму  для  працездатної  особи з
урахуванням мінімальних  галузевих  стандартів  оплати  праці
працівників, умов праці, потреб працівника та витрат на утримання
непрацездатних членів його сім'ї.
 
                  Відповідальні: Абрамов С.О.,
                  Бабилюлько В.I., Червак Б.О.
                  Постійно
 
   11. (До п. 2.9)
   Здійснювати контроль  за  своєчасною і в повному обсязі
виплатою заробітної плати на державних підприємствах, в установах
та організаціях.
 
                  Відповідальні: Кравченко Д.В.,
                  Краснощок А.I.
                  Постійно
 
   12. (До п. 2.10)
   При укладанні  галузевих  угод  на  2009  рік   у
видавничо-поліграфічній  галузі  та  галузі  телебачення  і
радіомовлення передбачати зобов'язання власників вживати щороку
заходів до збільшення частки працівників, які отримують заробітну
плату вищу за розмір двох прожиткових мінімумів.
 
                  Відповідальні: Кравченко Д.В.,
                  Краснощок А.I.
                  Постійно
 
   13. (До п. 2.11; 2.14)
   У разі виникнення заборгованості із заробітної плати на
державних  підприємствах,  установах  та  організаціях  сфери
управління Держкомтелерадіо, ДАК "Укрвидавполіграфія" вжити заходи
щодо її погашення.
 
                  Відповідальні: керівники
                  державних підприємств,
                  установ та організацій
                  сфери управління
                  Держкомтелерадіо,
                  голова правління ДАК
                  "Укрвидавполіграфія"
                  Постійно
 
   До Розділу III. Охорона праці та здоров'я, умови праці та
відпочинку ( n0002120-08 )
 
   14. (До п. 3.1; 3.2)
   При укладанні галузевих угод на 2009 рік в галузі телебачення
і радіомовлення та видавничо-поліграфічній галузі та колективних
договорів включати до них зобов'язання щодо:
   - здійснення комплексних заходів, спрямованих на усунення
шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища;
   - робіт, під час проведення яких за умовами виробництва
працівник  не  має  права  відлучатися з робочого місця та
використовувати час обідньої перерви на свій розсуд.
 
                  Відповідальні: Кравченко Д.В.,
                  Абрамов С.О., Бабилюлько В.I.,
                  Краснощок А.I.
                  Постійно
 
   15. (До п. 3.5)
   Подавати виконавчій дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
письмові пропозиції щодо напрямів та конкретних  заходів  з
профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань.
 
                  Відповідальні: Абрамов С.О.,
                  Бабилюлько В.I.
                  Щороку до 25 квітня
 
   16. (До п. 3.7; 3.13; 3.16)
   При укладанні  галузевих  угод  в  галузі телебачення і
радіомовлення та видавничо-поліграфічній галузі:
   - включати умови щодо запровадження тривалості робочого часу
для осіб, які мають дітей віком до 14 років або дитину інваліда,
на одну годину на тиждень менше, ніж встановлено тривалість, із
збереженням розміру заробітної плати;
   - передбачати встановлення особливостей регулювання робочого
часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких
безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення та об'єктів
підвищення небезпеки;
   - передбачати зобов'язання щодо щорічного проведення для
представників власників і профспілок навчання протягом 2-4 днів із
збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.
 
                  Відповідальні: Кравченко Д.В.
                  Абрамов С.О., Бабилюлько В.I.,
                  Краснощок А.I.
                  Постійно
 
   17. (До п. 3.34; 3.35; 3.36; 3.38)
   Здійснювати заходи для покращення умов праці працівників:
   - розробляти і здійснювати заходи, спрямовані на приведення
умов праці у відповідність із санітарно-гігієнічними нормами;
   - збільшувати витрати на охорону праці на одного працюючого
залежно  від  економічного  стану  підприємства  в  порядку,
передбаченому колективним договором;
   - під час проведення періодичних медичних оглядів сприяти
створенню умов для своєчасного та організованого його проходження
працівниками, зайнятими на важких роботах, роботах із шкідливими
чи небезпечними умовами праці або таких, що вимагають професійного
добору кадрів, та особами віком до 21 року, здійснювати заходи,
передбачені заключним актом за результатами медичного огляду;
   - установлювати тривалість робочої зміни понад 8 годин (крім
працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами
праці) лише в порядку, визначеному Правилами трудового розпорядку
та колективним договором.
 
                  Відповідальні: керівники
                  державних підприємств
                  сфери управління
                  Держкомтелерадіо,
                  голова правління ДАК
                  "Укрвидавполіграфія"
                  Постійно
 
   До Розділу IV. Соціальний захист та задоволення духовних
потреб ( n0002120-08 )
 
   18. (До п. 4.31)
   При укладанні галузевих угод  та  колективних  договорів
передбачати:
   вирішення питання щодо розвитку культури, фізичного виховання
та  спорту,  дитячого  оздоровлення, молодіжної та тендерної
політики.
 
                  Відповідальні: Кравченко Д.В.
                  Абрамов С.О., Бабилюлько В.I.,
                  Краснощок А.I.
                  Постійно
 
   19. (До п. 4.34; 4.39)
   Відповідно до вимог статті 44 Закону України "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) відраховувати
первинним профспілковим організаціям державних підприємств на
культурно-масову,  фізкультурну  та оздоровчу роботу кошти в
розмірах, передбачених колективними договорами і угодами,  а
профспілковим організаціям установ та організацій бюджетної сфери
в розмірах, передбачених колективними договорами, але не менше як
0,3 відсотка фонду оплати праці.
 
                  Відповідальні: керівники
                  державних підприємств,
                  установ та організацій
                  сфери управління
                  Держкомтелерадіо,
                  голова правління
                  ДАК "Укрвидавполіграфія"
                  Постійно
 
   До розділу "Заключні положення" ( n0002120-08 )
 
   20. (До п. 3)
   Забезпечувати проведення публічного соціального діалогу з
питань реалізації державної політики та виконання Генеральної
угоди.
 
                  Відповідальні: Червак Б.О.,
                  Абрамов С.О., Бабилюлько В.I.,
                  Кравченко Д.В.
                  Постійно
 
   Запроваджувати в телепередачах державних телерадіокомпаній та
інших державних засобах масової інформації спеціальних рубрик з
метою висвітлення проблем соціального діалогу.
 
                  Відповідальні: Абрамов С.О.,
                  Бабилюлько В.I. Червак Б.О.
                  Постійно
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка