Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження проекту та титулу будови "Реконструкція штучної злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, місць стоянок повітряних суден, перону" комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
        від 12 листопада 2008 р. N 1428-р
                Київ
 
      Про затвердження проекту та титулу будови
     "Реконструкція штучної злітно-посадкової смуги,
    руліжних доріжок, місць стоянок повітряних суден,
        перону" комунального підприємства
       "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 1518-р ( 1518-2008-р ) від 03.12.2008 }
 
 
 
   1. Затвердити поданий Мінтрансзв'язку проект реконструкції
штучної злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, місць стоянок
повітряних суден, перону комунального підприємства "Міжнародний
аеропорт "Київ" (Жуляни), розроблений  Українським  державним
проектно-технологічним та науково-дослідним інститутом цивільної
авіації "Украеропроект"  та  рекомендований  до  затвердження
Центральною службою Укрінвестекспертизи Мінрегіонбуду, з такими
основними техніко-економічними показниками:
 
площа штучного покриття, що підлягає
реконструкції, кв. метрів:
 
   злітно-посадкова смуга               98930
 
   магістральна руліжна доріжка            49770
 
   перон                       26600
 
площа, на якій передбачається здійснити
реконструкцію штучного покриття, кв. метрів:
 
   подовження злітно-посадкової смуги та узбіччя   8070
 
   розширення магістральної руліжної доріжки     20230
 
площа, на якій планується проведення
комплексу агротехнічних робіт, кв. метрів:
 
   подовження злітно-посадкової смуги та узбіччя   7800
 
   подовження магістральної руліжної доріжки     23050
 
   загальна кошторисна вартість, тис. гривень:    131279,227
 
    у тому числі:
 
   будівельно-монтажних робіт             93254,413
 
   устатковання                    11038,519
 
   інші витрати                    26986,295
 
   строк будівництва                 18 місяців
 
   2. Затвердити  титул  будови  "Реконструкція  штучної
злітно-посадкової   смуги,  руліжних  доріжок, місць стоянок
повітряних суден, перону" комунального підприємства "Міжнародний
аеропорт "Київ" (Жуляни), що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 21
 
 
                 ЗАТВЕРДЖЕНО
          розпорядженням Кабінету Міністрів України
            від 12 листопада 2008 р. N 1428
       (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
         від 3 грудня 2008 р. N 1518-р ( 1518-2008-р )
 
 
               ТИТУЛ
         будови "Реконструкція штучної
      злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок,
       місць стоянок повітряних суден, перону"
          комунального підприємства
       "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Найменування об'єкта та його  ¦Частка комунальної власності у ¦
¦місцезнаходження: реконструкція ¦майні забудовника на 1 липня  ¦
¦штучної злітно-посадкової смуги,¦2008 р. - 100 відсотків    ¦
¦руліжних доріжок, місць стоянок ¦                ¦
¦повітряних суден, перону    ¦                ¦
¦комунального підприємства    ¦                ¦
¦"Міжнародний аеропорт "Київ"  ¦                ¦
¦(Жуляни) у Солом'янському районі¦                ¦
¦м. Києва            ¦                ¦
¦--------------------------------¦                ¦
¦Найменування забудовника:    ¦                ¦
¦комунальне підприємство     ¦                ¦
¦"Міжнародний аеропорт "Київ"  ¦                ¦
¦(Жуляни)            ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Галузь: функціонування     ¦Наявність робочої документації:¦
¦авіаційної транспортної     ¦загальна кошторисна вартість - ¦
¦інфраструктури, код 63.23.0   ¦131279,227 тис. гривень, у тому¦
¦                ¦числі будівельно-монтажні   ¦
¦                ¦роботи - 93254,413 тис. гривень¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Сфера управління:        ¦Проектно-кошторисну      ¦
¦Мінтрансзв'язку         ¦документацію затверджено    ¦
¦                ¦розпорядженням Кабінету    ¦
¦                ¦Міністрів України від     ¦
¦                ¦12 листопада 2008 р. N 1428  ¦
¦                ¦( 1428-2008-р )        ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Характер будівництва:      ¦Генеральна проектна      ¦
¦реконструкція          ¦організація: Український    ¦
¦                ¦державний проектно-техноло-  ¦
¦                ¦гічний та науково-дослідний  ¦
¦                ¦інститут цивільної       ¦
¦                ¦авіації "Украеропроект"    ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Строк будівництва: 2008-2009  ¦Генеральна підрядна      ¦
¦роки              ¦організація на будівельно-   ¦
¦--------------------------------¦монтажні роботи        ¦
¦Джерела фінансування: державний ¦ВАТ "Південьзахідшляхбуд", на ¦
¦бюджет             ¦світлосигнальне обладнання - ¦
¦                ¦підприємство з іноземними   ¦
¦                ¦інвестиціями "АФЛ Iмпекс    ¦
¦                ¦Україна"            ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦  Показники будови       ¦  Згідно  ¦Завдання за роками¦
¦                ¦ з проектно-¦  будівництва  ¦
¦                ¦ кошторисною¦------------------¦
¦                ¦ документа- ¦2008 рік¦2009 рік ¦
¦                ¦  цією  ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦Потужність (у відповідних    ¦      ¦    ¦     ¦
¦одиницях виміру), площа     ¦      ¦    ¦     ¦
¦аеродромного покриття,     ¦      ¦    ¦     ¦
¦що підлягає           ¦      ¦    ¦     ¦
¦реконструкції, кв. метрів:   ¦      ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦ штучна злітно-посадкова смуга ¦  98930  ¦    ¦ 98930 ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦ магістральна руліжна доріжка ¦  49770  ¦    ¦ 49770 ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦ перон             ¦  26600  ¦    ¦ 26600 ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦Площа, на якій передбачається  ¦      ¦    ¦     ¦
¦здійснити реконструкцію     ¦      ¦    ¦     ¦
¦штучного покриття, кв. метрів: ¦      ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦ подовження злітно-посадкової ¦  8070  ¦    ¦ 8070  ¦
¦ смуги та узбіччя       ¦      ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦ розширення магістральної   ¦  20230  ¦    ¦ 20230 ¦
¦ руліжної доріжки       ¦      ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦Площа, на якій планується    ¦      ¦    ¦     ¦
¦проведення комплексу      ¦      ¦    ¦     ¦
¦агротехнічних робіт, кв. метрів:¦      ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦ подовження злітно-посадкової ¦  7800  ¦    ¦ 7800  ¦
¦ смуги та узбіччя       ¦      ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦ подовження магістральної   ¦  23050  ¦    ¦ 23050 ¦
¦ руліжної доріжки       ¦      ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦Вартість основних фондів,    ¦ 108944,71 ¦    ¦108944,71¦
¦тис. гривень          ¦      ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦Капітальні вкладення,      ¦ 131279,227 ¦ 95080 ¦36199,227¦
¦тис. гривень          ¦      ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦Загальна кошторисна       ¦ 131279,227 ¦ 95080 ¦36199,227¦
¦вартість, тис. гривень,     ¦      ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦  у тому числі:        ¦      ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦ будівельно-монтажних робіт  ¦ 93254,413 ¦70888,93¦22365,483¦
¦ (без урахування податку на  ¦      ¦    ¦     ¦
¦ додану вартість)       ¦      ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦ устатковання, меблів     ¦ 11038,519 ¦6733,33 ¦4305,189 ¦
¦ та інвентарю (без урахування ¦      ¦    ¦     ¦
¦ податку на додану вартість)  ¦      ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦ інші витрати (з урахуванням  ¦ 26986,295 ¦17457,74¦9528,555 ¦
¦ податку на додану вартість)  ¦      ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦Iз загального обсягу капітальних¦      ¦    ¦     ¦
¦вкладень за рахунок,      ¦      ¦    ¦     ¦
¦тис. гривень:          ¦      ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦ державного бюджету      ¦      ¦ 95080 ¦36199,227¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦ міського бюджету       ¦      ¦    ¦     ¦
¦--------------------------------+------------+--------+---------¦
¦ інших джерел         ¦      ¦    ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Титул в редакції Розпорядження КМ N 1518-р ( 1518-2008-р ) від
03.12.2008 }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка