Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ПП ТРК "ВІК Інтер", м. Хмільник Вінницької обл., щодо видачі ліцензії на мовлення

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            05.11.2008 N 1881
 
 
         Про заяву ПП ТРК "ВIК Iнтер",
          м. Хмільник Вінницької обл.,
         щодо видачі ліцензії на мовлення
 
 
   Розглянувши заяву Приватного підприємства Телерадіокомпанії
"ВIК Iнтер", м. Хмільник Вінницької обл. (юридична та фактична
адреси: вул. Столярчука, 46, м. Хмільник Вінницької обл., 22000;
директор Бессаліцьких Я.Л.), щодо видачі ліцензії на мовлення в
багатоканальній  телемережі ПП ТРК "ВIК Iнтер", м. Хмільник
Вінницької обл., керуючись статтями 1, 12, 23, 24, 27, 28, 32, 36,
38, 39  Закону  України  "Про  телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ) та статтями 14, 17, 18, 19, 24 Закону України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ), Національна рада  В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Видати Приватному підприємству Телерадіокомпанії  "ВIК
Iнтер", м. Хмільник Вінницької обл., ліцензію на мовлення в
багатоканальній телемережі ПП ТРК "ВIК Iнтер", м.  Хмільник
Вінницької обл., зазначивши в ліцензії:
   - вид мовлення - кабельне;
   - територіальна категорія мовлення - місцеве;
   - вихідні дані (логотип) - "ВIК Iнтер";
   - програмна концепція мовлення - згідно з додатком до рішення
(підписаним заступником  начальника  управління  контролю  та
моніторингу);
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 години на
добу;
   - адреса студії -  вул. Столярчука,  46,    м. Хмільник
Вінницької обл.;
   - оператор телекомунікацій - ПП ТРК "ВIК Iнтер", м. Хмільник
Вінницької обл.;
   - канал конвертації - 9 у багатоканальній телемережі ПП ТРК
"ВIК Iнтер", м. Хмільник Вінницької обл.;
   - ресурс багатоканальної телемережі - 1 канал конвертації;
   - кількість домогосподарств - 2875;
   - територія   розповсюдження  програм  -  м. Хмільник
Вінницької обл. в межах території розташування багатоканальної
телемережі ПП ТРК "ВIК Iнтер", м. Хмільник Вінницької обл.;
   - місцезнаходження  головної станції - вул. Столярчука, 46,
м. Хмільник Вінницької обл.;
   - мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі (%) -
українська не менше 90 %;
   - строк дії ліцензії - 10 років.
 
   2. Фінансово-економічному управлінню на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення та  видачу  дубліката ліцензії на мовлення та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 )  при
нарахуванні ПП ТРК "ВIК Iнтер", м. Хмільник Вінницької обл.,
ліцензійного збору за видачу ліцензії врахувати:
   - ресурс багатоканальної телемережі - 1 канал;
   - кількість домогосподарств на  території  розповсюдження
програм - 2875;
   - кількість програм - 1;
   - середньодобовий обсяг мовлення - 24 години на добу;
   - коефіцієнт  врахування  територіальних   особливостей
розповсюдження програм (L = 0,1).
 
   3. Після сплати ліцензійного збору видати ПП ТРК "ВIК Iнтер",
м. Хмільник Вінницької обл., ліцензію на мовлення.
 
   4. Внести ПП ТРК "ВIК Iнтер", м. Хмільник Вінницької обл., до
Державного    реєстру   телерадіоорганізацій     України
( v023r295-07, va23r295-07 ).
 
   5. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
департаменти:  контрольно-аналітичної  роботи,  ліцензійний та
юридичне управління.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   05.11.2008 N 1881
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
          мовлення ПП ТРК "ВIК Iнтер",
          м. Хмільник Вінницької обл.
 
 
   I. Мова (и), якою (ими) вестимуться передачі (у відсотковому
співвідношенні):
   українська не менше 90 %;
 
   II. Частка програм власного виробництва:
   13 годин 28 хвилин на добу (56,1 %);
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва):
   21 година 04 хвилини на добу (87,8 %);
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуального продукту іноземного
виробництва:
   2 години 56 хвилин на добу (12,2 %);
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   V. Формат (відповідно до програмної концепції):
   розважально-інформаційний;
   Iнформаційний, культурологічний,       просвітницький,
розважальний,     дитячий,     інформаційно-розважальний,
розважально-інформаційний,      інформаційно-просвітницький,
інформаційно-культурологічний ... тощо
 
   VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Розподіл програмного ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦Обсяг програм ¦
¦з/п¦   наповнення    ¦обсяг на ¦власного ¦національного¦іноземного¦ та передач, ¦
¦  ¦            ¦ добу  ¦продукту ¦ продукту  ¦ продукту ¦   які   ¦
¦  ¦            ¦ (год. ¦ (год. ¦  (год.  ¦ (год.  ¦передбачається¦
¦  ¦            ¦хв./добу)¦хв./добу)¦ хв./добу) ¦хв./добу) ¦ретранслювати ¦
¦  ¦            ¦     ¦     ¦       ¦     ¦  (год.   ¦
¦  ¦            ¦     ¦     ¦       ¦     ¦ хв./добу)  ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦      2      ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦1. ¦Iнформаційно-аналітичні¦ 8 годин ¦ 6 годин ¦  8 годин  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦та публіцистичні    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦2. ¦Культурно-мистецькі  ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦3. ¦Науково-просвітницькі ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦передачі        ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦4. ¦Розважально-музичний (в¦11 годин ¦4 години ¦  9 годин  ¦ 2 години ¦   -    ¦
¦  ¦т. ч.: музичні передачі¦56 хвилин¦     ¦       ¦56 хвилин ¦       ¦
¦  ¦інтерактивні передачі, ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦ігрові шоу, передачі  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦по заявкам тощо ...)  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦5. ¦Підбірка музичних   ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦творів (для      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦радіомовлення)     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦6. ¦Дитячі передачі    ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦7. ¦Фільмопоказ (для    ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦телебачення)      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦8. ¦Iнше: Реклама     ¦3 години ¦3 години ¦ 3 години 36 ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦            ¦36 хвилин¦     ¦  хвилин  ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦елементи оформлення  ¦  24  ¦  24  ¦ 24 хвилини ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦ефіру         ¦ хвилини ¦ хвилини ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦анонси         ¦4 хвилини¦4 хвилини¦ 4 хвилини ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦-----------------------+---------+---------+-------------+----------+--------------¦
¦  ¦телеторгівля      ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -   ¦   -    ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника управління
 контролю та моніторингу                 О.Кривша
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка