Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реалізацію рішення колегії Держкомтелерадіо від 20.10.2008 р. N 10/40

   ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДIОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            23.10.2008 N 288
 
 
         Про реалізацію рішення колегії
      Держкомтелерадіо від 20.10.2008 р. N 10/40
 
 
   З метою  реалізації рішення колегії Держкомтелерадіо від
20.10.2008 р. N 10/40 ( vr_40603-08 ) "Про Методичні рекомендації
щодо створення та діяльності регіональних інформаційних центрів
для висвітлення підготовки та проведення  фінальної  частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу" Н А К А З У Ю:
 
   1. Ввести  в  дію  рішення колегії Держкомтелерадіо від
20.10.2008 р. N 10/40 ( vr_40603-08 ) "Про Методичні рекомендації
щодо створення та діяльності регіональних інформаційних центрів
для висвітлення підготовки та проведення  фінальної  частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу".
 
   2. Затвердити  Методичні  рекомендації щодо створення та
діяльності регіональних інформаційних центрів для висвітлення
підготовки та  проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу (далі - Методичні рекомендації), що додаються.
 
   3. Директору департаменту  видавничої  справи  та  преси
Бабилюлько   В.I.   довести  Методичні  рекомендації  до
Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, Одеської,
Харківської обласних, Київської міської державних адміністрацій та
Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, Одеської,
Харківської міських рад для врахування під час організації роботи
щодо створення та діяльності регіональних інформаційних центрів
для  висвітлення  підготовки та проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
 
   4. Наказ довести до відома згідно з розрахунком розсилки.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Т.в.о. Голови Комітету               А.Мураховський
 
 
                   СХВАЛЕНО
                   Рішення колегії
                   Держкомтелерадіо
                   20.10.2008 N 10/40
                   ( vr_40603-08 )
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомтелерадіо
                   23.10.2008 N 288
 
 
           МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
      щодо створення регіональних інформаційних
        центрів для висвітлення підготовки
         та проведення фінальної частини
       чемпіонату Європи 2012 року з футболу
 
 
   1. Розробити  і  затвердити  рішенням обласної (міської)
державної адміністрації Положення про Iнформаційний центр. У
Положенні  слід  визначити  організаційно-правовий  статус
Iнформаційного центру: його підпорядкованість, структуру, штатний
розпис, завдання та функції, права, відповідальність, порядок
призначення керівника.
 
   2. Затвердити  рішенням  обласної  (міської)  державної
адміністрації  Концепцію  діяльності  Iнформаційного  центру
(пропозиції щодо проекту Концепції додаються).
 
   3. При підборі співробітників Iнформаційного центру надавати
перевагу фахівцям, які мають досвід роботи в засобах масової
інформації, уміють працювати з комп'ютерами, знають принаймні одну
з іноземних мов (бажано англійську чи польську).
 
   4. Налагодити  тижневий  моніторинг громадської думки та
інформації, що публікується в місцевих ЗМI, про хід і стан
підготовки області (міста) до фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу. Регулярно ознайомлювати з цими матеріалами
керівників області (міста), відповідальних працівників, які ведуть
питання підготовки регіону до ЧЄ-2012.
 
   5. Забезпечити силами працівників  Iнформаційного  центру
періодичний  (не  рідше  одного номера на місяць) випуск в
електронній версії вісника, в якому вміщувати найбільш важливі й
актуальні матеріали, присвячені висвітленню проблем підготовки до
Євро-2012.
 
   6. Створити базу електронних адрес для розсилки місцевим ЗМI
матеріалів, дайджестів, оглядів про хід підготовки до чемпіонату
Європи. Забезпечити через електронну пошту періодичну розсилку
цієї інформації.
 
   7. Забезпечити регулярну розсилку інформаційно-аналітичних
матеріалів і розміщення повідомлень про стан підготовки  та
проведення чемпіонату у загальнодержавних та місцевих ЗМI.
 
   8. Налагодити взаємодію і систематичний обмін інформацією з
органами місцевої влади, підприємствами і організаціями, які
причетні до підготовки та проведення в регіоні заходів, пов'язаних
з чемпіонатом Європи 2012 року з футболу.
 
   9. Налагодити всебічне співробітництво з Федерацією футболу
України, в тому числі проведення семінарів-нарад тощо.
 
   10. Скласти  графік  і забезпечити проведення брифінгів,
прес-конференцій,  круглих  столів,  присвячених  проблематиці
Євро-2012. Рекомендується затвердити його в обласній (міській)
держадміністрації, що зобов'яже місцевих керівників брати в них
участь.
 
   11. Регіональним  інформаційним  центрам налагодити обмін
інформацією із ЗМI,  прес-службами  державних  адміністрацій,
обласних та міських рад сусідніх областей, інфраструктура яких
також задіюватиметься під час проведення чемпіонату Європи-2012.
Проводити спільні прес-конференції, інтернет-мости тощо.
 
   12. З  метою координації організаційно-творчої діяльності
спільно з обласними державними телерадіокомпаніями, комунальними
ЗМI розробити і затвердити спільний тематичний план висвітлення
підготовки до Євро-2012 у регіонах.
 
   13. З налагодженням інформаційного забезпечення підготовки до
Євро-2012 почати формування відеотек, аудіоархіву, фототеки з
матеріалів цієї проблематики.
 
   14. Налагодити інформаційні контакти та обмін інформацією з
аналогічними структурами мас-медіа воєводств (міст) Республіки
Польщі, які претендують на прийом фінальної частини чемпіонату
Європи-2012.
 
 
                   Додаток
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо створення та діяльності
                   регіональних інформаційних
                   центрів для висвітлення
                   підготовки та проведення
                   фінальної частини чемпіонату
                   Європи 2012 року з футболу
 
 
              КОНЦЕПЦIЯ
       діяльності регіонального Iнформаційного
        центру з висвітлення ходу підготовки
        та проведення в Україні фінальної
     частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
 
 
   1. Мета створення
   Час, що залишається на реалізацію завдань з підготовки в
області (місті) до фіналу Євро-2012, дуже обмежений і спресований.
Досі висвітлення ходу підготовки до чемпіонату велось безсистемно
і більше зосереджувалося на питаннях спроможності прийняти і на
належному рівні забезпечити проведення матчів континентальної
першості  2012  року.  Відтепер воно має перейти у площину
кваліфікованого інформаційного супроводження ходу  підготовки,
контролю громадськості і ЗМI за виконанням практичних завдань в
галузях та інфраструктурі,  які  безпосередньо  пов'язані  з
проведенням Євро-2012. У цьому зв'язку виникає потреба у Центрі,
який би взяв на себе  організаційні,  координуючі  і  суто
інформаційні  функції,  акумулював потоки загальнодержавної і
місцевої інформації і через відповідні канали її поширював та
оприлюднював.
   На Центр відповідно до розпорядження Кабінету  Міністрів
України від 25 червня 2008 р. N 875-р ( 875-2008-р ) покладено
завдання інформаційного забезпечення заходів, що здійснюються в
регіоні до Євро-2012, моніторингу громадської думки та інформації
щодо стану підготовки до чемпіонату.
   Створення Центру також зумовлюється необхідністю організації
висвітлення діяльності органів обласної (міської) влади, їхньої
співпраці з центральними органами державної влади, урядовими,
галузевими та іншими структурами, відповідальними за готовність до
чемпіонату, а також забезпечення пропаганди спорту і здорового
способу життя, соціальних, економічних, політичних і міжнародних
аспектів Євро-2012.
 
   2. Основні функції і напрями діяльності Центру:
   - збирання з офіційних джерел (місцеві органи виконавчої
влади і  органи  місцевого  самоврядування, відомчі структури
та ін.), оперативне опрацювання і поширення для регіональних та
центральних вітчизняних ЗМI, в інтернет-мережах інформації щодо
підготовки до Євро-2012;
   - створення та підтримка спеціального веб-сайту як офіційного
джерела інформації про хід підготовки регіону до Євро-2012;
   - випуск  спеціального  вісника  (бюлетеня),  тематичних
сторінок, добірок, присвячених висвітленню стану підготовки до
чемпіонату;
   - моніторинг громадської думки та матеріалів місцевих засобів
масової інформації з проблематики, присвяченої Євро-2012;
   - реалізація спільних інформаційних  проектів  (тематичні
виставки, телерадіопрограми, проведення інтернет-конференцій тощо)
з регіональними телерадіокомпаніями, редакціями друкованих видань;
   - організація обміну інформацією з партнерами по підготовці
до Євро-2012 в інших регіонах України;
   - налагодження і підтримка ділових контактів з інформаційними
службами органів влади польських воєводств (міст), які готуються
прийняти чемпіонат континенту;
   - організація та проведення брифінгів,  прес-конференцій,
презентацій та інших публічних заходів з питань підготовки до
Євро-2012;
   - пропагування та популяризація Євро-2012 серед місцевого
населення;
   - організація акредитації журналістів для роботи напередодні
та під час проведення чемпіонату Європи 2012 року.
 
   3. Практична діяльність
   Iнформаційний регіональний центр з висвітлення Євро-2012 р.
повинен в обов'язковому порядку одержувати постійну інформацію
щодо цих питань від місцевих органів влади, бути у співпраці з:
   - обласними і міськими державними адміністраціями, обласними
і міськими радами;
   - Національним агентством України з питань підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу;
   - Федерацією футболу України та її представництвом в області;
   - місцевими   ЗМI,   зокрема,   обласною   державною
телерадіокомпанією,  РМ-радіостанцями,  по  можливості  -  із
зарубіжними мас-медіа.
   Iнформаційний регіональний  центр  створює  і  наповнює
тематичний сайт (з відповідною рубрикацією та фотосервісом),
готує, редагує і випускає спеціальний вісник, проводить брифінги,
прес-конференції, круглі столи, виконує іншу необхідну роботу.
 
   4. Матеріально-фінансове забезпечення
   Фінансування Центру  здійснюється  обласними  і  міськими
фінансовими управліннями (поряд з іншими витратами на Євро 2012 -
у пріоритетному порядку), шляхом визначення і внесення відповідних
обсягів до проектів місцевих бюджетів 2009-2012 рр. Потреби
четвертого  кварталу  2008 р. мають бути забезпечені шляхом
додаткового фінансування (відповідно до кошторису).  Зокрема,
виділенням коштів на:
   - відкриття нових штатних одиниць;
   - створення сайту;
   - утримання приміщення;
   - матеріально-технічне забезпечення;
   - підготовку спеціального випуску "Євро-2012".
 
   5. Очікувані результати
   Створення і  діяльність  Центру, запровадження системного
інформування з питань підготовки до Євро-2012 сприятиме кращому
контролю за ходом підготовки, залученню інвестицій у регіон,
формуванню позитивного іміджу України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка