Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо запобігання руйнації різноманітних будівель та споруд малих архітектурних форм, на яких розміщуються різноманітні рекламні носії, а також приймально - передавальні системи засобів зв'язку

        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           24.10.2008 N 10/2-1444
 
 
       Щодо запобігання руйнації різноманітних
      будівель та споруд малих архітектурних форм,
      на яких розміщуються різноманітні рекламні
       носії, а також приймально - передавальні
           системи засобів зв'язку
 
 
               (Витяг)
 
   Мінрегіонбуд повідомляє.
 
   Улаштування об'єктів  зовнішньої  реклами  регламентуються
Законом України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) та постановою Кабінету
Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 ( 2067-2003-п ) "Про
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами".
 
   Відповідно до  статті  16  Закону України "Про рекламу"
( 270/96-ВР ) зовнішня реклама (до якої належить реклама, що
розміщується  на  спеціальних  тимчасових  і  стаціонарних
конструкціях) повинна розміщуватись із дотриманням вимог техніки
безпеки  та  із  забезпеченням  видимості  дорожніх  знаків,
світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту
загального користування та не відтворювати зображення дорожніх
знаків.
 
   Пунктом 42 Типових правил розміщення зовнішньої реклами,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003
N  2067 ( 2067-2003-п ), визначено, що відповідальність за
технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки
під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе
розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством. Згідно
з пунктом 45 Типових правил контроль за додержанням цих Правил
здійснюють виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та
інші органи відповідно до законодавства.
 
   Також, у відповідності до статті 24 Закону України "Про
планування і забудову територій" ( 1699-14 ) порядок отримання
дозволу на будівництво тимчасових споруд та розміщення реклами
визначається місцевими правилами забудови. Місцевими правилами
забудови передбачаються вимоги до об'єктів зовнішньої реклами,
зокрема  до  проектування  рекламних  засобів, визначення та
погодження місць встановлення рекламних  засобів,  розміщення
(встановлення, монтаж, нанесення), експлуатації та демонтажу.
 
   Проектна документація  на  споруди  зовнішньої  реклами
розробляється згідно з положеннями Державних будівельних норм
ДБН А.2.2-3-2004 "Проектування. Склад, порядок розроблення та
затвердження проектної   документації   для   будівництва"
( v0008509-04 ), погоджується місцевими органами містобудування та
архітектури відповідно до місцевих правил забудови та підлягає
комплексній державній експертизі згідно з законодавством незалежно
від джерел фінансування.
 
   Дозвіл на розміщення об'єктів зовнішньої реклами надається
місцевими органами виконавчої влади розповсюджувачу зовнішньої
реклами за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 29.12.2003 N 2067 ( 2067-2003-п ).
 
   Проектування, будівництво,  реконструкція  і  модернізація
телекомунікаційних мереж регламентується Законом України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ).
 
   Відповідно до зазначеного Закону України ( 1280-15 ) технічні
засоби телекомунікацій це обладнання, станційні  та  лінійні
споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж. Згідно
зі статтею 31 вказаного Закону проекти будівництва, реконструкції
та модернізації телекомунікаційних мереж підлягають експертизі у
випадках і в порядку, встановлених законодавством.
 
   Згідно з  діючими  у  сфері  будівництва  нормативними
документами, нове будівництво або реконструкція будь-яких будівель
і споруд може здійснюватись лише за проектною документацією, яка
розробляється організаціями, що мають відповідну ліцензію.
 
   При розробленні проектної документації повинні бути враховані
усі вимоги чинних нормативних документів, зокрема, у випадку
проектування споруд для розміщення об'єктів зовнішньої реклами або
приймально-передавальних систем  засобів   зв'язку,   вимоги
ДБН В.1.2-2-2006 "Навантаження і впливи. Норми проектування" та
СНиП 11-23-81* "Стальные конструкции".
 
   Також слід зазначити, що Законом України "Про інвестиційну
діяльність" ( 1560-12 ) наведено перелік об'єктів цивільного
призначення, для затвердження проектів яких комплексний висновок
державної експертизи не є обов'язковим, зокрема на будинки і
споруди I і II категорій складності.
 
   Категорія складності об'єктів цивільного призначення залежно
від їх архітектурної та технічної характеристики наведено у
додатку  П  Державних  будівельних  норм  ДБН  А.2.2-3-2004
"Проектування.  Склад,  порядок  розроблення  та затвердження
проектної документації для будівництва" ( v0008509-04 ).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка