Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

           СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            05.11.2008 N 815
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 листопада 2008 р.
                   за N 1141/15832
 
 
      Про затвердження Змін до Зводу відомостей,
         що становлять державну таємницю
 
 
   Відповідно до статей 10, 11, 12, 13 Закону України "Про
державну  таємницю"  (  3855-12  ),  Порядку організації та
забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах
місцевого  самоврядування,  на  підприємствах, в установах і
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 02.10.2003 N 1561-12, на підставі висновку державного експерта
з питань таємниць про скасування рішення про віднесення інформації
до державної таємниці, зареєстрованого в Службі безпеки України
30.09.2008 за N 570, та рішень державних експертів з питань
таємниць  про  віднесення  інформації до державної таємниці,
зареєстрованих в Службі безпеки України 28.09.2008 за N 572,
30.09.2008 за N 571, 573, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Зміни до Зводу відомостей, що становлять
державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України
від 12.08.2005 N 440 ( z0902-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.08.2005 за N 902/11182, що додаються.
 
   2. Начальнику Управління охорони державної таємниці Служби
безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. З цим наказом ознайомити керівний та особовий склад Служби
безпеки України.
 
   4. Керівникам органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств,  установ,  організацій,  у  яких
здійснювалося засекречування матеріальних носіїв інформації, або
керівникам  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  підприємств, установ, організацій, які є їх
правонаступниками, чи керівникам вищого рівня протягом шести
місяців забезпечити зміну грифа секретності або розсекречування
цих матеріальних носіїв інформації відповідно до внесених змін до
Зводу відомостей, що становлять державну таємницю ( z0902-05 ), та
письмово повідомити про це керівників органів державної влади,
органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ,
організацій, яким були передані такі матеріальні носії секретної
інформації.
 
 В.о. Голови Служби                 В.Наливайченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Служби безпеки України
                   05.11.2008 N 815
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 листопада 2008 р.
                   за N 1141/15832
 
 
               ЗМIНИ
      до Зводу відомостей, що становлять державну
       таємницю, затвердженого наказом Служби
        безпеки України від 12.08.2005 N 440
             ( z0902-05 ),
       зареєстрованого в Міністерстві юстиції
        України 17.08.2005 за N 902/11182
 
 
   1. Доповнити пункт 5 Загальних положень Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю ( z0902-05 ) (далі - ЗВДТ), після
абзацу двадцять другого абзацом двадцять третім такого змісту:
   "МОП -  Міністерство  охорони  навколишнього  природного
середовища України".
   У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - тридцять четвертий
уважати відповідно абзацами двадцять четвертим - тридцять п'ятим.
 
   2. Доповнити ЗВДТ ( z0902-05 ) статтею 1.12.6 такого змісту:
 
"--------------------------------------------------------------------
 ¦1.12.6 ¦Відомості про дислокацію, переліки,   ¦  ¦  ¦УДО  ¦
 ¦    ¦систему охорони, заходи щодо захисту  ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦органів державної влади або запасних  ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦пунктів управління, стосовно яких УДО  ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦здійснюється державна охорона за умов  ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦воєнного стану:             ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦----------------------------------------+----+----¦    ¦
 ¦    ¦за сукупністю всіх показників у цілому ¦ЦТ ¦10 ¦    ¦
 ¦    ¦щодо України              ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦----------------------------------------+----+----¦    ¦
 ¦    ¦за окремими показниками в цілому щодо  ¦Т  ¦5  ¦    ¦
 ¦    ¦України;                ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦за сукупністю всіх показників щодо   ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦окремого органу державної влади або   ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦запасного пункту управління       ¦  ¦  ¦    ¦
 --------------------------------------------------------------------".
 
   3. Статтю 2.4.1 ЗВДТ ( z0902-05 ) викласти в такій редакції:
 
"--------------------------------------------------------------------
 ¦2.4.1 ¦Відомості за сукупністю всіх показників ¦Т  ¦5  ¦МТЗ  ¦
 ¦    ¦про найменування, обсяги, систему    ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦забезпечення безпеки транспортних    ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦перевезень територією України окремо  ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦щодо: вантажів (виробів або матеріалів),¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦які містять державну таємницю;     ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦вантажів, втрата яких створює загрозу  ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦національним інтересам і безпеці;    ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦вантажів з небезпечними властивостями  ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦(вибухові або радіоактивні)       ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦Перелік вантажів з небезпечними     ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦властивостями, відомості про      ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦найменування, обсяги, систему      ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦забезпечення безпеки транспортних    ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦перевезень яких становлять державну   ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦таємницю, визначається державним    ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦експертом з питань таємниць МТЗ     ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦Рішення про необхідність засекречування ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦конкретної інформації про найменування, ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦обсяги, систему забезпечення безпеки  ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦транспортних перевезень вантажів,    ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦втрата яких створює загрозу національним¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦інтересам і безпеці, приймає державний ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦експерт з питань таємниць МТЗ      ¦  ¦  ¦    ¦
 --------------------------------------------------------------------".
 
   4. Доповнити ЗВДТ ( z0902-05 ) статтею 2.6.6 такого змісту:
 
"--------------------------------------------------------------------
 ¦2.6.6 ¦Відомості про перспективи розвідки або ¦Т  ¦5  ¦МОП  ¦
 ¦    ¦видобутку корисних копалин в цілому щодо¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦України, розголошення яких може завдати ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦шкоди національній безпеці       ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦Рішення про необхідність засекречування ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦конкретної інформації приймає державний ¦  ¦  ¦    ¦
 ¦    ¦експерт з питань таємниць        ¦  ¦  ¦    ¦
 --------------------------------------------------------------------".
 
 Начальник Управління
 охорони державної таємниці
 Служби безпеки України                 I.I.Божков
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка