Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про погодження проекту заходів щодо державної підтримки створення та розповсюдження телевізійних і радіопрограм вітчизняного виробництва

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            05.11.2008 N 1873
 
 
         Про погодження проекту заходів
        щодо державної підтримки створення
     та розповсюдження телевізійних і радіопрограм
           вітчизняного виробництва
 
 
   Розглянувши проект заходів щодо Державної підтримки створення
та  розповсюдження  телевізійних  і радіопрограм вітчизняного
виробництва, керуючись пунктом 2 статті 24 Закону України "Про
Національну  раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ), Національна рада  В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Погодити проект заходів щодо державної підтримки створення
та  розповсюдження  телевізійних  і радіопрограм вітчизняного
виробництва, розроблений Державним комітетом  телебачення  та
радіомовлення України, з пропозиціями Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення (додається).
 
   2. Рішення Національної ради направити до Державного комітету
телебачення та радіомовлення України і проінформувати про прийняте
рішення Кабінет Міністрів України.
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови Національної ради I.Куруса.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
 
 
              ПРОПОЗИЦIЇ
     Національної ради України з питань телебачення
    і радіомовлення щодо державної підтримки створення
     і розповсюдження телевізійних та радіопрограм
           вітчизняного виробництва
 
 
------------------------------------------------------------------
¦N з/п¦Заплановані заходи щодо¦Органи,     ¦Строки виконання¦
¦   ¦державної       ¦відповідальні  ¦        ¦
¦   ¦підтримки створення і ¦за виконання   ¦        ¦
¦   ¦розповсюдження     ¦заходу      ¦        ¦
¦   ¦телевізійних та    ¦         ¦        ¦
¦   ¦радіопрограм      ¦         ¦        ¦
¦   ¦вітчизняного      ¦         ¦        ¦
¦   ¦виробництва      ¦         ¦        ¦
¦-----+-----------------------+-----------------+----------------¦
¦ 1. ¦Розробка податкових  ¦Мінфін України, ¦За погодженням з¦
¦   ¦пільг для виробників  ¦Мінекономіки   ¦Мінфіном    ¦
¦   ¦телефільмів      ¦України,     ¦України     ¦
¦   ¦(телесеріалів),    ¦Мінкультури   ¦        ¦
¦   ¦художніх та      ¦України,     ¦        ¦
¦   ¦документальних, в тому ¦Держкомтелерадіо,¦        ¦
¦   ¦числі державною    ¦Національна рада ¦        ¦
¦   ¦мовою з подальшим   ¦України з питань ¦        ¦
¦   ¦внесенням змін та   ¦телебачення і  ¦        ¦
¦   ¦доповнень до чинного  ¦радіомовлення  ¦        ¦
¦   ¦законодавства     ¦         ¦        ¦
¦   ¦України        ¦         ¦        ¦
¦-----+-----------------------+-----------------+----------------¦
¦ 2. ¦Внесення змін до Закону¦Мінфін України, ¦За погодженням з¦
¦   ¦України "Про      ¦Мінекономіки   ¦Мінфіном    ¦
¦   ¦радіочастотний ресурс" ¦України,     ¦України     ¦
¦   ¦( 1770-14 ) щодо    ¦Національна   ¦        ¦
¦   ¦скасування       ¦комісія з    ¦        ¦
¦   ¦плати за використання ¦регулювання   ¦        ¦
¦   ¦радіочастотного    ¦зв'язку України, ¦        ¦
¦   ¦ресурсу        ¦Мінтранс України,¦        ¦
¦   ¦телерадіоорганізаціями,¦Національна рада ¦        ¦
¦   ¦85 %          ¦України з питань ¦        ¦
¦   ¦програм яких є     ¦телебачення і  ¦        ¦
¦   ¦вітчизняного      ¦радіомовлення  ¦        ¦
¦   ¦виробництва      ¦         ¦        ¦
¦-----+-----------------------+-----------------+----------------¦
¦ 3. ¦Зміна принципів    ¦Держкомтелерадіо,¦За погодженням з¦
¦   ¦фінансування      ¦Мінфін України, ¦Держкомтелерадіо¦
¦   ¦виробництва та     ¦Національна рада ¦        ¦
¦   ¦розповсюдження     ¦України з питань ¦        ¦
¦   ¦телерадіопрограм для  ¦телебачення і  ¦        ¦
¦   ¦державних потреб    ¦радіомовлення  ¦        ¦
¦-----+-----------------------+-----------------+----------------¦
¦ 4. ¦Переведення працівників¦Держкомтелерадіо,¦За погодженням з¦
¦   ¦ТРО державної     ¦Головдержслужба ¦Держкомтелерадіо¦
¦   ¦форми власності на   ¦України, Мінфін ¦        ¦
¦   ¦контрактну основу   ¦України,     ¦        ¦
¦   ¦            ¦Національна   ¦        ¦
¦   ¦            ¦рада України з  ¦        ¦
¦   ¦            ¦питань      ¦        ¦
¦   ¦            ¦телебачення і  ¦        ¦
¦   ¦            ¦радіомовлення  ¦        ¦
¦-----+-----------------------+-----------------+----------------¦
¦ 5. ¦Забезпечення      ¦Мінтранс України,¦За погодженням з¦
¦   ¦міжнародної координації¦Національна   ¦Мінтрансом   ¦
¦   ¦частотного ресурсу для ¦комісія з    ¦України     ¦
¦   ¦національного     ¦регулювання   ¦        ¦
¦   ¦цифрового телебачення ¦зв'язку     ¦        ¦
¦   ¦та потужних      ¦України,     ¦        ¦
¦   ¦радіочастот      ¦Національна   ¦        ¦
¦   ¦            ¦рада України з  ¦        ¦
¦   ¦            ¦питань      ¦        ¦
¦   ¦            ¦телебачення і  ¦        ¦
¦   ¦            ¦радіомовлення  ¦        ¦
¦-----+-----------------------+-----------------+----------------¦
¦ 6. ¦Забезпечення митних  ¦Мінекономіки   ¦За погодженням з¦
¦   ¦пільг для ввезення   ¦України, Мінфін ¦Мінекономіки  ¦
¦   ¦комплектуючих та    ¦України, Державна¦України     ¦
¦   ¦обладнання приймачів  ¦митна служба   ¦        ¦
¦   ¦цифрового телевізійного¦України,     ¦        ¦
¦   ¦сигналу, які не    ¦Національна рада ¦        ¦
¦   ¦виробляються в Україні.¦України з питань ¦        ¦
¦   ¦            ¦телебачення і  ¦        ¦
¦   ¦            ¦радіомовлення,  ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Додаток: Пояснювальна записка  до  пропозицій Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо державної
підтримки створення і розповсюдження телевізійних та радіопрограм
вітчизняного виробництва на 2-х арк.
 
 Начальник юридичного
 управління                      М.Пушкаренко
 
 
            ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
       до пропозицій Національної ради України
        з питань телебачення і радіомовлення
        щодо державної підтримки створення
         і розповсюдження телевізійних та
       радіопрограм вітчизняного виробництва
 
 
   Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 21
березня 2008 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення
інформаційної безпеки України" ( n0010525-08 ) органам державної
влади доручалось невідкладно підготувати заходи у цій сфері.
 
   Зокрема, Кабінету   Міністрів   України   за   участю
Антимонопольного комітету України, Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення та Фонду державного майна
України доручалось розробити та затвердити заходи щодо сприяння
розвитку  конкуренції  та  запобігання  монополізму у сферах
телекомунікацій, телебачення, радіомовлення і друкованих засобів
масової інформації, а за участю Національної ради розробити і
затвердити заходи  щодо  державної  підтримки  створення  та
розповсюдження  телевізійних  і  радіопрограм  вітчизняного
виробництва.
 
   Нагальні потреби забезпечення інформаційної безпеки України,
духовного відродження українського народу вимагають невідкладного
надання дієвої державної  підтримки  національному  виробнику
телевізійних і радіопрограм вітчизняного виробництва.
 
   Особливе занепокоєння викликає те, що українські телевізійні
екрани заповнені телепродукцією переважно іноземного виробництва,
в якій відсутні етичні, культурні, духовні цінності, притаманні
ментальності українського народу. При цьому в  даній  сфері
домінують телефільми російського виробництва, які в Російській
Федерації мають пільгове оподаткування і державну підтримку, а
отже й мають відчутну перевагу над українським продуктом.
 
   Одним із таких важливих заходів, на наш погляд, є внесення
змін до чинного законодавства України з питань, які передбачають
пільгове оподаткування (звільнення від оподаткування) вітчизняних
виробників телевізійних, документальних і анімаційних фільмів,
телевізійних та радіопрограм.
 
   Що стосується пропозиції про скасування плати за використання
радіочастотного ресурсу телерадіоорганізаціями, 85 % програм яких
є вітчизняного виробництва, то зекономлені телерадіоорганізаціями
кошти нададуть додаткові джерела фінансування для створення та
розповсюдження вітчизняних програм, збільшення обсягів цих програм
а  отже  і  підвищення  якості  наповнення  національного
інформаційного простору.
 
   Iншою пропозицією,  яка  сприятиме  створенню  якісного
вітчизняного перетворювача цифрового сигналу для забезпечення
найбільш  незахищених  верств  населення,  є  пропозиція про
забезпечення митних пільг для ввезення комплектуючих та обладнання
приймачів цифрового телевізійного сигналу, які не виробляються в
Україні.
 
   Реалізація такого заходу має призвести до зниження вартості
перетворювачів цифрового сигналу і доступності для українських
громадян.
 
   Ще однією пропозицією, реалізація якої сприятиме забезпеченню
інформаційної  безпеки  України,  є  здійснення  міжнародної
координації частотного ресурсу  для  національного  цифрового
телебачення та потужних радіочастот.
 
   Цей захід дозволить зберегти виділений Міжнародною угодою
Женева-2006 цифровий радіочастотний ресурс і таким чином сприятиме
створенню нових телерадіомереж мовлення, збільшенню кількості ТРО,
робочих місць та надходжень до Державного бюджету України.
 
   Підготовлені Національною радою пропозиції до проекту плану
заходів  щодо державної підтримки створення і розповсюдження
телевізійних та радіопрограм вітчизняного виробництва сприятимуть
забезпеченню  інформаційної  безпеки  України,  стимулюванню
національних виробників телевізійних та радіопрограм, створенню
якісного вітчизняного   перетворювача   цифрового   сигналу,
налагодженню міжнародної координації частотного ресурсу.
 
 Начальник
 юридичного управління                М.Пушкаренко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка