Законы Украины

Новости Партнеров
 

Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про надання Держ...

              У Х В А Л А
          КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
    про припинення конституційного провадження у справі
     за конституційним поданням Президента України
       щодо відповідності Конституції України
      (конституційності) Розпорядження Кабінету
     Міністрів України "Про надання Держкомрезерву
        розстрочки із сплати ввізного мита
     стосовно товарів 02 і 17 груп згідно з УКТЗЕД"
 
 
м. Київ                     Справа N 1-48/2008
2 грудня 2008 року
N 54-уп/2008
 
 
   Конституційний Суд України у складі суддів:
 
   Бринцева Василя Дмитровича - головуючого,
   Бауліна Юрія Васильовича - доповідача,
   Вдовіченка Сергія Леонідовича,
   Головіна Анатолія Сергійовича,
   Дідківського Анатолія Олександровича,
   Домбровського Iвана Петровича,
   Кампа Володимира Михайловича,
   Мачужак Ярослави Василівни,
   Нікітіна Юрія Iвановича,
   Стецюка Петра Богдановича,
   Ткачука Павла Миколайовича,
   Шишкіна Віктора Iвановича,
 
   розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним
поданням Президента України ( n0014100-08 ) щодо відповідності
Конституції  України  (  254к/96-ВР  )  (конституційності)
Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  "Про  надання
Держкомрезерву розстрочки із сплати ввізного мита стосовно товарів
02 і 17 груп згідно з УКТЗЕД" від 7 травня 2008 року N 693-р
( 693-2008-р ) (оприлюднене шляхом розміщення на  офіційному
веб-сайті Кабінету Міністрів України за N 19 у списку розпоряджень
Кабінету  Міністрів  України  від 7 травня 2008 року і має
індекс 27, 18).
 
   Заслухавши суддю-доповідача  Бауліна  Ю.В.  та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
 
            у с т а н о в и в:
 
   1. Президент України на підставі пункту 15 частини першої
статті  106  Конституції  України  ( 254к/96-ВР ) Указом від
19 травня 2008 року N 450 ( 450/2008 ) (Офіційний  вісник
Президента  України,  2008 р., N 18, ст. 622) зупинив дію
Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  "Про  надання
Держкомрезерву розстрочки із сплати ввізного мита стосовно товарів
02 і 17 груп згідно з УКТЗЕД" від 7 травня 2008 року N 693-р
( 693-2008-р  )  (далі  -  Розпорядження)  та  звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням вирішити питання щодо
його  відповідності  Конституції  України  (  254к/96-ВР  )
(конституційності).
 
   Розпорядженням ( 693-2008-р ) Кабінет Міністрів  України
зобов'язав Державну митну службу України (далі - Держмитслужба)
надавати Державному комітету України з державного матеріального
резерву (далі - Держкомрезерв) протягом 2008 року розстрочення із
сплати ввізного мита під час митного оформлення товарів 02 (м'ясо
та їстівні субпродукти) і 17 (цукор і кондитерські вироби з цукру)
груп  згідно   з   Українською   класифікацією   товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) ( 2371а-14 ) на умовах
податкового кредиту відповідно до статті 17 Закону України "Про
Єдиний митний тариф України" ( 2097-12 ), статті 14 Закону України
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків  перед
бюджетами  та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) до
загального фонду державного бюджету ( 107-17 ) протягом четвертого
кварталу поточного року.
 
   У конституційному поданні ( n0014100-08 ) зазначається, що
Розпорядження ( 693-2008-р ) видано всупереч Конституції України
( 254к/96-ВР ), яка зобов'язує Кабінет Міністрів України діяти на
підставі, в межах  повноважень  та  у  спосіб,  передбачені
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України (частина друга
статті 6, частина  друга  статті  19  Конституції  України)
( 254к/96-ВР ), а також керуватися у своїй діяльності Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України і забезпечувати їх виконання
(частина третя статті 113, пункт 1 статті 116 Основного Закону
України) ( 254к/96-ВР ).
 
   Мотивуючи невідповідність Розпорядження  (  693-2008-р  )
частині другій статті 6, частині другій статті 19, частині третій
статті  113, пункту 1  статті  116  Конституції  України
( 254к/96-ВР ), автор клопотання стверджує, що Кабінет Міністрів
України порушив вимоги статті 63 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих  актів  України" від 28 грудня 2007 року N 107-VI
( 107-17 ) (далі - Закон N 107-VI), в якій встановлено заборону
надавати в 2008 році відстрочення термінів сплати податкових
зобов'язань  суб'єктам  господарювання  за податками, зборами
(обов'язковими платежами).
 
   Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що Кабінет
Міністрів України, видавши Розпорядження ( 693-2008-р ) про
уповноваження  Держмитслужби  протягом  2008  року  надавати
Держкомрезерву розстрочення із сплати ввізного мита, фактично
відстрочив визначені законом терміни сплати ввізного мита під час
митного оформлення  вказаних  товарів, чим  порушив  вимоги
Закону N 107-VI ( 107-17 ), в якому не передбачені повноваження
Кабінету Міністрів України встановлювати винятки із зазначеної
заборони, і вийшов за межі  своїх  повноважень,  визначених
Конституцією України ( 254к/96-ВР ).
 
   2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 17 вересня 2008 року відкрила конституційне провадження у
справі   за  конституційним  поданням  Президента  України
( n0014100-08 )  щодо   відповідності  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) Розпорядження ( 693-2008-р ).
 
   Конституційний  Суд України Ухвалою від 30 вересня 2008 року
N 47-уп/2008 вирішив провести розгляд справи  на  пленарному
засіданні у формі письмового слухання.
 
   3. Кабінет Міністрів України 24 листопада 2008 року видав
Розпорядження N 1457-р ( 1457-2008-р ) "Про визнання таким, що
втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від
7 травня 2008 р. N 693".
 
   За змістом статті 150 Конституції України ( 254к/96-ВР ) до
повноважень Конституційного Суду України належить вирішення питань
про  відповідність  Конституції  України  (  254к/96-ВР  )
(конституційність) лише чинних нормативно-правових актів (пункт 5
мотивувальної частини, пункт 4 резолютивної частини  Рішення
Конституційного  Суду  України  від 14 листопада 2001 року
N 15-рп/2001) ( v015p710-01 ).
 
   У зв'язку з тим, що Розпорядження ( 693-2008-р ) втратило
чинність,  конституційне  провадження  у  справі  щодо  його
відповідності Конституції України (  254к/96-ВР  )  підлягає
припиненню на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
поданні.
 
   Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції  України  ( 254к/96-ВР ), пунктом 3  статті  45,
статтею 51 Закону  України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), параграфом 51 Регламенту Конституційного Суду
України ( v001z710-97 ), Конституційний Суд України
 
             у х в а л и в:
 
   1. Припинити  конституційне  провадження  у  справі  за
конституційним поданням Президента України ( n0014100-08 ) щодо
відповідності  Конституції  України   (   254к/96-ВР   )
(конституційності) Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про
надання Держкомрезерву розстрочки із сплати ввізного мита стосовно
товарів  02 і 17 груп згідно з УКТЗЕД" від 7 травня 2008 року
N 693-р ( 693-2008-р ) на підставі пункту 3 статті 45 Закону
України  "Про  Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у
конституційному поданні.
 
   2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.
 
 
                    КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
 
 
{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка