Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відмову в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 28 вересня 2008 року в місті Черкасах

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМIСIЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             28.10.2008 N 56
 
      Про відмову в реєстрації ініціативної групи
    всеукраїнського референдуму за народною ініціативою,
       утвореної на зборах громадян України,
    що відбулися 28 вересня 2008 року в місті Черкасах
 
 
   До Центральної виборчої комісії 13 жовтня 2008 року надійшло
подання секретаря Черкаської міської ради Маринкевича В.П. від
10 серпня 2008 року N 5518-2 щодо реєстрації ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи,
Центральна виборча комісія встановила.
 
   У місті Черкасах 28 вересня 2008 року відбулися  збори
громадян України для утворення ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою, на яких згідно з протоколом
цих зборів взяли участь 207 осіб. Учасниками зборів одноголосно
схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою та затверджено формулювання питання, яке
пропонується винести на всеукраїнський референдум:
 
   "Чи згодні ви проголосуватиза ухвалення Закону України "Про
зміну автономного статусу Автономної Республіки Крим на обласний,
скасування спеціального статусу м. Севастополь  та  внесення
відповідних змін до Конституції та деяких законодавчих актів
України", яким передбачено зміну автономного статусу Автономної
Республіки Крим на обласний та скасування спеціального статусу
міста Севастополя?".
 
   Учасниками зборів обрано ініціативну групу в складі 40 осіб,
якій  доручено  збирання  підписів громадян під вимогою про
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Перевіркою відповідності поданих до Центральної  виборчої
комісії документів вимогам Закону України "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ) (далі - Закон) встановлено, що
документи зазначених  зборів  не  відповідають вимогам Закону
( 1286-12 ) з таких підстав.
 
   Відповідно до частини першої статті 17 Закону ( 1286-12 )
ініціативні  групи  всеукраїнського  референдуму  реєструються
Центральною виборчою комісією за поданням міських голів, на
території яких проведено збори громадян, які обрали ініціативну
групу.
 
   Натомість документи щодо ініціативної групи всеукраїнського
референдуму до Центральної виборчої комісії подані секретарем
Черкаської міської ради Маринкевичем В.П.
 
   Згідно з частиною першою статті 42 Закону України "Про
місцеве  самоврядування  в  Україні"  ( 280/97-ВР ) у разі
дострокового  припинення  повноважень  міського  голови  чи
неможливості виконання ним своїх повноважень повноваження міського
голови здійснює секретар міської ради.
 
   Водночас до Центральної виборчої комісії не подано документа,
на підставі якого можна встановити факт відсутності Черкаського
міського голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків з
інших причин.
 
   Частинами третьою та четвертою статті 17 Закону ( 1286-12 )
визначено, що для реєстрації ініціативної групи голові відповідної
ради подаються документи зборів громадян, передбачені статтею 16
Закону ( 1286-12 ), а також підписане членами ініціативної групи
зобов'язання  про  додержання ними законодавства України про
референдум.
 
   У разі відповідності поданих документів  вимогам  Закону
( 1286-12 ) голова місцевої ради у 10-денний строк подає документи
щодо ініціативної групи всеукраїнського референдуму до Центральної
виборчої комісії.
 
   Проте, як  вбачається з поданих до Центральної виборчої
комісії документів, збори громадян для утворення ініціативної
групи  з  проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою збори відбулися 28 вересня 2008 року.
 
   Тоді як  подання  секретаря  Черкаської  міської  ради
Маринкевича В.П. складено 10 серпня 2008 року, тобто до проведення
вказаних зборів, що свідчить про невиконання вимог  частини
четвертої статті 17 Закону ( 1286-12 ) щодо перевірки поданих
документів зборів громадян на  відповідність  вимогам  Закону
( 1286-12 ).
 
   Також відповідно  до  частини  першої  статті 16 Закону
( 1286-12 )  ініціативна  група  всеукраїнського  референдуму
утворюється на зборах громадян України, в яких беруть участь не
менш як 200 осіб, які мають право на участь у референдумі.
 
   Частиною першою статті 7 Закону ( 1286-12 ) передбачено, що у
всеукраїнському та місцевому референдумах мають право брати участь
громадяни України, які на день проведення референдуму досягли
18 років і постійно проживають на території України.
 
   Перевіркою поданих до Центральної виборчої комісії документів
не виявлено відомостей, які підтверджують досягнення учасниками
зборів 18-річного віку, а також про їх постійне місце проживання
на території України.
 
   Відповідно до частини п'ятої статті 16 Закону ( 1286-12 ) у
разі  схвалення  більшістю  учасників  зборів пропозиції про
проведення референдуму та затвердження формулювання питання, що
пропонується на нього винести, обирається ініціативна група, якій
доручається організація збирання підписів громадян.
 
   Так, згідно  з  протоколом  проведених  зборів  членом
ініціативної групи обрано Шульского Миколу Олексійовича, підпис
якого  відсутній  під  зобов'язаннями  про  додержання  ним
законодавства України про референдум та який не значиться у списку
членів ініціативної групи.
 
   Проте до списку членів ініціативної групи включено Шульського
Миколу  Олексійовича, який підписався під зобов'язаннями про
додержання ним законодавства України про референдум.
 
   Крім того, згідно з частиною восьмою статті 16  Закону
( 1286-12  ) документом проведення зборів є, зокрема, точне
формулювання питання, що пропонується винести на референдум, яке
підписуються головою та секретарем зборів.
 
   Під час перевірки поданих до Центральної виборчої комісії
матеріалів встановлено, що на порушення зазначеної вимоги Закону
( 1286-12 ) окремий документ із точним формулюванням питання, що
пропонується винести на референдум, відсутній.
 
   Таке порушення унеможливлює здійснення Центральною виборчою
комісією перевірки  щодо  відповідності  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) питань, які пропонується винести на всеукраїнський
референдум за народною ініціативою.
 
   Також відповідно до поданого до Центральної виборчої комісії
протоколу затверджене цими зборами громадян формулювання питання,
яке  пропонується  винести  на всеукраїнський референдум, не
відповідає формулюванню питання, під яким поставили свої підписи
учасники зборів.
 
   Згідно з частиною шостою статті 17 Закону ( 1286-12 )
Центральна  виборча  комісія  реєструє  ініціативну  групу
всеукраїнського  референдуму  в  разі  відповідності  поданих
документів щодо ініціативної групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
 
   Подані до Центральної виборчої комісії секретарем Черкаської
міської  ради  Маринкевичем  В.П.  документи щодо реєстрації
ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою, утвореною на зборах громадян України, що відбулися
28 вересня 2008 року в місті Черкасах, не відповідають вимогам
Закону ( 1286-12 ), що обумовлює відмову в реєстрації цієї
ініціативної групи.
 
   Центральна виборча комісія  також  бере  до  уваги,  що
Конституційний Суд України у рішенні від 5 жовтня 2005 року по
справі N 6-рп ( v006p710-05 ) (справа про здійснення влади
народом) встановив, що Дрезультати народного волевиявлення у
визначених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України формах
безпосередньої демократії є обов'язковими". Конституція України
( 254к/96-ВР ) та  закони  України  передбачають  проведення
всеукраїнського референдуму, в тому числі за народною ініціативою,
лише як зобов'язального (імперативного) референдуму, результати
якого є обов'язковими для розгляду і прийняття рішень відповідними
органами державної влади в порядку, визначеному Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та законами України. У цьому зв'язку
Комісія відзначає, що затверджене на зборах громадян формулювання
питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум,
унеможливлює встановлення юридичних наслідків ствердної відповіді
на нього, а відтак і визначення подальших дій відповідних органів
держави.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статті 2, частини першої
статті 7, статті 16, частин першої, третьої, четвертої та шостої
статті 17 Закону України  "Про  всеукраїнський  та  місцеві
референдуми" ( 1286-12 ), керуючись статтею 2, частиною другою
статті 3, частиною першою статті 11, статтями 12, 13, пунктом 3
статті 17,  статтею  20  Закону  України  "Про  Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15  ),  Центральна  виборча  комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Відмовити в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою з питання "Чи згодні ви
проголосувати за ухвалення Закону України "Про зміну автономного
статусу Автономної Республіки Крим на  обласний,  скасування
спеціального статусу м. Севастополь та внесення відповідних змін
до  Конституції та деяких законодавчих актів України", яким
передбачено зміну автономного статусу Автономної Республіки Крим
на  обласний  та  скасування  спеціального  статусу  міста
Севастополя?", утвореної на зборах громадян України, що відбулися
28 вересня 2008 року в місті Черкасах.
 
   2. Цю постанову надіслати Черкаській міській раді.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           В.ШАПОВАЛ








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка