Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відмову в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 28 вересня 2008 року в місті Ужгороді

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМIСIЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             11.11.2008 N 63
 
      Про відмову в реєстрації ініціативної групи
    всеукраїнського референдуму за народною ініціативою,
    утвореної на зборах громадян України, що відбулися
       28 вересня 2008 року в місті Ужгороді
 
 
   До Центральної виборчої комісії 31 жовтня 2008 року надійшло
подання Ужгородського міського голови Ратушняка С.М. від 28 жовтня
2008 року N 594ж/02-1 щодо  реєстрації  ініціативної  групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи,
Центральна виборча комісія встановила.
 
   У місті Ужгороді 28 вересня 2008 року відбулися  збори
громадян України для утворення ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою, в яких згідно з протоколом
цих зборів взяли участь 205 осіб. Учасниками зборів одноголосно
схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за
народною  ініціативою  з  питання,  що  виноситиметься  на
всеукраїнський референдум, а саме:
 
   "Чи згодні Ви проголосувати за ухвалення закону України "Про
зміну автономного статусу Автономної республіки Крим на обласний,
скасування спеціального статусу міста Севастополя та внесення
відповідних змін до Конституції та деяких законодавчих актів
України", яким передбачено зміну автономного статусу Автономної
республіки Крим на обласний та скасування спеціального статусу
міста Севастополя?",
 
   та затверджено формулювання питання, яке пропонується винести
на всеукраїнський референдум:
 
   "Чи згодні Ви проголосувати за ухвалення закону України "Про
зміну автономного статусу Автономної республіки Крим на обласний,
скасування спеціального статусу міста та внесення відповідних змін
до Конституції та деяких законодавчих актів  України,  яким
передбачено зміну автономного статусу Автономної республіки Крим
на обласний та скасування спеціального статусу міста Севастополя".
 
   Учасниками зборів обрано ініціативну групу в складі 20 осіб,
якій  доручено  збирання  підписів громадян під вимогою про
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Перевіркою відповідності поданих до Центральної  виборчої
комісії документів вимогам Закону України "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ) (далі - Закон) встановлено, що
документи зазначених  зборів  не  відповідають вимогам Закону
( 1286-12 ) з нижчезазначених підстав.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 )
ініціативна  група всеукраїнського референдуму утворюється на
зборах громадян України, в яких беруть участь не менш як 200 осіб,
які мають право на участь у референдумі.
 
   Частина перша статті 7 Закону ( 1286-12 ) регламентує, що у
всеукраїнському референдумі мають право брати участь громадяни
України, які на день проведення референдуму досягли 18 років і
постійно проживають на території України.
 
   Так, у зборах громадян України для утворення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою взяли
участь Деркач Дмитро Валерійович 4 листопада 1991 року народження
та Куцин Олександр Миколайович 1 жовтня 1991 року народження, які
на день проведення зборів не досягли 18-річного віку.
 
   Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону ( 1286-12 )
перед початком зборів проводиться реєстрація учасників зборів,
складається їх список із зазначенням, зокрема, прізвищ, імен та по
батькові.
 
   На порушення вказаної норми Закону ( 1286-12 ) у списку
учасників зборів не зазначено по батькові Сикури Любові, Iванюти
Валерія та Павленка Олександра.
 
   Також згідно з протоколом зборів, поданим до Центральної
виборчої комісії, на цих зборах були присутніми 205 осіб, що не
відповідає списку учасників зборів, оскільки зареєстровано 204
особи.
 
   Відповідно до частини восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 )
список учасників зборів та список членів ініціативної групи
підписуються головою і секретарем зборів. Однак  подані  до
Центральної виборчої комісії список учасників зборів та список
членів ініціативної групи не підписані головою та секретарем
зборів.
 
   Згідно з поданим до Центральної виборчої комісії протоколом
зборів запропоноване формулювання питання, за яке було одноголосно
проголосовано  учасниками зборів, не відповідає питанню, яке
вирішили затвердити.
 
   Частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) передбачено, що
одним  з  документів  проведених  зборів  є, зокрема, точне
формулювання питання, що пропонується винести на референдум, яке
підписуються головою та секретарем зборів.
 
   На порушення зазначеної вимоги Закону ( 1286-12 ) окремий
документ із точним формулюванням питання, що пропонується винести
на референдум, відсутній.
 
   Згідно з поданим до Центральної виборчої комісії протоколом
зборів затверджене учасниками цих зборів формулювання питання, яке
пропонується винести на всеукраїнський референдум, не відповідає
формулюванню питання, під яким поставили свої підписи учасники
зборів.
 
   Такі порушення унеможливлюють здійснення Центральною виборчою
комісією перевірки  щодо  відповідності  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) питань, які пропонується винести на всеукраїнський
референдум за народною ініціативою.
 
   Відповідно до частини шостої статті 17 Закону ( 1286-12 )
Центральна  виборча  комісія  реєструє  ініціативну  групу
всеукраїнського  референдуму  в  разі  відповідності  поданих
документів щодо ініціативної групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
 
   Подані до Центральної виборчої комісії Ужгородським міським
головою Ратушняком С.М. документи щодо реєстрації ініціативної
групи  всеукраїнського  референдуму  за народною ініціативою,
утвореної на зборах громадян України, що відбулися 28 вересня
2008 року  в місті Ужгороді, не відповідають вимогам Закону
( 1286-12 ), що обумовлює відмову в реєстрації цієї ініціативної
групи.
 
   Центральна виборча  комісія  також  бере  до  уваги, що
Конституційний  Суд  України  у  рішенні  від 5 жовтня
2005 року по справі N 6-рп ( v006p710-05 ) (справа про здійснення
влади народом) встановив, що "результати народного волевиявлення у
визначених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України формах
безпосередньої демократії є обов'язковими". Конституція України
( 254к/96-ВР  )  та  закони  України передбачають проведення
всеукраїнського референдуму, в тому числі за народною ініціативою,
лише як зобов'язального (імперативного) референдуму, результати
якого є обов'язковими для розгляду і прийняття рішень відповідними
органами державної влади в порядку, визначеному Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та законами України. У цьому зв'язку
Комісія відзначає, що затверджене на зборах громадян формулювання
питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум,
унеможливлює встановлення юридичних наслідків ствердної відповіді
на нього, а відтак і визначення подальших дій відповідних органів
держави.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статті 2, частини першої
статті 7, статті 16, частин першої, третьої, четвертої та шостої
статті  17  Закону  України  "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ), керуючись статтею 2, частиною другою
статті 3, частиною першою статті 11, статтями 12, 13, пунктом 3
статті 17, статтею 20 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" (   1932-15   ),   Центральна  виборча  комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Відмовити в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою з питання "Чи згодні Ви
проголосувати за ухвалення закону України "Про зміну автономного
статусу  Автономної  Республіки Крим на обласний, скасування
спеціального статусу міста та внесення відповідних змін  до
Конституції  та  деяких   законодавчих  актів    України,
яким передбачено зміну автономного статусу Автономної республіки
Крим  на  обласний та скасування спеціального статусу міста
Севастополя", утвореної на зборах громадян України, що відбулися
28 вересня 2008 року в місті Ужгороді.
 
   2. Цю постанову надіслати Ужгородській міській раді.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           В.ШАПОВАЛ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка