Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про введення в обіг пам'ятної монети "Глухів"

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Департамент готівково-грошового обігу
 
               Л И С Т
 
         05.11.2008 N 11-311/4465-15284
 
                   Операційному і
                   територіальним  управлінням
                   Національного банку України,
                   Центральному    сховищу,
                   Департаменту
                   зовнішньоекономічних
                   відносин,     Асоціації
                   українських банків, банкам
                   України та їх філіям
 
 
     Про введення в обіг пам'ятної монети "Глухів"
 
 
   Національний банк України, продовжуючи серію "Гетьманські
столиці", вводить в обіг 10 листопада 2008 року пам'ятну монету
"Глухів" номіналом 10 гривень. Iсторичне минуле Глухова тісно
пов'язане з процесами державо- і правотворення. З 1708 року місто
стає постійною резиденцією гетьманів Лівобережної України - I.
Скоропадського,   П.Полуботка,  Д.Апостола,  К.Розумовського.
У Глухові перебували перша Малоросійська колегія (1722 - 1727),
правління гетьманського уряду (1734 - 1750) та друга Малоросійська
колегія (1764 - 1782), тут діяли Генеральна військова канцелярія,
Генеральний суд, інші державні органи.
 
   Монету виготовлено зі срібла 925 проби, якість карбування -
"пруф", маса в чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,61 мм, тираж - 7000
штук. Гурт монети рифлений.
 
   На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України
(угорі),  під  яким  рік  карбування  монети  - 2008, напис
півколомНАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі зображено гармату і
дзвін, які виготовлялися у Глухові, унизу номінал - 10/ГРИВЕНЬ,
позначення металу, його проби - Ag 925, маси в чистоті - 31,1
(ліворуч) та логотип Монетного двору Національного банку України
(праворуч).
 
   На реверсі монети зображено стилізовану панораму міста, у
центрі якої - Київська брама міської фортеці; угорі півколом напис
- ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ, під ним - герб міста та чотири портрети
гетьманів,   під  якими  -  написи:  IВАН/СКОРОПАДСЬКИЙ,
ПАВЛО/ПОЛУБОТОК, ДАНИЛО/АПОСТОЛ, КИРИЛО/РОЗУМОВСЬКИЙ, унизу між
стилізованими фрагментами орнаменту розміщено напис ГЛУХIВ.
 
   Художник - Анатолій Сніжко. Скульптори: Анатолій Дем'яненко,
Святослав Iваненко.
 
   Пам'ятна монета номіналом 10 гривень є дійсним платіжним
засобом України та обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для
переказів.
 
 Виконавчий директор
 з питань готівково-
 грошового обігу                    О.В.Дащенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка