Законы Украины

Новости Партнеров
 

Створення робочих груп для перевірки правильності нарахування заробітної плати за вересень 2008 року

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            22.10.2008 N 87-р
 
 
           Створення робочих груп
          для перевірки правильності
          нарахування заробітної плати
           за вересень 2008 року
 
 
   У вересні 2008 року окремі підприємства нарахували заробітну
плату в обсязі, що значно перевищує вартість виробленої товарної
вугільної продукції.  Серед  них  ДП  "Красноармійськвугілля"
(в.о. генерального директора Надєєв О.П.), ДП "Селидіввугілля"
(в.о. Васильєв О.В.), ДП "Донбасантрацит" (в.о. Перепелиця Б.О.).
   З метою встановлення фактів  невідповідності  нарахування
заробітної плати виконаним обсягам виробництва З О Б О В' Я З У Ю:
 
   1. Створити робочі групи з розгляду порушень при нарахуванні
фонду оплати праці по окремих державних підприємствах у складі
відповідно до додатка 1.
 
   2. Робочим групам провести перевірку правильності нарахування
заробітної плати відповідно до переліку питань, наведеному у
додатку 2  до  розпорядження, та закінчити її до 30 жовтня
2008 року.
 
   3. Постійно діючий комісії Мінвуглепрому із контролю за
нарахуванням  заробітної  плати,  створеної  розпорядженням
Міністерства від 09.09.2008 N 75-р ( vr075644-08 ), узагальнити
матеріали, надані робочими групами, та надати мені на розгляд
31 жовтня 2008 року.
 
   4. Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на
заступника Міністра Ященка Ю.П.
 
 Міністр                        В.Полтавець
 
 
                   Додаток 1
                   до розпорядження
                   Мінвуглепрому
                   22.10.2008 N 87-р
 
 
               СКЛАД
         робочих груп з розгляду порушень
        при нарахуванні фонду оплати праці
        по окремих державних підприємствах
 
 
   По ДП "Селидіввугілля":
 
 Задорожний В.В.   - заступник директора Департаменту -
           начальник відділу формування політики і
           контролю оплати праці - голова робочої групи;
 
 Циганій В.В.    - заступник директора з економічних питань
           шахти "Білицька" ДП "Добропіллявугілля";
 
 Русяєв В.I     - заступник завідуючого відділом Донецького
           ЦОП;
 
 Хачик'ян А.М.    - бухгалтер розрахункового сектору шахти
           ім. Дзержинського ДП "Дзержинськвугілля".
 
   По ДП "Красноармійськвугілля":
 
 Гузенко В.М.    - директор ДП "Донецький науково-дослідний,
           проектний і впроваджувальний центр
           організації праці" - голова робочої групи;
 
 Єрмолаєва Л.М.   - начальник відділу організації праці та
           заробітної плати шахти "Україна"
           ДП "Селидіввугілля";
 
 Сень В.Ф.      - дільничний гірничий нормувальник шахти
           ім. Кіселева ДП "Торезантрацит";
 
 Судак Н.П.     - бухгалтер розрахункового сектору шахти
           "Білицька" ДП "Добропіллявугілля".
 
   По ДП "Донбасантрацит":
 
 Федорова Г.М.    - заступник начальника Управління
           бухгалтерського обліку, звітності та
           бюджетного фінансування - голова робочої
           групи;
 
 Аранович М.Я.    - завідуючий відділом Донецького ЦОП;
 
 Пашкевич О.А.    - в.о. начальника відділу організації праці
           та заробітної плати шахти "Черкаська"
           ДП "Луганськвугілля";
 
 Чередніченко В.Д.  - в.о. начальника відділу організації праці
           та заробітної плати ім. Дзержинського
           ДП "Ровенькиантрацит".
 
 
                   Додаток 2
                   до розпорядження
                   Мінвуглепрому
                   22.10.2008 N 87-р
 
 
               ПЕРЕЛIК
         питань, які підлягають розгляду
          при перевірці правильності
          нарахування заробітної плати
 
 
   1. Наявність на шахті Положень про оплату праці та про
преміювання.
 
   2. Відповідність паспортів норм виробітки та розцінки на
відрядні роботи технологічним паспортам. У разі невідповідності
(включення до паспортів норм виробітки та розцінки робіт, які не
входять в технологічні паспорти) надати суми оплати цих робіт за
місяць.
 
   3. Відповідність умовам виробництва поправочних коефіцієнтів
до норм виробітки, які застосовуються при складанні паспортів норм
виробітки та розцінки на відрядні роботи.
 
   4. Проаналізувати правильність преміювання працівників шахти,
зокрема, при невиконанні нормативів зольності вугілля або інших
обов'язкових показників преміювання.
 
   5. Наявність паспортів почасово оплачуваних робітників шахт,
їх  відповідність  Єдиним  нормативам  чисельності  почасово
оплачуваних робітників на вугільних  шахтах,  затверджених  у
2007 році. Надати випадки невідповідності цим Єдиним нормативам та
суми необґрунтовано нарахованої заробітної плати.
 
   6. Відповідність штатних розписів положенням, наведеним у
листі  Мінвуглепрому від 14.12.2007 N 2166/03/04-01. У разі
невідповідності назв посад та їх кількості надати суму перевищення
заробітної плати.
 
   7. Проаналізувати  виконання  завдань  щодо упорядкування
чисельності працівників шахт, у тому  числі  робітників  на
допоміжних процесах, з них на поверхні шахт.
 
   8. Проаналізувати склад фонду оплати праці та навести суми,
які необґрунтовано внесені до фонду оплати праці. Відповідність
цих сум нормативним документам.
 
   9. Проаналізувати  накази  по  шахті  щодо  нарахування
працівникам середнього заробітку або тарифної ставки.
 
   10. Проаналізувати   оплату   праці   за   договорами
цивільно-правового характеру.
 
   11. Проаналізувати  правильність  нарахування надбавок та
доплат (за високу професійну майстерність, за виконання особливо
важливої роботи на час її виконання та інш.), обґрунтованість їх
встановлення.
 
   12. Проаналізувати обґрунтованість  встановлення  особливо
важливих завдань та преміювання за їх виконання.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка