Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо укладання договорів фрахтування суден та інших плавзасобів на певний час підприємствами морського і річкового транспорту, які належать до сфери управління Міністерства транспорту та зв'язку України

      МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.11.2008 N 1411
 
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
      щодо укладання договорів фрахтування суден
    та інших плавзасобів на певний час підприємствами
     морського і річкового транспорту, які належать
         до сфери управління Міністерства
         транспорту та зв'язку України
 
 
   З метою ефективного використання суден та інших плавзасобів
підприємствами морського і річкового транспорту, які належать до
сфери управління Міністерства транспорту та зв'язку України,
забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, а  також
відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної
власності" ( 185-16 ), Положення про Міністерство транспорту та
зв'язку  України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06.06.2006 N 789 ( 789-2006-п ), Положення про
Державний  департамент  морського  і  річкового  транспорту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2000
N 584 ( 584-2000-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Методичні рекомендації щодо укладання договорів
фрахтування  суден  та  інших  плавзасобів  на  певний  час
підприємствами морського і річкового транспорту, які належать до
сфери управління Міністерства транспорту та  зв'язку  України
(далі - Методичні рекомендації), що додаються.
 
   2. Визначити Державний департамент морського і річкового
транспорту відповідальним за надання висновків щодо укладання
договорів фрахтування суден та інших плавзасобів на певний час
підприємствами морського і річкового транспорту, які належать до
сфери управління Міністерства транспорту та зв'язку України.
 
   3. Керівникам підприємств морського і річкового транспорту,
які належать до сфери управління Міністерства транспорту та
зв'язку України, при укладанні договорів фрахтування суден та
інших плавзасобів на певний час:
 
   3.1. Взяти до керівництва в роботі Методичні рекомендації та
посилити контроль за виконанням належним чином умов договорів
фрахтування суден та інших плавзасобів на певний час.
 
   3.2. Забезпечити надання до Укрморрічфлоту щоквартально не
пізніше  20  числа місяця, наступного за звітним кварталом,
інформацію щодо діючих договорів фрахтування суден та інших
плавзасобів на певний час за формою згідно з додатком.
 
   4. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Верещака М.А.) довести цей наказ до відома підприємств морського
і  річкового  транспорту,  які належать до сфери управління
Міністерства транспорту та зв'язку України.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - директора Державного департаменту морського і річкового
транспорту Работньова В.Г.
 
 Міністр                        Й.Вінський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   21.11.2008 N 1411
 
 
           МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
      щодо укладання договорів фрахтування суден
    та інших плавзасобів на певний час підприємствами
     морського і річкового транспорту, які належать
      до сфери управління Міністерства транспорту
            та зв'язку України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Методичні  рекомендації  щодо  укладання  договорів
фрахтування  суден  та  інших  плавзасобів  на  певний  час
підприємствами морського і річкового транспорту, які належать до
сфери управління  Міністерства  транспорту та зв'язку України
(далі - Методичні  рекомендації),  розроблено  відповідно  до
Господарського (  436-15  )  та  Цивільного кодексів України
( 435-15 ), Кодексу торговельного мореплавства ( 176/95-ВР ) та
інших нормативно-правових актів.
 
   1.2. Ці Методичні рекомендації розроблені з метою надання
методичної допомоги підприємствам - власникам суден та інших
плавзасобів (далі - судна), що належать до сфери управління
Міністерства транспорту та зв'язку  України,  при  укладанні
договорів фрахтування суден та інших плавзасобів на певний час
(далі - договори фрахтування) відповідно до існуючих міжнародних
проформ договорів.
 
      2. Розгляд матеріалів та надання висновків
        щодо укладання договорів фрахтування
 
   2.1. Розгляд матеріалів та надання висновків щодо укладання
договорів  фрахтування  підприємствами  морського і річкового
транспорту, які належать до  сфери  управління  Міністерства
транспорту та зв'язку України (далі - Підприємства), здійснюється
структурними підрозділами  Укрморрічфлоту  та  Мінтрансзв'язку
відповідно до вимог чинного законодавства в такому порядку:
   2.1.1. Матеріали  Підприємств  щодо  укладання  договорів
фрахтування  в  установленому порядку реєструються у відділі
кадрової та адміністративної роботи Укрморрічфлоту, розглядаються
заступником  Міністра  -  директором  Державного департаменту
морського і річкового транспорту та направляються на опрацювання
до  сектору  з  питань  власності  і  форм  господарювання
фінансово-економічного відділу Укрморрічфлоту (далі -  сектор
власності).
   2.1.2. Перелік документів, які надаються Підприємствами для
розгляду  та  надання  висновків  щодо  укладання  договорів
фрахтування, визначений у главі 3 цих Методичних рекомендацій.
   У разі необхідності Підприємства надають до Укрморрічфлоту й
інші документи.
   2.1.3. Висновки  щодо  укладання Підприємствами договорів
фрахтування готуються сектором власності.
   2.1.4. У  разі  необхідності  до розгляду матеріалів та
підготовки висновків залучаються інші  структурні  підрозділи
Укрморрічфлоту.
   2.1.5. Після опрацювання відповідних матеріалів висновки щодо
укладання договорів фрахтування оформляються у вигляді листа та
погоджуються з нормативно-правовим відділом, відділом з безпеки
судноплавства,  фінансово-економічним  відділом,  заступником
директора Укрморрічфлоту згідно з розподілом обов'язків.
   2.1.6. Підготовлений Укрморрічфлотом проект листа разом з
матеріалами щодо укладання договорів фрахтування погоджується з
відділом структурних перетворень Управління державної власності
Міністерства транспорту та зв'язку України.
   2.1.7. У разі відсутності зауважень проект листа надається на
підпис заступнику Міністра - директору Державного департаменту
морського і річкового транспорту. В іншому випадку готується
проект листа із  зауваженнями  та  пропозиціями  на  адресу
Підприємства  за  підписом  заступника  Міністра - директора
Державного департаменту морського і річкового транспорту.
   2.1.8. Загальний строк розгляду та підготовки висновків не
повинен перевищувати двадцяти робочих днів з дня реєстрації
матеріалів.
 
   2.2. Розгляд матеріалів та надання висновків щодо укладання
Підприємствами додаткових угод про внесення змін та доповнень до
договорів фрахтування здійснюється відповідно до глави 2 цих
Методичних рекомендацій.
 
       3. Рекомендований перелік документів,
       які надаються для розгляду та надання
     висновків щодо укладання договорів фрахтування
 
   3.1. Лист-звернення Підприємства - власника судна за підписом
керівника або особи, що виконує його обов'язки.
 
   3.2. Копія  листа  потенційного фрахтувальника на адресу
Підприємства про намір укласти договір фрахтування з визначенням
предмета та основних умов договору.
 
   3.3. Проект договору фрахтування.
 
   3.4. Копії  установчих  документів  фрахтувальника,  які
зазначені у проекті договору фрахтування, коротка  історична
довідка про його діяльність.
 
   3.5. Акт оцінки комісії Підприємства щодо технічного стану
судна.
 
   3.6. Копії класифікаційних документів судна.
 
   3.7. Довідка про балансову вартість судна (первісна  та
залишкова)  за  підписом керівника Підприємства та головного
бухгалтера.
 
   3.8. Звіт про оцінку судна, проведену суб'єктом оціночної
діяльності, та рецензія на звіт відповідно до Закону України "Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні" ( 2658-14 ).
 
   3.9. Висновки науково-дослідних установ, що належать до сфери
управління Міністерства транспорту та зв'язку України, стосовно
визначеного Підприємством розміру фрахтової ставки.
 
   3.10. Техніко-економічне обґрунтування доцільності укладання
договору, яке повинно містити:
   розрахунок ефективності  роботи  судна  та  напрями його
використання до укладання  договору  (з  початку  останнього
міжремонтного періоду), в тому числі доходи та витрати за статтями
за звітними періодами;
   інформацію про очікуваний фінансовий результат передачі судна
та його вплив на фінансовий план Підприємства, а також напрями
використання коштів, які передбачається одержати в результаті
укладання договору фрахтування;
   розрахунок фрахтової ставки.
 
   3.11. Довідка про відсутність обтяжень чи обмежень стосовно
суден, щодо яких пропонується укласти договори фрахтування.
 
   3.12. Довідка про відсутність заборгованості фрахтувальника
за попередніми договорами (якщо такі укладалися).
 
 Заступник директора
 Державного департаменту
 морського і річкового
 транспорту                   С.В.Крижановський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка